Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonanie drogi i korzystanie z niej przez kolejnych użytkowników

Eliza Rumowska • Opublikowane: 04-04-2016

Na zakupionej działce zbudowałam dom. Sąsiadka odpłatnie udostępniła mi kawałek swojego terenu w postaci notarialnej użyteczności drogi koniecznej. Na własny koszt wykonałam tam drogę dojazdową (nawierzchnia, wjazd na trasę). Za jakiś czas kolejna rodzina kupiła działkę sąsiednią i bez mojej zgody korzysta z tej drogi. Pierwsza sąsiadka podpisała także z kolejnymi mieszkańcami umowę o służebność. Czy sąsiadka miała prawo tak zrobić? Czy może udostępniać korzystanie z tej drogi kolejnym nabywcom działek? Droga po nowej budowie wymaga remontu, nowi sąsiedzi nie chcą jednak słyszeć o kosztach. Jak wygląda moja sytuacja prawna w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z istotnych elementów opisu sprawy wynika, że właścicielka gruntu zgodziła się na „ odpłatne udostępnienie mi kawałka swojej działki, w postaci notarialnej użyteczności drogi koniecznej” – traktuje to jako ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce sąsiadki na rzecz Pani za odpowiednia opłatą. Kluczem do Pani odpowiedzi jest treść aktu notarialnego, w którym strony miały prawo ukształtować zakres swych praw i obowiązków oraz sposób korzystania ze służebności np.: wyłączność.

Stąd odpowiedzi na Pani pytania brzmią następująco:

Czy sąsiadka miała prawo tak zrobić? Tak  chyba, że w akcie notarialnym zastrzeżono służebność na Pani rzecz (lub każdoczesnego właściciela Pani działki) na wyłączność. Kodeks cywilny nie wprowadza w tej materii żadnych zakazów czy ograniczeń.

Czy może udostępniać korzystanie z tej drogi kolejnym nabywcom działek? Tak, może zawierać z nimi analogiczną umowę jak z Panią.

Warto obecnie zadbać o zbadanie, co dokładnie w kwestii utrzymania stanowi akt notarialny, jak również dowiedzieć się, jak ukształtowano to w umowach z innymi wspósłużebnikami tej drogi. Kodeks cywilny bowiem stanowi:

„Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania] Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 288. [Rozwinięcie] Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń]

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

Kodeksowo – obowiązek ten spada na służebników, a więc Panią i innych wspósłużebników o ile na ich służebność ustanowiono. Dlatego konieczne jest skontrolowanie, co stanowią akty notarialne ustanawiające służebności na tej drodze. Warto o to pisemnie zwrócić się do właściciela gruntu obciążonego, bo to właśnie ta sąsiadka kształtuje zakres służebności i ich ilość, zawierając kolejne umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Długość trwania służebności gruntowej

Jestem właścicielką działki, która w dziale I księgi wieczystej ma wpisane prawo służebności gruntowej. Ale do mojej działki nigdy nie mogłam...

 

Zakres służebności drogowej

Od prawie dwóch lat jestem właścicielką działki, którą nabyłam przez zasiedzenie. Sąsiad na mojej działce ma ustanowioną służebność przejazdu...

 

Teren do wywłaszczenia a droga dojazdowa

Kupiłem działkę budowlaną, do której sądownie ustanowiono służebność przejazdu i przechodu po działkach stanowiących własność gminy....

 

Czy możliwa jest budowa nadwieszeń nad drogą służebną?

Nasza firma jest użytkownikiem (trwały zarząd) zabudowanej nieruchomości w centrum miasta. Jeszcze w 1983 r. ówczesny właściciel (gmina) na naszą...

 

Brama wjazdowa do drogi dojazdowej

Posiadam prawo bezpłatnego używania drogi (służebność w KW). Sąsiadka, która jest właścicielką działki z drogą, ma bramę na jej początku....

 

Samowolna naprawa drogi i pretensje innych użytkowników

Do mojego domu prowadzi droga, która jest we władaniu gminy. Z tej samej drogi korzysta dużo domów. Napisałam pismo o utwardzenie i zapewnienie...

 

Gmina utrudnia wyznaczenia drogi do działki

Jestem właścicielem działki rolnej, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako tereny rolne. Od 1,5 roku staramy się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »