Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie o ustalenie dojazdu do działki

Eliza Rumowska • Opublikowane: 15-12-2017

Posiadam działkę, która przeznaczona jest do zabudowy jednorodzinnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada drogę dojazdową do tej działki, obecnie jej nie ma. Właścicielem działek, przez które przebiegać ma planowana droga dojazdowa do mojej posesji, jest gmina. Czy muszę wystąpić do gminy o ustalenie służebności, aby móc przez ten teren (na razie nie ma tam drogi) dojeżdżać do mojej działki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego we wskazanym obszarze, w którym znajduje się przedmiotowa działka, zaplanowano drogę i działek ta według stanu geodezyjnego w swym opisie przeznaczenia ma powierzchnię wykazana jako „Dr”, oznacza to prawo publicznego użytkowania tejże działki jako działki drogowej. Jednakże z racji wyznaczenia i wyodrębnienia infrastruktury drogowej powinien Pan zwrócić się do wójta gminy z oficjalnym zapytaniem, w jakim zakresie działkę może Pan użytkować jako dojazd do swojej posesji. W odpowiedzi uzyska Pan pisemne jednoznaczne stanowisko gminy i nikt Panu nie zarzuci samowolnego użytkowania działki gminnej wbrew np. zaplanowanemu przebiegowi ciągu drogi, która jeszcze nie powstała. Na pewno nie musi Pan występować o ustanowienie służebności skoro działka sama w sobie jest przeznaczona pod drogę.

W końcu gminy w swych zadaniach mają:

„Art. 7. [Zadania własne gminy]

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”.

 

Proszę więc to realizować według powyższej porady.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Droga konieczna z prawem postoju na drodze

Jestem właścicielką kilku działek budowlanych, wzdłuż których jest droga wewnętrzna wydzielona z działki. Dwie działki zostały sprzedane ze...

 

Koszty remontu wspólnej drogi służebnej

Korzystam ze służebności drogi gruntowej sąsiadów (10 domostw), aby dojechać do swojego domu. Mam na to wpis w księdze wieczystej. Droga ma długość...

 

Podział działki i ustalenie służebności

Rodzice mają działkę wąską i długą, chcą ją podzielić na mniejsze działki i dać dzieciom, lecz nie ma drogi dojazdowej. Obok wzdłuż jest...

 

Wykupienie udziału w drodze i wykreślenie służebności

Jestem współwłaścicielem działki, która ma wpis w dziale I, tj. uprawnienia z nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności...

 

Żądanie opłat za korzystanie z drogi dojazdowej

Od kilku lat jestem właścicielem drogi dojazdowej do kilku firm. Drogę tę musiałem kupić wraz z inną działką potrzebną do inwestycji. Czy mogę...

 

Włączenie drogi służebnej do systemu dróg miejskich

Jestem mieszkańcem osiedla, dla którego właścicielka działki ustaliła służebność przejazdu. Służebność ta jest wpisana do KW i jest to jedyna...

 

Czy musimy kupować drogę dojazdową do działki?

Kilka lat temu okazyjnie kupiliśmy od znajomego działkę budowlaną 12a w bardzo dobrej cenie. Teraz, po jego śmierci, zgłaszają się do nas spadkobiercy...

 

Kupno działki bez udziału w drodze i ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jestem właścicielem działki oraz udziałów w drodze łączącej kilka działek z drogą publiczną. Ostatnio pewna osoba kupiła dwie działki bez...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »