Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie służebności

Dariusz Kostyra • Opublikowane: 26-02-2014

Z aktu własności wynika, że w roku 1946 mój dziadek w wyniku nieformalnego działu spadku po zmarłym teściu za zgodą pozostałych spadkobierców wszedł w posiadanie działki. Akt własności tej działki otrzymał z urzędu w roku 1974. Aby dojechać na działkę, trzeba przejechać przez ziemię należącą do sąsiada. W 1980 r. podpisał z sąsiadem umowę o przejazd po jego działce i zapłacił wówczas 25 tysięcy złotych (na mocy umowy pisemnej niepotwierdzonej notarialnie). W 1992 r. dziadek przekazał działkę mojemu tacie. Czy sąd przyzna mi zasiedzenie tej służebności, skoro od lat dziadek, tata i ja jeździliśmy przez działkę sąsiada do naszego domu? Czy będę musiał za to zapłacić, skoro dziadek już kiedyś płacił sąsiadowi? Czy w ogóle mogę – jako spadkobierca taty – wytoczyć taką sprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiedzenie służebności

Na czym polega zasiedzenie?

Zasiedzenie polega na nabyciu przez osobę nieuprawnioną prawa podmiotowego z mocy samego prawa i jest konsekwencją długotrwałego faktycznego wykonywania tego prawa. Stwierdzenie nabycia zasiedzenia następuje w drodze postępowania nieprocesowego, a postanowienie ma charakter deklaratoryjny.

Przepis art. 292 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) stanowi, że zasiedzieć można tylko tę służebność gruntową, która polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Będzie to zatem służebność, na której treść składa się uprawnienie do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej; służebność czynna. Nie można zasiedzieć biernych służebności.

Nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie 

Warunkiem nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie jest korzystanie przez posiadacza służebności z trwałego i widocznego urządzenia. Poza tym, do nabycia służebności gruntowych przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio przepisy o zasiedzeniu nieruchomości (art. 172-173 K.c., 175-176 K.c.). Nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie może nastąpić zatem tylko przy łącznym spełnieniu trzech przesłanek, a mianowicie istnienia trwałego i widocznego urządzenia, nieprzerwanego posiadania służebności oraz upływu czasu.

Posiadaczem cudzej nieruchomości, którego władztwo nad nią zmierza do zasiedzenia służebności, może być tylko właściciel nieruchomości, która w przyszłości ma stać się nieruchomością władnącą. Nie musi on posiadania służebności wykonywać jednak osobiście. Może je wykonywać za pośrednictwem posiadacza zależnego czy też dzierżyciela. Posiadacz samoistny nie traci bowiem swego posiadania przez to, że oddaje rzecz w posiadanie zależne (art. 337 K.c.). Dzierżycielem zaś jest ten, kto rzeczą faktycznie włada za kogoś innego (zob. Komentarz, Warszawa 1972, s. 724). Osobą taką nie może być inny posiadacz służebności, chyba że jest on jednocześnie posiadaczem samoistnym, który nabędzie w drodze zasiedzenia także własność nieruchomości mającej się stać nieruchomością władnącą. Jednak dopóki nie nabędzie własności tej nieruchomości, nie może zasiedzieć służebności. Przepis art. 146 K.c. dopuszcza co prawda nabycie służebności drogi koniecznej przez posiadacza samoistnego, ale tylko jako służebności osobistej, a służebności osobistych nie można nabyć w drodze zasiedzenia (art. 304 K.c.).

Zasiedzenie służebności przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki

W mojej ocenie w niniejszej sprawie może Pan wystąpić o zasiedzenie służebności przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki X. Jako spadkobierca ustawowy i współwłaściciel nieruchomości może Pan osobiście wystąpić z takim wnioskiem.

Jednocześnie w mojej ocenie sąd nie powinien naliczyć wynagrodzenia za potwierdzenie istnienia przedmiotowej służebności, w szczególności że, jak wynika z dokumentów, w przeszłości zostało już wypłacone wynagrodzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ustanowienie służebności osobistej

Ustanowienie służebności osobistej

Po śmierci mojej mamy jej majątek (czyli połowa mieszkania) został podzielony pomiędzy mojego ojczyma i mnie po połowie, tak że ja zostałem...

Wygaśnięcie służebności

Wygaśnięcie służebności

Proszę o podanie przepisów, na podstawie których mogę złożyć wniosek o  wykreślenie nieaktualnych (przedwojennych) zapisów...

Zniesienie służebności

Ja, siostra i brat odziedziczyliśmy duże mieszkanie. Moje rodzeństwo zrzekło się swoich części na moją rzecz (bez spłat). W związku z tym...

 

Dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania

Dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania

Jestem właścicielką mieszkania, zajmuję je z chorującą córką. Mam też dorosłego syna, który mieszka ze swoją rodziną. Chciałabym zapewnić córce...

Przywrócenie służebności pokoju

Dziesięć lat temu moi rodzice przekazali mojej córce w darowiźnie mieszkanie. Ustanowili jednocześnie dla mnie służebność jednego pokoju w tym...

 

Czy możliwe jest zniesienie służebności mieszkania?

Toczy się sprawa o zniesienie służebności mieszkania i szukam argumentów na moją korzyść. W przedmiotowym mieszkaniu nie jest zameldowana ani...

 

Zmiana treści służebności zamieszkania

Na działce stoi budynek, na którym została ustanowiona służebność dożywotniego zamieszkania dla dwóch osób. W ramach służebności osoby te mają...

 

Zapewnienie córce korzystania z domu rodzinnego

Wraz z żoną jesteśmy jedynymi współwłaścicielami nieruchomości (domu jednorodzinnego). Mamy trójkę dorosłych dzieci, z których najmłodsza...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »