Kategoria: Służebność gruntowa

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie zielonej części działki pod budowę drogi

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 06-08-2018

Od 5 lat jestem właścicielem działki, którą dostałam jako darowiznę. Na działce od lat 25 istnieje sieć gazowa i wodociągowa. Poprzedni właściciel wyraził zgodę na „czasowe zajecie terenu pod przebieg gazu i wodociągu” i na wycinkę drzewek owocowych i dostał za to zapłatę, którą pokwitował. Obecnie gmina postanawia wywłaszczyć pod budowę drogi zieloną część mojej działki zawierającą te media. Czy mogę wystąpić do sądu o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętej pod budowę wodociągu i gazu?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Wszystko na najwyższym poziomie wszystko jasno określone
Żaneta, własna działalność, 44 lata
Kompetentni prawnicy udzielający wyczerpujących odpowiedzi na zadane im pytania. Polecam jak najbardziej.
Natalia, 28 lat
Korzystam od wielu lat z usług Państwa prawników ( ePorady24.pl) i zawsze otrzymuje fachowe, bardzo szczegółowe omówienia swoich pytań. Zadaj też pytania dodatkowe, czasem po długim czasie i zawsze otrzymuje odpowiedź. Jestem bardzo zadowolony:) Polecam !!
Krzysztof, 48 lat
Odpowiedz bardzo wyczerpująca i ogarniająca cały temat - mimo, iż część przepisów było mi znane. Przekaz zrozumiałym językiem. 
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolona z usługi .Otrzymałam błyskawiczne wycenę usługi i odpowiedz.
 
Janina
Rzetelna,szybka odpowiedź na moje pytanie bardzo mi pomogła w egzekwowaniu moich praw. Dziękuję i polecam.
Jolanta
Porada jak najbardziej pomocna za którą bardzo dziękuję
Beata
 Szybko, łatwo i konkretnie. Pańska odpowiedź rozwiewa wszystkie moje wątpliwości. Dziękuję bardzo za pomoc. 
Bożena, pielęgniarka, 61 lat
 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Ewa
Szybko i sprawnie, dokładna odpowiedź na zadane pytanie. Wyczerpujące odwołania do dotychczasowej wykładni i wyjaśnienia. 
Tomasz, programista, 27 lat
Jestem usatysfakcjonowana udzielonymi odpowiedziami na zadane kwestie,Szybko i kompetentnie .
Urszula, 57 lat, nauczyciel
Odpowiedzi były jasne i wyczerpujące a co bardzo ważne - wyjątkowo szybkie. Dziękuję bardzo
Henryk
Witam, Dziękuję za szybką, dokładną i wyczerpującą odpowiedć. Jestem pod wrażeniem. 
Dorota
Jestem pod wrażeniem szybkiej i profesjonalnej pomocy. Koszt wstępnej usługi do przyjęcia, w którym uzyskałam dodatkowe wskazówki i informacje na pytania uzupełniające (bez dodatkowych opłat). 
Beata
Poradę prawną uzyskaną od Państwa, a konkretnie przez Panią Izabelę Nowacką-Marzelon, uważam oceniam bardzo wysoko. Porada ta pozwoliła mi zrozumieć całą złożoność zgłoszonego przeze mnie problemu w świetle wszystkich przepisów, jakie powinnam znać. Bardzo sobie cenię te wyjaśnienia i jestem rada, że udało mi się wpaść na trop tak kompetentnego zespołu prawników. Polecam ich wszystkim zainteresowanym.
Maria, 70 lat, emerytowana nauczycielka
Jasna i szybko wydana opinia. Polecam ten serwis.
Ewa
Dziękuję i wystawiam najwyższą opinię.
Jacek
Dziękuję uprzejmie za szybką i wyczerpującą odpowiedź wyjaśniającą moje obawy.
Maria, 55 lat
Jestem zadowolona z odpowiedzi. 
Ewa
Bardzo solidna, rzetelna i szybka porada
Przemysław
Fantastyczny pomysł, szybkie, a jednocześnie wnikliwe i dogłębnie analizujące temat odpowiedzi!
Magdalena
Fachowa porada Pana Marcin Sądej (BRAVOOO :)), rzetelnie, jasno i przejrzyście. Oczywiście wszystko oparte na podstawach prawnych i fachowej wiedzy. 
Wojtek
Dziękuję, spełniliście moje oczekiwania
Joanna, 58 lat, księgowa
Dziękuje bardzo za odpowiedz. Wiem teraz co powinnam zrobić.
Beata
Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą (na chwilę obecną) odpowiedź. Jestem z niej bardzo zadowolona, zawiera to, o czym słyszałam, ale brakowało mi potwierdzenia. W razie dalszych problemów na pewno się z Państwem skontaktuję.
Renata
Jestem bardzo zadowolona z uzyskanej odpowiedzi, która była wyczerpująca i zadowalająca. Szczególnie ważne w serwisie ePorady24 jest to, że można zadać dodatkowe pytanie bez dodatkowych opłat:-)
Marzena, nauczyciel, 54 lata
Bardzo dziękuję za poradę. Pomogła mi ona błyskawicznie rozwiązać mój problem - w rozmowie z adwersarzem czułam się pewnie, mając w zanadrzu (i wykorzystując w trakcie dyskusji) merytoryczną wiedzę, przekazaną przez ePorady.
Anna
Korzystam z serwisu już po raz czwarty - jestem zadowolony ze świadczonych usług, w tym odpowiedzi i pomocy udzielanej przez prawników serwisu.
Rafał, inżynier lotnictwa, 34 lata
Wszystko zgodnie z opisem. Jestem zadowolony
Dawid, 36 lat
Odpowiedź wyczerpująca, Otrzymałam wyjaśnienie mojego problemu i sposób jego rozwiązania. 
Lidia

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego należy domniemywać, że Pani intencją jest rozstrzygnięcie kwestii możliwości dochodzenia wynagrodzenia (odszkodowania) z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe należące do dostawców mediów.

Jak wynika z Pani wyjaśnień, poprzedni właściciel nieruchomości zawarł z dostawcami umowę udostępnienia gruntu dla potrzeb lokalizacji infrastruktury przesyłowej. Umowa ta – jak należy wnioskować – miała charakter czasowy. W zawartym w zapytaniu opisie brak jest danych dotyczących terminu obowiązywania tej umowy, w konsekwencji czego niezbędnym będzie przyjęcie dwóch alternatywnych hipotez.

W przypadku nabycia przez Panią nieruchomości od poprzedniego właściciela zawarta z nim przez przedsiębiorców przesyłowych umowa dzierżawy lub inny stosunek obligacyjny, którego treścią jest udostępnienie gruntu dla potrzeb lokalizacji urządzeń przesyłowych, pozostawać będą w mocy.

Oznacza to, że zastrzeżony w zawartej na czas określony umowie termin będzie wiązał strony tego stosunku prawnego, którego stronami aktualnie pozostaje Pani jako właściciel gruntu oraz przedsiębiorstwa przesyłowe jako jego dzierżawcy (użytkownicy gruntu). Po upływie tego terminu właściciel infrastruktury (przedsiębiorca przesyłowy) zobowiązany jest do wydania gruntu oraz przywrócenia go do stanu poprzedniego poprzez usunięcie dokonanych naniesień. W przypadku, gdy urządzenia przesyłowe niezbędna są do zapewnienia dostawy mediów innym użytkownikom sieci, przedsiębiorca może zwrócić się do Pani o zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu lub – w braku Pani zgody – wystąpić z analogicznym żądaniem do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W okresie pomiędzy terminem obowiązywania umowy a powstaniem nowego stosunku prawnego (kolejnej umowy dzierżawy lub ustanowieniem służebności) przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczania na rzecz właściciela wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak wynika z Pani wyjaśnień, infrastruktura na należącej do Pani nieruchomości została zlokalizowana około 25 lat temu. W tej perspektywie wymaga oceny czy nie doszło do nabycia przez przedsiębiorstwo przesyłowe służebności gruntowej w drodze zasiedzenia.

W pierwszej kolejności wymaga podkreślenia, że instytucja zasiedzenia stanowi formę nabycia prawa własności nieruchomości lub innego tytułu prawnego odpowiadającego sposobowi korzystania z gruntu. Istniejący stan rzeczy należy rozpatrywać zatem w kategoriach ewentualnego nabycia przez dostawców usług służebności przesyłu.

Zasiedzenie służebności podlega analogicznemu reżimowi prawnemu jak nabycie własności na skutek upływu okresu określonego w ustawie Kodeks cywilny, który dla dobrej wiary posiadacza wynosi 20 lat, zaś dla złej wiary – lat 30. Nie podlega natomiast zasiedzeniu grunt będący przedmiotem posiadania zależnego, przez które rozumieć należy istniejący między jego właścicielem a władającym (w omawianym przypadku – przedsiębiorcą przesyłowym) stosunek umowny.

W kategoriach takiego stosunku prawnego rozumieć należy zawartą z poprzednim właścicielem nieruchomości umowę udostępnienia gruntu za wynagrodzeniem. W konsekwencji powyższego początek okresu do zasiedzenia nieruchomości biegnie od chwili ustania tego stosunku prawnego, a więc od dnia, w którym umowa przestała obowiązywać lub została skutecznie przez strony rozwiązana.

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że przedsiębiorca przesyłowy miał świadomość przysługującego podmiotom trzecim prawa do gruntu, czego wyrazem było zawarcie z właścicielem nieruchomości umowy, której treścią było udostępnienie gruntu na potrzeby inwestycji przesyłowej. W tym stanie rzeczy, przedsiębiorcy nie sposób jest przypisać dobrej wiary, której posiadanie warunkuje możliwość nabycia służebności gruntowej po upływie 20 lat, a zatem do ewentualnego zasiedzenia prawa do gruntu mogłoby potencjalnie dojść dopiero po upływie lat 30.

Biorąc jednak pod uwagę czas od lokalizacji urządzeń przesyłowych na Pani nieruchomości, okres ten nie mógł upłynąć, w konsekwencji czego nie mogło dojść do skutecznego nabycia służebności przez zasiedzenie.

Podsumowując, w przypadku, gdy okres obowiązywania zawartej z przedsiębiorstwem przesyłowym umowy upłynął, będzie Pani przysługiwać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu oraz roszczenie o wydanie rzeczy. Jeżeli intencją dostawcy usług będzie ustanowienie służebności, będzie Pani również przysługiwać z tego tytułu wynagrodzenie, które może przyjąć formę świadczenia jednorazowego lub cyklicznego.

Jeżeli natomiast umowa ta nadal obowiązuje, odpadnie podstawa ewentualnego roszczenia o zapłatę. Należy także wskazać, że w razie wywłaszczenia części nieruchomości pod drogę przysługiwać będzie Pani z mocy prawa odszkodowanie z tego tytułu odpowiadające rynkowej wartości gruntu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Bezprawne korzystanie z działki bez ustanowionej służebności

Od kilku lat jestem posiadaczem działki z założoną księgą wieczystą (bez służebności). Przez moją działkę sąsiedzi zrobili sobie przejazd z drogi publicznej do swoich działek rolnych (taki stan rzeczy był już przed objęciem gruntu przeze mnie). Niedawno postawiłem płot i poinformowałem sąsiadów o likwidacji „dzikiej” drogi. Sąsiedzi mają inne drogi dojazdu (nieco dłuższe) do swoich terenów. Część osób nakazała mi odblokowanie starego przejazdu i grozi udaniem się do burmistrza. Czy faktycznie będę zmuszony ustanowić prawnie tę służebność? Co robić?

Zalegalizowanie drogi dojazdowej do nieruchomości

Zamierzam kupić nieruchomość z budynkiem mieszkalnym, ale mam wątpliwości co do korzystania z drogi dojazdowej. Właściciel nieruchomości, budując dom, przeznaczył na drogę dojazdową pas swojej działki o szer. 2 m. Tak samo postąpił sąsiad z przeciwka i utworzyli wspólnie drogę dojazdową o szerokości ok. 4 m. Jednak w dokumentach nieruchomości nie ma żadnego zapisu na ten temat. Droga na mapie jest uwidoczniona, ale nie wiadomo, czyją jest własnością. Z drogi tej korzystają tylko ci dwaj sąsiedzi. Czy gdybym kupił ten dom, to sąsiad, który jest właścicielem połowy drogi, mógłby mi zabronić korzystania z niej? Czy istnieje możliwość zalegalizowania tej drogi przez obecnych właścicieli, zanim kupię tę nieruchomość? Oni oświadczyli, że spiszą pomiędzy sobą umowę, w której zadeklarują wzajemną służebność z prawem dla przyszłych właścicieli. Czy taka umowa jest wystarczająca i zgodna z prawem?

Uciążliwe korzystanie ze służebności

Jestem właścicielką działki wraz z domem obciążonej prawem przejazdu i przechodu do czasu otwarcia drogi. Służebność ta jest wykonywana rażąco uciążliwie przez właścicieli działki władnącej. Nie ma możliwości uregulowania stosunków z sąsiadami, którzy chcą korzystać z tego prawa w najbardziej dogodny dla siebie sposób. Czy istniej szansa zniesienie tego prawa i wyznaczenia innej drogi dojazdowej? Obok naszych posesji jest uliczka dojazdowa utrzymywana przez UG oraz częściowo odcinek terenów kolejowych. Ponadto chciałabym mieć jasność w kwestii możliwości przejazdu samochodów ciężarowych, samochodów gości odwiedzających sąsiadów, zamykania bramy wjazdowej oraz furtki na klucz podczas mojej nieobecności. Na ten moment całe wycieczki przechodzą przez naszą działkę a sąsiedzi twierdzą, że mają takie prawo.

Studzienka telekomunikacyjna na prywatnej działce - jak ustalić właściciela?

Przez teren prywatny, który niedawno nabyłem na potrzeby mojej firmy, przebiega linia telekomunikacyjna ze studzienką przy samym wjeździe. Jak ustalić właściciela i skłonić do przeniesienia studzienki lub jej wymiany i uiszczenia opłaty z tytułu służebności? Studzienka jest w fatalnym stanie technicznym.

Ograniczenia w korzystaniu z działki przez kable telefoniczne

Przed 8 laty zakupiłem działkę. W akcie notarialnym nie ma wzmianki o służebności gruntowej. Na działce jest posadowiony budynek na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Przed rokiem wykonano projekt zabudowy wraz z infrastrukturą. Zostałem ograniczony zabudową parkingową z uwagi na kable telefoniczne. Projektant zasugerował, że dopiero po odbiorze budynku mogę zrobić parking ażurowy w miejscu, gdzie przebiegają kable telefoniczne. Firma, która jest właścicielem przewodów, powstała w 1997 r. Pilnie muszę podłączyć telefon – w trakcie prac budowlanych wykonawcy podłączyli rurkę od studzienki do centrali w budynku, muszę teraz złożyć do tej firmy wniosek o podłączenie telefonu. Czy mogę z przedsiębiorcą negocjować kwestie finansowe, np. zapłatę za bezumowne korzystanie z mojej działki? Czy są szanse, by zmusić firmę telekomunikacyjną do podpisania aktu notarialnego odpłatnej służebności?

Przepuszczenie światłowodu przez działki osób prywatnych

Chciałbym uzyskać zgodę na przepuszczenie rur (światłowód) przed działki osób prywatnych. Prowadzę firmę telekomunikacyjną z aktywnym wpisem do ewidencji jako przedsiębiorca telekomunikacyjny. Jaki dokument (wzór) muszą mi podpisać właściciele działek, bym nie miał później z tego powodu żadnych problemów?

Odmowa służebności gruntu na rzecz sprzedaży działki

Jestem właścicielem małej działki rolnej położonej pomiędzy drogą publiczną a inną działką, która nie ma dostępu do drogi, a na której obecny właściciel rozpoczął inwestycję pod działalność gospodarczą. Wytyczenie drogi konicznej znacznie obniży użyteczność mojej działki, gdyż ma ona tylko 20 m szerokości (powierzchnia działki 2000 m2). Jestem gotów sprzedać całą działkę za godziwą cenę, zbliżoną do wartości rynkowej, jednak sąsiad nie chce rozmawiać, proponuje rażąco niska cenę i twierdzi, że i tak dojazd uzyska przez sąd. Czy mam jakiekolwiek możliwości odmówić służebności gruntu na rzecz sprzedaży działki, ewentualnie jakie są możliwości uzyskania odszkodowania?Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »