Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wygaśnięcie prawa mieszkania

Autor: Iryna Kowalczuk

Czy prawo do dożywotniego zamieszkania w domu, zapisane w księdze wieczystej, wygasa, jeżeli nie mieszkam w tym domu przez 10 lat? Czy przysługuje mi rekompensata finansowa, jeżeli dobrowolnie zrzeknę się tego prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak w stosunku do każdego prawa rzeczowego ograniczonego, również w odniesieniu do służebności ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zasady jego wygaśnięcia na skutek niewykonywania. Do spełnienia tej przesłanki wygaśnięcia służebności wymagany jest, zgodnie z art. 293 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), upływ 10 lat od chwili, kiedy prawo przestało być wykonywane. Ustawodawca wychodzi z założenia, że brak zainteresowania samego uprawnionego wykonywaniem służebności oznacza utratę dla niego jakiegokolwiek znaczenia. Tak więc po upływie 10 lat od chwili, gdy nie wykonuje Pani ustanowionej na Pani rzecz służebności mieszkania, czyli nie mieszka Pani w tym lokalu, służebność wygaśnie.

W Pani sytuacji w grę może jeszcze wejść zrzeczenie się służebności (art. 246 § 1 i 2 K.c.) albo zamiana służebności na rentę (art. 303 K.c.), albo zniesienie służebności za wynagrodzeniem (art. 294 w zw. z art. 297 K.c.).

Z roszczeniem o zamianę służebności na rentę może wystąpić właściciel nieruchomości, ale tylko w przypadku, gdyby Pani dopuszczała się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa. Ustawodawca również w tym przypadku nie definiuje, na czym polegać mają „rażące uchybienia przy wykonywaniu swego prawa”, pozostawiając ocenę sądowi.

Ewentualnie, jeśli właściciel nieruchomości zgodzi się na zamianę służebności na rentę, to można to zrobić w drodze umowy bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego.

Ponadto właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności za wynagrodzeniem na rzecz uprawnionego (czyli na rzecz Pani), jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest ona już niezbędna samemu uprawnionemu. W tym przypadku musiałaby Pani porozumieć się z właścicielem nieruchomości i uzgodnić z nim, że dalsze istnienie służebności nie jest z punktu widzenia Pani konieczne (gdyż np. ma Pani gdzie zamieszkać), a dla właściciela dalsze trwanie tej służebności jest szczególnie uciążliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl