Odmowa wydania zgody na przeprowadzenie gazociągu przez działkę

Odmowa wydania zgody na przeprowadzenie gazociągu przez działkę

Otrzymałam pismo w sprawie wydania zgody na lokalizację sieci gazowej na mojej działce. Ja nie wyrażam na to zgody. Moja posesja jest ogrodzona, obsadzona tujami. Przygotowanie tego terenu(nawiezienie ziemi, ułożenie kostki brukowej itp.) wiązało się z dużymi kosztami. Po przeciwnej stronie ulicy są nieużytki, dlatego zlokalizowanie po drugiej stronie ulicy tego gazociągu byłoby z mojego punktu widzenia ekonomicznie uzasadnione. Ponadto budynek, do którego ma być podłączony gaz, usytuowany jest w sąsiedniej miejscowości. Niedaleko jest gazociąg. Czy muszę godzić się na przeprowadzenie gazociągu na mojej działce? Co mogę zrobić?

Cofnięcie służebności drogi dojazdowej

Cofnięcie służebności drogi dojazdowej

Posiadam działkę z domem, gdzie ustanowiona jest służebności drogi dojazdowej do działki sąsiada. Służebność jest moją własnością. Sąsiad ma dogodny dojazd do swojej działki z drugiej strony, co sprawia, że nie korzysta ze służebności. Jakie mam szanse cofnięcia służebności przejazdu przez działkę wpisanej do KW? 

Utrudnienia w zagospodarowaniu działki z powodu urządzeń przesyłowych

Utrudnienia w zagospodarowaniu działki z powodu urządzeń przesyłowych

Kupiłem działkę, na której chciałbym wybudować dom. Problem polega na tym, że w miejscu, gdzie planuję garaż, przechodzą napowietrzne linie niskiego napięcia – dwa słupy znajdują się na działce w linii skośnej w stosunku do jej położenia. Pierwszy – 8 m od granicy działki – jest podwójny „A”, drugi – 4 m od granicy działki – pojedynczy. W miejscu, gdzie chciałbym, aby był wjazd do garażu, znajduje się słup podwójny, ale jest możliwość jego przesunięcia w inne miejsce. Wystąpiłem do PGE z wnioskiem, aby przesunęli swoje słupy (o usunięcie kolizji), ale odpisali mi, że mam to zrobić na swój koszt. Dlaczego mam płacić za coś, co należy do PGE? Przedsiębiorstwo utrudnia mi zagospodarowanie własnej działki, jak powinienem zadziałać, aby zmienili swoje stanowisko?

Zawarcie umowy służebności przechodu i przejazdu

Zawarcie umowy służebności przechodu i przejazdu

Zawieram umowę służebności przechodu i przejazdu po drodze utwardzonej w 2008 roku, przebiegającej po dwu sąsiednich działkach (mojej i sąsiada A. ), obciążających mniej więcej równo (po około 150 m2) każdą z działek. Dodam, że rozgraniczenie wszystkich działek nastąpiło w 2001 r. Z drogi tej korzystał także wspólny sąsiad B., realizując tej drodze swój dostęp do drogi publicznej. Sąsiad A. zawarł zawarł dwa lata temu umowę o dostęp do drogi publicznej z sąsiadem B. (umowa musiała być zawarta w związku ze sprzedażą działki przez mojego sąsiada A. i zapewnieniem kupującego o istniejącym dostępie do drogi publicznej).1. Czy zawarcie notarialnie umowy służebności między mną i sąsiadem A. powinno być odnotowane w księgach wieczystych obu działek?2. Czy sąsiad B. może żądać udostępnienia przejazdu i przechodu moją częścią drogi jako służebność drogi koniecznej?3. Czy mogę wystąpić do wynajmującego od sąsiada A. jego nieruchomość na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o zawarcie ze mną umowy o odpłatne korzystanie z mojej części drogi?

Zagwarantowanie dostępu do mediów po podziale i sprzedaży działki

Zagwarantowanie dostępu do mediów po podziale i sprzedaży działki

Sprzedajemy połowę działki, która będzie przeznaczona na działalność usługową. Pozostawimy sobie drugą część z przeznaczeniem pod dom jednorodzinny. Na tej drugiej części, oprócz prądu, nie ma mediów (woda jest ze studni i szambo zamiast przyłącza kanalizacyjnego). W przyszłości chcielibyśmy „uzbroić” powstałą działkę i przekwalifikować na budowlaną. Jak na etapie sprzedaży zagwarantować sobie możliwość przyłączenia się do mediów, które podłączy do swojej inwestycji kupujący działkę? Czy jest to możliwe, jeśli kupujący na ten moment nie ma projektu doprowadzenia mediów?

Darowizna za dożywocie a opłaty za mieszkanie

Darowizna za dożywocie a opłaty za mieszkanie

Przed 10 laty aktem notarialnym zawarłam umowę darowizny mieszkania z moją córką, na mocy której stała się jego wyłączną właścicielką. Akt notarialny zawierał zapis takiej treści: „Zgodnie z życzeniem darującej, obdarowana ustanawia na rzecz darującej nieodpłatnie służebność dożywotnią mieszkania w przedmiotowym lokalu mieszkalnym wraz z możliwością poruszania się po całym lokalu w granicach koniecznych do wykonywania tej służebności”. Trzy lata od podpisania tego aktu moja córka zmarła, a mieszkanie odziedziczyły po niej dwie córki. Mam 90 lat i obecnie potrzebuję stałej opieki osoby trzeciej. Mam emeryturę 2100 zł i nie wystarcza mi to na pokrycie kosztów utrzymania. Czy moje wnuczki są zobowiązane według tego zapisu do opłacania czynszu, mediów, leków i wynajęcia opiekunki?

Spływanie wody z drogi na działkę - co zrobić?

Spływanie wody z drogi na działkę - co zrobić?

Wybudowałem się na terenie przy asfaltowej drodze gminnej. Dopiero po ułożeniu kostki brukowej oraz postawieniu ogrodzenia okazało się, że po deszczach z drogi gminnej napływa na moją działkę bardzo duża ilość wody opadowej. W związku z tym mam pytanie: czy to ja naruszyłem prawo wodne, zatrzymując wodę na granicy mojej działki, przez co tworzy się olbrzymia kałuża na ulicy? Tak sugerują urzędnicy. Czy też mogę mieć o to pretensję do gminy? Droga istniała na długo przed zakupem przeze mnie działki. Nie spodziewałem jednak, że jest ona odstojnikiem wody opadowej z drogi.

Prawo do pomieszczeń z ustanowioną służebnością po śmierci jednego ze służebników

Prawo do pomieszczeń z ustanowioną służebnością po śmierci jednego ze służebników

Ustanowiłam na rzecz swoich rodziców służebność osobistą polegającą na prawie bezpłatnego i dożywotniego zamieszkania w połowie domu, co w sumie dawało im cztery pokoje oraz możliwość korzystania z kuchni i łazienki. Obecnie nie żyje ojciec, na kogo przypada jego część domu? Co z pokojami, z których korzystał, czy są znowu do mojej dyspozycji? Siostra twierdzi, że mam prawo do tych pomieszczeń.

Przekazanie nieruchomości w zamian za dożywocie - zabezpieczenie interesów

Przekazanie nieruchomości w zamian za dożywocie - zabezpieczenie interesów

Posiadamy wraz z żoną nieruchomość, działkę wraz z małym domkiem, chcemy tę nieruchomość przepisać na wnuczkę. Wnuczka jest pełnoletnia. Jakie są możliwości prawnego zabezpieczenia naszych interesów, tj. mieszkania dla nas do naszej śmierci, dożywocia, braku podejmowania decyzji cywilno-prawnych bez naszej zgody itd.? Czy możemy zobowiązać właścicielkę, że w razie sprzedaży nieruchomości 50% wartości przekaże drugiej wnuczce?

Darowizna mieszkania z ustanowioną służebnością

Darowizna mieszkania z ustanowioną służebnością

Szwagier zawarł umowę służebności na dwa pokoje z dostępem do łazienki i kuchni ze swoją mamą – jest to zapisane w akcie notarialnym (mieszkanie ma trzy pokoje). Szwagier zmarł 8 lat temu i w testamencie napisał, że daruje to mieszkanie swojemu bratankowi. Bratanek nigdy nie mieszkał w tym mieszkaniu, nie ma tam nawet swoich rzeczy. Przyjeżdżał tam tylko na chwilę odwiedzać babcię. Czy ta służebność przeszła na bratanka? Czy bratanek powinien ponosić jakieś konsekwencje służebności? Jakieś opłaty? Czy powinien zwrócić babci pieniądze za czynsz za te 8 lat itd.?

Odwołanie darowizny z dożywotnią służebnością i zwrot nakładów

Odwołanie darowizny z dożywotnią służebnością i zwrot nakładów

Dostałam od matki pismo o odwołaniu darowizny z dożywotnią służebnością (żąda zwrotu). Czy przepisując własność, mogę domagać się od matki zwrotu nakładów poczynionych na mieszkanie, kosztów remontu całego mieszkania wraz z umeblowaniem? Czy ja mogę to mieszkanie przepisać na małoletnią córkę?

Udostępnienie terenu z ustanowioną służebnością gruntową

Udostępnienie terenu z ustanowioną służebnością gruntową

Kupiliśmy dom z działką, na której jest służebność gruntowa do czasu otwarcia dróg gminnych. Poprzedni właściciele wybudowali dom i zrobili ogrodzenia na pełnej działce z pominięciem pasa 4 m służebności. Jest ogrodzenie, rabaty, trawa, domek ogrodowy. Służebność w księdze wieczystej odnotowana 22 października 2011 r. Zgłosił się do nas właściciel działki sąsiedniej i straszy, że musimy usunąć płot albo dać mu pilota do bramy, bo on chce działkę sprzedać. Albo my kupimy, albo on zacznie korzystać ze służebności. Mamy już świadomość, że służebność wygasa po 10 latach. Co robić w tej sytuacji? Jakie są jego faktyczne prawa i czy może nas zmusić do udostępnienia służebności, czyli naszego terenu?

Wpisanie dożywotniego zamieszkania przy kupnie mieszkania

Wpisanie dożywotniego zamieszkania przy kupnie mieszkania

Czy osoba kupująca mieszkanie w umowie notarialnej kupna mieszkania może wskazać (uprawnić) swoją konkubinę do dożywotniego zamieszkania w tym lokalu, jeżeli jest ona niezbędna do prowadzenia gospodarstwa domowego (również w przypadku śmierci kupującego)? Jeżeli nie w tej umowie, to jaka jest inna prawna możliwość zabezpieczenia dożywotniego zamieszkiwania konkubiny w tym lokalu?

Brak dojazdu do działek - jak ustalić drogę dojazdową?

Brak dojazdu do działek - jak ustalić drogę dojazdową?

Nie mam drogi dojazdowej do dwóch moich działek. Pierwotnie według planów miała byś droga gminna. Gmina jednak nie chce tej drogi wybudować. Myślę o ustaleniu służebności przez działkę sąsiada, do drogi asfaltowej. Jak mam to formalnie zrobić, od czego zacząć? Jak ustalić dojazd do działek? Na tej działce jeszcze nic nie jest budowane ani nie ma ogrodzenia. Nie mam kontaktu z właścicielem. Czy drogę musiałbym sam wybudować? Czy ten sąsiad może się nie zgodzić? Jakiej szerokości ma być droga (tylko do moich działek)? Czy muszę wykupić działkę drogową od sąsiada? Jeśli tak, to za ile?

Czy można postawić bramę na drodze służebnej?

Czy można postawić bramę na drodze służebnej?

Moi rodzice posiadali hektar pola, który przekształcili na działki budowlane. Jedną w środku tata po rozwodzie sprzedał ze służebnością dojazdu przez moja działkę tuż pod samym domem. W planach zagospodarowania przestrzennego są dwie drogi, których obecnie jeszcze nie ma, ponieważ moi sąsiedzi nie wyrazili zgody na drogę. Gdyby powstała choć jedna z tych dróg, nie musieliby już jeździć pod moim domem. Niestety mój wjazd, a dokładniej kostka brukowa, są już popękane przez samochody ciężarowe, które dojeżdżały na budowy. Ja nie mam jeszcze ogrodzenia, ale chcę zrobić, ponieważ giną mi rzeczy za domem. W dodatku obcy ludzie sobie chodzą. Wiem, że muszę udostępnić im dojazd. Czy mogę jednak zrobić ogrodzenie z dwoma bramami na tej drodze służebnej? Czy muszę zgodzić się na utwardzenie pozostałej części drogi?

Zakup działki ze służebnością przechodu

Zakup działki ze służebnością przechodu

Kupuję działkę. Dział księgi jest czysty - nie ma żadnych służebności. Jednakże ktoś inny ma w swojej księdze wieczystej zapis, że istnieje służebność przechodu przez tę działkę. Jak to wygląda zgodnie z prawem?

Zajęcie działki pod rów przydrożny a uzyskanie odszkodowania

Zajęcie działki pod rów przydrożny a uzyskanie odszkodowania

Kupiłem pół roku temu działkę przylegającą z jednej strony do drogi powiatowej. Po ustaleniu granic przez geodetę okazało się, że większa cześć przydrożnego rowu znajduje się na mojej nabytej działce. Czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za teren zajęty przez zarządcę drogi? Nie wiem, czy poprzedni właściciel zgodził się na zajecie części działki, ale przypuszczam, że takiej zgody nie było.

Podważenie umowy przekazania gospodarstwa w zamian za dochowanie

Podważenie umowy przekazania gospodarstwa w zamian za dochowanie

W 1990 r. babcia przekazała gospodarstwo rolne jednemu ze swoich synów w zamian za dochowanie. Po śmierci syna gospodarstwo odziedziczyły jego córki. W umowie przekazania gospodarstwa przez babcię zawarto zapis, że babcia zrzeka się dożywotnio świadczeń przysługujących jej z tej umowy. Według mojej wiedzy te świadczenia są ustawowe, a więc obowiązkowe. Czy na tej podstawie możemy podważać umowę przekazania gospodarstwa jako pełnomocnik babci? Dodam, że babcia jest pod opieką pomocy społecznej, rodzina syna w niczym jej nie pomaga.

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Sąsiaduję z działką, na której jest zapisana służebność przejazdu. Ta działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Ostatnio kupił ją inwestor wraz z inną działką, sąsiadującą z działką ze służebnością. Ta druga działka ma z kolei szeroki dostęp z drogi publicznej. Obie działki były i ciągle są objęte jedną księgą wieczystą. Czy w takim razie, skoro obie działki są własnością jednego człowieka i de facto ma on dostęp do drogi publicznej, ta służebność to konieczność? Czy można wykreślić służebność przejazdu z mojej księgi wieczystej? 

Jak oszacować wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu kabla energetycznego w ziemi?

Jak oszacować wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu kabla energetycznego w ziemi?

PGE chce poprzez moją działkę (grunty orne) przeprowadzić ziemny kabel energetyczny linii 20 KW wraz ze studzienka światłowodową. Obecnie spółka działająca w imieniu PGE chce podpisać ze mną wstępne porozumienie odnośnie odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu. Jak można wyliczyć wysokość wynagrodzenia za odszkodowanie za służebność przesyłu? Czy jest to kwota jednorazowa, czy roczna np. na 10 lat? Szerokość działki w miejscu przeprowadzenia kabla to około 25 m, jednak od drogi dojazdowej do miejsca przeprowadzenia kabla, czyli gdy zajdzie potrzeba dojazdu do kabla – to około 150 metrów.

Porady prawne ze śłużebności

W Serwisie Sluzebnosc.info zgromadziliśmy dla Państwa zbiór porad prawnych, które pozwolą na lepsze zrozumienie ograniczonych praw rzeczowych, jakie niejednokrotnie związane są z nieruchomością i stanowią jej swoiste obciążenie. Co za tym idzie – nasze porady pozwolą Państwu skutecznie zadbać o swoją pozycję, gdy na tym tle dochodzi do sporów.


Publikowane teksty przedstawiają zagadnienia podstawowe – na czym polega służebność osobista, służebność drogi i przejazdu albo służebność przesyłu, a czym jest służebność osobista – oraz kwestie bardziej złożone, czyli: ustanowienie służebności, odszkodowanie i wynagrodzenie za służebność gruntową, zasiedzenie służebności.

Bez względu na to, czy są Państwo właścicielami nieruchomości obciążonej, czy też władnącej – znajdą tu Państwo odpowiedzi na wiele swoich pytań. Ważne, aby zawczasu zapewnić swojej nieruchomości przejście czy dojazd, a także niezbędne media. Nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zagadnieniach służebności, pomogli już wielu osobom uwikłanym w trudne spory sąsiedzkie czy też w wieloletnie i bezowocne pertraktacje z przedsiębiorstwem przesyłowym – pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »