Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie wynagrodzenia za służebność mieszkania

Marcin Sądej • Opublikowane: 21-06-2019 • Aktualizacja: 2021-04-26

Czy wysokość wynagrodzenia za odpłatną służebność mieszkania może być dobrowolnie ustalona w kontekście podatku PCC? Czy jednorazowa kwota 10 000 zł za dożywotnią służebność mieszkania w mieszkaniu o wartości 250 000 zł może być podważona przez urząd skarbowy? Rozumiem, że w tym przypadku podatek do odprowadzenia wynosiłby 100 zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie wynagrodzenia za służebność mieszkania

Ustanowienie odpłatnej służebności a podatek PCC

Ustanowienie odpłatnej służebności stanowi czynność prawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem PCC, co stanowi podstawę opodatkowania określa art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – podstawę opodatkowania stanowi wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione.

Ustawa PCC faktycznie posługuje się pojęciem wartości rynkowej dla danej czynności, jednak taka wartość jest określana jako podstawa opodatkowania wyłącznie dla:

  • umowy sprzedaży,
  • umowy zamiany,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o zniesienie współwłasności lub o dział spadku – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku.

W powyższych przypadku organ podatkowy ma uprawnienie do podwyższania podstawy opodatkowania, gdy nie odpowiada ona wartości rynkowej. Jak jednak widać w katalogu tym brak odpłatnej służebności.

Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności a podatek od czynności cywilnoprawnych

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 31.05.2016 r., nr IBPB-2-1/4514-158/16/MZ:

„Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w związku z planowanym ustanowieniem na rzecz Wnioskodawcy dożywotniej, odpłatnej służebności osobistej mieszkania, na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, którego spełnienie będzie polegać na zapłacie podatku według stawki 1% podstawy opodatkowania określonej zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 6 ustawy. W przedmiotowej sprawie, za podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych można przyjąć kwotę jednorazowego wynagrodzenia, jakie zostanie uiszczone przez Wnioskodawcę właścicielowi mającej być obciążonej nieruchomości, tj. 10.000 zł, jeżeli wartość ta, zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy, będzie odpowiadać wartości świadczenia za okres trwania czynności. W takiej sytuacji podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 1%, będzie wynosił 100 zł. Przy czym należy zwrócić uwagę, że jeżeli nastąpi podwyższenie wartości świadczenia – będą miały zastosowanie uregulowania zawarte w art. 6 ust. 8 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

 

W rezultacie przedstawiony przez Pana model opodatkowania jest prawidłowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »