Czy służebność drogi gminnej wewnętrznej może uchwalić rada gminy?

Przed 3 laty, aby zapewnić sobie dojazd drogą wewnętrzną gminną, wystąpiliśmy do burmistrza z wnioskiem o ustanowienie służebności na tej drodze. Niestety zbył nas, twierdząc, że zastanowi się po zakończeniu inwestycji na sąsiadującym z nami terenie. Czekaliśmy kilka miesięcy, a skoro nic w naszej sprawie się nie wydarzyło, złożyliśmy więc do sądu wniosek o służebność. Początkiem 2017 r. sprawa została przydzielona sędzinie, która przesłała do burmistrza zawiadomienie o wniosku – burmistrz oczywiście nasz wniosek odrzucił. Jednak rozprawa się nie odbyła, bo sędzina poszła na zwolnienie, następnie urodziła dziecko i przebywa na macierzyńskim. Zatem wciąż czekamy. Burmistrz zaczął zastawiać nam dojazd, więc chcieliśmy jakoś sprawę przyspieszyć, dlatego zwróciliśmy się z wnioskiem o ustanowienie służebności w formie uchwały. Urzędnicy twierdzą, że wojewoda odrzuci taką uchwałę, bo nie jest ona wnioskiem złożonym przez burmistrza. Czy to prawda i jaki przepis o tym mówi?

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Działkę zakupiłam w 1995 roku z prawem dojazdu. Właściciel sprzedał następną działkę w 1997 roku łącznie z moją drogą dojazdową. Nowi właściciele udostępniali mi dojazd. Teraz chcą sprzedać swoją działkę, ale bez gwarancji dla mnie a, nie mam dojazdu. Moje prawo dojazdu jest wpisane w akcie notarialnym z zakupu, jest w moich księgach wieczystych, nie mają tego moi sąsiedzi. Czy mam dokonać aktualizacji dokumentów, gdzie to zrobić, żeby nie przepadło to, co miałam wcześniej?

Zgoda na przeprowadzenie kanalizacji wzdłuż działki

Posiadam umowę rezerwacyjną sprzedaży nieruchomości z datą realizacji na 2021 rok. Na chwilę obecną pojawił się deweloper, który ma zamiar wybudować niedaleko mojej nieruchomości niewielki blok i prosi o zgodę na przeprowadzenie kanalizacji wzdłuż działki. Czy mam możliwość wydania zgody? Czy w ten sposób nie naruszam praw nabywającego nieruchomość, jeśli zgoda nie zostanie zrealizowana w formie służebności? Czy przysługuje mi odpłatność za zgodę?

Odwołanie darowizny z powodu niewywiązania się obdarowanego z umowy

W 2010 roku zawarłem umowę darowizny lokalu mieszkalnego na rzecz syna. Lokal ten został przez syna sprzedany. Niedawno zmarła moja żona. W trakcie czynności notarialnych syn zobowiązał się do przekazania mi 1/4 swojego udziału w spadku po zmarłej żonie na moją rzecz, tak abym mógł przejąć całość własności wspólnego mieszkania. Niestety syn nie wywiązał się z tej umowy, co odbieram jako rażącą niewdzięczność. Dlatego postanowiłem złożyć oświadczenie o odwołaniu darowizny. Gdzie i do kogo powinienem je złożyć?

Wodociąg na działce bez ustanowionej służebności - gmina chce zrobić przyłącze do innej działki

Przez moją działkę przebiega główna sieć wodociągowa, jej operatorem jest urząd gminy. Wójt chce u mnie zrobić przyłącze wody dla innej działki, gdzie ma stanąć supermarket. Problem w tym, że urzędnicy nie wiedzą, w którym miejscu są położone rury (azbestowe!) wodociągu, mimo że chodzi o główną linię. Nie mają żadnych mapek. Wodociąg ma około 50 lat, a nasz dom został wybudowany 30 lat temu. Służebność nie została ustanowiona, nie ma żadnych wpisów w księdze wieczystej. Obecnie są ustalane warunki zabudowy dla tego przyłącza, nie otrzymałem jeszcze żadnych informacji na piśmie. Czy muszę się zgodzić na wykopaliska na mojej działce? Czy mogę za udostępnienie działki zażądać pieniędzy? Czy mogę żądać, aby wójt określił na piśmie, w jakim terminie i kto będzie wykonywał u mnie te prace wykopaliskowe?

Przekazanie nieruchomości za rekompensatę osobie mającej służebność

W 2007 r. w drodze spadku po ojcu mąż nabył dom jednorodzinny, w tym samym postanowieniu sądu mama męża zrzekała się swojej części na jego rzecz za służebność w nieruchomości. Od tego momentu został wykonany w nieruchomości remont generalny, ale problem zaczął się z teściową, która zaczęła płakać, że ona nie ma nic swojego, a w chwili obecnej chce ułożyć sobie życie z nowym partnerem. Wyprowadziliśmy się z tej nieruchomości, udostępniając jej cały dom. Ona jednak nie chce płacić rachunków. Czy możliwe jest prawnie przekazanie jej nieruchomości za rekompensatę?

Podział nieruchomości bez zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Byłem właścicielem 1,5-hektarowej działki, która z jednej strony przylegała do drogi publicznej (powiatowej), a z drugiej była ograniczona drogą polną (własność Skarbu Państwa). Przed kilku laty dokonałem podziału tej nieruchomości na cztery działki. Trzy z nich (o powierzchni 12, 20 i 20 arów) zostały sprzedane. Sprzedane działki na całej szerokości graniczą z drogą publiczną. Niestety dokonując ich sprzedaży, nie zapewniłem dostępu do drogi publicznej dla działki, która „pozostała z tyłu”. Aktualnie właściciel 12-arowej działki chciałby dokupić 10 arów, aby zrównać na długość swoją działkę z sąsiednimi 20-arowymi. Wójt jednak odmówił wydania decyzji o podziale działki 1-hektarowej, gdyż nie ma ona dostępu do drogi. Wydając pierwotnie decyzję o podziale pierwszych trzech działek, uniemożliwił mi prawne dysponowanie pozostałą działką ze względu na brak dojazdu. Gdybym wtedy o tym wiedział, przy podziale wydzieliłbym drogę dojazdową od drogi powiatowej. Zasugerowano mi uzyskanie służebności dojazdu przez jedną z trzech sprzedanych działek. Czy to jedyny sposób? Może jest jakaś inna droga, abym mógł sprzedać te 10 arów z działki 1-hektarowej w celu przyłączenia do działki 12-arowej?

Udostępnianie właścicielowi na wakacje całego budynku przez służebnika

Jestem służebnikiem (mam prawo służebności), cyt. z KW: „Nieodpłatna dożywotnia służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w budynku mieszkalnym wraz z prawem korzystania z budynków gospodarczych w zakresie niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb”. Służebność określona została w ramach dawnej intercyzy z byłą żoną, która opuściła nieruchomość 12 lat temu i ponownie wyszła za mąż. Żona jest właścicielem gospodarstwa, w tym również budynków. Od kilku lat była żona przyjeżdża do tego gospodarstwa na wakacje (2–3 tyg). Obecnie również zapowiada przyjazd ze swoim mężem i żąda udostępnienia jej całości budynku mieszkalnego na okres 3 tygodni. Korzysta przy tym z moich mebli, urządzeń, mediów, pokoi, sypialni, łazienki, kuchni itd. Jak mogę się bronić przed takim „najazdem”? Czy muszę udostępniać właścicielowi budynki do opisanej dyspozycji? W jakim zakresie właścicielka może dysponować i użytkować budynek?

Słup energetyczny przeszkodą w zabudowie działek budowlanych

Około 10 lat temu kupiłem hektar ziemi budowlanej, przez który przechodzi linia średniego napięcia. Niedawno podzieliłem tę działkę na mniejsze i wówczas okazało się, że słup właściwie uniemożliwia budowę domu na trzech z nich. Czy możecie mi pomóc w usunięciu tej linii lub jej przestawieniu? Jak ten problem można rozwiązać?

Kupno domu za okazyjną cenę i ustanowienie dożywocia lub służebności dla właściciela

Szwagier jest właścicielem domu i potrzebuje gotówki, więc zwrócił się do mnie z propozycją jego zakupu za okazyjną cenę, ale za możliwość dożywotniego w nim mieszkania. Chcę mu pomóc, ale chciałbym też zabezpieczyć się prawnie. Problem w tym, że ma on dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa, więc dochodzi ewentualna sprawa zachowku, którego chciałbym uniknąć. Wiem, że wchodzi w rachubę albo służebność albo dożywocie. Problem w tym, że w pierwszym przypadku mamy zachowek, a w drugim obowiązkową opiekę, której nie mogę zapewnić, bo mieszkam w innym mieście kilkaset km dalej. Jak wyglądają sprawy podatkowe w obu przypadkach? Chciałbym temat załatwić tak, aby urząd skarbowy nie miał powodów szukania dziury w całym.

Jak ustanowić dożywocie na rzecz siostry przebywającej w Polsce na podstawie karty pobytu?

W jaki sposób ustanowić dożywocie 1/3 części swej nieruchomości (1/2 części) na rzecz siostry przebywającej w Polsce na podstawie karty pobytu? Siostra jest obywatelką Ukrainy, ja zaś posiadam obywatelstwo polskie. Jestem współwłaścicielką wspomnianej nieruchomości w 1/2 części, gdyż taki udział przepisał na mnie w ubiegłym roku jako darowiznę mój ojciec. 1/2 nadal należy do ojca.

Co zrobić z linią energetyczną na działce?

6 lat temu nabyliśmy z żoną nieruchomość, na której od lat osiemdziesiątych znajduje się linia energetyczna. Zakład energetyczny budując ją, nie spytał poprzednich właścicieli o zgodę, ani nie ustanowił służebności dla tej linii. Najchętniej byśmy się pozbyli tej linii z naszego terenu. Proszę o poradę, co można zrobić z linią energetyczną na działce?

Usunięcie przeszkód z drogi koniecznej

Moja żona odziedziczyła niewielką działkę budowlaną. Działka nie ma żadnej drogi dojazdowej. Po 10 (!) i kilku sądach mam prawomocnie postanowienie o służebności drogi koniecznej. Na chwilę obecną mam służebność drogi koniecznej przez działki czterech sąsiadów. Niestety, dwóch z nich do upadłego nie zgadza się na mój przejazd. Jeden z sąsiadów na miejscu trasy służebności magazynuje stos starych pustaków. Ostatnio skutecznie (samochodami) po raz kolejny zablokowano mi dodatkowo dostęp do działki. Założyłem sprawę do sądu (pozew o ochronę posiadania). Na pierwszym posiedzeniu zaproponowałem ugodę. Sąsiad (według treści umowy) ma 3 miesiące na usunięcie trwałych przeszkód (pustaki) na drodze służebności. Czas na uprzątnięcie pustaków minie za ok. miesiąc. Ale sąsiad nic sobie z tego nie robi. Który organ państwa może wydać SZYBKI i SKUTECZNY nakaz usunięcia przeszkód z trasy służebności drogi koniecznej? W jaki sposób mogę utwardzić szlak drogi koniecznej (szer. 4,5 m)? Jeden sąsiad oczywiście się nie zgadza. Co mam dalej robić?

Odzyskanie pokoju należącego do służebnika

30 lat temu nabyliśmy drogą zamiany lokal mieszkalny w 4-mieszkaniowym budynku. Nasz lokal składa się z 4 pokoi, z których jeden ma oddzielne wejście. Lokal był obciążony dożywotnią nieodpłatną służebnością mieszkania w jednym z pokoi, jednak bez prawa korzystania z pomieszczeń pomocniczych jak kuchnia, łazienka i WC. Osoba, na rzecz której ustanowiono tę służebność, po wejściu w posiadanie sąsiedniego mieszkania nie korzysta już z niego, a obecnie zamierza sprzedać swoje mieszkanie i się wyprowadzić. Czy w takim przypadku, skoro od wielu lat w pokoju tym trzyma ona śmieci, nie remontuje go i nie sprząta, jest możliwość odzyskanie pokoju?

Rura kanalizacyjna przebiegająca przez działkę

Posiadam działkę budowlaną. W 1999 r. gmina bez mojej zgody poprowadziła przez działkę rurę kanalizacyjną. Czy warto walczyć o odszkodowanie? O jaką sumę?

Podział geodezyjny działki obciążonej służebnością

Właścicielka działki (nieruchomości) jako osoba prywatna nosi się z zamiarem podziału geodezyjnego swojej nieruchomości, na której od 60 lat ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu dla mieszkańców sześciu innych gospodarstw. Czy ma prawo dokonać takiego podziału? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Czy urząd miasta może zatwierdzić taki podział (przeprowadzony przez geodetę), na jakiej podstawie?

Problemy z dojazdem do posesji

Mam problem z sąsiadem, z którym posiadam drogę dojazdową we współwłasności. Kilka lat temu sąsiad bez mojej wiedzy i zgody posadził sporo roślin na tej drodze. Niedawno zamieszkałam w domu i zaczęły się kłopoty. Jego liczni goście parkują na drodze, przez co nie mogę przez nią przejechać do domu. Ostatnio porysowałam nawet swój samochód. Sąsiad jest złośliwy i wulgarny, a policja bezsilna. Co mogę zrobić? Mam nadzieję na ugodę bez sądu.

Przyłącza wybudowane na wspólnej działce bez zgody współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej. Współwłaścicielka posiada prawo dzierżawy działki położonej za naszą wspólną działką. Jako dzierżawca tej działki uzyskała warunki zabudowy oraz uzyskała dla niej pozwolenie na budowę. Współwłaścicielka, działając bez mojej zgody, przez wspólną własność doprowadziła energię elektryczną, wodę i wykonała kanalizację do działki dzierżawionej. Naruszyła w ten sposób moją własność. Czy mogę żądać od niej odszkodowania i od gminy za naruszenie prawa własności i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, czyli likwidację przyłączy?

Czynsz od męża matki posiadającej służebność

Od 2015 jestem właścicielem mieszkania. Nabyłem je na drodze darowizny od matki. Matka ma dożywotnie prawo korzystania z mieszkania. Mieszkanie jest czteropokojowe, dwa pokoje wynajmuję innym osobom. W dwóch pozostałych mieszka moja matka i jej mąż. Mąż matki (osoba niespokrewniona) został zameldowany przez poprzednią właścicielkę (matkę). Jako właściciel płacę czynsz, matka nie ponosi kosztów za mieszkanie. Czy mam prawo żądać płacenia czynszu, zawarcia umowy najmu od męża matki? Obecnie nie przekazuje mi żadnych środków z tytułu zamieszkiwania w moim mieszkaniu. Odmawia zawarcia umowy. Jak mogę wyegzekwować zawarcie umowy, zaległe opłaty od daty nabycia nieruchomości? Czy matka może na doradzę sądowej domagać się zwrotu darowizny? Jeśli tak, to z jakiego powodu i w jakich okolicznościach?

Zwrot darowizny i spisanie umowy dożywocia

Mama przekazała mieszkanie córce w formie darowizny. Czy córka może oddać (albo powtórnie darować) matce to mieszkanie, a następnie sporządzić z nią inną umowę – umowę o dożywocie? Jaki czas musi upłynąć pomiędzy tymi czynnościami? Czy można to zrobić podczas jednej wizyty u notariusza? Dodam jeszcze, że emerytura matki jest znacząco wyższa niż świadczenie, jakie otrzymuje jej córka. Czy fakt bycia osobą mniej uposażoną niż dożywotnik może wpłynąć na to, że sąd uzna umowę o dożywocie za nieważną? W rodzinie nie ma zgody i chodzi o uniknięcie w przyszłości roszczeń o zachowek. Czy w takiej sytuacji, gdy dochody matki (dożywotnika) są wyższe niż córki, umowa dożywocia może dotyczyć tylko opieki i pomocy fizycznej?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »