Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania ze służebnością w celu pokrycia kosztów DPS służebnika

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 02-04-2018

W lutym 2005 r. moja mama aktem notarialnym darowała swoje mieszkanie mojemu bratu. Jednocześnie mój brat ustanowił nieodpłatnie na rzecz mamy dożywotnią służebność osobistą. Obecnie mama ma 95 lat, ciężko choruje i nie dajemy rady się nią opiekować. Chcemy jej zapewnić opiekę w DPS-ie. Czy możemy sprzedać to mieszkanie, by podołać opłatom za DPS? Jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność osobista jest prawem rzeczowym ciążącym na nieruchomości. Zgodnie z art. 299 Kodeksu cywilnego służebność ta wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. W myśl zaś art. 297 do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Do takich przepisów należy niewątpliwe zaliczyć regulacje dotyczące wcześniejszego ustania służebności niż moment śmierci uprawnionego, o czym świadczy użycie słowa „najpóźniej” w powołanym powyżej art. 299. Regulacje te dotyczą zniesienia służebności.

Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza przyjęcie, że możliwym jest zniesienie służebności osobistej za wynagrodzeniem, w wypadku, gdy służebność stała się dla właściciela  szczególnie uciążliwa oraz zniesienie bez wynagrodzenia jeżeli służebność utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie.

Należy zauważyć, że służebność osobista jest szczególnym rodzajem służebności, ponieważ dotyczy jedynie osoby fizycznej i co podkreśla się w doktrynie oraz orzecznictwie – pełni funkcję alimentacyjną wobec osoby uprawnionej i ma zaspokoić potrzeby takiej osoby, np. mieszkaniowe.

Dlatego też, odnosząc powyższe na grunt zadanego przez Panią pytania, należy stwierdzić, że zapewnienie osobie uprawnionej – a więc Państwa mamie – innego mieszkania jest zaspokojeniem potrzeb takiej osoby wyznaczonych treścią służebności.

Zapewnienie innego mieszkania skutkuje bowiem tym, że odpadają przesłanki, ze względu na które służebność została ustanowiona. Aby więc skutecznie znieść służebność, należy przeprowadzić postępowanie przed sądem, w którym należy udowodnić, że dalsze istnienie służebności mieszkania nie jest konieczne, gdyż osoba uprawniona mieszka w innym miejscu. Ze względu więc na to, że zniesienie służebności jest konsekwencją tego, że uprzednio odpadły jej przesłanki (zapewnienie mieszkania), nie wystarczy jedynie samo załatwienie miejsca w domu opieki, ale fakt w nim zamieszkiwania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Dawne prawo czerpania wody

Posiadam działkę budowlaną, w której to KW zapisana jest służebność czerpania wody. W ostatnich dziesięcioleciach nikt z takiej...

 

Rozbudowa wodociągu w drodze ze służebnością

Chcemy podłączyć wodę, jednak żeby to zrobić, wodociągi muszą rozbudować sieć w drodze pod naszą działkę. Droga nie jest gminna –...

 

Odmowa wpisu do KW dojazdu do działki

Sprawa dotyczy drogi służebnej. Byłam współwłaścicielką działki, której współwłasność została zniesiona w wyniku ugody sądowej. Ugoda zapewnia...

 

Wzięcie kredytu hipotecznego w tajemnicy przed służebnikami

Rodzice chcą mi przepisać dom ze służebnością osobistą dla nich. Ja po darowiźnie domu chcę wziąć kredyt hipoteczny i nie chcę, żeby o tym...

 

Przekazanie mieszkania z zasobów komunalnych za opiekę

Moja mama jest od wielu lat najemcą mieszkania z zasobów komunalnych. W jaki sposób mogłaby „przekazać” swój przydział pełnoletniej...

 

Instalacje we wspólnej drodze, czyja zgoda potrzebna?

Jestem współwłaścicielem drogi w udziale 8/16. Czy osoba, która ma 1/16 udziału, może bez zgody większości lub wszystkich współwłaścicieli...

 

Droga niszczona przez sąsiada prowadzącego działalność transportową

Korzystam z drogi służebnej o długości ok. 1 km. Z tej samej drogi i w takim samym wymiarze korzysta mój sąsiad. Do tej pory za...

 

Śmierć obdarowanego przed darczyńcą a odwołanie darowizny

Czy to prawda, że warunkiem skuteczności darowizny jest to, aby obdarowany przeżył darczyńcę. Jeśli obdarowany zmarłby przed darczyńcą umowa darowizny nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »