Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniżona wycena służebności

Piotr Brożyński • Opublikowane: 25-12-2017

Postawiono mnie przed decyzją podpisania służebności za przesył Energi elektrycznej przez moje grunty rolne. Zaproponowana kwota wydaje się być dość niska w porównaniu do spadku wartości działek, przez które ma przebiegać linia 400 kV. Wartość gruntu wyceniono na 2 zł/m2, co również budzi wątpliwości. Czy to zaniżona wycena służebności? Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z przepisem art. 3052 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2.  Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, zarówno Pan, jak i przedsiębiorca, możecie żądać zawarcia stosownej umowy dotyczącej służebności przesyłu, za wynagrodzeniem. Jeśli nie jest Pan zadowolony z proponowanego przez przedsiębiorcę wynagrodzenia, może Pan zaproponować inną wysokość wynagrodzenia, taką, która według Pana będzie odpowiednia. Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia w tej kwestii pomiędzy Panem a przedsiębiorcą, przedsiębiorca będzie uprawniony wystąpić w tej sprawie do sądu z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona przez biegłego sądowego. Powinien Pan jednak mieć na uwadze, że takie postępowanie sądowe może być czasochłonne, dlatego warto byłoby spróbować się jednak najpierw porozumieć z przedsiębiorcą.

Niestety nie mogę pomóc w zakresie, jaka kwota wynagrodzenia byłaby odpowiednia w Pana przypadku. Zależy to od wielu czynników i zwykle wysokość wynagrodzenia poddawana jest szczegółowej analizie przez rzeczoznawców majątkowych, z uwzględnieniem różnych czynników. Aby uzyskać większą pewność w zakresie żądanej kwoty, mógłby Pan we własnym zakresie zlecić wycenę rzeczoznawcy majątkowemu. Wprawdzie wiązałoby się to dla Pana z koniecznością poniesienia kosztów sporządzonej wyceny, ale za to zyskałby Pan większą pewność jakiej kwoty może Pan żądać. Taka opinia mogłaby być również dodatkowym argumentem dla przedsiębiorcy, aby zgodził się na wynagrodzenie w wysokości określonej przez rzeczoznawcę. Przedsiębiorca musiałby się bowiem liczyć z tym, że w razie skierowania sprawy do sądu, biegły sądowy prawdopodobnie również dokona podobnej wyceny wartości wynagrodzenia jak rzeczoznawca, któremu zlecił Pan wycenę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy mogę starać się o umowę dzierżawy za wodociąg i kanalizację?

Na mojej działce budowlanej przechodzi sieć wodociągowa o długości 80 m i kanalizacyjna. Kanalizacja jest od ok. 2010, kiedy kupiłem tę działkę....

 

Przebudowa linii i problem z zakładem energetycznym

Jesteśmy właścicielami działki leśnej i częściowo rolnej. Nabyliśmy ją przed 4 laty z „zawartością”, czyli z linią...

 

Ograniczenia prawne przy ustanowieniu służebności z wpisem do księgi wieczystej

Na mojej 1-hektarowej działce rolnej w 1978 r. zakłady energetyczne bez umowy postawiły linię niskiego napięci. Wzdłuż najdłuższego boku działki przy...

 

Przesunięcie słupa elektrycznego na koszt zakładu energetycznego

Przesunięcie słupa elektrycznego na koszt zakładu energetycznego

Na prywatnej działce budowlanej mojego ojca stoi od ponad 60 lat słup elektryczny. Zakład energetyczny twierdzi, że jeśli chcemy przestawić słup, to musimy...

Przeniesienie słupa elektrycznego na koszt nowego właściciela działki, dlaczego?

Zakupiłam działkę, na której znajduje się słup elektryczny, wystąpiłam do zakładu energetycznego o jego przesunięcie, ponieważ jedna jego podpora...

 

Ile się można domagać za służebność przesyłu?

Ile się można domagać za służebność przesyłu od dostawcy energii elektrycznej? Oni proponują 1300 zł, a sąd odwoławczy zasądził za bezumowne...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »