Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgoda babci na zniesienie służebności osobistej

Autor: Eliza Rumowska

W jaki sposób można znieść służebność w posiadanym przeze mnie mieszkaniu? Osoba, na której rzecz służebność jest ustanowiona, zgadza się na to. W 1998 roku dziadkowie zapisali mi po połowie mieszkania w drodze testamentu, w chwili śmierci dziadka odziedziczyłem połowę, natomiast w 2006 roku babcia w drodze darowizny przekazała mi drugą połowę, a na jej rzecz wpisana została dożywotnia służebność. Aktualnie babcia mieszka z mamą, a mieszkanie chcieliśmy sprzedać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skoro zniesienie służebności jest zgodna wola obu stron – zarówno służebnika, jak i zobowiązanego – to sprawa nie jest zbyt trudna. Wystarczy w tej samej formie (notarialnej), jak była ustanowiona służebność, znieść jej istnienie na zgodny wniosek stron. W tym celu należy stawić się u notariusza po wcześniejszym dostarczeniu danych i dokumentów, które będą przez niego wymagane. Wówczas przed notariuszem zostanie zawarta umowa niejako „odwracająca” tę służebność z woli obu stron. Oczywiście bardziej adekwatna do sytuacji byłoby służebność przenieść do miejsca, w którym mama mieszka i pozostanie. W takim przypadku strony w akcie notarialnym zawsze maja prawo powołać się na pomocniczo stosowane do służebności przepisy umowy dożywocia, co do których Kodeks cywilny stanowi:

„Art. 913. [Zmiana dożywocia na rentę; rozwiązanie umowy]

§ 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 914. [Skutki zbycia nieruchomości przez zobowiązanego]

Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Art. 915. [Odpowiednie stosowanie]

Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości”.

Jak więc widać, Kodeks cywilny przewiduje taka możliwość – ważne, aby w umowie uzasadnić to i znaleźć stosowny ekwiwalent za zniesiona służebność – czy to w postaci renty, czy też innego miejsca dla służebnika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl