Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakwaterowanie wbrew woli właściciela nieruchomości

Autor: Iryna Kowalczuk

Teściowa podarowała swojej córce, a mojej żonie, niewielki dom wraz z ustanowieniem służebności mieszkania na swoją rzecz. Teściowa zajmuje piętro naszego domu, ma pełną swobodę. Obecnie chce, by wprowadziła się do niej wnuczka (córka syna), która jest osobą niepracującą i sprawiającą kłopoty. Dodam, że wnuczka do tej pory mieszkała ze swoimi rodzicami, ale marzyła o mieszkaniu w mieście. Nie chcemy zgodzić się na taką lokatorkę. Czy teściowa mimo to może sprowadzić wnuczkę do siebie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność mieszkania jest służebnością osobistą uregulowaną w art. 296–305 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

Z treści pytania rozumiem, że Pana teściowa, która korzysta ze służebności mieszkania, chciałaby, aby wraz z nią zamieszkała jej wnuczka.

Zgodnie z art. 301 K.c. „mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności”.

Jeśli więc wnuczka jest potrzebna Pana teściowej do prowadzenia gospodarstwa domowego, może ona bez zgody właściciela budynku zamieszkać w domu, a nawet ją zameldować.

Przyjmuje się, że jeśli osoba jest potrzebna osobie uprawnionej do prowadzenia gospodarstwa domowego, to osoba ta korzysta z pomieszczeń bezpłatnie.

Powyższe znajduje uzasadnienie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie – z dnia 16 lutego 1994 r., sygn. akt SA/Kr 877/93, który stwierdził, że „mający służebność mieszkania może z mocy prawa przyjąć do swego mieszkania wybraną przez siebie osobę w celu prowadzenia gospodarstwa domowego (art. 301 § 1 kodeksu cywilnego); gdy osoba ta zamieszka, to także z mocy prawa, bez zgody właściciela domu, obowiązana jest do dokonania obowiązku meldunkowego w tym mieszkaniu (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych – Dz. U. 1984 r. Nr 32 poz. 174), a organ meldunkowy zobowiązany jest tej czynności dokonać”.

Należy jeszcze raz stanowczo podkreślić, że uprawnienie wnuczki, która ma pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego, do zajmowania pomieszczeń objętych służebnością mieszkania, nie może jednak trwać niezależnie od tego, czy sama teściowa korzysta z przysługującej jej służebności (zob. Stanisław Rudnicki Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa 2009, s. 560).

Jeśli więc Pana teściowa przestałaby korzystać z ustanowionej na jej rzecz służebności, to tak samo uprawnienie do zamieszkania w domku utraciłaby jej wnuczka.

Jak zatem Pan widzi, teściowa ma prawo sprowadzić do mieszkania swoją wnuczkę, jeżeli uzna, że jest jej ona potrzebna do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl