Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapewnienie córce korzystania z domu rodzinnego

Marek Gola • Opublikowane: 10-04-2017

Wraz z żoną jesteśmy jedynymi współwłaścicielami nieruchomości (domu jednorodzinnego). Mamy trójkę dorosłych dzieci, z których najmłodsza córka mieszka razem z nami w tym domu i częściowo łoży na jego utrzymanie. Czy mogę wraz z żoną za naszego życia (nie naruszając praw do normalnego dziedziczenia przez spadkobierców) ustanowić na rzecz tej córki bezpłatną lub płatną służebność na tej nieruchomości, tj. prawo do samodzielnego zamieszkiwania po naszej śmierci na czas nieokreślony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż po każdym z Państwa dziedziczy drugi małżonek oraz dzieci. Powyższa reguła znajdzie zastosowanie w przypadku braku testamentu po zmarłym. Jeżeli zatem żaden z Państwa nie sporządzi testamentu wówczas po nim dziedziczy drugi małżonek i dzieci. Mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

Zgodnie z art. 931 § 1 K.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Powyższe nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest służebność mieszkania na rzecz córki, która wydatkuje środki na utrzymanie domu.

Zgodnie z art. 296 K.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Zwracam Państwa uwagę na zakres tegoż prawa na rzecz córki. Co do zasady zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Innymi słowy jeżeli nie określicie Państwo na czym ów służebność ma polegać i jaki jest jej zakres to wówczas będą miały znaczenie stosunki miejscowe.

Z treści Państwa pytania wynika, że dążycie Państwo do zabezpieczenia interesów córki w sposób maksymalnie pełny. Z uwagi na powyższe dobrze byłoby gdyby zakres służebności został dokładnie przedyskutowany i opisany w akcie notarialnym, np. nieodpłatne prawo do korzystania z nieruchomości w całości i na czas nie oznaczony. O tym, jaki będzie zakres służebności, decydują tylko Państwo.

Zasadne jest zatem udanie się do notariusza celem spisania oświadczenia o ustanowieniu ww. prawa na nieruchomości. Proszę także żądać wpisania służebności do księgi wieczystej. Służebność może być bowiem wpisania do KW.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiedzenie służebności

Zasiedzenie służebności

Z aktu własności wynika, że w roku 1946 mój dziadek w wyniku nieformalnego działu spadku po zmarłym teściu za zgodą pozostałych spadkobierców...

Umowa dożywocia z matką która ma egzekucję komorniczą

Chciałabym zawrzeć umowę o dożywocie z moją matką. Dowiedziałam się jednak, że matka wzięła mojemu bratu pożyczkę, której nie...

 

Do czego zobowiązuje służebność osobista?

Kuzyn kupił działkę od wujka, na niej w domu mieszka babcia z dożywotnim prawem zamieszkiwania. Wujek zmarł, babcia została sama. Do czego ta...

 

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Czy przedmiotem umowy o dożywocie może być przekazanie pieniędzy przez zainteresowanego? Opiekę chce oferować córka spłacająca kredyt za dom,...

Sądowe zrzeknięcie się dożywocia

Sądowe zrzeknięcie się dożywocia

Mama w ramach umowy dożywocia podarowała mi działkę. Planujemy wybudować na niej dom jednorodzinny, dlatego notarialnie mama podpisała oświadczenie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »