Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spokojne wspólne mieszkanie z partnerem - ustalenie służebności osobistej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 31-10-2016

Moja mama i jej przyjaciel chcieli zamieszkać w mieszkaniu jego córki, które jest jej własnością, a nie jest przez nią zamieszkane. Mama też chciała się w jakiś sposób prawnie zabezpieczyć na przyszłość, mieszkając tam chociażby do śmierci przyjaciela. Z relacji córki wynika, że zagwarantowanie tego w stosunku do „obcej” osoby (mamy) jest niemożliwe. Czy jakiś wariant służebności zapewniłby mamie spokojne wspólne mieszkanie z partnerem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność osobista nie musi być ustanawiana na rzecz osoby z rodziny. Może dotyczyć osoby obcej. Ale oczywiście trudno dziwić się córce partnera mamy, że ma jakieś opory, aby ją ustanawiać na rzecz Pana mamy. Życie układa się różnie. Ale córka może ustanowić służebność na rzecz swojego ojca. Zgodnie z art. 296 Kodeksu cywilnego (K.c.) „nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista)”.

Służebność osobista powstaje na podstawie umowy. O treści i zakresie świadczeń należnych uprawnionemu przesądza umowa, w tym zakresie zasada swobody umów (art. 3531 K.c.) nie ma ustawowego ograniczenia. Do ustanowienia użytkowania na rzecz dożywotnika i do wykonywania tego prawa zastosowanie mają z kolei przepisy art. 252 i nast. K.c., a do służebności mieszkania i innych służebności osobistych – art. 296 i nast. K.c.

Zgodnie z art. 299 „służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego”. Uprawniony byłby partner mamy, a ojciec właścicielki. Więc tu córka nie musiałaby się martwić, a i mama miałaby zabezpieczenie – przynajmniej dopóki będzie z partnerem.

„Art. 301. [Służebność mieszkania]

§ 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

§ 2. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi”.

Oczywiście może się umówić z córką co do zamieszkiwania partnerki, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

Najgorsze, że wbrew woli córki nie da się ustanowić służebności.

Obawiam się, że ta jedyna opcja byłaby do przyjęcia dla córki. Ewentualnie umowa najmu czy użyczenia, te jednak grożą podatkami. I niekoniecznie będą pożądane.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niekorzystanie z ustanowionej służebności

W domu, który dostałam jest ustanowiona służebność na rzecz mojej krewnej w postaci jednego pokoju. Krewna ta posiada własny dom i nie mieszka...

 

Kto płaci za media, właściciel czy służebnik?

Kto przy nieodpłatnej i dożywotniej służebności osobistej ma obowiązek opłacania mediów (gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie) – właściciel...

 

Przejęcie gospodarstwa rolnego obciążonego służebnością

W akcie notarialnym z 1994 r. jest zapis „w wykonaniu darczyńców ustanawia nieodpłatnie na nabytej nieruchomości na rzecz  dożywotnią...

 

Służebność dla konkubiny a podatki

Żyję w konkubinacie. Wspólnie z partnerem mamy mieszkanie (po 1/2) i prowadzimy wspólne gospodarstwo. Czy można na moją rzecz ustanowić...

 

Ustanowienie służebności mieszkania dla konkubenta

Mieszkam w mieszkaniu będącym własnością mojej konkubiny. Chciałbym ustanowić w tym mieszkaniu – za jej zgodą – nieodpłatną...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »