Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie związane ze służebnością przesyłu i procedury z tym związane

Eliza Rumowska • Opublikowane: 17-09-2014

Mieszkam w domu na działce, na której przebiega linia energetyczna oraz znajduje się słup energetyczny, od którego jest przeprowadzone zasilanie poprzez jeszcze jeden słup do mojego budynku i do sąsiada. Poza tym przez szerokość działki przebiega rurociąg z wodą, z którego mam doprowadzoną wodę do mojego domu. Moje pytania brzmią następująco: Czy mogę ubiegać się o jakieś wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu i od kogo? W jaki sposób przeprowadzić wszystkie procedury z tym związane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika, iż na Pani gruncie posadowiono dwie infrastruktury przesyłowe (przesył energii elektrycznej i wody).

Regulacje prawne tych kwestii przewiduje w sposób szczególny od 2008 r. Kodeks cywilny w następujących przepisach:

„Art. 305(1). [Służebność przesyłu] Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 305(2). [Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu]

§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 305(3). [Przejście na nabywcę; wygaśnięcie]

§ 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 305(4). [Odpowiednie stosowanie] Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

W odpowiedzi na Pani pytania wyjaśniam:

Czy mogę ubiegać się o jakieś wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu i od kogo?

Generalnie – wszelkie pertraktacje i ustalenia prowadzi Pani z operatorem przesyłowym, który jest właścicielem urządzeń przesyłowych (wodociągi, energetyka), jak mówią wyżej cytowane przepisy – jeżeli operator przesyłowy odrzuci Pani propozycję, to ma Pani prawo skierować wniosek do sądu o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Ustawodawca nie podaje stawek, ani widełek wynagrodzenia, stanowiąc bardzo uniwersalnie, że ma być ono odpowiednie (ta odpowiedniość to zarówno kwestia uciążliwości po stronie właściciela, jak i kwestia zysku po stronie operatora).

W jaki sposób przeprowadzić wszystkie procedury z tym związane?

Schemat działania jest następujący:

  1. Wystąpienie pisemne do operatora z propozycją ugodowego uregulowania służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.
  2. Jeżeli operator odrzuci propozycję, wówczas pkt 3, jeżeli zaś ją przyjmie – to trzeba ją sfinalizować u notariusza.
  3. Po odrzuceniu propozycji ustanowienia służebności przesyłu – wniosek do sądu cywilnego o ustanowienie służebności przesyłu.

Bardzo istotną kwestią – zanim przejdzie się do wystąpienia na drogę sądową jest zbadanie ile czasu i na jakiej podstawie posadowiono infrastrukturę przesyłową. Wówczas wykluczone zostaną dwie kwestie – czy nie nastąpiło zasiedzenie służebności (upływ lat 30) oraz czy infrastruktura jest legalnie posadowiona (wydano odpowiednie decyzje administracyjne i sporządzono dokumentację projektową i plany).

Tak wygląda schemat działania i zakres ustanawianej służebności. Co zaś do owej „odpowiedniej wysokości” wynagrodzenia, to w efekcie końcowego sporu wypowie się biegły sądowy, dokonując wyceny służebności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Negocjacje w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Jestem właścicielką działki. Planowana jest budowa linii wysokiego napięcia, która ma przebiegać przez moją nieruchomość. Przedsiębiorstwo przesyłowe...

 

Jak pozbyć się uciążliwej służebności?

W 2006 r. zakupiliśmy dwie działki. Ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu dla kilku sąsiadów (szczegóły w załączniku). Na chwilę...

 

Czy muszę się zgodzić na postawienie słupów elektrycznych na mojej działce?

Czy muszę się zgodzić na postawienie słupów elektrycznych na mojej działce? Mam już służebność przesyłu na innej nieruchomości i mi to nie...

 

Linia energetyczna nad działkami

Jak rozwiązać sprawę linii energetycznej średniego napięcia przebiegającą przez moje działki? Księgi wieczyste są bez wpisu o linii, płacę podatek,...

 

Brak zgody sąsiada na przyłączenie mediów

Rozpocząłem starania o uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Dom ma powstać na działce, do której ustanowiona jest wpisana do księgi wieczystej...

 

Zgoda na służebność na rzecz dostawcy energii

Jestem właścicielem działki oraz współwłaścicielem drogi dojazdowej (służebność dla zakładu energetycznego). Staram się o przyłącze energii,...

 

Umowa zajęcia gruntu na czas remontu rurociągu

Jestem właścicielem działki rolnej, przez którą przebiega rura gazowa. W chwili obecnej firma przesyłowa rozpoczęła remont gazociągu i chce, abym...

 

Samowola w formie linii wysokiego napięcia

Nad moją działką przebiegają przewody linii wysokiego napięcia (inwestycja uznana za samowolę budowlaną). Obecny właściciel linii (duża spółka) już tej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »