Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres i wykonywanie służebności drogowej

Eliza Rumowska • Opublikowane: 30-05-2016

W akcie notarialnym widnieje zapis o służebności przejazdu przez moją działkę do działek rolnych pasem o szerokości 1,8 m. Pas ten przebiega bezpośrednio przy moim domu; jest nieogrodzony i ogólnodostępny. Dodatkowo wzdłuż tego pasa ze służebnością sąsiad obok także zostawił sobie podobny pas i powstała droga, którą wszyscy jeżdżą. Pierwotnie tym pasem przejeżdżano do pól, obecnie jest wykorzystywany jako dojazd na budowę domu przez ciężki sprzęt, który narusza fundamenty mojego domu i niszczy moje ogrodzenie. Skoro w akcie jest zapis o szerokości 1,8 m bez żadnych innych obostrzeń, to rozumiem, że mogę całą działkę wygrodzić po jej granicy z możliwością przejazdu wskazanym pasem ziemi? Jak się ma płacenie podatku za ten pas ze służebnością, aktualnie cały koszt ponoszę ja jako właściciel działki obciążonej? Co z uszkodzonym ogrodzeniem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany problem można rozdzielić na trzy interesujące Pana zagadnienia:

  1. zakres i wykonywanie służebności;
  2. koszty utrzymania służebności koszty ponoszenia podatków co do fragmentu gruntu zajętego służebnością;
  3. szkody z tego wynikające.

Ad. 1. Określa to zawsze zawarta umowa, a także Kodeks cywilny poniższymi regułami:

„Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania]

Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 288. [Rozwinięcie]

Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.”

Dlatego adekwatnie do wymiaru (szerokości) drogi i jej przebiegu – ma Pan prawo wznieść ogrodzenie tak, by wydzielić pozostałą cześć gruntu, a poza ogrodzeniem pozostawić pas służebny przeznaczony w akcie notarialnym na drogę.

Ad. 2. Koszty utrzymania służebności także może określać umowa, a gdy tego nie czyni (przemilcza), należy stosować Kodeks cywilny, który stanowi:

„Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń]

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna.”

Jednak powyższa regulacja nie dotyczy kosztów, jakie właściciel ponosi z tytułu prawa własności w tym też podatków. Oczywiście strony mogły to uregulować w zawieranej umowie, ale przy braku postanowień – to właściciel płaci podatek także za fragment obciążonego gruntu.

Ad. 3. Szkody wynikające z naruszenia konstrukcji budynku. Tu należy stosować ogólne zasady, posiłkując się oczywiście art. 288 K.c., by służebność była wykonywana w sposób jak najmniej uciążliwy wobec właściciela nieruchomości (czyli wobec Pana).

Ponadto warto – realizując swoje plany z ogrodzeniem – poinformować o tym pisemnie służebnika, a także wezwać go do zachowania reguł co do zakresu korzystania ze służebności (szerokość drogi) oraz poinformować o skutkach uciążliwości (szkody na budynku i ogrodzeniu), grożąc nawet zmianą zakresu służebności z racji powstałych zmian lub ustanowieniem wynagrodzenia za korzystanie z drogi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak doprowadzić do zniesienia służebności drogi?

Jak doprowadzić do zniesienia służebności drogi?

Jestem współwłaścicielem działki, przez którą ok. 19 lat temu ustanowiono drogę służebną. Droga ta istnieje tylko na mapie, ponieważ przez te lata nie...

Brama wjazdowa do drogi dojazdowej

Posiadam prawo bezpłatnego używania drogi (służebność w KW). Sąsiadka, która jest właścicielką działki z drogą, ma bramę na jej początku....

 

Samowolna naprawa drogi i pretensje innych użytkowników

Do mojego domu prowadzi droga, która jest we władaniu gminy. Z tej samej drogi korzysta dużo domów. Napisałam pismo o utwardzenie i zapewnienie...

 

Brak drogi wewnętrznej – obowiązki gminy jako zarządcy

Na otrzymanej od rodziny działce, która była gruntem ornym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, wybudowałem swój dom. Połączenie tej działki...

 

Zmiana przebiegu drogi koniecznej bez uzgodnienia

Do mojej działki, na której postawiłem dom, dojeżdżałem drogą konieczną przebiegającą przez nieruchomość osoby, która mi tę działkę sprzedała....

 

Problem z dojazdem do działki

Zbyt grząski grunt utrudnia mi dojazd do działki drogą służebną, która została wytyczona wraz z zakupem działki. Obecny właściciel gruntu nie...

 

Naprawa drogi wbrew woli właściciela

Chciałabym przeprowadzić naprawą drogi wbrew woli właściciela gruntu. Jest to droga konieczna, na którą mam wpisaną w księdze wieczystej...

 

Zakaz przejazdu drogą konieczną

Posiadam działkę, która nie ma ustanowionej służebności, czyli teoretycznie jest bez dojazdu. Zakupiłem dwie sąsiadujące działki, które mają uregulowany...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »