Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zaniechania naruszania praw własności przy służebności gruntowej

Eliza Rumowska • Opublikowane: 12-02-2018

Od właścicielki działki, na której w akcie notarialnym jest ustanowiona bezterminowa nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, przejazdu przez całą nieruchomość obciążoną, otrzymałam wezwanie do zaniechania naruszania praw własności i zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Właścicielka argumentuje wezwanie długotrwałym parkowaniem pojazdów na działce, na której ustanowiona jest służebność. Zaznaczę, iż auto parkuję przed swoją nieruchomością i w żaden sposób nie zastawiam drogi, która jest dość szeroka i nie utrudniam tym przejazd, przechodu właścicielom działki sąsiedniej i właścicielce działki. Jakie są moje prawa? Czy niewłaściwie korzystam ze służebności? Czy muszę zapłacić właścicielce wskazaną przez nią kwotę? Nie jest w piśmie wskazane, na jakiej podstawie została opłata wyliczona, podany jest tylko okres ostatnich trzech lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanym stanie sprawy co do zakresu służebności – rzeczywiście postój nie jest przewidziany w ramach ustanowionego obciążenia. Dlatego co do zasady wezwanie właścicielki ma sens.

Powinna Pani jednak w odpowiedzi na nie prosić o ustanowienie także w ramach istniejącej służebności – prawa do parkowania i postoju przy Pani posesji w sposób nieutrudniający przejazdu, tj. bez blokowania ciągu komunikacyjnego. Kodeks cywilny w tej materii stanowi:

„Art. 291. [Zmiana treści lub sposobu wykonywania]

Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej”.

Tak jak z powyższego wynika – to właścicielka działki z drogą jest uprawniona do ustanowienia służebności w rozszerzonym zakresie, ma też prawo oczekiwać za to wynagrodzenia.

Nie ma Pani zdecydowanych roszczeń wobec właścicielki drogi – jedynie, jak pisałam, możliwość negocjowania służebności postoju. Właściwie korzysta Pani ze służebności, ale parkowanie nie mieści się w zakresie ustanowionej służebności – stąd reakcja właścicielki działki jest zasadna.

 

Ma Pani prawo zwrócić się do właścicielki o sposób kalkulacji wskazanej kwoty i o ewentualne wyznaczenie jednorazowej opłaty za prawo do parkowania na przyszłość i notarialne rozszerzenie zakresu służebności przechodu i przejazdu także o parkowanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie sprawy bezumownego korzystania z gruntu

Na mojej działce posadowiony jest słup firmy Tauron. Zakład bezumownie korzysta z mojego gruntu, obniżając użyteczność działki i jej wartość....

 

Żądanie usunięcia urządzenia TP. S.A. (teraz Orange) z działki

Na mojej działce usytuowane zostało urządzenie TP. S.A. (teraz Orange), które ogranicza mi możliwość zabudowania działki. Czy mogę zażądać usunięcia...

 

Pozwolenie na przeprowadzenie wody przez działkę

Urząd gminy prosi mnie o pozwolenie na przeprowadzenie wody przez moją działkę na odcinku kilku metrów. Czy należy mi się jakaś rekompensata...

 

Niewykonywanie służebności przez 10 lat

Czytałem, że służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania służebności przez 10 lat. W akcie notarialnym mamy wpisane niewykonywanie przez 10 lat,...

 

Zmiana właściciela działki i problem z podłączeniem kanalizacji

8 lat temu wybudowałem dom na swojej działce i zgodnie z pozwoleniem oraz projektami podłączyłem się z wodą oraz kanalizacją do miejskiej...

 

Nieprawidłowo przebudowana droga gminna, przywrócenie dostępu do działki

Mam pole rolne wzdłuż drogi gminnej. Była to wąska droga (szer. 2 m), ale została poszerzona bez mojej wiedzy i zostało mi zabrane około 1 m...

 

Kanalizacja przechodzącą przez działkę sąsiada

Byłem posiadaczem działki i domu jednorodzinnego wybudowanego 15 lat temu. Kanalizacja tego domu została wykonana częściowo przez działkę sąsiada za...

 

Zasiedzenie przez zakład energetyczny słupów na działce

Mam na działce słupy energetyczne (4 szt. i linię 100m napowietrzą). Działka jest budowlana, jestem właścicielem 20 lat. Poprzedni właściciel nic nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »