Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zaniechania naruszania praw własności przy służebności gruntowej

Eliza Rumowska • Opublikowane: 12-02-2018

Od właścicielki działki, na której w akcie notarialnym jest ustanowiona bezterminowa nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, przejazdu przez całą nieruchomość obciążoną, otrzymałam wezwanie do zaniechania naruszania praw własności i zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Właścicielka argumentuje wezwanie długotrwałym parkowaniem pojazdów na działce, na której ustanowiona jest służebność. Zaznaczę, iż auto parkuję przed swoją nieruchomością i w żaden sposób nie zastawiam drogi, która jest dość szeroka i nie utrudniam tym przejazd, przechodu właścicielom działki sąsiedniej i właścicielce działki. Jakie są moje prawa? Czy niewłaściwie korzystam ze służebności? Czy muszę zapłacić właścicielce wskazaną przez nią kwotę? Nie jest w piśmie wskazane, na jakiej podstawie została opłata wyliczona, podany jest tylko okres ostatnich trzech lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanym stanie sprawy co do zakresu służebności – rzeczywiście postój nie jest przewidziany w ramach ustanowionego obciążenia. Dlatego co do zasady wezwanie właścicielki ma sens.

Powinna Pani jednak w odpowiedzi na nie prosić o ustanowienie także w ramach istniejącej służebności – prawa do parkowania i postoju przy Pani posesji w sposób nieutrudniający przejazdu, tj. bez blokowania ciągu komunikacyjnego. Kodeks cywilny w tej materii stanowi:

„Art. 291. [Zmiana treści lub sposobu wykonywania]

Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej”.

Tak jak z powyższego wynika – to właścicielka działki z drogą jest uprawniona do ustanowienia służebności w rozszerzonym zakresie, ma też prawo oczekiwać za to wynagrodzenia.

Nie ma Pani zdecydowanych roszczeń wobec właścicielki drogi – jedynie, jak pisałam, możliwość negocjowania służebności postoju. Właściwie korzysta Pani ze służebności, ale parkowanie nie mieści się w zakresie ustanowionej służebności – stąd reakcja właścicielki działki jest zasadna.

 

Ma Pani prawo zwrócić się do właścicielki o sposób kalkulacji wskazanej kwoty i o ewentualne wyznaczenie jednorazowej opłaty za prawo do parkowania na przyszłość i notarialne rozszerzenie zakresu służebności przechodu i przejazdu także o parkowanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »