Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot darowizny ze służebnością a podatek

Autor: Bogusław Nowakowski

Teściowa aktem darowizny przekazała nieruchomość zabudowaną swojej córce (mojej żonie), w zamian za opiekę nad nią i możliwość zamieszkiwania w tej posesji do swojej śmierci. Synowie otrzymali podobne nieruchomości niezabudowane. Żona zmarła 3 lata temu i tę nieruchomość dziedziczę w częściach przysługujących prawem z moimi pełnoletnimi dziećmi. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć mojej teściowej i babci moich dzieci należytej opieki. Chcemy aktem darowizny zwrócić jej tę nieruchomość, aby ona mogła obdarować nią swojego syna za taką opiekę, jaką miała otrzymać od córki. Czy od tej darowizny będziemy (ja i moje dzieci) musieli zapłacić podatek? Czy teściowa będzie musiała zapłacić jakiś podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu w Pana wykonaniu, zawarta byłaby umowa darowizny pomiędzy:

 

  1. Panem a Pana teściową,

  2. Pan pełnoletnim synem a jego babcią,

  3. Pana pełnoletnia córką o jej babcią.

 

Podatek od darowizny płaci obdarowany – w przedmiotowej sprawie byłaby to teściowa (art. 5. ustawy o podatku od spadków i darowizn: „obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych”). Pan oraz dzieci jako osoby darujące nie płacą podatku od darowizny jakie dokonują na rzecz osoby trzeciej (teściowej).

 

Dla celów podatkowych ustalone są grupy podatkowe. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 

  • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • do grupy III – innych nabywców.

 

Pana teściowa byłaby przy darowiźnie od Pana w świetle powyższego teściową. Zaś w stosunku do Pana dzieci byłaby wstępną. W obu przypadkach mamy do czynienia z I grupą podatkową.

 

Ustawa zawiera przepis zwalniający w całości darowiznę (nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych) na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

 

Zatem od darowizny od Pana dzieci teściowa nie płaciłaby podatku (warunek – zgłoszenie do US w terminie). Przy darowiźnie od Pana wolna od podatku byłaby kwota 9637 zł:

 

„Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej”.

 

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Do ustalenia jest tylko wartość darowizny do Pana, a potem odjęcie kwoty wolnej i obliczenie podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl