Działka ze słupami w spadku - ubieganie się o odszkodowanie

Działka ze słupami w spadku - ubieganie się o odszkodowanie

Otrzymałem w spadku po tacie działkę pod zabudowę domu jednorodzinnego. Na działce postawiono 5 słupów z prądem. Cztery ze słupów stoją w wzdłuż drogi, która jest w całości przeze mnie wykupiona, oraz jeden słup na terenie działki prowadzi prąd w szerokości i postawiony jest przy granicy działki. Mój tata mówił, że przy zakupie tej działki tych słupów tam nie było. Niestety nic więcej nie wiem. Czy w takim przypadku mogę się ubiegać o odszkodowanie za słupy? Jak sprawdzić, kiedy słupy powstały i kto wyraził na nie zgodę (w międzyczasie mój tata zmarł)? Czy ktoś może poprowadzić taka sprawę za mnie?

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Jestem właścicielem działki, na której wybudowałem dom, a przez którą ustanowiona jest prawo przechodu i przegonu zwierząt. Jest wydzielona droga. Chciałbym tą drogę utwardzić, położyć kostkę (dojazd do domu). Służebnik, właściciel pola znajdującego się dalej, który posiada prawo przechodu i przegonu zwierząt „zagroził” mi, że muszę utwardzić drogę tak, żeby mógł w przyszłości bez problemu jeździć tamtędy z materiałami budowlanymi, tzn. z betonem, cegłą itp. Chodzi o drogę dla pojazdów o masie 40 t. Moje pytanie jest takie – czy ja mam jeszcze prawo decydować, jakie pojazdy mogą po tej drodze jeździć, czy układając nawierzchnię, muszę brać pod uwagę wszystkie okoliczności? Dodam, że powyżej mojej działki nie ma żadnego domu, a pola powyżej nie są działkami budowlanymi. 

Przekazanie gospodarstwa sąsiadom w zamian na służebność mieszkania

Przekazanie gospodarstwa sąsiadom w zamian na służebność mieszkania

Jestem właścicielką niewielkiego gospodarstw a(ziemia orna +las). Z różnych powodów zarówno zdrowotnych, jak i życiowych, przekazałam gospodarstwo młodemu małżeństwu w dzierżawę. Są moimi sąsiadami. Przeszłam w tym roku na emeryturę. Zaproponowałam im (byli zawsze zainteresowani przejęciem), że odpiszę im lub sprzedam gospodarstwo. Chętnie by kupili, ale mają trudności finansowe (kredyty). Ja jako że nie jestem zainteresowana prowadzeniem gospodarstwa, zaproponowałam im, że przekażę im aktem notarialnym wszystko za służebność mieszkania. Czy, chociaż nie są moją rodziną, mogę tak postąpić i czy mimo zapewnionej służebności będą ponosić wysokie opłaty skarbowe? Nie ukrywam, że chcę, by koszt przekazania był jak najniższy. Zaznaczam, że budynki są drewniane i mają ponad 60 lat i praktycznie nadają się do rozbiórki.

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Jest wyrok sądu o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu. Otrzymałam w 2011 r. zapłatę za 10 lat wstecz. W 2002 r. działka z rolnej została przekształcona na budowlano-usługową, więc jej wartość wzrosła. Od 2014 r. nie dostaję wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu. Co zrobić, by zakład energetyczny wniósł opłatę i uwzględnił wzrost wartości działki? Jak napisać takie wezwanie?

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Działka rolna jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów bez podania, w którym dokładnie miejscu. Jest to działka wąska i długa, na całej długości utwardzona asfaltem. Właściciel nieruchomości obciążonej użytkuje ją jako drogę dojazdową do innej nieruchomości. Czy właściciel nieruchomości władnącej może dojeżdżać do swojej nieruchomości po asfalcie, czy powinien jeździć nieutwardzoną częścią działki? Chodzi o to, czy ma prawo poruszania się po całej działce, czy właściciel nieruchomości władnącej może mu wskazać, po której części ma się poruszać?

Czy bank może zająć mieszkanie ze służebnością osobistą?

Czy bank może zająć mieszkanie ze służebnością osobistą?

Czy kiedy notarialnie jako użytkownik mieszkania, w którym mieszkam, będzie wymieniona osoba z imienia i nazwiska jako osoba użytkująca mieszkanie dożywotnio, jako osoba ze służebnością osobistą mieszkania, to istnieje ryzyko, że bank taką nieruchomość może zająć w przypadku egzekucji? Dodam że dług przewyższa wartość mieszkania.

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

W akcie notarialnym jest określony przejazd i przejście dla każdoczesnego właściciela przez moją działkę. Dom jest dwurodzinny. Ma około 60 lat. W 2000 roku mama kupiła swoją część domu od nadleśnictwa. W 2003 roku sąsiad wykupił drugą część domu. Została wtedy zrobiona dla niego droga tak, aby nie musiał przechodzić przez naszą działkę. W akcie moim i jego zapis o przejściu przez moją działkę pozostał. Sąsiad sprzedał swoją część. Nowy właściciel mówi o prawie przejścia i przejazdu. Czy można to zmienić, jeśli jest teraz inna, nowa droga i ma dojście i dojazd?

Służebność osobista a wyłączne korzystanie z pomieszczeń

Służebność osobista a wyłączne korzystanie z pomieszczeń

Żona dostała w darowiźnie działkę z domem, w którym mieszkamy, my na piętrze, natomiast teściowie na parterze. Teściowie wpisali sobie w akcie notarialnym nieodpłatną służebność osobistą do korzystania z parteru. Niedawno poróżniliśmy się o dysponowanie pomieszczeniem gospodarczym na parterze, do którego teściowie roszczą sobie wyłączną własność i zabraniają nam korzystania z niego. Czy służebność oznacza wyłączną własność tych pomieszczeń dla teściów? 

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Na naszej działce stoi drewniany słup energetyczny niskiego napięcia. Kupiłam działkę w 1994 roku od prywatnego właściciela. Słup już tam stał, akceptowaliśmy ten fakt z nadzieją, że z czasem nastąpi wymiana i przeniesienie ich na zewnątrz działki przy drodze (kiedyś stawiano słupy przez pola). Dzisiaj odebraliśmy telefon, że słup ma być wymieniony na betonowy w najbliższym czasie. Osobą kontaktującą się z nami przedstawiła się jako wykonawca, który wygrał przetarg. Podobno mają fundusze na wymianę tylko siedmiu słupów, sześć z nich stoi w polu. Informacja ta zaskoczyła nas, nie otrzymaliśmy wcześniej żadnego pisma. Wykonawca poinformował nas, że słupy muszą stać w tym samym miejscu. Czy możemy odmówić wymiany tego słupa lub zażądać przeniesienia na inne miejsce, poza działkę? Czy takie działanie jest prawne, że nie otrzymujemy żadnej informacji na piśmie? 

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Posiadam na sprzedaż 3 działki budowlane, przy czym 2 są położone przy drodze wewnętrznej, a trzecia ma przejazd zarówno przez tę drogę wewnętrzną, jak i przez wydzieloną na drugiej działce służebność dojazdu. Rozumiem, że drogę wewnętrzną sprzedam każdemu po 1/3 udziału. Czy powinnam teraz, kiedy jestem jeszcze jedynym właścicielem drogi wewnętrznej i służebności przejazdu na 2. działce, załatwić służebność przesyłu mediów, tj. wodociągi, gaz, zakład elektryczny itp.? Jak to formalnie się załatwia? Jak dokonuje się wpisu tychże do księgi? Czy dobrze rozumiem, że w ten sposób zabezpieczyłabym przyszłych właścicieli działek przed problemem doprowadzania mediów do swoich posesji?

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Razem z sąsiadem kupiliśmy dwie sąsiadujące działki od tego samego sprzedającego. W obu aktach notarialnych zostały zamieszczone zapisy dotyczące służebności polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu. Problem w tym, że wszystkie służebności są w obrębie naszych działek. Dodatkowo okazuje się, że sąsiad w swoim akcie ma większy zakres służebności, niż wynika to z naszego aktu. Który akt jest nadrzędny? Dodatkowo należy zauważyć, że pomijając dojazd po naszej działce, sąsiad ma dostęp do swojego budynku z drugiej strony działki. Służebność służy mu jedynie do dojazdu do dodatkowej bramy do budynku zlokalizowanej z tyłu działki.

Usunięcie służebności osobistej z nieruchomości

Usunięcie służebności osobistej z nieruchomości

Rodzice posiadają dużą nieruchomość, której część chcieliby przekazać mi w formie darowizny. Przekazaną mi nieruchomość chciałbym wykorzystać jako wkład własny do kredytu pod budowę domu, niestety widnieje na niej służebność osobista na rzecz 5 osób. Osoby te to dalsza rodzina, która ponad 40 lat temu wyemigrowała do Niemiec, z tych pięciu osób żyją jeszcze dwie, z którymi mamy niestety znikomy kontakt. Czy jest jakaś możliwość usunięcia starych obciążeń służebności osobistej na nieruchomości na rzecz tych państwa bez wtajemniczania ich w tę sprawę?

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Mój ojciec przy budowie domu w 1990 roku przypadkiem odkrył kabel wkopany na jego działce. Operator telekomunikacyjny naprawił kabel i zażądał ogromnego odszkodowania za uszkodzenie. Okazało się jednak, że w księgach wieczystych nie ma nic o tym kablu, więc operator telekomunikacyjny odstąpił od roszczenia. Czy należy się odszkodowanie lub opłata za bezprawne używanie jego działki od operatora? Kabel idzie przez około 20 m działki i może utrudniać w przyszłości budowę, gospodarowanie działki, lub w przypadku awarii kabla będziemy musieli udostępnić dostęp do tego kabla.

Słup na działce uniemożliwiający rozbudowę domu - jak zmusić dostawcę prądu do przesunięcia słupa?

Słup na działce uniemożliwiający rozbudowę domu - jak zmusić dostawcę prądu do przesunięcia słupa?

Na moim terenie stoi słup energetyczny, który zasila mój dom oraz dom sąsiada – bez zgody starego właściciela. Planuję rozbudowę domu, co uniemożliwia mi słup. Na prośbę o usunięcie lub przesunięcie linii słyszę śmiech. Dostawca prądu nie reaguje. Co mogę zrobić aby wymusić na dostawcy prądu przesunięcie słupa i umożliwienie rozbudowy domu?

Nieczynna kanalizacja deszczowa na działce a odszkodowanie

Nieczynna kanalizacja deszczowa na działce a odszkodowanie

Przed 22 laty kupiłam niezabudowaną działkę, która sąsiaduje z moją, zabudowaną działką – stoi na niej mój dom. Zakupiona działka posiadała i nadal posiada kanał ściekowy sanitarny wraz ze studnią rewizyjną. Do 2012 roku kanał wykorzystywany był do odprowadzania ścieków z ulicy do rzeki. Jednak 8 lat temu wybudowano w ulicy kanalizację deszczową i wspomniany kanał sanitarny został odłączony i od tej pory jest nieczynny i nie można go dołączać do nowo wybudowanej kanalizacji. Podczas większych opadów dochodzi do zalania – przepływu bardzo dużych ilości ścieków powierzchniowych przez moje dwie działki, ponieważ kanalizacja nie spełnia swojego zadania. Jest niewydolna. Pierwsze udokumentowane zalanie jest z 2015 r., a ostatnie z sierpnia tego roku. Przedsiębiorstwo wodociągowe robi wszystko, aby tej sytuacji nie naprawić. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby złożenie pozwu do sądu o odszkodowanie za ostatnie 10 lat z tytułu bezumownego korzystania z mojego terenu do przesyłu ścieków z ulicy do rzeki, które występuje podczas większych opadów?

Zakup działki z instalacjami a opłaty za służebność grunt

Zakup działki z instalacjami a opłaty za służebność grunt

Na mojej działce istnieje instalacja gazowa, wodna i kanalizacyjna. Działkę zakupiłem w 2018 roku, te instalacje już były. Czy istnieją możliwości uzyskania opłat za służebność gruntu? 

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Mam problem z uzyskaniem warunków zabudowy na budowę domu. Problem stanowi droga wewnętrzna gminna i stanowisko urzędników w tej sprawie. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy ubiegając się o warunki zabudowy, musimy mieć służebność od burmistrza miasta na drogę wewnętrzna, która jest połączona z drogą publiczną? Dodam, korzystamy z tej drogi od 40 lat, tak jak i nasi sąsiedzi. Jest ona jedyną drogą dojazdową do działek w tej okolicy. Spełniamy wszystkie warunki do uzyskania warunków zabudowy, tylko jest ten jeden problem – odmawia nam się wydania warunków zabudowy ze względu na brak dostępu do drogi publicznej, brak służebności na drogę wewnętrzną. Decyzji odmownej jeszcze nie dostałem, otrzymałem zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zapoznałem się z projektem decyzji odmownej, wniosłem uwagi do projektu. Od naczelnika wydziału wiem jednak, że służebności burmistrz na pewno nie wyda. Czy słusznie? Co mogę zrobić, jak ich przekonać?

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Problem dotyczy ustalenia przeszłej oraz przyszłej służebności z racji posadowienia na działce, na której mieszkamy, stacji transformatorowej. Z tą sprawą zwróciła się do nas energetyka. Działka oraz zabudowania są własnością mojej mamy i to ona kieruje zapytania do przedsiębiorcy przesyłowego. Transformator postawiony jest na 4 słupach, od domu znajduje się w linii prostej ok. 15 m – powierzchnia wyłączona z użytkowania to 14 m2. Prąd z tego słupa dostarczany jest do kilkudziesięciu gospodarstw. Uważamy, że posadowienie transformatora obniża wartość nieruchomości, ponieważ z części nie można korzystać, ale trzeba ją wykaszać. Ponadto „buczenie” urządzenia trochę przeszkadza i mają też znaczenie względy estetyczne –transformator stoi z przodu działki i zarazem od frontu domu. W związku z zaproponowaną przez przedsiębiorcę kwotą chcielibyśmy wiedzieć, czy możemy mieć większe żądania wobec tej firmy z tytułu użytkowania naszej działki, płacenia podatków za ten fragment, obniżenia wartości działki. Na co zwrócić uwagę, negocjując i ustalając warunki umowy? Czy firma uzyska prawo własności do części działki i może np. wygrodzić część posesji? Czy służebność jest ustalana za lata przeszłe, jako forma jednorazowego odszkodowania, czy ustalamy ją na lata przyszłe, podając kwotę corocznej „rekompensaty” za korzystanie z naszego podwórka? [do wglądu korespondencja z przedsiębiorcą przesyłowym oraz zdjęcia transformatora na posesji]

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

28 lat temu sąsiad na działce zgodził się na przeprowadzenie przyłącza wody przez jego działkę na rzecz mojego ojca w odległości 60 cm od ogrodzenia i wyraził zgodę na to przyłącze pisemnie. Teraz chciałem zamienić tę zgodę na służebność notarialnie, ponieważ działkę chcę sprzedać. Udałem się więc do sąsiada, a tu zaskoczenie. Nie zgodził się na podpisanie notarialne przyłącza, a przeciwnie – stwierdził, że odłączy tę wodę. Czy może to zrobić i jak mogę się bronić i zabezpieczyć siebie i przyszłych właścicieli mojej działki? Sąsiad powiedział, że wyraził zgodę 60 cm od ogrodzenia, a mój tata wynajął koparkę i wykop zrobili 120 cm. Sąsiad kazał przesunąć ten wykop na 60 cm, na co mój tata się zdenerwował i zostawił ten wykop na 120 cm. Doszło do sprzeczki. Co prawda przez to 28 lat mieliśmy wodę na działce i nawet nie wiedziałem o problemie, ale teraz sąsiad grozi.

Problem z ogrodzeniem nieruchomości z powodu transformatora

Problem z ogrodzeniem nieruchomości z powodu transformatora

Jestem na etapie zakupu nieruchomości, a dokładnie połowy bliźniaka z działką 1125 m2– budynek w stanie deweloperskim, planowany do odbioru w przyszłym tygodniu. Deweloper zezwolił na usytuowanie na działce transformatora, na którą właśnie została ustanowiona służebność przesyłu. Treść służebności na rzecz zakładu energetycznego – czyli dostępu do transformatora i kabli – została wpisana w księdze wieczystej. Gdy podpisywaliśmy umowę deweloperską, deweloper zapewniał mnie, że będę mógł działkę w całości ogrodzić i zamknąć ją bramą wjazdową. Przy tym zapewniał co do tego transformatora, że raz do roku trzeba będzie wpuścić na posesję pracowników do jego przeglądu, konserwacji i tyle. Nie ukrywam, że był to jeden z warunków zakupu tej nieruchomości. Dzisiaj zaniepokoił mnie kierownik budowy, który stwierdził, że nie wie, czy może poprowadzić ogrodzenie wzdłuż granic działki i zamknąć je bramą wjazdową, oczywiście z powodu tego urządzenia. Gdyby jego podejrzenia się potwierdziły, nie będę miał możliwości zamknięcia nieruchomości ogrodzeniem. Do tego część garażowa musiałaby być dostępna z zewnątrz, po prostu otwarta. To dla mnie nie do przyjęcia. Sama działka, jeśli ogrodzenie zostałoby poprowadzone z ominięciem transformatora, zmniejszyłaby się o jakieś 5 arów. Poinformowano mnie też, że w odległości 2,8 m z każdej jego strony nie można nic budować, a miałem zaplanowany budynek gospodarczy. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jak przedstawia się moja sytuacja w świetle prawa?

Porady prawne ze śłużebności

W Serwisie Sluzebnosc.info zgromadziliśmy dla Państwa zbiór porad prawnych, które pozwolą na lepsze zrozumienie ograniczonych praw rzeczowych, jakie niejednokrotnie związane są z nieruchomością i stanowią jej swoiste obciążenie. Co za tym idzie – nasze porady pozwolą Państwu skutecznie zadbać o swoją pozycję, gdy na tym tle dochodzi do sporów.


Publikowane teksty przedstawiają zagadnienia podstawowe – na czym polega służebność osobista, służebność drogi i przejazdu albo służebność przesyłu, a czym jest służebność osobista – oraz kwestie bardziej złożone, czyli: ustanowienie służebności, odszkodowanie i wynagrodzenie za służebność gruntową, zasiedzenie służebności.

Bez względu na to, czy są Państwo właścicielami nieruchomości obciążonej, czy też władnącej – znajdą tu Państwo odpowiedzi na wiele swoich pytań. Ważne, aby zawczasu zapewnić swojej nieruchomości przejście czy dojazd, a także niezbędne media. Nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zagadnieniach służebności, pomogli już wielu osobom uwikłanym w trudne spory sąsiedzkie czy też w wieloletnie i bezowocne pertraktacje z przedsiębiorstwem przesyłowym – pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »