Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 20-01-2016

Od 5 lat jestem właścicielem działki, na której jest posadowiona stacja trafo wraz z linią elektryczną. Urządzenia przesyłowe i słupy energetyczne przecinają moją działkę na pół. Po 4-letnim procesie sądowym przedsiębiorstwo energetyczne otrzymało nakaz usunięciu wymienionych urządzeń z mojej nieruchomości. Właśnie otrzymałem od nich pismo, w którym wzywają mnie do ustanowienia służebności przesyłu. Czy muszę się na to godzić? Czy mam szansę na odszkodowanie od przedsiębiorstwa za dotychczasowe bezumowne korzystanie z mojej nieruchomości? Jak postąpić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, że nie doszło na szczęście do zasiedzenia służebności korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe, skoro sąd nakazał usunięcie tych urządzeń z gruntu. Wobec tego może się Pan domagać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w oparciu o treść poniżej cytowanego przepisu Kodeksu cywilnego:

„Art. 224. § 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.

§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.

W związku z art. 230 w brzmieniu: „przepisy dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości oraz o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, jak również przepisy dotyczące roszczeń samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz, stosuje się odpowiednio do stosunku między właścicielem rzeczy a posiadaczem zależnym, o ile z przepisów regulujących ten stosunek nie wynika nic innego”.

Przedsiębiorstwo przesyłowe jest w złej wierze i było również wcześniej w złej wierze, skoro miało wiedzę, że nie przysługuje mu żadne prawo do posadowienia i korzystania ze stacji trafo i linii na Pana nieruchomości.

Proszę jednak pamiętać, żeby w ciągu roku od dnia usunięcia tych rzeczy przez przedsiębiorstwo wystąpić z powództwem o zapłatę, a to dlatego, że w myśl art. 229 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Jeśli zatem w przeciągu tego roku nie wytoczy Pan powództwa, to roszczenie po prostu się przedawni.

Co do wartości takiego wynagrodzenia to podpowiadam, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2012 roku, sygn. akt I CSK 641/11 wyraźnie określił, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 224 § 2 K.c., powinna odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny występujące na rynku. Trzeba zatem zorientować się, jakie są stawki dzierżawy gruntu na Pana terenie i tyle zażądać od przedsiębiorstwa przesyłowego.

Załatwianie tej sprawy lepiej zacząć od pisemnego wezwanie przedsiębiorstwa do zapłaty na piśmie, może uda się Państwu porozumieć, zawrzeć porozumienie w tej sprawie i w ten sposób uniknąć też postępowania sądowego.

Natomiast co do zawarcia służebności – tak, co do zasady jest to zgodne z prawem, ale może się Pan nie zgodzić i wówczas przedsiębiorstwo złoży wniosek do sądu, a Pan będzie się mógł bronić, powołując się na fakt istnienia wyroku nakazującego usunięcie urządzeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przewody elektryczne za blisko budynku

Mam problem z przewodami elektrycznymi, które przebiegają za blisko budynku mieszkalnego, który planuję rozbudować. Jest to 6 przewodów nieizolowanych...

 

Budowa kanalizacji przez czyjąś działkę

Chcę przeprowadzić kanalizację do mojej działki przez działkę sąsiada. Sąsiad wyraził zgodę pisemną, na podstawie której uzyskałam projekt kanalizacji...

 

Doprowadzenie prądu do siedliska

Zaczynam budowę domu i chciałabym doprowadzić prąd do mojej działki. Jest to działka rolna, buduję się jako rolnik, czyli zakładam siedlisko. Moja...

 

Podpisanie zgody na wejście na teren a służebność

Chciałbym wystąpić do MPWiK o ustanowienie służebności przesyłu (kanalizacja) na mojej działce. Problem jednak w tym, że przed położeniem rur...

 

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Posiadam działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, niestety w jej centralnej części znajduje się słup średniego napięcia i przebiega...

Zbyt niskie odszkodowanie za światłowód na działce rolnej

W granicy mojej działki rolnej firma chce poprowadzić w ziemi światłowód, proponując odszkodowanie 500 zł brutto. Długość linii w mojej działce...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »