Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapewnienie siostrze mieszkania aż do śmierci

Eliza Rumowska • Opublikowane: 27-05-2015

Otrzymałam od mamy w formie darowizny nieruchomość z ustanowioną służebnością mieszkania na rzecz mojej siostry. Teraz chciałabym nieruchomość sprzedać, ale jednocześnie zapewnić siostrze mieszkanie aż do śmierci. Czy nabywca musi respektować prawa lokatorki? Czy gdy nieruchomość przejdzie na kolejną osobę, służebność wygaśnie? Jak zapewnić siostrze mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapoznałam się z aktem notarialnym i treść zawarta w nim jest jednoznaczna – ustanawia osobistą służebność mieszkania z pewną modyfikacją, tj. że za media płaci dożywotnik, ale nie płaci za czynsz czy też inne opłaty typu podatek itp., które ponosi właściciel.

Przepisy Kodeksu cywilnego są jednoznaczne:

„Art. 299. [Wygaśnięcie] Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

Art. 300. [Niezbywalność] Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania”.

Ponadto stosuje się także przepisy o dożywociu:

„Art. 913. [Zmiana dożywocia na rentę; rozwiązanie umowy]

§ 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 914. [Skutki zbycia nieruchomości przez zobowiązanego] Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Art. 915. [Odpowiednie stosowanie] Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości”.

Jednak w opisanej sprawie raczej trzeba podane w akcie notarialnym zapisy traktować jako służebność mieszkania niż jako zobowiązanie do dochowania siostry. Stąd odpowiadam na poszczególne pytania następująco.

Oczywiście nabywca musi nadal użyczać lokalu Pani siostrze, jednak w mojej ocenie trzeba zadbać o wykazanie tej służebności w księdze wieczystej. Nie jest to konieczne, ale na przyszłość znacznie ułatwi i zabezpieczy trwałość dożywotniego spokojnego mieszkania w tym lokalu, bez względu na to, jakie losy spotkają nieruchomość, tzn. kto i na jej podstawie ją nabędzie.

Służebność jest niezbywalna i wygasa albo ze śmiercią służebnika, albo w wyniku jej niewykonywania przez lat 10.

Zanim więc Pani sprzeda nieruchomość lub równocześnie – proszę w akcie notarialnym oprócz wyszczególnienia tej służebności i jej zakresu zabezpieczyć wpisanie służebności siostry do KW, aby każdoczesny kolejny nabywca tej nieruchomości miał pełną świadomość, czym nieruchomość jest obciążona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Licytacja komornicza mieszkania ze służebnością dożywotnią

Licytacja komornicza mieszkania ze służebnością dożywotnią

Mój syn 3 lata temu wykupił mieszkanie komunalne babci na siebie (za pieniądze babci). W księdze wieczystej umieszczono zapis o dożywociu dla babci....

Zakup mieszkania z ograniczonym prawem rzeczowym

Chcę nabyć mieszkanie z licytacji komorniczej. Dłużnik ustanowił w nieruchomości ograniczone praw rzeczowe – jego matka może do śmierci...

 

Zmiana osoby, której przekazano gospodarstwo rolne

Rodzice w 1988 r. przekazali notarialnie nieodpłatnie gospodarstwo rolne mojemu bratu w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników....

 

Zakup mieszkania ze służebnością, czy to dobry pomysł?

Zastanawiam się nad kupnem mieszkania obciążonego służebnością osobistą na rzecz pewnej starszej osoby. Nie ukrywam, że osoba ta jest dość apodyktyczna,...

 

Obniżenie wysokość zachowku ze względu na obciążenie służebnością

Moi dziadkowie 6 lat temu aktem notarialnym darowali dom swojemu synowi (a mojemu wujkowi), gwarantując sobie równocześnie prawo do mieszkania...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »