Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprzątnięcie rzeczy po zmarłym

Eliza Rumowska • Opublikowane: 15-08-2016

Czy powinnam powiadomić komornika o śmierci lokatora, który miał dożywotnie prawo do pokoju w mojej nieruchomości (służebność osobista)? Korespondencja komornicza została po zmarłym. Czy przed utylizacją jego rzeczy osobistych (jedyny majątek, który zostawił) powinnam powiadomić o tym fakcie komornika? Chciałabym „posprzątać” pokój i nie wiem, czy mogę wyrzucić rzeczy dłużnika bez informowania komornika.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zasadzie żaden przepis (zapewne umowa, w której ustanowiono dożywocie, także) nie przewiduje wprost obowiązku właściciela nieruchomości obciążonej służebnością osobistą informowania kogokolwiek o śmierci służebnika, w tym także informowania komornika. Do służebności osobistych mieszkaniowych stosuje się bowiem przepisy kodeksu cywilnego regulujące użytkowanie:

„Art. 302. [Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu]

§ 1. Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

§ 2. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne.”

ponadto:

„Art. 299. [Wygaśnięcie]

Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.”

Oznacza to, że na Pani nie ciążą obowiązki informacyjne, a jedynie prawo dokonania wykreślenia służebności w oparciu o akt zgonu np. z KW, o ile miała ona tam swój wpis.

Jednak z czysto praktycznego punktu widzenia, stosowanej praktyki komorniczej i doświadczeń klientów – doradzam, aby do komornika wysłała Pani pisemną informację za potwierdzeniem jej odbioru o śmierci dożywotnika, względem którego prowadził egzekucję, z podaniem terminu, w którym może on dokonać swoich czynności na mieniu dłużnika, oraz z ostrzeżeniem, że po tym terminie usunie Pani wszelkie mienie dłużnika i odmówi udostępnienia lokalu komornikowi. W taki sposób ochroni się Pani przez ewentualnymi zarzutami, że nie poinformowała Pani komornika, że czyni cokolwiek z mieniem dłużnika – ten zaś wysunie wnioski, że mógł z niego coś jeszcze wyegzekwować. Zazwyczaj po takiej informacji postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, a właściciel nie jest już przez nikogo w przyszłości niepokojony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zniesienie służebności za wynagrodzeniem

Kilka lat temu, kiedy wychodziłam za mąż, moja mama przekazała mi w darowiźnie dom, zachowując dożywotnią służebność mieszkania w nim...

 

Określenie zakresu powinności wobec byłej właścicielki nieruchomości

W ubiegłym roku kupiliśmy nieruchomość ze starszą panią, która ma wpisane tak zwane „dożywocie” (jego zapis przesyłam w załączniku)....

 

Utrzymywanie nieruchomości przekazanej jako służebność osobista

Chcemy przekazać córce nasze mieszkanie własnościowe jako darowiznę. Po załatwieniu służebności chcemy w mieszkaniu tym mieszkać do śmierci mojej...

 

Jak zabezpieczyć się na starość?

Jestem emerytką. Chcę sprzedać moje mieszkanie i uzyskane w ten sposób pieniądze przekazać synowi w formie darowizny. W zamian syn...

 

Niekorzystanie z ustanowionej służebności

W domu, który dostałam jest ustanowiona służebność na rzecz mojej krewnej w postaci jednego pokoju. Krewna ta posiada własny dom i nie mieszka...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »