Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabezpieczenie przy sprzedaży domu ze służebnością

Autor: Marek Gola

Sprawa dotyczy zabezpieczenia się przy sprzedaży domu ze służebnością. Otóż, dziadkowie mieli dwie nieruchomości: dom – przepisany na mamę, z zaznaczeniem w akcie notarialnym, że mają prawo do dożywotniego zajmowania go(służebność), mieszkanie – przepisane na najstarszego wnuka (syna ich drugiej córki), bez zaznaczenia, że mają dożywotnie prawo. Obecnie od kilku lat mieszkają w mieszkaniu, a dom stoi pusty. Rodzina naciska na sprzedaż domu. Stosunki z rodziną pogorszyły się podczas ciężkiej choroby taty i po jego śmierci. Czy można sprzedać dom obciążony służebnością tak, aby nie groziło nam, że dziadkowie wprowadzą się do nas, do naszego domu (przy rzadkich wizytach wspominają, że bardzo by im to pasowało). 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie przy sprzedaży domu ze służebnością

Różnica między umową dożywocia a umową darowizny z ustanowioną służebnością

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż, jak wynika z Pani pytania, dziadkowie mają prawo dożywotniego zamieszkiwania w domu i, jak mniemam, Pani mama otrzymała nieruchomość w drodze darowizny, a nie tzw. umowy dożywocia. Umowy dożywocia nie można bowiem mylić ze służebnością osobistą. Choć prawa te są bardzo podobne, to jednak występuje zasadnicza różnica. W przypadku służebności osobistej mamy do czynienia z tzw. ograniczonym prawem rzeczowym, które najczęściej jest ustanawiane podczas zawierania umowy darowizny, podczas gdy umowa dożywocia jest stosunkiem zobowiązaniowym uregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zobacz też: Przepisanie mieszkania na wnuka

Sprzedaż domu obciążonego służebnością osobistą

Mniemam jednak, że mamy do czynienia z umową darowizny i służebnością osobistą. Powyższe powoduje, że nie Pani mama jest obciążona służebnością, lecz nieruchomość, co powoduje, że o ile prawo to nie zostanie wykreślone z księgi wieczystej, każdy kolejny właściciel będzie zobowiązany akceptować uprawnienia dziadków. Wobec powyższego są dwie możliwości: albo nikt nieruchomości nie kupi, bojąc się aktywności dziadków, albo kupi, lecz za odpowiednio niską cenę.

O ile dziadkowie nie mieszkają w domu przez okres dłuższy niż 10 lat, możliwe jest wystąpienie do sądu z żądaniem ustalenia wygaśnięcia służebności. Powyższe wynika z art. 293 w zw. z art. 297 Kodeksu cywilnego.

Reasumując, o ile na rzecz dziadków ustanowiono służebność osobistą na nieruchomości, o tyle sprzedaż domu nie skutkuje wygaśnięciem tego prawa na rzecz dziadków. Zasadne jest zatem dążenie do wygaśnięcia tego prawa i następnie sprzedaży domu.

Przeczytaj też: Sprzedaż domu ze służebnością

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl