Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uciążliwe odwiedziny ojca mającego służebność przez syna

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Nasz dom rodzinny jest przepisany na mnie i na mojego brata, lecz w nim mieszka nasz tata, ma prawo mieszkać tam do końca życia - ma wpisaną służebność osobistą. Z kolei nasz trzeci brat, który nie ma nic do tego domu i tam nie mieszka, robi sobie pijackie i uciążliwe odwiedziny wraz z kolegami, kiedy mu pasuje. Tata nie ma nic przeciwko, ale my z bratem – owszem. Jak rozwiązać tę sytuację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli tata ma wpisaną służebność osobistą, to nie będzie proste ograniczenie mu ustawowego prawa. Służebność osobista odpowiada treści służebności gruntowej (art. 296 Kodeksu cywilnego) i podobnie jak służebność gruntowa obciąża także nieruchomość. Różnica sprowadza się do tego, że inna jest osoba uprawniona. W przypadku służebności gruntowej osobą tą jest każdy właściciel nieruchomości władnącej, w przypadku zaś służebności osobistej – określona osoba fizyczna. „Treść służebności osobistej mieszkania może być zmieniona na podstawie umowy lub w drodze orzeczenia sądowego. W tym ostatnim przypadku właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany jedynie w razie powstania ważnej potrzeby gospodarczej” (uchwała SN z dnia 29 października 1991 r., sygn. akt III CZP 109/91 OSNCP 1992/5 poz. 76).

 

Zgodnie z art. 301 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

 

§ 2. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi”.

 

Nawiązując do zdania 1 art. 301 § 1, Naczelny Sąd Administracyjny ustosunkował się w wyroku z 16 lutego 1994 r., sygn. akt SA/Kr 877/93 (ONSA 1/95, poz. 38) do kwestii administracyjnoprawnej, a mianowicie do zgody właściciela nieruchomości na zameldowanie osoby przyjętej na mieszkanie w tym mieszkaniu, uznając, że mający służebność mieszkania może z mocy prawa przyjąć do swego mieszkania wybraną przez siebie osobę w celu prowadzenia gospodarstwa domowego (art. 301 § 1).

 

Jak Pan widzi, prawo daje osobie uprawnionej do służebności szerokie prawa. Łącznie z możliwością zamieszkania z osobą bliską, niezbędną do prowadzenia jej gospodarstwa domowego, pomocy.

 

Osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna korzystać ze służebności w taki sposób, aby jak najmniej utrudniało to korzystanie z nieruchomości obciążonej przez właściciela, względnie innym osobom uprawnionym do korzystania (art. 288 w związku z art. 297 Kodeksu cywilnego). Co prawda przepisy prawa wprawdzie wprost nie regulują kwestii przyjmowania gości, ale z uwagi na zasady wykładni prawa oraz art. 5 Kodeksu cywilnego (tj. zasady współżycia społecznego), należy uznać, że uprawniony może przyjmować gości, przenocować ich i urządzić gościnę, nawet z alkoholem, o ile nie zakłócają porządku.

 

Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany treści służebności osobistej mieszkania jedynie w razie powstania ważnej potrzeby gospodarczej (art. 291 w związku z art. 297). W świetle przepisu art. 303 roszczenie o zamianę służebności osobistej na rentę przysługuje wyłącznie właścicielowi nieruchomości obciążonej i to tylko w wypadku, gdy uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa.

 

Jeśli ojciec niszczy mieszkanie, można żądać zniesienie służebności za rentę. Ale i tak zapewne nie wyrzucicie ojca na bruk, nie eksmitujecie. Więc to puste rozwiązanie. Najlepiej porozmawiać z ojcem, że skarżą się sąsiedzi na hałas czy pijackie imprezy. Ale jakiekolwiek Pana reakcje na odległość zapewne nie przyniosą oczekiwanego efektu. Może ojciec jest po prostu samotny, a wizyty syna sprawiają mu przyjemność. Problem alkoholowy ojca, jeśli istnieje, należy rozwiązać zaś zupełnie inaczej. W toku leczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl