Budowa wodociągu bez wiedzy i zgody gruntu

Budowa wodociągu bez wiedzy i zgody gruntu

Na działce, którą nabyłem w przetargu od urzędu gminy przed 9 laty, pobudowano linię wodociągową. Według wójta plany budowy powstały wcześnie – 2 lata przed zakupem. Samą inwestycję przeprowadzono zaś w 2019 (bez mojej zgody i bez żadnej informacji w tym zakresie). Czy mogę od gminy dochodzić roszczeń za użytkowanie mojej nieruchomości bez umowy, a jeśli tak, to jakich?

Ubieganie się o przesunięcie kanalizacji

Ubieganie się o przesunięcie kanalizacji

Chcę nabyć działkę (własność urzędu), przez którą biegnie kanalizacja sąsiada z działki sąsiedniej. W ofercie uwzględniona jest informacja o tej kanalizacji, która była wybudowana stosunkowo dawno. Czy stając się właścicielem działki, mogę ubiegać się o przesunięcie tej kanalizacji na działkę sąsiada? Jeżeli tak, to od kogo – sąsiada czy urzędu? Czy istnieje możliwość, że nie da się przesunąć kanalizacji ze względu na zasiedzenie?

Doprowadzenie mediów przez działkę której właściciel nie żyje

Doprowadzenie mediów przez działkę której właściciel nie żyje

Kupiłam połowę domu jednorodzinnego, obok którego jest działka obciążona prawem przechodu i przejazdu dla każdego z właścicieli domu. To było ustanowione i jest zapis w akcie notarialnym. Osoba, do której należy działka, na której ustanowiona jest służebność, nie żyje. Nie ma żadnych spadkobierców (z tego, co mi wiadomo). Jak mogę załatwić sprawę, aby moc od strony działki obciążonej doprowadzić media do domu zgodnie z prawem?

Posiadanie służebności przejazdu a przeprowadzenie kabla

Posiadanie służebności przejazdu a przeprowadzenie kabla

Mam zapis w księdze wieczystej dotyczący „nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez całą działkę oraz prawie położenia, przeprowadzenia i konserwacji urządzeń dostarczających wszelkie media na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek…”. Czy mając taki zapis w swojej KW, muszę jeszcze pytać właściciela działki o pozwolenie na przeprowadzenie kabla internetowego do przyłącza firmy Orange? Czy mogę sam go przeprowadzić? Oczywiście drogę doprowadzę do stanu wyjściowego. Właściciel nie chce udzielić bezpłatnie służebności dla firmy Orange.

Jak znieść służebność osobistą mieszkania?

Jak znieść służebność osobistą mieszkania?

Chcę sprzedać mieszkanie, którego jestem właścicielką od 30 lat. Otrzymałam je w darowiźnie od babci, która w akcje darowizny ma spisaną służebność osobistą. Służebność nie jest zapisana w KW. Babcia od 20 lat mieszka u mojej mamy i tam jest zameldowana. Jak mogę znieść służebność osobistą, żeby móc sprzedać mieszkanie? Babcia nie może mieszkać sama z racji wieku i chorób, więc do końca swoich dni będzie mieszkać u mamy. Wymaga stałej opieki. Czy potrzebny jest notariusz lub sąd do zniesienia służebności mieszkania, czy wystarczy zwykłe oświadczenie babci o zniesieniu służebności osobistej?

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Ustanowiliśmy z trójką sąsiadów kilka lat temu drogę dojazdową do działek budowlanych (droga ma statut drogi służebnej, nie jest wpisana do ksiąg wieczystych). Chciałabym uzyskać wszelkie informacje, jakie będziemy mieć prawa i obowiązki, jeśli przekształcimy tę drogę we współwłasność. Czy zwiększa się wysokość podatku, który będziemy płacić od posiadanej drogi? Czy w przyszłości któryś ze współwłaścicieli będzie miał prawo żądać ode mnie np. utwardzenia jakiejś części drogi? Czy w sytuacji sprzedaży działki budowlanej sprzedaję ją razem z częścią drogi? Jaki byłby orientacyjny koszt wpisu współwłasności do ksiąg wieczystych? 

Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest służebność dojścia do budynku?

Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest służebność dojścia do budynku?

Od roku 1978 jestem właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym, a więc członkiem wspólnoty mieszkaniwej. Jednym z jej członków jest również spadkobierca byłych właścicieli nieruchomości oraz gruntu wokół budynku. Obie działki – pod budynkiem oraz wokół – mają odrębne księgi wieczyste. Spadkobierca byłych właścicieli jest obecnie członkiem wspólnoty właścicieli wykupionych lokali (wszystkie z wyjątkiem jego lokalu) oraz użytkownikiem działki wokół budynku. Od czasu wybudowania budynku w 1938 r. dostęp do drogi publicznej (ulicy) stanowi ok. 12 m ścieżka wyłożona płytami chodnikowymi. Działka nie jest ogrodzona, droga jest ogólnodostępna, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obsługa komunikacyjna dla tej nieruchomości przewidziana jest od ulicy, z którą łączy się ścieżka. Właściciel działki (wokół budynku), przez którą przebiega ścieżka, proponuje wspólnocie zawarcie umowy służebności dojścia do budynku. Proponuje również służebność tarasu (ok. 14 m2) wychodzącego na jego działkę, ale będącego częścią konstrukcyjną budynku, gdyż posadowionego na nieużytkowej piwnicy zawierającej wlew rynny z czyszczakiem do kanalizacji. Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest w ogóle jakaś służebność, skoro taras to część budynku, a więc własność wspólnoty, zaś droga dojścia jest jedyną możliwą, a więc konieczną drogą komunikacji budynku z drogą publiczną, użytkowaną przez lokatorów od momentu wybudowania budynku?

Problem z podłączeniem gazu

Problem z podłączeniem gazu

Mam działkę, do której mam dojazd przez pas służebności. W akcie notarialnym jest napisane, że służebność dotyczy dojazdu i doprowadzenia mediów do działki. Zakład gazowniczy nie chce podłączyć gazu, tylko żąda dodatkowo notarialnej zgody właściciela działki, z którym mam notarialną służebność. Natomiast sąsiad nie chce się na to zgodzić. Czy jest na to jakiś sposób?

Działka ze słupami w spadku - ubieganie się o odszkodowanie

Działka ze słupami w spadku - ubieganie się o odszkodowanie

Otrzymałem w spadku po tacie działkę pod zabudowę domu jednorodzinnego. Na działce postawiono 5 słupów z prądem. Cztery ze słupów stoją w wzdłuż drogi, która jest w całości przeze mnie wykupiona, oraz jeden słup na terenie działki prowadzi prąd w szerokości i postawiony jest przy granicy działki. Mój tata mówił, że przy zakupie tej działki tych słupów tam nie było. Niestety nic więcej nie wiem. Czy w takim przypadku mogę się ubiegać o odszkodowanie za słupy? Jak sprawdzić, kiedy słupy powstały i kto wyraził na nie zgodę (w międzyczasie mój tata zmarł)? Czy ktoś może poprowadzić taka sprawę za mnie?

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Jestem właścicielem działki, na której wybudowałem dom, a przez którą ustanowiona jest prawo przechodu i przegonu zwierząt. Jest wydzielona droga. Chciałbym tą drogę utwardzić, położyć kostkę (dojazd do domu). Służebnik, właściciel pola znajdującego się dalej, który posiada prawo przechodu i przegonu zwierząt „zagroził” mi, że muszę utwardzić drogę tak, żeby mógł w przyszłości bez problemu jeździć tamtędy z materiałami budowlanymi, tzn. z betonem, cegłą itp. Chodzi o drogę dla pojazdów o masie 40 t. Moje pytanie jest takie – czy ja mam jeszcze prawo decydować, jakie pojazdy mogą po tej drodze jeździć, czy układając nawierzchnię, muszę brać pod uwagę wszystkie okoliczności? Dodam, że powyżej mojej działki nie ma żadnego domu, a pola powyżej nie są działkami budowlanymi. 

Przekazanie gospodarstwa sąsiadom w zamian na służebność mieszkania

Przekazanie gospodarstwa sąsiadom w zamian na służebność mieszkania

Jestem właścicielką niewielkiego gospodarstw a(ziemia orna +las). Z różnych powodów zarówno zdrowotnych, jak i życiowych, przekazałam gospodarstwo młodemu małżeństwu w dzierżawę. Są moimi sąsiadami. Przeszłam w tym roku na emeryturę. Zaproponowałam im (byli zawsze zainteresowani przejęciem), że odpiszę im lub sprzedam gospodarstwo. Chętnie by kupili, ale mają trudności finansowe (kredyty). Ja jako że nie jestem zainteresowana prowadzeniem gospodarstwa, zaproponowałam im, że przekażę im aktem notarialnym wszystko za służebność mieszkania. Czy, chociaż nie są moją rodziną, mogę tak postąpić i czy mimo zapewnionej służebności będą ponosić wysokie opłaty skarbowe? Nie ukrywam, że chcę, by koszt przekazania był jak najniższy. Zaznaczam, że budynki są drewniane i mają ponad 60 lat i praktycznie nadają się do rozbiórki.

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Jest wyrok sądu o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu. Otrzymałam w 2011 r. zapłatę za 10 lat wstecz. W 2002 r. działka z rolnej została przekształcona na budowlano-usługową, więc jej wartość wzrosła. Od 2014 r. nie dostaję wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu. Co zrobić, by zakład energetyczny wniósł opłatę i uwzględnił wzrost wartości działki? Jak napisać takie wezwanie?

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Działka rolna jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów bez podania, w którym dokładnie miejscu. Jest to działka wąska i długa, na całej długości utwardzona asfaltem. Właściciel nieruchomości obciążonej użytkuje ją jako drogę dojazdową do innej nieruchomości. Czy właściciel nieruchomości władnącej może dojeżdżać do swojej nieruchomości po asfalcie, czy powinien jeździć nieutwardzoną częścią działki? Chodzi o to, czy ma prawo poruszania się po całej działce, czy właściciel nieruchomości władnącej może mu wskazać, po której części ma się poruszać?

Czy bank może zająć mieszkanie ze służebnością osobistą?

Czy bank może zająć mieszkanie ze służebnością osobistą?

Czy kiedy notarialnie jako użytkownik mieszkania, w którym mieszkam, będzie wymieniona osoba z imienia i nazwiska jako osoba użytkująca mieszkanie dożywotnio, jako osoba ze służebnością osobistą mieszkania, to istnieje ryzyko, że bank taką nieruchomość może zająć w przypadku egzekucji? Dodam że dług przewyższa wartość mieszkania.

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

W akcie notarialnym jest określony przejazd i przejście dla każdoczesnego właściciela przez moją działkę. Dom jest dwurodzinny. Ma około 60 lat. W 2000 roku mama kupiła swoją część domu od nadleśnictwa. W 2003 roku sąsiad wykupił drugą część domu. Została wtedy zrobiona dla niego droga tak, aby nie musiał przechodzić przez naszą działkę. W akcie moim i jego zapis o przejściu przez moją działkę pozostał. Sąsiad sprzedał swoją część. Nowy właściciel mówi o prawie przejścia i przejazdu. Czy można to zmienić, jeśli jest teraz inna, nowa droga i ma dojście i dojazd?

Służebność osobista a wyłączne korzystanie z pomieszczeń

Służebność osobista a wyłączne korzystanie z pomieszczeń

Żona dostała w darowiźnie działkę z domem, w którym mieszkamy, my na piętrze, natomiast teściowie na parterze. Teściowie wpisali sobie w akcie notarialnym nieodpłatną służebność osobistą do korzystania z parteru. Niedawno poróżniliśmy się o dysponowanie pomieszczeniem gospodarczym na parterze, do którego teściowie roszczą sobie wyłączną własność i zabraniają nam korzystania z niego. Czy służebność oznacza wyłączną własność tych pomieszczeń dla teściów? 

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Na naszej działce stoi drewniany słup energetyczny niskiego napięcia. Kupiłam działkę w 1994 roku od prywatnego właściciela. Słup już tam stał, akceptowaliśmy ten fakt z nadzieją, że z czasem nastąpi wymiana i przeniesienie ich na zewnątrz działki przy drodze (kiedyś stawiano słupy przez pola). Dzisiaj odebraliśmy telefon, że słup ma być wymieniony na betonowy w najbliższym czasie. Osobą kontaktującą się z nami przedstawiła się jako wykonawca, który wygrał przetarg. Podobno mają fundusze na wymianę tylko siedmiu słupów, sześć z nich stoi w polu. Informacja ta zaskoczyła nas, nie otrzymaliśmy wcześniej żadnego pisma. Wykonawca poinformował nas, że słupy muszą stać w tym samym miejscu. Czy możemy odmówić wymiany tego słupa lub zażądać przeniesienia na inne miejsce, poza działkę? Czy takie działanie jest prawne, że nie otrzymujemy żadnej informacji na piśmie? 

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Posiadam na sprzedaż 3 działki budowlane, przy czym 2 są położone przy drodze wewnętrznej, a trzecia ma przejazd zarówno przez tę drogę wewnętrzną, jak i przez wydzieloną na drugiej działce służebność dojazdu. Rozumiem, że drogę wewnętrzną sprzedam każdemu po 1/3 udziału. Czy powinnam teraz, kiedy jestem jeszcze jedynym właścicielem drogi wewnętrznej i służebności przejazdu na 2. działce, załatwić służebność przesyłu mediów, tj. wodociągi, gaz, zakład elektryczny itp.? Jak to formalnie się załatwia? Jak dokonuje się wpisu tychże do księgi? Czy dobrze rozumiem, że w ten sposób zabezpieczyłabym przyszłych właścicieli działek przed problemem doprowadzania mediów do swoich posesji?

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Razem z sąsiadem kupiliśmy dwie sąsiadujące działki od tego samego sprzedającego. W obu aktach notarialnych zostały zamieszczone zapisy dotyczące służebności polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu. Problem w tym, że wszystkie służebności są w obrębie naszych działek. Dodatkowo okazuje się, że sąsiad w swoim akcie ma większy zakres służebności, niż wynika to z naszego aktu. Który akt jest nadrzędny? Dodatkowo należy zauważyć, że pomijając dojazd po naszej działce, sąsiad ma dostęp do swojego budynku z drugiej strony działki. Służebność służy mu jedynie do dojazdu do dodatkowej bramy do budynku zlokalizowanej z tyłu działki.

Usunięcie służebności osobistej z nieruchomości

Usunięcie służebności osobistej z nieruchomości

Rodzice posiadają dużą nieruchomość, której część chcieliby przekazać mi w formie darowizny. Przekazaną mi nieruchomość chciałbym wykorzystać jako wkład własny do kredytu pod budowę domu, niestety widnieje na niej służebność osobista na rzecz 5 osób. Osoby te to dalsza rodzina, która ponad 40 lat temu wyemigrowała do Niemiec, z tych pięciu osób żyją jeszcze dwie, z którymi mamy niestety znikomy kontakt. Czy jest jakaś możliwość usunięcia starych obciążeń służebności osobistej na nieruchomości na rzecz tych państwa bez wtajemniczania ich w tę sprawę?

Porady prawne ze śłużebności

W Serwisie Sluzebnosc.info zgromadziliśmy dla Państwa zbiór porad prawnych, które pozwolą na lepsze zrozumienie ograniczonych praw rzeczowych, jakie niejednokrotnie związane są z nieruchomością i stanowią jej swoiste obciążenie. Co za tym idzie – nasze porady pozwolą Państwu skutecznie zadbać o swoją pozycję, gdy na tym tle dochodzi do sporów.


Publikowane teksty przedstawiają zagadnienia podstawowe – na czym polega służebność osobista, służebność drogi i przejazdu albo służebność przesyłu, a czym jest służebność osobista – oraz kwestie bardziej złożone, czyli: ustanowienie służebności, odszkodowanie i wynagrodzenie za służebność gruntową, zasiedzenie służebności.

Bez względu na to, czy są Państwo właścicielami nieruchomości obciążonej, czy też władnącej – znajdą tu Państwo odpowiedzi na wiele swoich pytań. Ważne, aby zawczasu zapewnić swojej nieruchomości przejście czy dojazd, a także niezbędne media. Nasi prawnicy, którzy specjalizują się w zagadnieniach służebności, pomogli już wielu osobom uwikłanym w trudne spory sąsiedzkie czy też w wieloletnie i bezowocne pertraktacje z przedsiębiorstwem przesyłowym – pozostają do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »