Kategoria: Służebność drogi

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Za wysoka miesięczna odpłatność za korzystanie z przejazdu

Marek Gola • Opublikowane: 11-09-2015

Jesteśmy wraz z czterema innymi osobami posiadaczami garaży (wieczyste użytkowanie) usytuowanych w jednym ciągu. Do garaży prowadzi droga, która należy do innej wspólnoty. W ostatnich dniach zwróciła się do nas w imieniu tej sąsiedniej wspólnoty kancelaria adwokacka z wezwaniem o ustanowienie służebności drogi koniecznej za wynagrodzeniem. Zaproponowano nam comiesięczną odpłatność za korzystanie z przejazdu. Cena jest stanowczo wygórowana, co wobec tego możemy zrobić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik
Wyczerpująca odpowiedz, ocena jak najwyższa.
Wojciech
Usługa została wykonana na piątkę.Napewno będę jeszcze korzystać z usług tej firmy.
Krystyna
Obszerność i profesjonalizm odpowiedzi
Krzysztof, 28 lat, logistyk

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.)

Już na wstępie wskazać należy, że roszczenie wspólnoty mieszkaniowej znajduje swoje uzasadnienie w treści przepisów. Roszczenie to nie przysługuje jednak na podstawie art. 145 K.c, zgodnie z którym jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Innymi słowy uprawnionym podmiotem do żądania ustanowienia drogi koniecznej jesteście tylko Państwo jako wieczyści użytkownicy. Jak podkreśla się w literaturze: „Istnieje tu wyłącznie legitymacja do wszczęcia postępowania o ustanowienie drogi koniecznej (art. 145 K.c. w zw. z art. 626 K.p.c.), przy czym służy ona tylko współwłaścicielom nieruchomości izolowanej (z wnioskiem takim nie może natomiast wystąpić współwłaściciel nieruchomości, projektowanej jako obciążona i nie może również ominąć braku legitymacji z art. 145 K.c. przez powołanie się na art. 199 K.c.)”1.

Innymi słowy to Państwo jako wieczyści użytkownicy możecie wystąpić o ustanowienie drogi koniecznej. Wspólnota takiego prawa nie ma. Wspólnota ma jednak prawo zablokować Państwu wjazd na nieruchomość, a to z kolei powoduje, że wcześniej czy później zmuszeni będziecie Państwo wystąpić z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak podkreśla się w literaturze: „Zgodnie z art. 145 § 1 K.c. ustanowienie drogi koniecznej następuje za wynagrodzeniem. Przepis ten nie określa sposobu obliczenia wynagrodzenia ani postaci, w jakiej to świadczenie powinno być spełnione. Lakoniczność unormowania doprowadziła do sformułowania rozbieżnych stanowisk orzecznictwa i doktryny w omawianej materii. Wynagrodzenie umowne może przybrać postać świadczenia pieniężnego albo niepieniężnego (w tym ostatnim wypadku mogą być to świadczenia oznaczone co do gatunku albo co do tożsamości, np. »zwrotne« ustanowienie służebności gruntowej przez właściciela nieruchomości władnącej albo przeniesienie przez niego własności określonej nieruchomości). Konkluzja, iż istotną treścią pojęcia wynagrodzenia jest naprawienie szkody wyrządzonej wskutek ustanowienia drogi koniecznej, sprowadza omawiane zagadnienie na teren art. 361 i 363 K.c., które zawierają ogólne przesłanki świadczenia odszkodowawczego oraz regulują jego postać. Wynagrodzenie powinno być oceniane przez pryzmat tych przepisów (stosowanych w braku wyraźnego odesłania per analogiam), ale nie oznacza to oczywiście, że wszystkie reguły tam zawarte można przenieść na teren art. 145 K.c.”2.

Występując z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej, sąd będzie miał prawo z urzędu dopuścić dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność wysokości wynagrodzenia za ustanowienie drogi koniecznej. Na wynagrodzenie wpływ będzie miała powierzchnia drogi, jej standard techniczny jak również to, czy droga taka jest wykorzystywana tylko przez Państwa, czy też przez innych kierowców.

Reasumując, nie muszą się Państwo godzić na wygórowaną finansowo propozycję, ale w takim razie musicie liczyć się z tym, że nieruchomość może zostać dla Państwa wyłączona z użytku. Wówczas to będziecie Państwo mieli prawo do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej; zakładam, że przesłanki z art. 145 § 1 K.c. są spełnione. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak próba polubownego zakończenia sporu.

----------------------------------------------

1. Grzegorz Karaszewski, Komentarz do art. 145 Kodeksu cywilnego, 2014.04.01

2. Grzegorz Karaszewski, Komentarz do art. 145 Kodeksu cywilnego, 2014.04.01

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »