Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie infrastruktury przesyłowej

Eliza Rumowska • Opublikowane: 05-06-2014

Na terenie mojej działki mam dwa słupy firmy X i linie przesyłowe firmy Y. Jak mam uzyskać odszkodowanie za dotychczasowe istnienie tych niechcianych elementów na mojej posesji? Jak doprowadzić do usunięcia infrastruktury przesyłowej? Obawiam się, że pewnego dnia linie przesyłowe mogą się zerwać i wówczas dojdzie do tragedii na mojej posesji. Przez kancelarię prawniczą wezwałam obie firmy do wypłacenia mi należności zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Firma X przekroczyła termin odpowiedzi na dokumenty, które zgodnie z ich życzeniem dostarczyłam ponad miesiąc temu, a firma Y nie reaguje na korespondencję do niej kierowaną.

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Poniżej wyjaśniam kolejno Pani wątpliwości w oparciu o opis sprawy, w tym w oparciu o pismo Pani prawnika.

„Jak mam uzyskać odszkodowanie za dotychczasowe istnienie tych niechcianych elementów na mojej posesji? Jak doprowadzić do usunięcia infrastruktury przesyłowej?”.

Na wstępie wyjaśniam, że w przypadku służebności przesyłu i służebności odpowiadającej jej treścią przed ustawowym uregulowaniem w poł. 2008 r. mamy roszczenie nie o odszkodowanie, ale o wynagrodzenie. Mając na uwadze datę wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego w zakresie wprowadzenia regulacji dotyczących służebności przesyłu, możliwe są roszczenia:

  • przed nowelizacją (do poł. 2008 r.) – wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
  • po nowelizacji (od poł. 2008 r.) – wynagrodzenie za służebność przesyłu.

Co do roszczenia o usunięcie infrastruktury przesyłowej, to po 2008 r. jest ono uzależnione od legalności posadowienia infrastruktury, bowiem infrastruktura przesyłowa posadowiona legalnie (zgodnie z dokumentacją projektową i planową) nie podlega usunięciu. Wówczas pozostaje tylko roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Przepisy Kodeksu cywilnego (art. 305 ze znakiem indeksowym 2) mówią o konieczności ustanowienia takiej służebności za wynagrodzeniem na drodze sądowej, gdy operator ustawowy odmówi jej uregulowania w drodze umowy. Nie znam całej korespondencji, lecz tylko ostatnie pismo. Dlatego – jeżeli nie nastąpiło wezwanie przedsądowe, z którego treści wynika dla operatora termin udzielenia zgody oraz informacja, że brak pisma w wyznaczonym terminie oznacza brak zgody na umowne uregulowanie służebności przesyłu – należy wystosować takowe wezwanie, zaś po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy wnosić do sądu o uregulowanie służebności przesyłu. Jeżeli w toku sprawy okazałoby się, że operator nie dysponuje np. dokumentacją projektową i planistyczną lub inwestycja nie jest z nią zgodna – wówczas należy bezzwłocznie wnioskować o zmianę trybu z nieprocesowego na procesowy i wnosić o usunięcie infrastruktury wraz z określeniem zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z dalszego opisu sprawy wynika, że żaden z operatorów nie zajął merytorycznego stanowiska – tu mam wątpliwość, do jakiej merytorycznej wypowiedzi każdy operator był wzywany: W sprawie zgody na umowne uregulowanie przesyłu? W sprawie usunięcia infrastruktury? W sprawie wynagrodzenia?

Dlatego dalszy tok sprawy nie powinien polegać na zmuszaniu operatorów do zajęcia stanowiska za wszelką cenę, ale po prostu na wezwaniu przedsądowym zawierającym ww. ultimatum. Brak zgody równoznaczny z brakiem odpowiedzi otwiera drogę do realizacji roszczeń przed sądem, które przerywają bieg tak istotnych terminów do zasiedzenia służebności przesyłu.

Na koniec także dodam, że jeżeli owa infrastruktura jest z natury niebezpiecznie posadowiona, wówczas warto (niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych) uruchomić drogę administracyjną w celu sprawdzenia legalności jej posadowienia poprzez zgłoszenie do nadzoru budowlanego infrastruktury zagrażającej życiu i zdrowiu z wnioskowaniem o ujawnienie, czy przedmiotowa inwestycja jest posadowiona i wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i planistyczną.

Jeżeli w mojej odpowiedzi odnajduje Pani jakieś luki lub wymaga ona uszczegółowienia, to oczywiście pozostaję do Pani dyspozycji w ramach pytań dodatkowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy za służebność przesyłu należy się zapłata?

Na mojej działce znajduje się słup elektryczny (od wielu lat). Czy możemy ubiegać się o odszkodowanie lub jakiś czynsz od zakładu energetycznego?...

Jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu?

Jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu energii elektrycznej przez moją działkę?

Problem ze służebnością – błąd w księdze wieczystej

Mam problem ze służebnością – chodzi o błąd w księdze wieczystej. W tejże księdze jest zapisana nieodpłatna służebność przejścia, przechodu i...

Roszczenia wobec przedsiębiorstwa przesyłowego

Na mojej działce znajduje się słup energetyczny. Przedsiębiorstwo przesyłowe chce dokonać jakiegoś unowocześnienia. Dali mi do podpisania umowę, z której...

Wpisanie służebności przesyłu do księgi wieczystej

Mam zamiar kupić działkę. Sprzedawca proponuje następujący wpis w księdze wieczystej: „Strony oświadczają, że ustanawiają na nieruchomości...

Czy mogę żądać odszkodowania i przeniesienia linii energetycznej z dala od domu?

Od dwóch miesięcy jestem właścicielem działki po zniesieniu współwłasności z moim tatą. Jest to działka budowlana. Przechodzą przez nią linie...

Rurociąg na prywatnej nieruchomości

Ja i mąż jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości, przez którą przebiega rurociąg oczyszczalni ścieków. Inwestycja poczyniona była na działce,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »