Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żwirowa droga dojazdowa

Eliza Rumowska • Opublikowane: 16-12-2015

Od 25 lat jestem właścicielem domu, do którego prowadzi żwirowa droga dojazdowa zaznaczona na mapie. Nie ma właścicieli, bo dawno zmarli. Przy zakupie domu powiedziano mi, że droga jest dla wszystkich. Obecnie sąsiedzi zaczynają robić jakieś problemy. Czy mogę starać się o zasiedzenie tej drogi w dobrej wierze?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Adekwatnie do opisu sprawy i wyjaśnień przedstawię Pana sytuację, a także możliwości w tym zakresie. Zacznijmy od terminu zasiedzenia służebności. Przepisy kodeksu cywilnego, które mają tu zastosowanie, stanowią (art. 292): „służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio”.

Do odpowiedniego zastosowania mamy więc poniższe regulacje:

„Zasiedzenie. Art. 172. [Przesłanki zasiedzenia] § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2.  Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Art. 173. [Bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego] Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

Art. 174. [Zasiedzenie ruchomości] § 1. Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

Art. 175. [Odpowiednie stosowanie przepisów o przedawnieniu] Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.

Art. 176. [Doliczenie posiadania poprzednika] § 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

§ 2.  Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza”.

Dlatego stosując powyższe przepisy w odniesieniu do opisanej sytuacji, stwierdzamy stan złej wiary, który wymaga lat 30. Jakie więc możliwości Panu pozostają?

zaczekać, aż upłynie czas 30 lat, jednak istnieje ryzyko, że przez ten czas sąsiad zablokuje Panu korzystanie z drogi,

wystąpić do sądu o ustanowienie służebności drogi koniecznej, bo jest to jedyny dostęp do drogi publicznej.

Generalnie proponuję z powyższej alternatywy korzystać w podanej kolejności, tzn. na tyle, na ile to możliwe korzystać z drogi, aby dalej istniał stan ciągłości korzystania. Jednak gdyby doszło do zablokowania drogi – Pana reakcją powinien być wniosek o ustanowienie drugi koniecznej według zakresu przejazdu, z którego przez wszystkie te lata pana korzysta.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Droga dojazdowa do działki budowlanej

Jestem właścicielem działki budowlanej, niedługo rozpoczynam budowę domu. Do działki jednak nie ma obecnie drogi dojazdowej. Do niedawna była droga...

Ubieganie się w sądzie o szerszą drogę

W 2001 roku otrzymałam jako darowizna działkę, a droga do niej jest jako służebność drogi koniecznej o szerokości 3 m. Później zaczęłam...

Koszty utworzenia drogi służebnej

Kto ponosi koszty utworzenia drogi, jeżeli ma narzucone przez sąd stworzenie drogi w celu dojazdu sąsiada do swojej działki przez ustanowienie...

Realizacja wpisu o służebności

Mam wydzieloną działkę z działki teściów, w akcie notarialnym nie mam wpisanej służebności drogi, przez którą dojeżdżam do domu na mojej...

Ugoda dotycząca podziału i dojazdu

Jestem współwłaścicielką (czterech współwłaścicieli) działki, którą chcemy sądownie podzielić na cztery odrębne działki. Powstaną działki różnej...

Nieużywana droga konieczna

Zawarłem z sąsiadem ugodę sądową co do służebności gruntowej, a teraz on mi chce tę ustanowioną drogę konieczną odebrać. Twierdzi, że jej...

Droga dojazdowa dla mieszkańców

Zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu za opłatą. Na końcu drogi jest dwóch właścicieli nieruchomości. Czy muszą ponieść opłatę...

Naprawa drogi wbrew woli właściciela

Chciałabym przeprowadzić naprawą drogi wbrew woli właściciela gruntu. Jest to droga konieczna, na którą mam wpisaną w księdze wieczystej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »