Otrzymanie domu w darowiźnie - jakie obowiązki wobec mieszkańców?

Otrzymanie domu w darowiźnie - jakie obowiązki wobec mieszkańców?

Moi dziadkowie chcą przepisać swój dom z działką na mnie i na swojego syna, czyli mojego wujka – po połowie. Ja jestem synem ich zmarłej córki, więc obaj jesteśmy jedynymi spadkobiercami dziadków. Wujek z nimi mieszka w tym domu, niestety jest alkoholikiem i z tego powodu mam wątpliwości co do przyjęcia połowy domu, gdyż obawiam się, że będę musiał płacić za niego rachunki. Proszę o informacje jakie będę miał obowiązki wobec mieszkańców domu. Jakie jest prawo w tym zakresie? Czy będę musiał zapewnić mu media (prąd, wodę), nawet jeśli umowy z dostawcami będą na niego? Gdyby on w przyszłości zamierzał sprzedać lub wynająć swoją połowę domu, czy będzie do tego potrzebował mojej zgody? Gdyby na przykład wynająłby komuś swoją połowę, czy mam obowiązek zapewnić lokatorom media, jeśli nikt nie będzie uiszczał rachunków?

Dom za dożywocie i opiekę a prawa obdarowanego

Dom za dożywocie i opiekę a prawa obdarowanego

Mama przepisała mi dom w umowie dożywocia, w zamian za opiekę. Wywiązuję się z umowy, płacę rachunki itd. Wyremontowałem mamie na dole całe mieszkanie – nowa kuchnia, dwa pokoje i łazienka (wszystko zupełnie nowe, także meble). Mama jednak nie chce nadal opróżnić pozostałych pomieszczeń, gdzie są jej stare, niepotrzebne już rzeczy. Czy mogę spakować te graty do pudeł i schować je do piwnicy? Jak zgodnie z prawem przejąć pokoje w tym darowanym domu? Dawniej z mamą wszystko było w porządku, teraz straszy mnie prawnikami, jeśli przeniosę jej stare rzeczy… Co robić?

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu za słup na działce i linia energetyczną

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu za słup na działce i linia energetyczną

Od 9 lat jestem właścicielem nieruchomości o pow. 1500 m2 zabudowanej domem jednorodzinnym. Na mojej działce, w odległości 25 m od domu stoi słup elektryczny, od którego odchodzi w ziemi kabel energetyczny zasilający mój dom. Również od tego słupa są poprowadzone (nad moją działką) napowietrzne przewody elektryczne zasilające dom sąsiada oraz skierowane na sąsiednią działkę rolną, którą przecina napowietrzna linia wysokiego napięcia. Czy mam prawo wystąpić do spółki energetycznej o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na te dwie linie elektryczne? Czy mogę żądać wynagrodzenia wstecz za 9 lat za bezumowne przesyłanie energii elektrycznej przez mój teren? Spodziewam się, że spółka nie zgodzi się na moje propozycje, wobec tego jakie mam szanse wygrania tej sprawy w sądzie?

Projekt drogi dojazdowej do działek

Projekt drogi dojazdowej do działek

Ojciec chce dać mi i moim 2 siostrom darowiznę w postaci działek o równej powierzchni 0,35 ha. Zgodnie z rysunkiem z działki głównej ojciec wyodrębnił 3 działki. Moja graniczy z ulicą, a siostry mają dostać te w głębi. Geodeta naniósł projekt drogi tak, jak przedstawia to rysunek – kolor zielony. We wstępnej rozmowie notariusz zwrócił uwagę na drogę, bo to tylko projekt. Chodzi o służebność. Ja mam dostęp z ulicy do działki. Ale gdybym chciał w przyszłości podzielić te działkę na 3 po 1000 m2, to chciałbym, aby miały dostęp do drogi – tej na zielono. Czytałem o służebności, że może być na czas określony i nieokreślony. Proszę o wskazówkę, jak podejść do tematu drogi, którą ojciec najlepiej by gminie oddał, ale już wiadomo, że nie ma takiej opcji? Czytałem o służebności drogi i nie potrafię zrozumieć, co byłoby najlepsze dla mnie dla ojca i sióstr. Bo mieć działkę, a nie mieć gwarancji przejazdu drogą, kura jest tylko w projekcie, to się nie kalkuluje.

Służebność korzystania z plaży i jeziora

Służebność korzystania z plaży i jeziora

Posiadam działkę 12 ha (w tym jezioro 7 ha) i grunty przyległe 30 ha. Są to grunty po byłej kopalni żwiru niepodlegające pod ustawę rolną, zrekultywowane (w wytycznych gminy w kierunku rekreacji). Cały teren do przekształcenia w MPZP na rekreację. Jest Firma X, która chce kupić te 30 ha, wystąpić o ich przekształcenie i podzielić na działki rekreacyjne i sprzedawać je jako niezabudowane lub zabudowane. Chcą jednak dogadać się ze mną w kwestii udostępnienia jeziora dla ich klientów, którzy kupią od nich działki/domki. Nie rozmawiamy o sprzedaży jeziora, bo chce je sobie zostawić. Z drugiej strony nie przeszkadza mi, żeby okoliczni działkowicze z niego korzystali. Wydaje mi się, że nawet docelowo mógłbym na tym zyskać, posiadając tam jakąś małą gastronomię.Czy jest możliwe, bym na swojej działce ustanawiał służebności gruntowe w zakresie „rekreacyjnego korzystania z plaż i jeziora” dla klientów, którzy będą kupowali działki od tej Firmy X? Służebność gruntowa mogłaby też być płatna jednorazowo, a w zamian bezterminowa. Myślę o podpisaniu jakiegoś porozumienia lub umowy z Firmą X w zakresie kwot za tę służebność (być może jako proporcje procentowe, pomiędzy ceną sprzedaży działki a ceną za ustanowienie służebności) i powiązania sprzedaży działek z udostępnianiem służebności przeze mnie (sprzedaż wiązana w pewnym sensie). Można by było to robić jednym aktem notarialnym, żeby klient miał pewność, że kupując działkę, ma dostęp do jeziora. Czy proponowane porozumienie z Firmą X w ogóle będzie legalne? Jeśli nie, to czy da się to zrobić inaczej?Czy udostępnianie do sprzedawanych działek rekreacyjno-budowlanych przez Firmę X mojej działki w zakresie, który opisałem, na pewno może być służebnością gruntową zgodnie z art. 285 K.c.?

Budowa wodociągu bez wiedzy i zgody właściciela gruntu

Budowa wodociągu bez wiedzy i zgody właściciela gruntu

Na działce, którą nabyłem w przetargu od urzędu gminy przed 9 laty, pobudowano linię wodociągową. Według wójta plany budowy powstały wcześnie – 2 lata przed zakupem. Samą inwestycję przeprowadzono zaś w 2019 (bez mojej zgody i bez żadnej informacji w tym zakresie). Czy mogę od gminy dochodzić roszczeń za użytkowanie mojej nieruchomości bez umowy, a jeśli tak, to jakich?

Ubieganie się o przesunięcie kanalizacji

Ubieganie się o przesunięcie kanalizacji

Chcę nabyć działkę (własność urzędu), przez którą biegnie kanalizacja sąsiada z działki sąsiedniej. W ofercie uwzględniona jest informacja o tej kanalizacji, która była wybudowana stosunkowo dawno. Czy stając się właścicielem działki, mogę ubiegać się o przesunięcie tej kanalizacji na działkę sąsiada? Jeżeli tak, to od kogo – sąsiada czy urzędu? Czy istnieje możliwość, że nie da się przesunąć kanalizacji ze względu na zasiedzenie?

Doprowadzenie mediów przez działkę której właściciel nie żyje

Doprowadzenie mediów przez działkę której właściciel nie żyje

Kupiłam połowę domu jednorodzinnego, obok którego jest działka obciążona prawem przechodu i przejazdu dla każdego z właścicieli domu. To było ustanowione i jest zapis w akcie notarialnym. Osoba, do której należy działka, na której ustanowiona jest służebność, nie żyje. Nie ma żadnych spadkobierców (z tego, co mi wiadomo). Jak mogę załatwić sprawę, aby moc od strony działki obciążonej doprowadzić media do domu zgodnie z prawem?

Posiadanie służebności przejazdu a przeprowadzenie kabla

Posiadanie służebności przejazdu a przeprowadzenie kabla

Mam zapis w księdze wieczystej dotyczący „nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez całą działkę oraz prawie położenia, przeprowadzenia i konserwacji urządzeń dostarczających wszelkie media na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek…”. Czy mając taki zapis w swojej KW, muszę jeszcze pytać właściciela działki o pozwolenie na przeprowadzenie kabla internetowego do przyłącza firmy Orange? Czy mogę sam go przeprowadzić? Oczywiście drogę doprowadzę do stanu wyjściowego. Właściciel nie chce udzielić bezpłatnie służebności dla firmy Orange.

Jak znieść służebność osobistą mieszkania?

Jak znieść służebność osobistą mieszkania?

Chcę sprzedać mieszkanie, którego jestem właścicielką od 30 lat. Otrzymałam je w darowiźnie od babci, która w akcje darowizny ma spisaną służebność osobistą. Służebność nie jest zapisana w KW. Babcia od 20 lat mieszka u mojej mamy i tam jest zameldowana. Jak mogę znieść służebność osobistą, żeby móc sprzedać mieszkanie? Babcia nie może mieszkać sama z racji wieku i chorób, więc do końca swoich dni będzie mieszkać u mamy. Wymaga stałej opieki. Czy potrzebny jest notariusz lub sąd do zniesienia służebności mieszkania, czy wystarczy zwykłe oświadczenie babci o zniesieniu służebności osobistej?

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Ustanowiliśmy z trójką sąsiadów kilka lat temu drogę dojazdową do działek budowlanych (droga ma statut drogi służebnej, nie jest wpisana do ksiąg wieczystych). Chciałabym uzyskać wszelkie informacje, jakie będziemy mieć prawa i obowiązki, jeśli przekształcimy tę drogę we współwłasność. Czy zwiększa się wysokość podatku, który będziemy płacić od posiadanej drogi? Czy w przyszłości któryś ze współwłaścicieli będzie miał prawo żądać ode mnie np. utwardzenia jakiejś części drogi? Czy w sytuacji sprzedaży działki budowlanej sprzedaję ją razem z częścią drogi? Jaki byłby orientacyjny koszt wpisu współwłasności do ksiąg wieczystych? 

Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest służebność dojścia do budynku?

Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest służebność dojścia do budynku?

Od roku 1978 jestem właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym, a więc członkiem wspólnoty mieszkaniwej. Jednym z jej członków jest również spadkobierca byłych właścicieli nieruchomości oraz gruntu wokół budynku. Obie działki – pod budynkiem oraz wokół – mają odrębne księgi wieczyste. Spadkobierca byłych właścicieli jest obecnie członkiem wspólnoty właścicieli wykupionych lokali (wszystkie z wyjątkiem jego lokalu) oraz użytkownikiem działki wokół budynku. Od czasu wybudowania budynku w 1938 r. dostęp do drogi publicznej (ulicy) stanowi ok. 12 m ścieżka wyłożona płytami chodnikowymi. Działka nie jest ogrodzona, droga jest ogólnodostępna, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obsługa komunikacyjna dla tej nieruchomości przewidziana jest od ulicy, z którą łączy się ścieżka. Właściciel działki (wokół budynku), przez którą przebiega ścieżka, proponuje wspólnocie zawarcie umowy służebności dojścia do budynku. Proponuje również służebność tarasu (ok. 14 m2) wychodzącego na jego działkę, ale będącego częścią konstrukcyjną budynku, gdyż posadowionego na nieużytkowej piwnicy zawierającej wlew rynny z czyszczakiem do kanalizacji. Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest w ogóle jakaś służebność, skoro taras to część budynku, a więc własność wspólnoty, zaś droga dojścia jest jedyną możliwą, a więc konieczną drogą komunikacji budynku z drogą publiczną, użytkowaną przez lokatorów od momentu wybudowania budynku?

Problem z podłączeniem gazu

Problem z podłączeniem gazu

Mam działkę, do której mam dojazd przez pas służebności. W akcie notarialnym jest napisane, że służebność dotyczy dojazdu i doprowadzenia mediów do działki. Zakład gazowniczy nie chce podłączyć gazu, tylko żąda dodatkowo notarialnej zgody właściciela działki, z którym mam notarialną służebność. Natomiast sąsiad nie chce się na to zgodzić. Czy jest na to jakiś sposób?

Działka ze słupami w spadku - ubieganie się o odszkodowanie

Działka ze słupami w spadku - ubieganie się o odszkodowanie

Otrzymałem w spadku po tacie działkę pod zabudowę domu jednorodzinnego. Na działce postawiono 5 słupów z prądem. Cztery ze słupów stoją w wzdłuż drogi, która jest w całości przeze mnie wykupiona, oraz jeden słup na terenie działki prowadzi prąd w szerokości i postawiony jest przy granicy działki. Mój tata mówił, że przy zakupie tej działki tych słupów tam nie było. Niestety nic więcej nie wiem. Czy w takim przypadku mogę się ubiegać o odszkodowanie za słupy? Jak sprawdzić, kiedy słupy powstały i kto wyraził na nie zgodę (w międzyczasie mój tata zmarł)? Czy ktoś może poprowadzić taka sprawę za mnie?

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Jestem właścicielem działki, na której wybudowałem dom, a przez którą ustanowiona jest prawo przechodu i przegonu zwierząt. Jest wydzielona droga. Chciałbym tą drogę utwardzić, położyć kostkę (dojazd do domu). Służebnik, właściciel pola znajdującego się dalej, który posiada prawo przechodu i przegonu zwierząt „zagroził” mi, że muszę utwardzić drogę tak, żeby mógł w przyszłości bez problemu jeździć tamtędy z materiałami budowlanymi, tzn. z betonem, cegłą itp. Chodzi o drogę dla pojazdów o masie 40 t. Moje pytanie jest takie – czy ja mam jeszcze prawo decydować, jakie pojazdy mogą po tej drodze jeździć, czy układając nawierzchnię, muszę brać pod uwagę wszystkie okoliczności? Dodam, że powyżej mojej działki nie ma żadnego domu, a pola powyżej nie są działkami budowlanymi. 

Przekazanie gospodarstwa sąsiadom w zamian na służebność mieszkania

Przekazanie gospodarstwa sąsiadom w zamian na służebność mieszkania

Jestem właścicielką niewielkiego gospodarstw a(ziemia orna +las). Z różnych powodów zarówno zdrowotnych, jak i życiowych, przekazałam gospodarstwo młodemu małżeństwu w dzierżawę. Są moimi sąsiadami. Przeszłam w tym roku na emeryturę. Zaproponowałam im (byli zawsze zainteresowani przejęciem), że odpiszę im lub sprzedam gospodarstwo. Chętnie by kupili, ale mają trudności finansowe (kredyty). Ja jako że nie jestem zainteresowana prowadzeniem gospodarstwa, zaproponowałam im, że przekażę im aktem notarialnym wszystko za służebność mieszkania. Czy, chociaż nie są moją rodziną, mogę tak postąpić i czy mimo zapewnionej służebności będą ponosić wysokie opłaty skarbowe? Nie ukrywam, że chcę, by koszt przekazania był jak najniższy. Zaznaczam, że budynki są drewniane i mają ponad 60 lat i praktycznie nadają się do rozbiórki.

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Jest wyrok sądu o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu. Otrzymałam w 2011 r. zapłatę za 10 lat wstecz. W 2002 r. działka z rolnej została przekształcona na budowlano-usługową, więc jej wartość wzrosła. Od 2014 r. nie dostaję wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu. Co zrobić, by zakład energetyczny wniósł opłatę i uwzględnił wzrost wartości działki? Jak napisać takie wezwanie?

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Działka rolna jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów bez podania, w którym dokładnie miejscu. Jest to działka wąska i długa, na całej długości utwardzona asfaltem. Właściciel nieruchomości obciążonej użytkuje ją jako drogę dojazdową do innej nieruchomości. Czy właściciel nieruchomości władnącej może dojeżdżać do swojej nieruchomości po asfalcie, czy powinien jeździć nieutwardzoną częścią działki? Chodzi o to, czy ma prawo poruszania się po całej działce, czy właściciel nieruchomości władnącej może mu wskazać, po której części ma się poruszać?

Czy bank może zająć mieszkanie ze służebnością osobistą?

Czy bank może zająć mieszkanie ze służebnością osobistą?

Czy kiedy notarialnie jako użytkownik mieszkania, w którym mieszkam, będzie wymieniona osoba z imienia i nazwiska jako osoba użytkująca mieszkanie dożywotnio, jako osoba ze służebnością osobistą mieszkania, to istnieje ryzyko, że bank taką nieruchomość może zająć w przypadku egzekucji? Dodam że dług przewyższa wartość mieszkania.

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

W akcie notarialnym jest określony przejazd i przejście dla każdoczesnego właściciela przez moją działkę. Dom jest dwurodzinny. Ma około 60 lat. W 2000 roku mama kupiła swoją część domu od nadleśnictwa. W 2003 roku sąsiad wykupił drugą część domu. Została wtedy zrobiona dla niego droga tak, aby nie musiał przechodzić przez naszą działkę. W akcie moim i jego zapis o przejściu przez moją działkę pozostał. Sąsiad sprzedał swoją część. Nowy właściciel mówi o prawie przejścia i przejazdu. Czy można to zmienić, jeśli jest teraz inna, nowa droga i ma dojście i dojazd?

Porady prawne ze śłużebności

W Serwisie Sluzebnosc.info zgromadziliśmy dla Państwa zbiór porad prawnych, które pozwolą na lepsze zrozumienie ograniczonych praw rzeczowych, jakie niejednokrotnie związane są z nieruchomością i stanowią jej swoiste obciążenie. Co za tym idzie – nasze porady pozwolą Państwu skutecznie zadbać o swoją pozycję, gdy na tym tle dochodzi do sporów.


Publikowane teksty przedstawiają zagadnienia podstawowe – na czym polega służebność osobista, służebność drogi i przejazdu albo służebność przesyłu, a czym jest służebność osobista – oraz kwestie bardziej złożone, czyli: ustanowienie służebności, odszkodowanie i wynagrodzenie za służebność gruntową, zasiedzenie służebności.

Bez względu na to, czy są Państwo właścicielami nieruchomości obciążonej, czy też władnącej – znajdą tu Państwo odpowiedzi na wiele swoich pytań. Ważne, aby zawczasu zapewnić swojej nieruchomości przejście czy dojazd, a także niezbędne media. Nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zagadnieniach służebności, pomogli już wielu osobom uwikłanym w trudne spory sąsiedzkie czy też w wieloletnie i bezowocne pertraktacje z przedsiębiorstwem przesyłowym – pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »