Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

W akcie notarialnym jest określony przejazd i przejście dla każdoczesnego właściciela przez moją działkę. Dom jest dwurodzinny. Ma około 60 lat. W 2000 roku mama kupiła swoją część domu od nadleśnictwa. W 2003 roku sąsiad wykupił drugą część domu. Została wtedy zrobiona dla niego droga tak, aby nie musiał przechodzić przez naszą działkę. W akcie moim i jego zapis o przejściu przez moją działkę pozostał. Sąsiad sprzedał swoją część. Nowy właściciel mówi o prawie przejścia i przejazdu. Czy można to zmienić, jeśli jest teraz inna, nowa droga i ma dojście i dojazd?

Służebność osobista a wyłączne korzystanie z pomieszczeń

Służebność osobista a wyłączne korzystanie z pomieszczeń

Żona dostała w darowiźnie działkę z domem, w którym mieszkamy, my na piętrze, natomiast teściowie na parterze. Teściowie wpisali sobie w akcie notarialnym nieodpłatną służebność osobistą do korzystania z parteru. Niedawno poróżniliśmy się o dysponowanie pomieszczeniem gospodarczym na parterze, do którego teściowie roszczą sobie wyłączną własność i zabraniają nam korzystania z niego. Czy służebność oznacza wyłączną własność tych pomieszczeń dla teściów? 

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Na naszej działce stoi drewniany słup energetyczny niskiego napięcia. Kupiłam działkę w 1994 roku od prywatnego właściciela. Słup już tam stał, akceptowaliśmy ten fakt z nadzieją, że z czasem nastąpi wymiana i przeniesienie ich na zewnątrz działki przy drodze (kiedyś stawiano słupy przez pola). Dzisiaj odebraliśmy telefon, że słup ma być wymieniony na betonowy w najbliższym czasie. Osobą kontaktującą się z nami przedstawiła się jako wykonawca, który wygrał przetarg. Podobno mają fundusze na wymianę tylko siedmiu słupów, sześć z nich stoi w polu. Informacja ta zaskoczyła nas, nie otrzymaliśmy wcześniej żadnego pisma. Wykonawca poinformował nas, że słupy muszą stać w tym samym miejscu. Czy możemy odmówić wymiany tego słupa lub zażądać przeniesienia na inne miejsce, poza działkę? Czy takie działanie jest prawne, że nie otrzymujemy żadnej informacji na piśmie? 

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Posiadam na sprzedaż 3 działki budowlane, przy czym 2 są położone przy drodze wewnętrznej, a trzecia ma przejazd zarówno przez tę drogę wewnętrzną, jak i przez wydzieloną na drugiej działce służebność dojazdu. Rozumiem, że drogę wewnętrzną sprzedam każdemu po 1/3 udziału. Czy powinnam teraz, kiedy jestem jeszcze jedynym właścicielem drogi wewnętrznej i służebności przejazdu na 2. działce, załatwić służebność przesyłu mediów, tj. wodociągi, gaz, zakład elektryczny itp.? Jak to formalnie się załatwia? Jak dokonuje się wpisu tychże do księgi? Czy dobrze rozumiem, że w ten sposób zabezpieczyłabym przyszłych właścicieli działek przed problemem doprowadzania mediów do swoich posesji?

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Razem z sąsiadem kupiliśmy dwie sąsiadujące działki od tego samego sprzedającego. W obu aktach notarialnych zostały zamieszczone zapisy dotyczące służebności polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu. Problem w tym, że wszystkie służebności są w obrębie naszych działek. Dodatkowo okazuje się, że sąsiad w swoim akcie ma większy zakres służebności, niż wynika to z naszego aktu. Który akt jest nadrzędny? Dodatkowo należy zauważyć, że pomijając dojazd po naszej działce, sąsiad ma dostęp do swojego budynku z drugiej strony działki. Służebność służy mu jedynie do dojazdu do dodatkowej bramy do budynku zlokalizowanej z tyłu działki.

Usunięcie służebności osobistej z nieruchomości

Usunięcie służebności osobistej z nieruchomości

Rodzice posiadają dużą nieruchomość, której część chcieliby przekazać mi w formie darowizny. Przekazaną mi nieruchomość chciałbym wykorzystać jako wkład własny do kredytu pod budowę domu, niestety widnieje na niej służebność osobista na rzecz 5 osób. Osoby te to dalsza rodzina, która ponad 40 lat temu wyemigrowała do Niemiec, z tych pięciu osób żyją jeszcze dwie, z którymi mamy niestety znikomy kontakt. Czy jest jakaś możliwość usunięcia starych obciążeń służebności osobistej na nieruchomości na rzecz tych państwa bez wtajemniczania ich w tę sprawę?

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Mój ojciec przy budowie domu w 1990 roku przypadkiem odkrył kabel wkopany na jego działce. Operator telekomunikacyjny naprawił kabel i zażądał ogromnego odszkodowania za uszkodzenie. Okazało się jednak, że w księgach wieczystych nie ma nic o tym kablu, więc operator telekomunikacyjny odstąpił od roszczenia. Czy należy się odszkodowanie lub opłata za bezprawne używanie jego działki od operatora? Kabel idzie przez około 20 m działki i może utrudniać w przyszłości budowę, gospodarowanie działki, lub w przypadku awarii kabla będziemy musieli udostępnić dostęp do tego kabla.

Słup na działce uniemożliwiający rozbudowę domu - jak zmusić dostawcę prądu do przesunięcia słupa?

Słup na działce uniemożliwiający rozbudowę domu - jak zmusić dostawcę prądu do przesunięcia słupa?

Na moim terenie stoi słup energetyczny, który zasila mój dom oraz dom sąsiada – bez zgody starego właściciela. Planuję rozbudowę domu, co uniemożliwia mi słup. Na prośbę o usunięcie lub przesunięcie linii słyszę śmiech. Dostawca prądu nie reaguje. Co mogę zrobić aby wymusić na dostawcy prądu przesunięcie słupa i umożliwienie rozbudowy domu?

Nieczynna kanalizacja deszczowa na działce a odszkodowanie

Nieczynna kanalizacja deszczowa na działce a odszkodowanie

Przed 22 laty kupiłam niezabudowaną działkę, która sąsiaduje z moją, zabudowaną działką – stoi na niej mój dom. Zakupiona działka posiadała i nadal posiada kanał ściekowy sanitarny wraz ze studnią rewizyjną. Do 2012 roku kanał wykorzystywany był do odprowadzania ścieków z ulicy do rzeki. Jednak 8 lat temu wybudowano w ulicy kanalizację deszczową i wspomniany kanał sanitarny został odłączony i od tej pory jest nieczynny i nie można go dołączać do nowo wybudowanej kanalizacji. Podczas większych opadów dochodzi do zalania – przepływu bardzo dużych ilości ścieków powierzchniowych przez moje dwie działki, ponieważ kanalizacja nie spełnia swojego zadania. Jest niewydolna. Pierwsze udokumentowane zalanie jest z 2015 r., a ostatnie z sierpnia tego roku. Przedsiębiorstwo wodociągowe robi wszystko, aby tej sytuacji nie naprawić. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby złożenie pozwu do sądu o odszkodowanie za ostatnie 10 lat z tytułu bezumownego korzystania z mojego terenu do przesyłu ścieków z ulicy do rzeki, które występuje podczas większych opadów?

Zakup działki z instalacjami a opłaty za służebność grunt

Zakup działki z instalacjami a opłaty za służebność grunt

Na mojej działce istnieje instalacja gazowa, wodna i kanalizacyjna. Działkę zakupiłem w 2018 roku, te instalacje już były. Czy istnieją możliwości uzyskania opłat za służebność gruntu? 

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Mam problem z uzyskaniem warunków zabudowy na budowę domu. Problem stanowi droga wewnętrzna gminna i stanowisko urzędników w tej sprawie. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy ubiegając się o warunki zabudowy, musimy mieć służebność od burmistrza miasta na drogę wewnętrzna, która jest połączona z drogą publiczną? Dodam, korzystamy z tej drogi od 40 lat, tak jak i nasi sąsiedzi. Jest ona jedyną drogą dojazdową do działek w tej okolicy. Spełniamy wszystkie warunki do uzyskania warunków zabudowy, tylko jest ten jeden problem – odmawia nam się wydania warunków zabudowy ze względu na brak dostępu do drogi publicznej, brak służebności na drogę wewnętrzną. Decyzji odmownej jeszcze nie dostałem, otrzymałem zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zapoznałem się z projektem decyzji odmownej, wniosłem uwagi do projektu. Od naczelnika wydziału wiem jednak, że służebności burmistrz na pewno nie wyda. Czy słusznie? Co mogę zrobić, jak ich przekonać?

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Problem dotyczy ustalenia przeszłej oraz przyszłej służebności z racji posadowienia na działce, na której mieszkamy, stacji transformatorowej. Z tą sprawą zwróciła się do nas energetyka. Działka oraz zabudowania są własnością mojej mamy i to ona kieruje zapytania do przedsiębiorcy przesyłowego. Transformator postawiony jest na 4 słupach, od domu znajduje się w linii prostej ok. 15 m – powierzchnia wyłączona z użytkowania to 14 m2. Prąd z tego słupa dostarczany jest do kilkudziesięciu gospodarstw. Uważamy, że posadowienie transformatora obniża wartość nieruchomości, ponieważ z części nie można korzystać, ale trzeba ją wykaszać. Ponadto „buczenie” urządzenia trochę przeszkadza i mają też znaczenie względy estetyczne –transformator stoi z przodu działki i zarazem od frontu domu. W związku z zaproponowaną przez przedsiębiorcę kwotą chcielibyśmy wiedzieć, czy możemy mieć większe żądania wobec tej firmy z tytułu użytkowania naszej działki, płacenia podatków za ten fragment, obniżenia wartości działki. Na co zwrócić uwagę, negocjując i ustalając warunki umowy? Czy firma uzyska prawo własności do części działki i może np. wygrodzić część posesji? Czy służebność jest ustalana za lata przeszłe, jako forma jednorazowego odszkodowania, czy ustalamy ją na lata przyszłe, podając kwotę corocznej „rekompensaty” za korzystanie z naszego podwórka? [do wglądu korespondencja z przedsiębiorcą przesyłowym oraz zdjęcia transformatora na posesji]

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

28 lat temu sąsiad na działce zgodził się na przeprowadzenie przyłącza wody przez jego działkę na rzecz mojego ojca w odległości 60 cm od ogrodzenia i wyraził zgodę na to przyłącze pisemnie. Teraz chciałem zamienić tę zgodę na służebność notarialnie, ponieważ działkę chcę sprzedać. Udałem się więc do sąsiada, a tu zaskoczenie. Nie zgodził się na podpisanie notarialne przyłącza, a przeciwnie – stwierdził, że odłączy tę wodę. Czy może to zrobić i jak mogę się bronić i zabezpieczyć siebie i przyszłych właścicieli mojej działki? Sąsiad powiedział, że wyraził zgodę 60 cm od ogrodzenia, a mój tata wynajął koparkę i wykop zrobili 120 cm. Sąsiad kazał przesunąć ten wykop na 60 cm, na co mój tata się zdenerwował i zostawił ten wykop na 120 cm. Doszło do sprzeczki. Co prawda przez to 28 lat mieliśmy wodę na działce i nawet nie wiedziałem o problemie, ale teraz sąsiad grozi.

Problem z ogrodzeniem nieruchomości z powodu transformatora

Problem z ogrodzeniem nieruchomości z powodu transformatora

Jestem na etapie zakupu nieruchomości, a dokładnie połowy bliźniaka z działką 1125 m2– budynek w stanie deweloperskim, planowany do odbioru w przyszłym tygodniu. Deweloper zezwolił na usytuowanie na działce transformatora, na którą właśnie została ustanowiona służebność przesyłu. Treść służebności na rzecz zakładu energetycznego – czyli dostępu do transformatora i kabli – została wpisana w księdze wieczystej. Gdy podpisywaliśmy umowę deweloperską, deweloper zapewniał mnie, że będę mógł działkę w całości ogrodzić i zamknąć ją bramą wjazdową. Przy tym zapewniał co do tego transformatora, że raz do roku trzeba będzie wpuścić na posesję pracowników do jego przeglądu, konserwacji i tyle. Nie ukrywam, że był to jeden z warunków zakupu tej nieruchomości. Dzisiaj zaniepokoił mnie kierownik budowy, który stwierdził, że nie wie, czy może poprowadzić ogrodzenie wzdłuż granic działki i zamknąć je bramą wjazdową, oczywiście z powodu tego urządzenia. Gdyby jego podejrzenia się potwierdziły, nie będę miał możliwości zamknięcia nieruchomości ogrodzeniem. Do tego część garażowa musiałaby być dostępna z zewnątrz, po prostu otwarta. To dla mnie nie do przyjęcia. Sama działka, jeśli ogrodzenie zostałoby poprowadzone z ominięciem transformatora, zmniejszyłaby się o jakieś 5 arów. Poinformowano mnie też, że w odległości 2,8 m z każdej jego strony nie można nic budować, a miałem zaplanowany budynek gospodarczy. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jak przedstawia się moja sytuacja w świetle prawa?

Odpływ wód opadowych przez działkę sąsiada

Odpływ wód opadowych przez działkę sąsiada

Przez działkę sąsiada przechodzi drenaż odprowadzający wody opadowe z mojej posesji. Ostatnio sąsiad poinformował, że robił oczyszczalnie ekologiczną i z racji wieku ten drenaż się prawdopodobnie załamał. No i tu powstaje problem, bo w razie opadów deszczu i niedrożnego odpływu moją posesję i budynki zaleje woda. Próba rozmowy z sąsiadem i poproszenie o udrożnienie – odbudowę nawet na mój koszt – nie przynosi rezultatu. Zasłania się prawem własności. Ponadto na mapach ze starostwa widnieje, że przez działkę sąsiada przebiega rów. Rów ten został zasypany wiele lat temu, kiedy to żyli nasi dziadkowie i się dogadali, że aby była drożność odpływu, to zostaną wstawione rury. Co mogę w tej kwestii zrobić, aby odpływ wód opadowych był drożny i by nie zalewało mojej posesji?

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Zamierzam kupić działkę budowlaną w drugiej linii zabudowy. Sprzedający ma do sprzedania w sumie 3 działki. Bezpośredni dostęp do drogi gminnej ma tylko pierwsza działka (budowlana), natomiast druga działka (budowlana) i trzecia działka (rolna) mają dostęp do drogi gminnej poprzez służebność w gruncie. Sprzedający ma już umowę przedwstępną na pierwszą działkę, ja natomiast jestem zainteresowany zakupem działki drugiej (budowlanej) i trzeciej (rolnej). Dojazd do „mojej” działki miałby odbywać się poprzez służebność w działce. W mapie z projektem podziału nieruchomości działki jest zapis o propozycji szerokości służebności gruntowej 4 m. Czy w przyszłości nie będę miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę czy sprzedaży działki rolnej ze względu na zbyt małą szerokość drogi? Czy wystąpić do sprzedającego z prośbą o zwiększenie szerokości drogi w służebności do 5 m? Dodatkowo gdzie powinien pojawić się zapis o służebności (księgi wieczyste, akt notarialny? W „moich” księgach czy „sąsiada” również?) i co powinno zostać tam wpisane odnośnie służebności, abym nie miał w przyszłości problemu z dojazdem, prowadzenie mediów czy uzyskaniem zgody na wykonanie zjazdu?

Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

Lokalny operator, ciągnąc kabel z napowietrzną linię światłowodową (internet, TV), skrócił sobie drogę i pociągnął linię nad moją działką, bez mego pozwolenia. Działka jest prostokątna i żeby zrobić to zgodnie z projektem, robotnicy musieliby postawić 1 słup na rogu. Poszli na łatwiznę i ścieli cały róg, przeciągając kabel nad moją działką. Kabel mógłby zostać pod warunkiem, że w zamian dostarczaliby mi internet i TV. Zasugerowałem coś takiego, ale zaproponowali mi z tego tytułu zniżkę o śmieszne kilka złotych. Potrzebowałbym konkretnych przepisów prawa, aby ich nakłonić do współpracy, a jeśli nie zechcą, jak zmusić do zabrania linii? Czy ja mógłbym bezkarnie przeciąć ten kabel?

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Spółka X (nie jest to podmiot państwa) jest właścicielem kolektora deszczowego, który odprowadza wody opadowe do rzeki. Rura kolektora przechodzi przez moją działkę (działka 1). Jestem również właścicielem działki sąsiadującej z moją działką, przez którą przechodzi kolektor (działka 2). Na działce numer 2 chcę poczynić inwestycję, przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagają odprowadzanie wód deszczowych z działki 2 przez sieć kolektorów. Chcę się wpiąć do tego kolektora, ale spółka X nie wyraża zgody na wpięcie. Czy w sprawie właściwe jest ustanowienie służebności przesyłu czy służebności gruntowej, jaka powinna być treść takiej służebności?

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Opiekuję się 86-letnią ciocią. Na jej działce stoi słup energetyczny, z którego ciągnięty jest prąd górą do niej i do sąsiednich dwóch bloków. Ciocia kupiła 1/2 bliźniaka w latach 70. Właścicielami drugiej części bliźniaka są dwie osoby. Słup jest w marnym stanie, dodam, że stoi ok. 2,5–3 m od domu (od zawsze tak stał). Wezwałam zakład energetyczny, żeby ocenił stan słupa. Kazali napisać wniosek o wymianę słupa. Jeszcze tego wniosku nie napisałam, a dziś sami z siebie przyjechali i powiedzieli cioci, że mogą go wymienić już w za miesiąc. Zastanowiło mnie to, że sami koło tego chodzą. Ponieważ ciocia z uwagi na wiek zupełnie tego nie kontrolowała, sprawdziłam KW. Jest tam wpis, że „każdoczesnemu właścicielowi objętej niniejszą księgą wieczystą przysługuje służebność gruntowa obciążająca działkę uregulowana w KW”. Czy byłaby możliwość dotarcia do wpisanej w KW służebności gruntowej? Jakie konsekwencje, jeśli jest wpisana służebność przesyłowa, będą to dla cioci? Czy może wnosić o przesunięcie słupa w inne miejsce? Jakie ma w ogóle prawa? Dodam również, że na jej posesji stoją również dwie duże lampy oświetlające ulicę.

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Chcę na mojej działce podłączyć kanalizację. Otrzymałam nawet warunki techniczne przyłączenia. Kanalizacja występuje w drodze. Należy jednak przeprowadzić rurę przez część drogi, która należy do kilku właścicieli (w tym mnie). Nie otrzymałam jednak zgody jednego z właścicieli na doprowadzenie do mojej działki kanalizacji. Sprzeciw jest podyktowany jedynie złośliwością. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki