Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakwaterowanie wbrew woli właściciela nieruchomości

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 09-02-2015

Teściowa podarowała swojej córce, a mojej żonie, niewielki dom wraz z ustanowieniem służebności mieszkania na swoją rzecz. Teściowa zajmuje piętro naszego domu, ma pełną swobodę. Obecnie chce, by wprowadziła się do niej wnuczka (córka syna), która jest osobą niepracującą i sprawiającą kłopoty. Dodam, że wnuczka do tej pory mieszkała ze swoimi rodzicami, ale marzyła o mieszkaniu w mieście. Nie chcemy zgodzić się na taką lokatorkę. Czy teściowa mimo to może sprowadzić wnuczkę do siebie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność mieszkania jest służebnością osobistą uregulowaną w art. 296–305 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

Z treści pytania rozumiem, że Pana teściowa, która korzysta ze służebności mieszkania, chciałaby, aby wraz z nią zamieszkała jej wnuczka.

Zgodnie z art. 301 K.c. „mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności”.

Jeśli więc wnuczka jest potrzebna Pana teściowej do prowadzenia gospodarstwa domowego, może ona bez zgody właściciela budynku zamieszkać w domu, a nawet ją zameldować.

Przyjmuje się, że jeśli osoba jest potrzebna osobie uprawnionej do prowadzenia gospodarstwa domowego, to osoba ta korzysta z pomieszczeń bezpłatnie.

Powyższe znajduje uzasadnienie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie – z dnia 16 lutego 1994 r., sygn. akt SA/Kr 877/93, który stwierdził, że „mający służebność mieszkania może z mocy prawa przyjąć do swego mieszkania wybraną przez siebie osobę w celu prowadzenia gospodarstwa domowego (art. 301 § 1 kodeksu cywilnego); gdy osoba ta zamieszka, to także z mocy prawa, bez zgody właściciela domu, obowiązana jest do dokonania obowiązku meldunkowego w tym mieszkaniu (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych – Dz. U. 1984 r. Nr 32 poz. 174), a organ meldunkowy zobowiązany jest tej czynności dokonać”.

Należy jeszcze raz stanowczo podkreślić, że uprawnienie wnuczki, która ma pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego, do zajmowania pomieszczeń objętych służebnością mieszkania, nie może jednak trwać niezależnie od tego, czy sama teściowa korzysta z przysługującej jej służebności (zob. Stanisław Rudnicki Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa 2009, s. 560).

Jeśli więc Pana teściowa przestałaby korzystać z ustanowionej na jej rzecz służebności, to tak samo uprawnienie do zamieszkania w domku utraciłaby jej wnuczka.

Jak zatem Pan widzi, teściowa ma prawo sprowadzić do mieszkania swoją wnuczkę, jeżeli uzna, że jest jej ona potrzebna do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy możliwe jest zniesienie służebności mieszkania?

Toczy się sprawa o zniesienie służebności mieszkania i szukam argumentów na moją korzyść. W przedmiotowym mieszkaniu nie jest zameldowana ani...

 

Umowa dożywocia między małżonkami

Czy można zawrzeć z żoną umowę dożywocia dotyczącą wspólnie zamieszkiwanego domu? Na jej mocy żona mogłaby swobodnie dalej mieszkać w domu po...

 

Mieszkanie spółdzielcze a służebność osobista

Chcielibyśmy, aby spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przekazane było w formie darowizny. Aby zagwarantować jednemu...

 

Na czym polega umowa dożywocia?

Na czym polega umowa dożywocia?

Moja mama zamierza przekazać przed śmiercią mieszkanie własnościowe spółdzielcze mnie i mojej siostrze, ale chce to uczynić poprzez umowę dożywocia...

Śmierć właściciela nieruchomości

Moja żona była właścicielką nieruchomości, na której ustanowiła dożywotnią nieodpłatną służebność mieszkania dla swoich rodziców. Żona miesiąc...

 

Realizowanie umowy dożywocia

Zastanawiamy się nad zakupem domu, który obecny właściciel otrzymał w zamian za dożywotnią opiekę (zapis w księdze wieczystej) nad babcią. Osoba...

 

Przedmiot służebności

Kupuję mieszkanie i muszę wpisać służebność osobistą polegającą na prawie do zamieszkania w nim teściowi, chcę to zrobić przy podpisaniu aktu...

 

Czy muszę zostać z teściem i opiekować się nim?

Mój mąż zmarł 5 lat temu, mamy wspólną córkę (obecnie 7-letnią). Mąż miał zapisany dom i działkę w formie darowizny z dożywociem....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »