Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Jestem właścicielem działki, przez którą nieodpłatnie ustanowiłem służebność przejazdu do działki mojego kuzyna. Na tej jego działce stoi budynek gospodarczy. Następnie służebność do działki kuzyna przebiega przez nieruchomość, której jesteśmy współwłaścicielami razem z moim bratem i na której stoi nasz dom. Zamierzam teraz przesunąć i utwardzić drogę konieczną na mojej działce zgodnie z ustanowioną na mapie ze służebnością, bo do tej pory przejazd do działki kuzyna biegł przez środek mojej działki. Kuzyn mieszka na stałe w Niemczech i nie korzysta ze swojej działki, sezonowo korzysta z niej jego ojciec. Przypuszczam, że kuzyn nie będzie zainteresowany współfinansowaniem utwardzenia drogi koniecznej. Jakie mam możliwości prawne wymuszenia na nim, aby razem ze mną i moim bratem finansował utwardzane drogi? Służebność przejazdu otrzymał przed 11 laty, kiedy planował na swojej działce wybudować dom. Do tej budowy nie doszło, zostały wylane tylko fundamenty. Kuzyn ma 60 lat i nie zamierza wracać do Polski.

Uciążliwa znajoma służebnika

Uciążliwa znajoma służebnika

Otrzymałem w darowiźnie dom od rodziców, z dożywotną i bezpłatną służebnością mieszkania polegającą na prawie korzystania przez uprawnionych ze wszystkich pomieszczeń dotychczas zajmowanych, znajdujących się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego. Budynek ma dwa piętra. Ojciec jest służebnikiem i przyprowadził sobie znajomą, która tak naprawdę nocuje razem z ojcem. Problem polega na tym, że ta osoba biega po wszystkich pomieszczeniach i nie dopuszcza do siebie myśli, że przysługuje jej prawo przebywania z ojcem tylko na wyznaczonym piętrze. Owa pani jest uciążliwa i nie stosuje się do powszechnie panujących zwyczajów w moim domu. Doprowadza nas do ogromnych nerwów. Zaznaczę, że moja narzeczona jest w ciąży i mamy 7-letnią córkę. W jaki sposób skutecznie wyegzekwować swoje prawa i pozbyć się z domu uciążliwego gościa mojego ojca?

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Mój ojciec przed śmiercią ustnie ustalił służebność przejazdu i dojazdu dla wujka przez naszą nieruchomość. Podpisał też w tej sprawie krótki dokument. W międzyczasie wydzielono drogę bezpośrednio do działki wujka, ale jest to obecnie pole trawy. W księgach wieczystych nie ma żadnego wpisu o służebności. Przejazd sąsiadów jest bardzo obciążający, nigdy o niego nie dbali, nieraz stoi tam pełno błota. Rok temu na wniosek mamy wójt obiecał utwardzić tę drogę. Rozumiem, że nie dojdzie do ustanowienia służebności? Czy ustne ustalenie służebności przejazdu i oświadczenie ma jakąś moc prawną?

Sądowe zrzeknięcie się dożywocia

Sądowe zrzeknięcie się dożywocia

Mama w ramach umowy dożywocia podarowała mi działkę. Planujemy wybudować na niej dom jednorodzinny, dlatego notarialnie mama podpisała oświadczenie o zrzeknięciu się prawa dożywocia. Wraz z mamą jesteśmy na etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny i tu pojawia się kłopot – notarialne zrzeknięcie nie wystarcza dla banku, który żąda sądowego zrzeknięcia. Gdzie powinnyśmy złożyć dokumenty? Jaka powinna być ich treść? Czy w ogóle jest to możliwe, skoro notarialnie mama już się tego zrzekła? 

Udostępnienie działki w celu podpięcia się do kanalizacji

Udostępnienie działki w celu podpięcia się do kanalizacji

Otrzymałem zapytanie o udostępnienie mojej działki w celu przyłączenia kolejnych nowo pobudowanych budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych) do kanalizacji. Czy powinienem udzielić tej zgody bezpłatnie, czy należą mi się z tego tytułu jakieś finansowe korzyści? Dołączam mapkę terenu.

Rozbiórka domu ze służebnością i budowa nowego a zapis o służebności

Rozbiórka domu ze służebnością i budowa nowego a zapis o służebności

W sprawie spadkowym nabyłam dom drewniany (jestem właściciele tego domu), w akcie notarialnym zapisane jest służebność domu mamie i bratu. Na dzień dzisiejszy ów dom jest do wyburzenia, a na miejscu tego domu chcę wybudować nowy. Jeśli chodzi o mamę, to będzie mieszkała w nowo wybudowanym domu, ale brat od 17 lat ma własny dom, a po za tym nie mieszka w Polsce. Czy w tej sytuacji na nowo powstałym domu nadal będzie obowiązywał zapis służebności domu wobec brata?

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

W 1992 roku zakupiłem działkę budowlaną położoną przy wytyczonej drodze wewnętrznej prowadzącej do drogi publicznej (gminnej). Przez lata nie byłem zainteresowany zabudową tej działki. W międzyczasie bywałem tam kilkakrotnie i stwierdziłem, że w drodze wewnętrznej zostały ułożone instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne z możliwością podłączenia tych mediów do mojej działki. W urzędzie gminy potwierdzono, że te sieci zostały przez nich wykonane w celu umożliwienie podłączania działek budowlanych do mediów. Niedawno otrzymałem ofertę zakupu działki. I tu ujawnił się problem. Okazało się, że właścicielką drogi wewnętrznej jest nadal osoba, która sprzedała mi działkę – zmarła w 2004 r. Ponieważ ja nie mam ustanowionej służebności ani w zakresie przejazdu i przejścia, ani w zakresie wykonania przyłączy, nie mogę tej dziki sprzedać, jak również uzyskać warunków zabudowy, ponieważ formalnie moja działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Dotarłem do jednego ze spadkobierców właścicielki drogi wewnętrznej i pytałem, czy był składany wniosek o nabycie spadku. Otrzymałem informację, że spadkobierców jest czworo, ale oni nie mają zamiaru występować z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku – nie są tym zainteresowani. Generalnie nie mają zamiaru nic z tym robić. W związku z opisaną powyżej sytuacją: właścicielka drogi wewnętrznej nie żyje, a jej spadkobiercy nie kwapią się do przejęcia spadku, zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy jest możliwość sądownego ustanowienia na moją rzecz służebności w zakresie przejazdu i przejścia oraz podłączenia działki do istniejących w drodze sieci?

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Czy przedmiotem umowy o dożywocie może być przekazanie pieniędzy przez zainteresowanego? Opiekę chce oferować córka spłacająca kredyt za dom, w którym zamieszkuje. Czy ojciec ze swej strony może oferować pomoc w postaci pieniędzy w gospodarstwie, dopóki będzie mógł pracować?

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

W 1994 r. zostały przeprowadzone 2 rury doprowadzające wodę do elektrowni wodnej prowadzonej przez prywatną spółkę. Rury przechodzą z przodu domu 2 m od ściany. Próby załatwienia i unormowania prawnego na drodze ugodowej nie powiodły się, gdyż właściciele nie chcieli z nami rozmawiać. W tej chwili uległ awarii kabel energetyczny w kilku miejscach na naszej posesji; kabel przebiega po tych rurach. Jeden ze współwłaścicieli poinformował nas, że jeśli się nie zgodzimy, oni i tak wejdą, żeby usunąć awarię. Awarię ma usunąć Tauron, który twierdzi, że kabel jest ich. W miejscu, gdzie jest awaria, znajduje się obecnie ogród ozdobny. Czy bez mojej zgody mogą pracownicy firmy wejść na posesję, aby usunąć awarię? Jeśli tak, to mogę żądać odszkodowania i aby prace wykonali przez ręczne kopanie, bo użycie koparki spowoduje zbyt duże straty w ogrodzie? I jak najlepiej będzie rozwiązać problem z rurami? Żadnej umowy nie ma.

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Zakupiliśmy działkę ze służebnością przejazdu inną działką, która jest drogą. Droga ma 3,2 m szerokości w najwęższym miejscu i łączy się z drogą publiczną. Starostwo twierdzi, że droga musi mieć 5 metrów. Czy jest to zgodne z rzeczywistością? Szukając odpowiedzi, natykam się na minimalną szerokość 3 metrów. Powiedziano nam, że mamy skontaktować z osobami, które mają działki przed nami, i poprosić ich o ustalenie służebności na brakujące 1,8 m. Co mogę zrobić w tej sprawie? Zależy nam na szybkim rozpoczęciu budowy.

Problem z mamą która ma służebność mieszkania - co zrobić?

Problem z mamą która ma służebność mieszkania - co zrobić?

Moi rodzice byli współwłaścicielami mieszkania własnościowego. Na akcie notarialnym sporządzonym przy wykupie mieszkania figurują oboje jako właściciele. 4,5 roku temu oboje rodzice przepisali mi to mieszkanie w zamian za dożywotnią służebność. Obecnie oboje rodzice są chorzy – tata leży w szpitalu, natomiast mama ma ewidentne kłopoty ze zdrowiem – zarówno fizycznym, jak i psychicznym, ale kategorycznie odmawia wszelkiej diagnostyki, twierdząc, że jest zdrowa. Problemem jest też nadużywanie alkoholu przez nią. Jednym z objawów złego stanu zdrowia mojej mamy jest totalna niedbałość o czystość własnego ciała i najbliższego otoczenia, a jednocześnie nieświadomość tego faktu. Mój tata po operacji powinien mieć czysto wokół siebie – jest to konieczne ze względu na stan zdrowia, natomiast obecność mojej mamy temu nie sprzyja. W tej sytuacji istnieje konflikt interesów między moimi rodzicami. Jakie są możliwości prawne rozwiązania tej sprawy?

Umowa dożywocia a umieszczenie osoby w DPS-ie

Umowa dożywocia a umieszczenie osoby w DPS-ie

Mieszkamy z osobą, która od jakiegoś czasu wymaga całodobowej opieki i nie może samodzielnie funkcjonować, poza tym zagraża swojemu życiu (próby samobójcze, ataki padaczki). Do GOPS-u został skierowany wniosek o umieszczenie w DPS-ie przez pracownika socjalnego szpitala oraz zespół lekarzy, którzy potwierdzili stan faktyczny cioci, z którą mieszkamy. Do wniosku została również dołączona zgoda cioci na umieszczenie w DPS-ie. Od kierownika GOPS-u dowiedziałam się, że wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie dlatego, że ciocia przepisała umową dożywocia mi i mężowi dom, w którym mieszkamy wspólnie z nią. Według kierownika umowa ta nie uprawnia nas do jakiejkolwiek pomocy z gminy, chyba że zgodzimy się na 100% odpłatność, podpisując umowę z kierownikiem, na co nas nie stać. Poza tym GOPS chce wysłać pracownika socjalnego na wywiad środowiskowy, żeby sprawdzić, czy wyrażona zgoda w trakcie pobytu w szpitalu na pobyt w DPS-ie była świadoma i czy nadal ją podtrzymuje oraz czy stan fizyczny pozwala na umieszczenie w DPS-ie. Czy pracownik GOPS-u może podważyć decyzję lekarzy o umieszczenie w DP-ie? Czy w tej sytuacji nie wystarczy wywiad pracownika socjalnego szpitala i lekarzy? Czy umowa o dożywocie skutkuje tym, że nie możemy ubiegać się o jakąkolwiek pomoc z gminy? Czy kierownik GOPS-u może odmówić umieszczenia cioci w DPS-ie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Na działce sąsiadującej z moją działką, wzdłuż ogrodzenia (pas szerokości 5 m) jest ustanowiona służebność – „prawo przejścia i przechodu”, tak zostało to zapisane w księdze wieczystej. W ubiegłym roku kupiłem tę sąsiednią działkę, aby powiększyć swój ogród, w wyniku czego obecnie służebność przebiega przez środek mojej powiększonej działki. Służebność została ustanowiona w wyniku podziału oryginalnej działki na kilka mniejszych w roku 2002. Według mojej najlepszej wiedzy od tego czasu nigdy nie była wykorzystywana, ponieważ dalsze działki, do których jest zapewniony dostęp, pozostają do dzisiaj nieużytkami. Ja mieszkam w tym miejscu od 2015 r. i na pewno przez ten czas nikt ze służebności nie korzystał. Zatem czy jest szansa wykreślić tę niepotrzebną służebność? Czy właściciele nieruchomości, które straciłyby w ten sposób aktualny dostęp do drogi publicznej, mogliby wnioskować o ponowne sądowe ustanowienie służebności na mojej działce, czy może mogliby ją sobie ustanowić na innych działkach?

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jestem współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się wodomierz sąsiadów wraz z ujściem wody. Co do tego urządzenia w 1994 r. została ustanowiona przez mojego dziadka służebność, stało się to przed podziałem nieruchomości w 2006 r. Służebności nie ma w księdze wieczystej. Mam problemy z wynajmem domu z powodu tego wodomierza. Potencjalni najemcy nie życzą sobie takiej zależności. Prosiłem sąsiadów o przeniesienie urządzenia, ale zignorowali moją prośbę. Droga sądowa wydaje się być jedyną, która może przynieść skutek. Czy mamy szansę na wygraną, czy warto z tym iść do sądu? Czy nie będzie przeszkodą zasiedzenie służebności? Jakie kroki powinienem podjąć? Kontaktowałem się już z zakładem wodociągów. W odpowiedzi usłyszałem, że sąsiedzi muszą na własną rękę się tym zająć, bo ujście wody i wodomierz znajdują się na posesji prywatnej. Wodociągi nie biorą pod uwagę faktu, że właściciel się zmienił.

Wyrażenie zgody na przyłącze światłowodowe

Wyrażenie zgody na przyłącze światłowodowe

Jestem właścicielem działki budowlanej niezabudowanej. W dniu dzisiejszym otrzymałem prośbę na wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowę przyłącza światłowodowego internetowego, natomiast inwestor informuje mnie, że po wyrażeniu zgody zawrze umowę. Nic nie mówi o odszkodowaniu i ewentualnym ustanowieniu służebności. Czy wyrazić zgodę i jakich kwot mogę żądać?

Sprzedaż nieruchomości ze służebnością

Sprzedaż nieruchomości ze służebnością

Rodzice darowali swojej córce nieruchomość z wpisem o dożywotnej służebności. Tata zmarł, a mama cierpi na chorobę Alzheimera. Córka chce sprzedać nieruchomości, dom i działki. Czy jest możliwość przeniesienia tej służebności na inną nieruchomość, którą zamierza kupić, i sprzedać starą nieruchomość bez obciążenia? Córka chce pozbyć się tej nieruchomości, ale nie jest to proste.

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Właściciel kolejki liniowej podpisał wstępną umowę o służebność na kilku działkach – bez notariusza. Teraz chce się wycofać, bo nie był świadomy, że na działkach nie można nic budować, trzeba wycinać drzewa… Odszkodowanie za zerwanie umowy to 4 tys. zł. Nie było operatu szacunkowego. Umowa podpisana jest u wójta, dotyczy pasa 25 m. Jest niekorzystna dla właściciela. Nie ma daty wygaśnięcia tej umowy. Jak można wycofać się z umowy i ją unieważnić? Czym ją podważyć? Jak się wycofać?

Zmiana treści służebności drogi koniecznej

Zmiana treści służebności drogi koniecznej

Kupiłem działkę, przez którą prowadzi droga szutrowa do sąsiada – taka zwyczajowa, bez żadnych umów. Sąsiad, który z niej korzysta, złożył do sądu wniosek o zmianę treści służebności drogi koniecznej. On bowiem ma na swoją rzecz ustanowioną służebność u drugiego sąsiada, którą mu tamten w 2011 r. podpisał i jest ona wpisana do KW. Jednak w pasie tej służebności sąsiad, który jej udzielił, specjalnie postawił bramę i ją właściwie zagrodził. Ta służebna droga prowadzi do nowego domu i dlatego do tej pory nie była wykorzystywana. Zgodnie z projektem i ustanowioną służebnością droga powinna przebiegać przez jego działkę, a nie przez moją. Sąsiad swój wniosek o zmianę treści służebności i jej ustanowienie na moje działce argumentuje tym, że ta droga istnieje od lat i że poniósł koszty jej przeniesienia. Czy jest szansa na odrzucenie wniosku o ustanowienie drogi koniecznej przez moją działkę? [do wglądu załączam mapę i nr KW] Dodatkowo w drodze, która przebiega przez moją działkę, poprowadzona jest kanalizacja, woda oraz przyłącz elektryczny, nic o tych mediach nie ma w KW. Nie wiadomo, czy zostały zrobione legalnie. Poprzedni właściciel działki twierdził, że niczego nie podpisywał. Czy mogę domagać się zadośćuczynienia za media na mojej działce lub ich zlikwidowania?

Pozbycie się rur kanalizacyjnych z działki

Pozbycie się rur kanalizacyjnych z działki

Posiadam działki przemysłowe, przez które przebiegają stare rury kanalizacyjne. Nie ma służebności na ich przebieg, są wykonane niezgodnie z obecnymi przepisami. Woda odprowadzana jest z sąsiednich działek, są w niej też odpady chemiczne. Dokupiłem teraz działkę, gdzie są wyloty kanalizacji. Woda wypływa bezpośrednio na grunt – zanieczyszcza go i uniemożliwia zabudowę. Na mapach w gminie zaznaczono przebieg i wylot rur. Jak mogę się pozbyć tych rur z działki?

Budowa drogi dojazdowej do działki

Budowa drogi dojazdowej do działki

Zakupiłem działkę, która była własnością skarbu państwa – na podstawie atu notarialnego kupna umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej. Zakupiona działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, zaś w akcie zostało użyte sformułowanie, iż zostaje mi udzielona odpłatna służebność gruntowa na czas nieoznaczony dla działki sąsiedniej (będącej również własnością skarbu państwa) polegająca na prawie przejścia i przejazdu oraz prawie wybudowania, remontu i dostępu do sieci uzbrojenia technicznego. Do aktu został dołączony załącznik graficzny obrazujący zakres działki sąsiedniej, dla której ustalono służebność. Czy mogę na wskazanym terenie będącym w służebności wybudować drogę dojazdową do mojej posesji?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »