Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Usunięcie infrastruktury przesyłowej

Autor: Eliza Rumowska

Na terenie mojej działki mam dwa słupy firmy X i linie przesyłowe firmy Y. Jak mam uzyskać odszkodowanie za dotychczasowe istnienie tych niechcianych elementów na mojej posesji? Jak doprowadzić do usunięcia infrastruktury przesyłowej? Obawiam się, że pewnego dnia linie przesyłowe mogą się zerwać i wówczas dojdzie do tragedii na mojej posesji. Przez kancelarię prawniczą wezwałam obie firmy do wypłacenia mi należności zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Firma X przekroczyła termin odpowiedzi na dokumenty, które zgodnie z ich życzeniem dostarczyłam ponad miesiąc temu, a firma Y nie reaguje na korespondencję do niej kierowaną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam kolejno Pani wątpliwości w oparciu o opis sprawy, w tym w oparciu o pismo Pani prawnika.

„Jak mam uzyskać odszkodowanie za dotychczasowe istnienie tych niechcianych elementów na mojej posesji? Jak doprowadzić do usunięcia infrastruktury przesyłowej?”.

Na wstępie wyjaśniam, że w przypadku służebności przesyłu i służebności odpowiadającej jej treścią przed ustawowym uregulowaniem w poł. 2008 r. mamy roszczenie nie o odszkodowanie, ale o wynagrodzenie. Mając na uwadze datę wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego w zakresie wprowadzenia regulacji dotyczących służebności przesyłu, możliwe są roszczenia:

  • przed nowelizacją (do poł. 2008 r.) – wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
  • po nowelizacji (od poł. 2008 r.) – wynagrodzenie za służebność przesyłu.

Co do roszczenia o usunięcie infrastruktury przesyłowej, to po 2008 r. jest ono uzależnione od legalności posadowienia infrastruktury, bowiem infrastruktura przesyłowa posadowiona legalnie (zgodnie z dokumentacją projektową i planową) nie podlega usunięciu. Wówczas pozostaje tylko roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Przepisy Kodeksu cywilnego (art. 305 ze znakiem indeksowym 2) mówią o konieczności ustanowienia takiej służebności za wynagrodzeniem na drodze sądowej, gdy operator ustawowy odmówi jej uregulowania w drodze umowy. Nie znam całej korespondencji, lecz tylko ostatnie pismo. Dlatego – jeżeli nie nastąpiło wezwanie przedsądowe, z którego treści wynika dla operatora termin udzielenia zgody oraz informacja, że brak pisma w wyznaczonym terminie oznacza brak zgody na umowne uregulowanie służebności przesyłu – należy wystosować takowe wezwanie, zaś po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy wnosić do sądu o uregulowanie służebności przesyłu. Jeżeli w toku sprawy okazałoby się, że operator nie dysponuje np. dokumentacją projektową i planistyczną lub inwestycja nie jest z nią zgodna – wówczas należy bezzwłocznie wnioskować o zmianę trybu z nieprocesowego na procesowy i wnosić o usunięcie infrastruktury wraz z określeniem zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu.

Z dalszego opisu sprawy wynika, że żaden z operatorów nie zajął merytorycznego stanowiska – tu mam wątpliwość, do jakiej merytorycznej wypowiedzi każdy operator był wzywany: W sprawie zgody na umowne uregulowanie przesyłu? W sprawie usunięcia infrastruktury? W sprawie wynagrodzenia?

Dlatego dalszy tok sprawy nie powinien polegać na zmuszaniu operatorów do zajęcia stanowiska za wszelką cenę, ale po prostu na wezwaniu przedsądowym zawierającym ww. ultimatum. Brak zgody równoznaczny z brakiem odpowiedzi otwiera drogę do realizacji roszczeń przed sądem, które przerywają bieg tak istotnych terminów do zasiedzenia służebności przesyłu.

Na koniec także dodam, że jeżeli owa infrastruktura jest z natury niebezpiecznie posadowiona, wówczas warto (niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych) uruchomić drogę administracyjną w celu sprawdzenia legalności jej posadowienia poprzez zgłoszenie do nadzoru budowlanego infrastruktury zagrażającej życiu i zdrowiu z wnioskowaniem o ujawnienie, czy przedmiotowa inwestycja jest posadowiona i wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i planistyczną.

Jeżeli w mojej odpowiedzi odnajduje Pani jakieś luki lub wymaga ona uszczegółowienia, to oczywiście pozostaję do Pani dyspozycji w ramach pytań dodatkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl