Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana rury wodociągowej w remontowanej drodze służebnej, kto płaci?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 09-11-2018

Mam problem z rozliczeniem kosztów wymiany głównej rury wodociągowej, która przebiega pod remontowaną drogą służebną. Ten odcinek wodociągu jest prywatną własnością właściciela działki (drogi). Wszyscy właściciele działek przylegających do drogi służebnej mają w swoich aktach notarialnych zakupu działek zapis, że ich działki będą korzystały z dostępu do sieci wod.-kan. poprzez główny wodociąg należący do sprzedającego. Ten odcinek wodociągu nie został przekazany zakładowi wod.-kan. Powstał problem, jak rozliczyć koszty wymiany tej starej rury. Czy mamy podzielić koszty tak jak przy remoncie drogi służebnej, pod którą ta rura leży? Akurat główny licznik poboru wody jest od strony drogi publicznej. Czyli każdy korzysta tylko z odcinka wodociągu pomiędzy swoją nieruchomością a drogą publiczną. Z drugiej strony można potraktować ten remontowany wodociąg jako wspólne źródło zaopatrzenia w wodę. Wtedy logika nakazuje równy podział kosztów remontu wodociągu bez względu na położenie nieruchomości względem głównego licznika poboru wody. Proszę o wyjaśnienie sposobu rozliczenia tych kosztów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustanowienie służebności drogi odbywa się poprzez przyznanie właścicielowi uprawnień do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, poprzez służebność przejazdu, przechodu i przegonu, co po prostu oznacza prawo przejścia czy przejazdu przez czyjąś działkę, aby dostać się do swojej nieruchomości (w tym przypadku poprzez Pana działkę). Zgodnie z Kodeksem cywilnym (K.c.) służebność pozostaje w mocy niezależnie od tego, kto jest w danej chwili właścicielem nieruchomości władającej i obciążanej, przez co wiąże wszystkich kolejnych następców, którzy dysponować będą prawem do nieruchomości.

Jeśli zakres obowiązku utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności, a zatem zakres służebności, nie wynika z umowy o ustanowienie służebności (a więc z woli stron) ani z treści orzeczenia sądu, należy posłużyć się regułą określoną art. 287 K.c.: „Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych” przy jednoczesnym rozważeniu konkretnych okoliczności, jak: poziom ingerencji w substancję rzeczy (nieruchomości obciążonej), naruszenia prawa własności, utrudnienia korzystania z nieruchomości obciążonej oraz cel służebności.

W mojej opinii regułę tę należy odnieść również do kwestii podniesionego przez Pana problemu remontu rury wodociągowej, co jest zgodne z ww. zasadą obowiązku utrzymywania urządzeń potrzebnych do korzystania ze służebności, która spoczywa na Panu i pozostałych właścicielach nieruchomości posiadających prawo do przedmiotowej służebności. A zatem obowiązek utrzymania rury wodociągowej w należytym stanie spoczywa – w braku odmiennych uzgodnień między właścicielami nieruchomości władnących a właścicielem nieruchomości – na wszystkich. Ponadto właściciele ci nie tylko ponoszą odpowiedzialność solidarną z tego tytułu względem właściciela nieruchomości obciążonej, lecz również właściciel drogi może żądać od nich, w razie braku zgody na dobrowolne wykonanie tych czynności, w drodze postępowania sądowego albo zobowiązania przez sąd do dokonania ww. czynności lub do zapłaty przez właścicieli nieruchomości władnących kwoty pozwalającej na dokonanie remontu rury przez niego samego.

W nauce prawa pojawia się też pogląd, zgodnie z którym dopuszcza się również możliwość żądania przez właściciela nieruchomości obciążonej zaniechania korzystania ze służebności lub jej zniesienia w razie niewykonywania swoich obowiązków przez właścicieli nieruchomości władnących. Z tego wynika, że w przypadku remontu rury obciążonej służebnością, muszą w niej partycypować wszyscy właściciele zarówno nieruchomości obciążonej, jak i władnącej, proporcjonalnie do udziału. Gdyby Pan chciał tę kwestię regulować umownie, to oczywiście można to uczynić, przy czym umowa może zawierać konkretne kwoty związane z remontem obciążające konkretnych właścicieli.

Co do Pańskich dwóch propozycji rozliczeń kosztów, stwierdzam, że uzasadnienie znajdują oba podane sposoby, chociaż w mojej opinii słuszniejsze byłoby obranie sposobu drugiego, czyli proporcjonalnie do udziałów w drodze dojazdowej, jako że nie ustalono w umowie ani w księdze, w jaki sposób mają być dzielone koszty utrzymania rury wodociągowej.

Niemniej jednak z uwagi na to, że w sumie wszyscy właściciele korzystają z wodociągu na równych prawach, podział kosztów po równo na każdego z nich również jest prawidłowy. Tak naprawdę, wszystko zależy od tego, jak się właściciele umówią, ponieważ umowa między nimi (nawet słowna) stanowi prawo dla podziału kosztów. Równie dobrze można przecież twierdzić, iż udział w koszcie wymiany rury nie powinien być uzależniony od udziału w drodze dojazdowej, ale od wielkości poboru wody przez każdego z właścicieli. Udział w drodze jest po prostu jednym z rozwiązań – prostym, bo już ustalonym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Przejazd samochodów ciężarowych przez moją działkę

Czy właściciel działki (dokładnie jego syn) posiadający służebność przechodu i przejazdu ma prawo bez zgody właściciela działki obciążonej...

 

Odmowa służebności gruntu na rzecz sprzedaży działki

Jestem właścicielem małej działki rolnej położonej pomiędzy drogą publiczną a inną działką, która nie ma dostępu do drogi, a na której...

 

Zmiana kwalifikacji ze służebności na wykup działki

Od 2013 toczy się moja sprawa o służebność gruntową, nad którą przechodzi linia wysokiego napięcia. Jest to działka budowlana. Jest już plan...

 

Co ze służebnością, którą czasowo zniesiono ze względu na dzierżawę całego gruntu?

Zaraz po wojnie jeden z moich przodków zakupił działkę rolną otoczoną ziemią sprzedającego. W akcie notarialnym zapisano prawo dojazdu do...

 

Doprowadzenie mediów przez działkę dla wszystkich mieszkańców

Dawniej nasza nieruchomość miała jednego właściciela. Przez działkę doprowadzono media dla wszystkich mieszkańców. Obecnie nieruchomość ma 3...

 

Przeprowadzenie drogi koniecznej przez grunt rolny

Czy gmina może przeprowadzić drogę konieczną przez grunt rolny do drogi transportu rolnego (działka gminna) – tak jak osoby prywatne w postępowaniu...

 

Żądanie przesunięcia światłowodu, który uniemożliwia budowę domu

Miesiąc temu kupiłem działkę. Jest to działka budowlana i chcę postawić na niej dom. Dotychczas było na niej siane zboże. Po wizycie u architekta...

 

Czy mogło dojść do zasiedzenia terenu na którym są rury kanalizacyjne?

Na terenie mojej posesji przebiegają rury kanalizacyjne. Dwa miesiące temu wystąpiłem z pismem do wodociągów o ustanowienie służebności...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »