Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie przy sprzedaży domu ze służebnością

Marek Gola • Opublikowane: 28-11-2018

Sprawa dotyczy zabezpieczenia się przy sprzedaży domu ze służebnością. Otóż, dziadkowie mieli dwie nieruchomości: dom – przepisany na mamę, z zaznaczeniem w akcie notarialnym, że mają prawo do dożywotniego zajmowania go(służebność), mieszkanie – przepisane na najstarszego wnuka (syna ich drugiej córki), bez zaznaczenia, że mają dożywotnie prawo. Obecnie od kilku lat mieszkają w mieszkaniu, a dom stoi pusty. Rodzina naciska na sprzedaż domu. Stosunki z rodziną pogorszyły się podczas ciężkiej choroby taty i po jego śmierci. Czy można sprzedać dom obciążony służebnością tak, aby nie groziło nam, że dziadkowie wprowadzą się do nas, do naszego domu (przy rzadkich wizytach wspominają, że bardzo by im to pasowało). 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż, jak wynika z Pani pytania, dziadkowie mają prawo dożywotniego zamieszkiwania w domu i, jak mniemam, Pani mama otrzymała nieruchomość w drodze darowizny, a nie tzw. umowy dożywocia. Umowy dożywocia nie można bowiem mylić ze służebnością osobistą. Choć prawa te są bardzo podobne, to jednak występuje zasadnicza różnica. W przypadku służebności osobistej mamy do czynienia z tzw. ograniczonym prawem rzeczowym, które najczęściej jest ustanawiane podczas zawierania umowy darowizny, podczas gdy umowa dożywocia jest stosunkiem zobowiązaniowym uregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.

Mniemam jednak, że mamy do czynienia z umową darowizny i służebnością osobistą. Powyższe powoduje, że nie Pani mama jest obciążona służebnością, lecz nieruchomość, co powoduje, że o ile prawo to nie zostanie wykreślone z księgi wieczystej, każdy kolejny właściciel będzie zobowiązany akceptować uprawnienia dziadków. Wobec powyższego są dwie możliwości: albo nikt nieruchomości nie kupi, bojąc się aktywności dziadków, albo kupi, lecz za odpowiednio niską cenę.

O ile dziadkowie nie mieszkają w domu przez okres dłuższy niż 10 lat, możliwe jest wystąpienie do sądu z żądaniem ustalenia wygaśnięcia służebności. Powyższe wynika z art. 293 w zw. z art. 297 Kodeksu cywilnego.

Reasumując, o ile na rzecz dziadków ustanowiono służebność osobistą na nieruchomości, o tyle sprzedaż domu nie skutkuje wygaśnięciem tego prawa na rzecz dziadków. Zasadne jest zatem dążenie do wygaśnięcia tego prawa i następnie sprzedaży domu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Operat szacunkowy dla służebności przesyłu

W sądzie toczy się sprawa o ustanowienie służebności przesyłu. Załatwiłam już operat szacunkowy i wyliczenie powierzchni. W operacie...

 

Podpisanie zgody na wejście na teren a służebność

Chciałbym wystąpić do MPWiK o ustanowienie służebności przesyłu (kanalizacja) na mojej działce. Problem jednak w tym, że przed położeniem rur...

 

Czy sąd stwierdzi wygaśniecie służebność mieszkania, której nie wykonywano, bo właściciel to utrudniał?

Moi dziadkowie mieli ustanowioną dożywotnią, osobistą służebność mieszkania na nieruchomości córki i byłego zięcia. Dziadkowie dołożyli sporo...

 

Konsekwencje prawne nieujawnienia służebności mieszkania

Jakie są konsekwencje prawne nieujawnienia służebności mieszkania? Chodzi o zbycie nieruchomości obciążonej służebnością, która nie została...

 

Prawo osoby uprawnionej do służebności przyjęcia do mieszkanie innej osoby

Miesiąc temu ustanowiłam dożywotnią, nieodpłatną służebność na rzecz mojej babci. Teraz dowiedziałam się, że ona ma możliwość zameldowania...

 

Utrudnianie korzystania z mieszkania ze służebnością

W drodze aktu notarialnego, 15 lat temu ja i ojciec sprzedaliśmy mojemu bratu swoje udziały (4/6 ojciec, 1/6 ja) w spółdzielczym własnościowym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »