Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwe dożywocie, co robić?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19-12-2016

Od 7 lat mam przepisane od rodziców gospodarstwo rolne wraz z domem. Rodzice mieszkają razem ze mną, mają dożywotnią służebność. Rok temu kupili mieszkanie, do którego się przeprowadzili. Jednak cały czas nachodzą mój dom, wchodzą o różnych porach, zapraszają gości. Nie mogę się ich pozbyć, są głusi na argumenty. Dożywocie jest dla mnie bardzo uciążliwe. Co mogę zrobić, żeby ograniczyć działania rodziców? Czy mogę np. zmienić zamki?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Kwestia uprawnień wynikających ze służebności osobistej jest bardzo trudna. Generalnie jeżeli służebność utraciła dla uprawnionych jakiekolwiek znaczenie, obowiązany może żądać jej zniesienia. Zgodnie z art. 297 Kodeksu cywilnego (K.c.) do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału regulującego służebności osobiste. Odpowiednie stosowanie do służebności osobistych przepisów o służebnościach gruntowych oznacza, że nie wszystkie przepisy dotyczące służebności gruntowych znajdą zastosowanie wprost bądź z odpowiednimi modyfikacjami wynikającymi z istoty służebności osobistych. Co do przepisów o służebnościach gruntowych znajdujących odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do służebności osobistych w doktrynie i judykaturze zgodnie przyjmuje się, iż mają zastosowanie art. 285 § 1, art. 288, 290 § 2 i 3, art. 291, 293–295 K.c. Natomiast w doktrynie wskazuje się na niestosowalność w odniesieniu do służebności mieszkania art. 294 K.c. (vide: A. Wąsiewicz, w: System prawa cywilnego, pod. red. J. Ignatowicz, t. II, s. 720).

Do tych poglądów odwołuje się w swoim komentarzu również inny autor, który stwierdza, że stosowanie odpowiednio przepisów o służebnościach gruntowych do osobistych oznacza, że wyznacznikiem wykorzystania rozwiązań przyjętych w odniesieniu do służebności gruntowych do służebności osobistych będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi na różnice w zakresie funkcji obu rodzajów prawa. Służebność osobista ma na celu zaspokojenie osobistych potrzeb uprawnionego. Cechuje ją alimentacyjny i osobisty charakter. Biorąc pod uwagę tę funkcję służebności osobistej, odpowiednio dojdzie więc do zastosowania przepisów o służebnościach gruntowych. I tak, o ile większość przepisów o służebnościach gruntowych będzie mogła znaleźć „bezpośrednie” odniesienie do służebności osobistych (np. art. 289, 293 ), o tyle stosowanie niektórych może wymagać szczególnego podejścia (np. stosowanie art. 291 i 294 w zakresie służebności mieszkania). W tym miejscu komentator odwołuje się do uchwały SN z 29 października 1991 r., sygn. akt III CZP 109/91, w której Sąd Najwyższy wskazał, iż „właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany treści służebności osobistej mieszkania jedynie w razie powstania ważnej potrzeby gospodarczej (art. 291 w związku z art. 297 KC)”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kolejnym komentatorem, który uznaje, iż w związku ze szczególną funkcją, jaką pełni służebność mieszkania ani art. 290 § 2, ani art. 294 K.c. nie mogą stanowić podstawy dla zniesienia służebności mieszkania jest K. O. (vide: komentarz do art. 297, Legalis). Stwierdza on dalej, iż „za poglądem tym przemawiają istotne racje aksjologiczne. Poglądy te podziela również judykatura (vide: wskazane w apelacji uzasadnienie SA w K., w sprawie I ACr 484/91, w którego uzasadnieniu stwierdzono, iż »Przysługujące właścicielowi nieruchomości obciążonej, roszczenia z art. 291 k.c. i art. 294 k.c. dotyczą wyłącznie służebności gruntowych i nie można ich odpowiednio stosować na podstawie art. 297 k.c. do służebności osobistych, gdyż godziłoby to w stawowe funK.c.je tych służebności«)”.

Można podjąć próbę sądowego zniesienia służebności, jednakże orzecznictwo nie jest jednolite i częstokroć wskazuje, iż brak jest możliwości do zmiany zakresu służebności osobistej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kredyt na zakup nieruchomości ze służebnością

Kupuję dom od pani X, która nabyła tę nieruchomość 16 lat temu od pani Y. Ustanowiono służebność – pani Y ma prawo do jednego pokoju, łazienki,...

Zgoda babci na zniesienie służebności osobistej

W jaki sposób można znieść służebność w posiadanym przeze mnie mieszkaniu? Osoba, na której rzecz służebność jest ustanowiona, zgadza się na to....

Darowizna domu w zamian za służebność

Kilka lat temu moja mama przepisała mojej siostrze w darowiźnie dom w zamian za służebność. W dokumencie określono, że mama ma zapewnioną...

Zawieranie niekorzystnych umów o media przez służebnika

Często się zdarza, że osoby starsze, nakłaniane przez nieuczciwych przedstawicieli firm, zawierają niepotrzebne i niekorzystnie umowy o media. Czy...

Czy muszę zostać z teściem i opiekować się nim?

Mój mąż zmarł 5 lat temu, mamy wspólną córkę (obecnie 7-letnią). Mąż miał zapisany dom i działkę w formie darowizny z dożywociem....

Umowa z ustanowieniem odpłatnej służebności

Ciocia chce podarować mi dom, jednak ze względów podatkowych umowa ma być sporządzona w formie umowy – dożywocia. Z powodów osobistych (jako...

Gospodarstwo za opiekę a umieszczenie w DPS

15 lat temu pewien starszy pan przepisał mi gospodarstwo w drodze umowy dożywocia wraz z ustanowieniem służebności mieszkania. Przez ten czas...

Jak sprawdzić, czy osoby uprawnione do służebności żyją?

Przymierzam się do kupna działki, która obciążona jest służebnością osobistą oraz prawem korzystania z działki. Najprawdopodobniej osoby uprawnione...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »