Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwe odwiedziny ojca mającego służebność przez syna

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21-08-2017

Nasz dom rodzinny jest przepisany na mnie i na mojego brata, lecz w nim mieszka nasz tata, ma prawo mieszkać tam do końca życia - ma wpisaną służebność osobistą. Z kolei nasz trzeci brat, który nie ma nic do tego domu i tam nie mieszka, robi sobie pijackie i uciążliwe odwiedziny wraz z kolegami, kiedy mu pasuje. Tata nie ma nic przeciwko, ale my z bratem – owszem. Jak rozwiązać tę sytuację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli tata ma wpisaną służebność osobistą, to nie będzie proste ograniczenie mu ustawowego prawa. Służebność osobista odpowiada treści służebności gruntowej (art. 296 Kodeksu cywilnego) i podobnie jak służebność gruntowa obciąża także nieruchomość. Różnica sprowadza się do tego, że inna jest osoba uprawniona. W przypadku służebności gruntowej osobą tą jest każdy właściciel nieruchomości władnącej, w przypadku zaś służebności osobistej – określona osoba fizyczna. „Treść służebności osobistej mieszkania może być zmieniona na podstawie umowy lub w drodze orzeczenia sądowego. W tym ostatnim przypadku właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany jedynie w razie powstania ważnej potrzeby gospodarczej” (uchwała SN z dnia 29 października 1991 r., sygn. akt III CZP 109/91 OSNCP 1992/5 poz. 76).

 

Zgodnie z art. 301 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

 

§ 2. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi”.

 

Nawiązując do zdania 1 art. 301 § 1, Naczelny Sąd Administracyjny ustosunkował się w wyroku z 16 lutego 1994 r., sygn. akt SA/Kr 877/93 (ONSA 1/95, poz. 38) do kwestii administracyjnoprawnej, a mianowicie do zgody właściciela nieruchomości na zameldowanie osoby przyjętej na mieszkanie w tym mieszkaniu, uznając, że mający służebność mieszkania może z mocy prawa przyjąć do swego mieszkania wybraną przez siebie osobę w celu prowadzenia gospodarstwa domowego (art. 301 § 1).

 

Jak Pan widzi, prawo daje osobie uprawnionej do służebności szerokie prawa. Łącznie z możliwością zamieszkania z osobą bliską, niezbędną do prowadzenia jej gospodarstwa domowego, pomocy.

 

Osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna korzystać ze służebności w taki sposób, aby jak najmniej utrudniało to korzystanie z nieruchomości obciążonej przez właściciela, względnie innym osobom uprawnionym do korzystania (art. 288 w związku z art. 297 Kodeksu cywilnego). Co prawda przepisy prawa wprawdzie wprost nie regulują kwestii przyjmowania gości, ale z uwagi na zasady wykładni prawa oraz art. 5 Kodeksu cywilnego (tj. zasady współżycia społecznego), należy uznać, że uprawniony może przyjmować gości, przenocować ich i urządzić gościnę, nawet z alkoholem, o ile nie zakłócają porządku.

 

Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany treści służebności osobistej mieszkania jedynie w razie powstania ważnej potrzeby gospodarczej (art. 291 w związku z art. 297). W świetle przepisu art. 303 roszczenie o zamianę służebności osobistej na rentę przysługuje wyłącznie właścicielowi nieruchomości obciążonej i to tylko w wypadku, gdy uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa.

 

Jeśli ojciec niszczy mieszkanie, można żądać zniesienie służebności za rentę. Ale i tak zapewne nie wyrzucicie ojca na bruk, nie eksmitujecie. Więc to puste rozwiązanie. Najlepiej porozmawiać z ojcem, że skarżą się sąsiedzi na hałas czy pijackie imprezy. Ale jakiekolwiek Pana reakcje na odległość zapewne nie przyniosą oczekiwanego efektu. Może ojciec jest po prostu samotny, a wizyty syna sprawiają mu przyjemność. Problem alkoholowy ojca, jeśli istnieje, należy rozwiązać zaś zupełnie inaczej. W toku leczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Cofnięcie darowizny ze służebnością

Kilkanaście lat temu wraz z mężem podarowaliśmy mieszkanie synowi za służebność osobistą. Po śmierci męża z jego części przypadłaby mi...

 

Upadłość konsumencka właściciela mieszkania ze służebnością

Moja babcia ma służebność osobistą na całe mieszkanie. Mój tata, który właśnie jest w procesie upadłości konsumenckiej, jest właścicielem...

 

Dopisanie kolejnej osoby do służebności

Czy można dopisać brata w akcie notarialnym do służebności, żeby miał służebność dożywotnią? Jestem właścicielem działki budowlanej...

 

Naciski na przepisanie nieruchomości w zamian za służebność

Mamy problem w rodzinie. Moja ciocia i wujek obiecali przepisać swój dom jednej z dwóch córek w zamian za służebność. W tym domu...

 

Jak wyegzekwować realizację umowy dożywocia?

Moi rodzice przekazali ok. 10 lat temu gospodarstwo rolne mojemu bratu. Moja mama otrzymała dzięki temu rentę strukturalną (obecnie mama jest już na emeryturze...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »