Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykonanie drogi i korzystanie z niej przez kolejnych użytkowników

Autor: Eliza Rumowska

Na zakupionej działce zbudowałam dom. Sąsiadka odpłatnie udostępniła mi kawałek swojego terenu w postaci notarialnej użyteczności drogi koniecznej. Na własny koszt wykonałam tam drogę dojazdową (nawierzchnia, wjazd na trasę). Za jakiś czas kolejna rodzina kupiła działkę sąsiednią i bez mojej zgody korzysta z tej drogi. Pierwsza sąsiadka podpisała także z kolejnymi mieszkańcami umowę o służebność. Czy sąsiadka miała prawo tak zrobić? Czy może udostępniać korzystanie z tej drogi kolejnym nabywcom działek? Droga po nowej budowie wymaga remontu, nowi sąsiedzi nie chcą jednak słyszeć o kosztach. Jak wygląda moja sytuacja prawna w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z istotnych elementów opisu sprawy wynika, że właścicielka gruntu zgodziła się na „ odpłatne udostępnienie mi kawałka swojej działki, w postaci notarialnej użyteczności drogi koniecznej” – traktuje to jako ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce sąsiadki na rzecz Pani za odpowiednia opłatą. Kluczem do Pani odpowiedzi jest treść aktu notarialnego, w którym strony miały prawo ukształtować zakres swych praw i obowiązków oraz sposób korzystania ze służebności np.: wyłączność.

Stąd odpowiedzi na Pani pytania brzmią następująco:

Czy sąsiadka miała prawo tak zrobić? Tak –  chyba, że w akcie notarialnym zastrzeżono służebność na Pani rzecz (lub każdoczesnego właściciela Pani działki) na wyłączność. Kodeks cywilny nie wprowadza w tej materii żadnych zakazów czy ograniczeń.

Czy może udostępniać korzystanie z tej drogi kolejnym nabywcom działek? Tak, może zawierać z nimi analogiczną umowę jak z Panią.

Warto obecnie zadbać o zbadanie, co dokładnie w kwestii utrzymania stanowi akt notarialny, jak również dowiedzieć się, jak ukształtowano to w umowach z innymi wspósłużebnikami tej drogi. Kodeks cywilny bowiem stanowi:

„Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania] Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 288. [Rozwinięcie] Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń]

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

Kodeksowo – obowiązek ten spada na służebników, a więc Panią i innych wspósłużebników o ile na ich służebność ustanowiono. Dlatego konieczne jest skontrolowanie, co stanowią akty notarialne ustanawiające służebności na tej drodze. Warto o to pisemnie zwrócić się do właściciela gruntu obciążonego, bo to właśnie ta sąsiadka kształtuje zakres służebności i ich ilość, zawierając kolejne umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl