Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania ze służebnością w celu pokrycia kosztów DPS służebnika

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

W lutym 2005 r. moja mama aktem notarialnym darowała swoje mieszkanie mojemu bratu. Jednocześnie mój brat ustanowił nieodpłatnie na rzecz mamy dożywotnią służebność osobistą. Obecnie mama ma 95 lat, ciężko choruje i nie dajemy rady się nią opiekować. Chcemy jej zapewnić opiekę w DPS-ie. Czy możemy sprzedać to mieszkanie, by podołać opłatom za DPS? Jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność osobista jest prawem rzeczowym ciążącym na nieruchomości. Zgodnie z art. 299 Kodeksu cywilnego służebność ta wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. W myśl zaś art. 297 do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Do takich przepisów należy niewątpliwe zaliczyć regulacje dotyczące wcześniejszego ustania służebności niż moment śmierci uprawnionego, o czym świadczy użycie słowa „najpóźniej” w powołanym powyżej art. 299. Regulacje te dotyczą zniesienia służebności.

Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza przyjęcie, że możliwym jest zniesienie służebności osobistej za wynagrodzeniem, w wypadku, gdy służebność stała się dla właściciela  szczególnie uciążliwa oraz zniesienie bez wynagrodzenia jeżeli służebność utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie.

Należy zauważyć, że służebność osobista jest szczególnym rodzajem służebności, ponieważ dotyczy jedynie osoby fizycznej i co podkreśla się w doktrynie oraz orzecznictwie – pełni funkcję alimentacyjną wobec osoby uprawnionej i ma zaspokoić potrzeby takiej osoby, np. mieszkaniowe.

Dlatego też, odnosząc powyższe na grunt zadanego przez Panią pytania, należy stwierdzić, że zapewnienie osobie uprawnionej – a więc Państwa mamie – innego mieszkania jest zaspokojeniem potrzeb takiej osoby wyznaczonych treścią służebności.

Zapewnienie innego mieszkania skutkuje bowiem tym, że odpadają przesłanki, ze względu na które służebność została ustanowiona. Aby więc skutecznie znieść służebność, należy przeprowadzić postępowanie przed sądem, w którym należy udowodnić, że dalsze istnienie służebności mieszkania nie jest konieczne, gdyż osoba uprawniona mieszka w innym miejscu. Ze względu więc na to, że zniesienie służebności jest konsekwencją tego, że uprzednio odpadły jej przesłanki (zapewnienie mieszkania), nie wystarczy jedynie samo załatwienie miejsca w domu opieki, ale fakt w nim zamieszkiwania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl