Usunięcie rur CO z mieszkania

Mam problem z rurami centralnego ogrzewania sąsiadów, które biegną przez jeden z pokoi. Jest to były budynek PKP. Teraz już mama jest właścicielką mieszkania, lecz kilkanaście lat temu mama zgodziła się, aby ojciec sąsiadki przeprowadził rury przez to pomieszczenie. Nie było na to żadnej pisemnej umowy, tylko umowa ustna po między mamą a sąsiadem. Obecnie sąsiad nie zamieszkuje tego mieszkania, przepisał je na córkę, która jest właścicielką. Rury centralnego ogrzewania tak niefortunie umieścili pracownicy firmy, którą wynajęła PKP, aby wykonać instalację centralnego ogrzewania. W jaki sposób mogę zmusić sąsiadów do usunięcia rur CO biegnących przez nasz pokój? Rury wyglądają nieestetycznie i szpecą pokój. Poza tym obniżają wartość mieszkania, gdybym chciał je sprzedać.

Żądanie przesunięcia rur na działce

Zakupiłem działkę wraz z warunkami zabudowy dla tego terenu. Okazało się, że pod przyszłym budynkiem jest rura wodociągowa, do której dodatkowo nie mogę się podpiąć. Zażądałem przesunięcia rury wzdłuż granicy, ale dostałem odpowiedź, że mam zrobic to na własny koszt. Czy to zgodne z prawem? Jak walczyć o swoje prawa?

Umieszczenie kabla na działce przez firmę energetyczną

Na jakie odszkodowanie mógłbym liczyć od firmy elektrycznej za puszczenie kabla wysokiego napięcia wzdłuż mojej działki na długości ok. 100 mb? Kabel będzie instalowany metodą bezkropkową na głębokości około 2 m.

Parkowanie samochodu na drodze służebnej

Na mojej działce jest służebność przejazdu, sąsiad korzysta z tej służebności dwa razy w roku, kiedy dostarczają jemu opał na zimę. Ostatnio bardzo skonfliktowałam się z sąsiadem o to, czy mój samochód może stać w tym właśnie miejscu. Nadmieniam, że jest to zabudowane podwórze w budynkach zwartych szeregowo (stare kamienice) i przez moje podwórze biegnie ta służebność do bramy sąsiada. Do tej pory, gdy sąsiad miał dostawę opału, zawsze usuwałam samochód, aby był przejazd i nadal tak będę czynić, ale pytanie czy przez resztę czasu, kiedy sąsiad nie korzysta z służebności, może stać tam moje auto? Rano codziennie wyjeżdżam do pracy i wracam późnym popołudniem, więc samochód stoi tylko popołudniu i w nocy.

Przekazanie domu za dożywocie, co z zachowkiem?

Dwa miesiące temu rodzice umową dożywocia przepisali mi dom. Oni go nabyli aktem darowizny przed 30 lat od rodziców ojca. Dziadek zmarł 25 lat temu, a babcia niecały rok temu. Ojciec miał trzech braci, ale dwóch już nie żyje. Jedyny żyjący brat ojca chce wystąpić o zachowek po babci, czyli po swojej mamie. Czy ma do tego prawo i kto z rodziny może jeszcze wnosić o zachowek? Jeśli zachowek się komuś należy, to kto ma go wypłacić?

Wystąpienie do nowego właściciela instalacji o zapłatę za służebność

W roku 1997 ówczesny właściciel działki wyraził zgodę, aby TP S.A. przeprowadziła linię telefoniczną przez jego posesję – oczywiście położono światłowód. Przewody przechodzą przez nieruchomość na odcinku 150 m. Jestem właścicielem działki od 10 lat, czy mogę wystąpić do nowego właściciela tych instalacji (nowego operatora) o zapłatę za służebność przesyłu? Od czego należałoby zacząć?

Garaże ze służebnością i możliwość zburzenia ich

Na działce mam budynek garaże w jednym ciągu z domem. Istnieje służebność osobista do dwóch garaży na rzecz mojego brata. Budynek chciałam zburzyć, bo jest stary. Czy mogę to zrobić?

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału w drodze koniecznej?

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału w drodze koniecznej nieruchomości, której jest się współwłaścicielem? Działka jest we władaniu kilku osób, nie ma założonej księgi wieczystej.

Odwołanie darowizny z powodu umieszczenia w DPS-ie

Mama przepisała bratu mieszkanie w formie umowy darowizny, brat mieszkanie „wykupił” od spółdzielni, przekształcając we własnościowe prawo do mieszkania. Mama do tej pory mieszka z bratem, który sprawuje opiekę nad nią, za przychodzącą opiekunkę płaci mama z własnej emerytury, wszystkie koszty utrzymania mieszkania ponosi brat, mieszkając w nim. Jakie prawa przysługują mamie do lokalu, czy można odwołać umowę darowizny, z powodu tego, że brat chce umieścić mamę w domu opieki, czy może to zrobić wbrew jej woli, mama jest świadoma, utrzymuje kontakt z otoczeniem?

Wykreślenie dożywocia z księgi wieczystej

Otrzymaliśmy od cioci mieszkanie w ramach umowy dożywocia. Ciocia przebywa w domu opieki i jej stan wskazuje, że już raczej nigdy z niego nie wyjdzie o własnych siłach. Nam ciąży utrzymywanie mieszkania i myślimy nad jego sprzedażą, ale w III dziale księgi wieczystej jest wpisane prawo osobiste na rzecz cioci, co będzie zapewne przeszkodą w znalezieniu kupca. Czytałem, że istnieje możliwość złożenia wniosku o usunięcie tego wpisu na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej o zrzeczeniu się prawa osobistego. Nie chodzi mi tutaj o wygaśnięcie umowy dożywocia, a jedynie o zniesienie prawa osobistego do lokalu. Pozostałe zapisy o zapewnieniu schronienia, wyżywienia i opieki dalej pozostałby w mocy. Obecnie utrzymujemy pobyt cioci w domu opieki oraz puste mieszkanie. Na różnych stronach jest informacja, że do wniosku do sądu powinno załączyć się takie oświadczenie z potwierdzonym notarialnie podpisem osoby uprawnionej. Czy w naszym przypadku, gdzie mamy sporządzone dwa lata temu notarialnie upoważnienie m.in. do reprezentowania cioci przed sądami, wystarczy moje oświadczenie lub po prostu wniosek o wykreślenie tego zapisu z opisem sytuacji? Dodam, że umowę dożywocia spisywałem u notariusza niejako sam ze sobą, na podstawie tego upoważnienia.

Wycofanie zgody na przyłącze kanalizacyjne

20 lat temu sąsiad wyraził zgodę na przeprowadzenie przez jego działkę przyłącza kanalizacyjnego, w chwili obecnej wysłał do mnie pismo o odłączenie się od kanalizacji miejskiej w terminie jednego miesiąca (nie prowadzi żadnej inwestycji, jedynie chce mi dokuczyć). Czy ma podstawę prawną do wycofania zgody na przeprowadzenie przez jego teren przyłącza?

Czy służebność drogi gminnej wewnętrznej może uchwalić rada gminy?

Przed 3 laty, aby zapewnić sobie dojazd drogą wewnętrzną gminną, wystąpiliśmy do burmistrza z wnioskiem o ustanowienie służebności na tej drodze. Niestety zbył nas, twierdząc, że zastanowi się po zakończeniu inwestycji na sąsiadującym z nami terenie. Czekaliśmy kilka miesięcy, a skoro nic w naszej sprawie się nie wydarzyło, złożyliśmy więc do sądu wniosek o służebność. Początkiem 2017 r. sprawa została przydzielona sędzinie, która przesłała do burmistrza zawiadomienie o wniosku – burmistrz oczywiście nasz wniosek odrzucił. Jednak rozprawa się nie odbyła, bo sędzina poszła na zwolnienie, następnie urodziła dziecko i przebywa na macierzyńskim. Zatem wciąż czekamy. Burmistrz zaczął zastawiać nam dojazd, więc chcieliśmy jakoś sprawę przyspieszyć, dlatego zwróciliśmy się z wnioskiem o ustanowienie służebności w formie uchwały. Urzędnicy twierdzą, że wojewoda odrzuci taką uchwałę, bo nie jest ona wnioskiem złożonym przez burmistrza. Czy to prawda i jaki przepis o tym mówi?

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Działkę zakupiłam w 1995 roku z prawem dojazdu. Właściciel sprzedał następną działkę w 1997 roku łącznie z moją drogą dojazdową. Nowi właściciele udostępniali mi dojazd. Teraz chcą sprzedać swoją działkę, ale bez gwarancji dla mnie a, nie mam dojazdu. Moje prawo dojazdu jest wpisane w akcie notarialnym z zakupu, jest w moich księgach wieczystych, nie mają tego moi sąsiedzi. Czy mam dokonać aktualizacji dokumentów, gdzie to zrobić, żeby nie przepadło to, co miałam wcześniej?

Zgoda na przeprowadzenie kanalizacji wzdłuż działki

Posiadam umowę rezerwacyjną sprzedaży nieruchomości z datą realizacji na 2021 rok. Na chwilę obecną pojawił się deweloper, który ma zamiar wybudować niedaleko mojej nieruchomości niewielki blok i prosi o zgodę na przeprowadzenie kanalizacji wzdłuż działki. Czy mam możliwość wydania zgody? Czy w ten sposób nie naruszam praw nabywającego nieruchomość, jeśli zgoda nie zostanie zrealizowana w formie służebności? Czy przysługuje mi odpłatność za zgodę?

Odwołanie darowizny z powodu niewywiązania się obdarowanego z umowy

W 2010 roku zawarłem umowę darowizny lokalu mieszkalnego na rzecz syna. Lokal ten został przez syna sprzedany. Niedawno zmarła moja żona. W trakcie czynności notarialnych syn zobowiązał się do przekazania mi 1/4 swojego udziału w spadku po zmarłej żonie na moją rzecz, tak abym mógł przejąć całość własności wspólnego mieszkania. Niestety syn nie wywiązał się z tej umowy, co odbieram jako rażącą niewdzięczność. Dlatego postanowiłem złożyć oświadczenie o odwołaniu darowizny. Gdzie i do kogo powinienem je złożyć?

Wodociąg na działce bez ustanowionej służebności - gmina chce zrobić przyłącze do innej działki

Przez moją działkę przebiega główna sieć wodociągowa, jej operatorem jest urząd gminy. Wójt chce u mnie zrobić przyłącze wody dla innej działki, gdzie ma stanąć supermarket. Problem w tym, że urzędnicy nie wiedzą, w którym miejscu są położone rury (azbestowe!) wodociągu, mimo że chodzi o główną linię. Nie mają żadnych mapek. Wodociąg ma około 50 lat, a nasz dom został wybudowany 30 lat temu. Służebność nie została ustanowiona, nie ma żadnych wpisów w księdze wieczystej. Obecnie są ustalane warunki zabudowy dla tego przyłącza, nie otrzymałem jeszcze żadnych informacji na piśmie. Czy muszę się zgodzić na wykopaliska na mojej działce? Czy mogę za udostępnienie działki zażądać pieniędzy? Czy mogę żądać, aby wójt określił na piśmie, w jakim terminie i kto będzie wykonywał u mnie te prace wykopaliskowe?

Przekazanie nieruchomości za rekompensatę osobie mającej służebność

W 2007 r. w drodze spadku po ojcu mąż nabył dom jednorodzinny, w tym samym postanowieniu sądu mama męża zrzekała się swojej części na jego rzecz za służebność w nieruchomości. Od tego momentu został wykonany w nieruchomości remont generalny, ale problem zaczął się z teściową, która zaczęła płakać, że ona nie ma nic swojego, a w chwili obecnej chce ułożyć sobie życie z nowym partnerem. Wyprowadziliśmy się z tej nieruchomości, udostępniając jej cały dom. Ona jednak nie chce płacić rachunków. Czy możliwe jest prawnie przekazanie jej nieruchomości za rekompensatę?

Podział nieruchomości bez zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Byłem właścicielem 1,5-hektarowej działki, która z jednej strony przylegała do drogi publicznej (powiatowej), a z drugiej była ograniczona drogą polną (własność Skarbu Państwa). Przed kilku laty dokonałem podziału tej nieruchomości na cztery działki. Trzy z nich (o powierzchni 12, 20 i 20 arów) zostały sprzedane. Sprzedane działki na całej szerokości graniczą z drogą publiczną. Niestety dokonując ich sprzedaży, nie zapewniłem dostępu do drogi publicznej dla działki, która „pozostała z tyłu”. Aktualnie właściciel 12-arowej działki chciałby dokupić 10 arów, aby zrównać na długość swoją działkę z sąsiednimi 20-arowymi. Wójt jednak odmówił wydania decyzji o podziale działki 1-hektarowej, gdyż nie ma ona dostępu do drogi. Wydając pierwotnie decyzję o podziale pierwszych trzech działek, uniemożliwił mi prawne dysponowanie pozostałą działką ze względu na brak dojazdu. Gdybym wtedy o tym wiedział, przy podziale wydzieliłbym drogę dojazdową od drogi powiatowej. Zasugerowano mi uzyskanie służebności dojazdu przez jedną z trzech sprzedanych działek. Czy to jedyny sposób? Może jest jakaś inna droga, abym mógł sprzedać te 10 arów z działki 1-hektarowej w celu przyłączenia do działki 12-arowej?

Udostępnianie właścicielowi na wakacje całego budynku przez służebnika

Jestem służebnikiem (mam prawo służebności), cyt. z KW: „Nieodpłatna dożywotnia służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w budynku mieszkalnym wraz z prawem korzystania z budynków gospodarczych w zakresie niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb”. Służebność określona została w ramach dawnej intercyzy z byłą żoną, która opuściła nieruchomość 12 lat temu i ponownie wyszła za mąż. Żona jest właścicielem gospodarstwa, w tym również budynków. Od kilku lat była żona przyjeżdża do tego gospodarstwa na wakacje (2–3 tyg). Obecnie również zapowiada przyjazd ze swoim mężem i żąda udostępnienia jej całości budynku mieszkalnego na okres 3 tygodni. Korzysta przy tym z moich mebli, urządzeń, mediów, pokoi, sypialni, łazienki, kuchni itd. Jak mogę się bronić przed takim „najazdem”? Czy muszę udostępniać właścicielowi budynki do opisanej dyspozycji? W jakim zakresie właścicielka może dysponować i użytkować budynek?

Słup energetyczny przeszkodą w zabudowie działek budowlanych

Około 10 lat temu kupiłem hektar ziemi budowlanej, przez który przechodzi linia średniego napięcia. Niedawno podzieliłem tę działkę na mniejsze i wówczas okazało się, że słup właściwie uniemożliwia budowę domu na trzech z nich. Czy możecie mi pomóc w usunięciu tej linii lub jej przestawieniu? Jak ten problem można rozwiązać?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »