Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ugoda dotycząca podziału i dojazdu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 08-01-2016

Jestem współwłaścicielką (czterech współwłaścicieli) działki, którą chcemy sądownie podzielić na cztery odrębne działki. Powstaną działki różnej wielkości, ponieważ udziały są różne i różna wartość działki. Nie możemy wydzielić odrębnej działki na drogę dojazdową, bo współwłaściciele mieliby za mały metraż (dostosowanie do planu zagospodarowania przestrzennego). Chcemy utworzyć służebność drogi, aby 3 działki miały dojazd. Moja działka będzie usytuowana najdalej od drogi publicznej, tak więc będę przejeżdżać przez trzy działki. Jaki powinien być zapis w ugodzie podziału dotyczący drogi służebnej, abym w przyszłości nie miała kłopotów? Jak zabezpieczyć się, aby właściciele działek (także nowi) nie zaczęli w którymś momencie żądać ode mnie opłaty za przejazd?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie – przede wszystkim proszę uczulić na ten problem notariusza i nie pozwolić, by znalazły się tylko standardowe zapisy, że jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu.

Ważne szczegóły, które ponad standardowy zapis można zamieścić w akcie notarialnym, to:

  • Wyraźnie określić, że służebność istnieje jako droga konieczna w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  • Dokładnie określić jej przebieg, szerokość i prawa służebników (właścicieli nieruchomości władnących) w obszarze tej drogi, np. prawo czasowego postoju, parkowania, wjazdu pojazdów ciężkich na budowę itp.
  • Zawrzeć zasadę rozłączności dla poszczególnych służebności, co oznaczałoby, że przy zniesieniu służebności dla innych działek – droga do Pani ma pozostać.
  • Określić reguły odpłatności za służebność lub ich brak.
  • Określić zakaz lub ograniczenia w zakresie zadrzewiania i zakrzewiania poboczy drogi służebnej w tym prawo służebników do żądania lub usunięcia nasadzeń, które ograniczają przejazd.

Ważne jest to, aby geodeta na etapie podziału nieruchomości dokonał takich czynności geodezyjnych, by wytyczona droga służebna była zawsze „in plus” ,czyli za duża, za szeroka itd. Bo w przyszłości to niewystarczający zakres drogi leży u podstaw sporów. Natomiast na gruncie – pozostaje bardzo istotne, by niezwłocznie wyznaczoną drogę służebna wyznaczyć i odpowiednio wytyczyć na gruncie poprzez ustawienie ogrodzenia lub innych trwałych elementów, w tym takich nasadzeń, które wytyczałyby drogę i byłyby zgodnie ustalone przez dokonujących podziału i obciążeń. Wówczas w akcie notarialnym należy zastrzec, że nasadzenia te będą stanowiły punkty odniesienia przebiegu drogi służebnej i nie mogą być usuwane przez każdoczesnych właścicieli poszczególnych działek. Natomiast ich konieczność usunięcia ma zawsze skutkować obowiązkiem dokonania nasadzenia w tym samym miejscu.

Jeszcze dla pełnej orientacji podaję Pani regulacje z Kodeksu cywilnego dotyczące służebności gruntowych i drogi koniecznej:

„Art. 285. [Służebność gruntowa] § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

Art. 286. Na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej można ustanowić służebność gruntową bez względu na to, czy spółdzielnia jest właścicielem gruntu.

Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania] Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 288. [Rozwinięcie] Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń] § 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna.

Art. 290. [Podział nieruchomości władnącej lub obciążonej] § 1. W razie podziału nieruchomości władnącej służebność utrzymuje się w mocy na rzecz każdej z części utworzonych przez podział; jednakże gdy służebność zwiększa użyteczność tylko jednej lub kilku z nich, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zwolnienia jej od służebności względem części pozostałych.

§ 2. W razie podziału nieruchomości obciążonej służebność utrzymuje się w mocy na częściach utworzonych przez podział; jednakże gdy wykonywanie służebności ogranicza się do jednej lub kilku z nich, właściciele pozostałych części mogą żądać ich zwolnienia od służebności.

§ 3. Jeżeli wskutek podziału nieruchomości władnącej albo nieruchomości obciążonej sposób wykonywania służebności wymaga zmiany, sposób ten w braku porozumienia stron będzie ustalony przez sąd.

Art. 291. [Zmiana treści lub sposobu wykonywania] Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej.”

oraz:

„Art. 145. [Droga konieczna] § 1.  Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »