Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa z operatorem przesyłowym

Autor: Eliza Rumowska

Na mojej działce jest usytuowany obiekt gazownictwa wysokiego ciśnienia, od którego idzie rura przecinająca mi ok. 30 arów. Nie ma dojazdu do ww. obiektu. Chcą zrobić sobie dojazd i zapłacić mi jednorazowo za przesył gazu. Co powinienem wiedzieć, aby zawarcie umowy z operatorem przesyłowym było dla mnie korzystne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie operator przesyłowy ma prawo pozostać ze swoją infrastrukturą na Pana działce, jak i ją rozwijać w koniecznym zakresie, ale ma także obowiązek uregulować ten stan faktyczny. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas Pan jako właściciel gruntu wzywa go do takiegoż uregulowania (służebność przesyłu za wynagrodzeniem).

Przepisy w temacie wynagrodzenia nie precyzują ani stawek, ani żadnych tabel, jak często sugerują przedsiębiorstwa przesyłowe. Przepisy dotyczące wysokości wynagrodzenia nie narzucają ani współczynników kalkulacyjnych, ani periodyczności lub jednorazowej formy zapłaty wynagrodzenia.

Jedynym parametrem ustawowym jest sformułowanie „odpowiednie wynagrodzenie”, bowiem kluczowy przepis z Kodeksu cywilnego brzmi następująco:

„Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem”.

W literaturze odnajdujemy stwierdzenie:

„Na pewno kryterium pomocniczym powinno być podwyższenie użyteczności dla przedsiębiorstwa przesyłowego, a z drugiej strony obniżenie wartości nieruchomości obciążonej. Wynagrodzenie powinno być ustalone na podstawie opinii biegłego. Sąd ma obowiązek orzec o wynagrodzeniu z urzędu” [por. K. A. Dadańska, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny, t. 2, 2009, s. 308; E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.), Kodeks…, 2008, s. 475; G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości…, s. 69; S. Rudnicki, Komentarz…, 2006, s. 74-75; G. Jędrejek, Roszczenia…, s. 28].

Oznacza to, że w Pana sprawie przebiega wszystko zgodnie z procedurą, ale proszę nie dać sobie niczego narzucić. Dlatego umowa, którą Panu proponują – jak sama nazwa mówi – polega na „umówieniu się” obu stron na określone warunki i nie daje prawa do narzucenia tychże warunków. Dlatego nie musi się Pan zgadzać na ich wersję umowy.

Najlepiej jest taką umowę otrzymać do wglądu, nie podpisywać, tylko skonsultować z prawnikiem i dokonać zmian. Wówczas należy przedłożyć ją jako propozycję do przyjęcia, a kiedy wersja zostanie uzgodniona – zawiera się ją w formie aktu notarialnego.

Jeżeli więc dysponuje Pan tekstem umowy, może Pan zlecić naszemu serwisowi jej analizę, a także przygotowanie odpowiedniego pisma do operatora przesyłowego.

W razie wątpliwości służę dalszymi wyjaśnieniami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl