Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Na działce sąsiadującej z moją działką, wzdłuż ogrodzenia (pas szerokości 5 m) jest ustanowiona służebność – „prawo przejścia i przechodu”, tak zostało to zapisane w księdze wieczystej. W ubiegłym roku kupiłem tę sąsiednią działkę, aby powiększyć swój ogród, w wyniku czego obecnie służebność przebiega przez środek mojej powiększonej działki. Służebność została ustanowiona w wyniku podziału oryginalnej działki na kilka mniejszych w roku 2002. Według mojej najlepszej wiedzy od tego czasu nigdy nie była wykorzystywana, ponieważ dalsze działki, do których jest zapewniony dostęp, pozostają do dzisiaj nieużytkami. Ja mieszkam w tym miejscu od 2015 r. i na pewno przez ten czas nikt ze służebności nie korzystał. Zatem czy jest szansa wykreślić tę niepotrzebną służebność? Czy właściciele nieruchomości, które straciłyby w ten sposób aktualny dostęp do drogi publicznej, mogliby wnioskować o ponowne sądowe ustanowienie służebności na mojej działce, czy może mogliby ją sobie ustanowić na innych działkach?

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jestem współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się wodomierz sąsiadów wraz z ujściem wody. Co do tego urządzenia w 1994 r. została ustanowiona przez mojego dziadka służebność, stało się to przed podziałem nieruchomości w 2006 r. Służebności nie ma w księdze wieczystej. Mam problemy z wynajmem domu z powodu tego wodomierza. Potencjalni najemcy nie życzą sobie takiej zależności. Prosiłem sąsiadów o przeniesienie urządzenia, ale zignorowali moją prośbę. Droga sądowa wydaje się być jedyną, która może przynieść skutek. Czy mamy szansę na wygraną, czy warto z tym iść do sądu? Czy nie będzie przeszkodą zasiedzenie służebności? Jakie kroki powinienem podjąć? Kontaktowałem się już z zakładem wodociągów. W odpowiedzi usłyszałem, że sąsiedzi muszą na własną rękę się tym zająć, bo ujście wody i wodomierz znajdują się na posesji prywatnej. Wodociągi nie biorą pod uwagę faktu, że właściciel się zmienił.

Wyrażenie zgody na przyłącze światłowodowe

Wyrażenie zgody na przyłącze światłowodowe

Jestem właścicielem działki budowlanej niezabudowanej. W dniu dzisiejszym otrzymałem prośbę na wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowę przyłącza światłowodowego internetowego, natomiast inwestor informuje mnie, że po wyrażeniu zgody zawrze umowę. Nic nie mówi o odszkodowaniu i ewentualnym ustanowieniu służebności. Czy wyrazić zgodę i jakich kwot mogę żądać?

Sprzedaż nieruchomości ze służebnością

Sprzedaż nieruchomości ze służebnością

Rodzice darowali swojej córce nieruchomość z wpisem o dożywotnej służebności. Tata zmarł, a mama cierpi na chorobę Alzheimera. Córka chce sprzedać nieruchomości, dom i działki. Czy jest możliwość przeniesienia tej służebności na inną nieruchomość, którą zamierza kupić, i sprzedać starą nieruchomość bez obciążenia? Córka chce pozbyć się tej nieruchomości, ale nie jest to proste.

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Właściciel kolejki liniowej podpisał wstępną umowę o służebność na kilku działkach – bez notariusza. Teraz chce się wycofać, bo nie był świadomy, że na działkach nie można nic budować, trzeba wycinać drzewa… Odszkodowanie za zerwanie umowy to 4 tys. zł. Nie było operatu szacunkowego. Umowa podpisana jest u wójta, dotyczy pasa 25 m. Jest niekorzystna dla właściciela. Nie ma daty wygaśnięcia tej umowy. Jak można wycofać się z umowy i ją unieważnić? Czym ją podważyć? Jak się wycofać?

Zmiana treści służebności drogi koniecznej

Zmiana treści służebności drogi koniecznej

Kupiłem działkę, przez którą prowadzi droga szutrowa do sąsiada – taka zwyczajowa, bez żadnych umów. Sąsiad, który z niej korzysta, złożył do sądu wniosek o zmianę treści służebności drogi koniecznej. On bowiem ma na swoją rzecz ustanowioną służebność u drugiego sąsiada, którą mu tamten w 2011 r. podpisał i jest ona wpisana do KW. Jednak w pasie tej służebności sąsiad, który jej udzielił, specjalnie postawił bramę i ją właściwie zagrodził. Ta służebna droga prowadzi do nowego domu i dlatego do tej pory nie była wykorzystywana. Zgodnie z projektem i ustanowioną służebnością droga powinna przebiegać przez jego działkę, a nie przez moją. Sąsiad swój wniosek o zmianę treści służebności i jej ustanowienie na moje działce argumentuje tym, że ta droga istnieje od lat i że poniósł koszty jej przeniesienia. Czy jest szansa na odrzucenie wniosku o ustanowienie drogi koniecznej przez moją działkę? [do wglądu załączam mapę i nr KW] Dodatkowo w drodze, która przebiega przez moją działkę, poprowadzona jest kanalizacja, woda oraz przyłącz elektryczny, nic o tych mediach nie ma w KW. Nie wiadomo, czy zostały zrobione legalnie. Poprzedni właściciel działki twierdził, że niczego nie podpisywał. Czy mogę domagać się zadośćuczynienia za media na mojej działce lub ich zlikwidowania?

Pozbycie się rur kanalizacyjnych z działki

Pozbycie się rur kanalizacyjnych z działki

Posiadam działki przemysłowe, przez które przebiegają stare rury kanalizacyjne. Nie ma służebności na ich przebieg, są wykonane niezgodnie z obecnymi przepisami. Woda odprowadzana jest z sąsiednich działek, są w niej też odpady chemiczne. Dokupiłem teraz działkę, gdzie są wyloty kanalizacji. Woda wypływa bezpośrednio na grunt – zanieczyszcza go i uniemożliwia zabudowę. Na mapach w gminie zaznaczono przebieg i wylot rur. Jak mogę się pozbyć tych rur z działki?

Budowa drogi dojazdowej do działki

Budowa drogi dojazdowej do działki

Zakupiłem działkę, która była własnością skarbu państwa – na podstawie atu notarialnego kupna umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej. Zakupiona działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, zaś w akcie zostało użyte sformułowanie, iż zostaje mi udzielona odpłatna służebność gruntowa na czas nieoznaczony dla działki sąsiedniej (będącej również własnością skarbu państwa) polegająca na prawie przejścia i przejazdu oraz prawie wybudowania, remontu i dostępu do sieci uzbrojenia technicznego. Do aktu został dołączony załącznik graficzny obrazujący zakres działki sąsiedniej, dla której ustalono służebność. Czy mogę na wskazanym terenie będącym w służebności wybudować drogę dojazdową do mojej posesji?

Zakup działki i problem ze słupem energetycznym

Zakup działki i problem ze słupem energetycznym

W ostatnich miesiącach kupiłem działkę budowlaną przez agencję nieruchomości, która zaręczała o weryfikacji tematu prawnego oraz ewentualnych obciążeniach. Po sprawdzeniu różnych informacji (gmina, energetyka, gazownia itp.) wydawało się, że jest czysta, więc dopełniliśmy obowiązku notarialnego i po odczytaniu regułki włącznie z tym, że nieruchomość nie posiada obciążeń, toczących się spraw itd., podpisałem umowę, wnosząc w gotówce zapłatę. Mój problem pojawił się 2 dni temu, gdy otrzymałem z sądu informację o prowadzeniu sprawy w sprawie słupa energetycznego na naszej już działce i że jesteśmy wezwani na rozprawę w sprawie dochodzenia odszkodowania służebności i wyznaczenia pewnych odległości od słupa i linii energetycznej. Czas rozprawy datowano na 6 dni od dostarczenia pisma – obecność obowiązkowa. Jak mam się do tego odnieść i co mogę zrobić, ponieważ ta informacja była zatajona przy zakupie? W 6 dni to raczej niewiele zrozumiem, bo pewnie sprawa toczy się już od jakiegoś czasu.

Brak zapłaty za korzystanie z gruntu na którym jest gazociąg

Brak zapłaty za korzystanie z gruntu na którym jest gazociąg

Przez moją działkę budowlaną przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia położony przed 33 laty bez zgody ówczesnych właścicieli. Dwukrotnie występowałam do PGNiG z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z pasa gruntu w strefie kontrolowanej. Pierwszym razem (w 2001 r.) odmówiono, uzasadniając, że „właściciel ma prawo do zaspokojenia swoich słusznych roszczeń z tytułu realizacji inwestycji w ciągu 3 lat od powstania szkody, lecz nie później niż w ciągu 10 lat”. Drugim razem, w 2011 r. – poinformowano mnie, że wielokrotnie zmieniał się właściciel gazociągu, który ostatecznie na wniosek nie zareagował. Czy mam szansę na uzyskanie zapłaty za bezumowne i bezprawne korzystanie z mojego gruntu? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę wyceniając roszczenie za udzielenie zgody na służebność przesyłu dla tego gazociągu? Działka jest położona przy drodze, wzdłuż której przebiega gazociąg. Za rok planowana jest wymiana gazociągu w pasie montażowym 20-metrowym. W trakcie tych robót moja działka zostanie całkowicie odcięta od drogi. Czy jest możliwe uzyskanie zapłaty za całą działkę, która stanie się bezużyteczna? Ten gazociąg od lat uniemożliwia jej sprzedaż.

Jak dostać się do nieruchomości, gdy służebnik wymienił zamki?

Jak dostać się do nieruchomości, gdy służebnik wymienił zamki?

Służebnik zmienił zamki w domu, którego jestem właścicielem, i wyjechał za granicę do syna. Mieszkam daleko od tego domu. Chciałem przeprowadzić mały remont/naprawy. Jak mogę dostać się do nieruchomości i czy mam prawo?

Zagrożenie odcięcia działki od drogi publicznej, co robić?

Zagrożenie odcięcia działki od drogi publicznej, co robić?

Mieszkam w domu jednorodzinnym położonym na działce, która jest moją własnością (mapka w załączniku). Graniczę z dużym przedsiębiorcą, który wykupił już większość działek wokół mnie. Teraz wyszło na jaw, że droga dojazdowa do mojej działki ma szerokość jedynie 1,5 metra. Na mapkach ewidencyjnych ma oznaczenie „dr”, ale jest taka wąska. W księgach wieczystych brak zapisów o służebności dla mojej działki. Droga fizycznie istnieje – ma 3,5 metra szerokości plus po 0,5 metra pobocza z obu stron, jest utwardzona – korzystamy z niej bez ograniczeń, ale ów przedsiębiorca (deweloper) ostatnio wykupił działkę wzdłuż tej drogi i zagroził, że wkrótce będzie chciał ogrodzić swój teren, a wtedy z tak wąskiej drogi nie da się korzystać. Niestety nie mam możliwości zorganizowania innego dostępu do swojego domu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano w tym miejscu szeroką drogę dojazdową i jasno określono, że na danym terenie dopuszcza się tylko infrastrukturę techniczną. Dodam jeszcze, że w granicach tej wąskiej drogi z jednej strony biegnie wodociąg, a z drugiej ścieki. Czy ten przedsiębiorca będzie mógł ogrodzić swój teren i tym samym odciąć mi dojazd do posesji?

Czy dożywotnik musi płacić czynsz za mieszkanie?

Czy dożywotnik musi płacić czynsz za mieszkanie?

Obdarowana mieszkaniem córka ustanowiła dożywotnią bezpłatną służebność mieszkania na rzecz matki i ojczyma. Teraz żąda zapłaty czynszu do wspólnoty mieszkaniowej. Czy mamy ten czynsz płacić?

Transformator i linia powietrzna na działce bez mojej zgody

Transformator i linia powietrzna na działce bez mojej zgody

Na mojej działce budowlanej stoi na środku transformator 15 kW i linia przechodząca nad działką po przekątnej. 10 lat temu zwróciłam się do operatora, żeby usunięto lub przestawiono. Odpisali, że jak będzie remontowana linia, to wtedy przestawią. W sierpniu 2018 r. skontaktował się ze mną projektant, że będzie remontowana linia. Krótko trwała moja radość. Przyjechał przedstawiciel firmy i orzekł, że linia napowietrzna też może być tak jak teraz, a jak się nie godzę, to zostaje stara, a postawią słupy za moją działką. Podjeżdżam dziś na działkę i widzę, że leżą 2 słupy po obu stronach działki. Nad moją działką zostaje stara linia i transformator, a dalej robią nową. Ponoć przy wymianie tych słupów linia nad moją działką może się uszkodzić, bo są mocno napięte linki. Wtedy operator może potraktować to jako awarię i tak przewieszą mi nowe linki pod moją np. nieobecność. Czy mogą tak zrobić bez mojej zgody? Jestem spokojna i ugodowa,ale z takim postępowaniem nie mogę się zgodzić. Wykonawca twierdzi, że transformator musiał być niedawno remontowany (nikomu nie dawałam zgody na wejście na działkę!). Nie ma służebności przesyłu. Co mam dalej robić? Na działce nic nie wybuduję ani jej nie sprzedam.

Służebność obniżająca wartość domu

Służebność obniżająca wartość domu

Jestem w trakcie rozwodu i mamy w dziale III księgi wieczystej wpisaną służebność mieszkania dla moich teściów. Mija od niej 10 lat, a oni nigdy nie mieszkali w naszym domu, bo mają swój. Przy przepisywaniu działki nie dopilnowałam niestety wykreślenia służebności. Teraz wyprowadziłam się z domu, chcę spłaty męża, a tymczasem rzeczoznawca bardzo nisko oszacował wartość nieruchomości. Służebność zdecydowanie obniża wartość domu. Czy mogę coś zrobić w tej sytuacji?

Instalacje elektryczne na działce bez umowy

Instalacje elektryczne na działce bez umowy

Proszę o informację o kosztach związanych z uzyskaniem odszkodowania z tytułu instalacji elektrycznych na działce bez odpowiedniej umowy. Brak jest wpisów w księgach wieczystych związanych z instalacją operatora. Wyczytałam, że w związku z tym trzeba skierować prośbę do operatora o udostępnienie dokumentów stwierdzających prawne zajęcie nieruchomości. To byłby 1. krok. Natomiast zależnie od odpowiedzi, jeśli jest szansa na odszkodowanie, wówczas potrzebne będzie wsparcie prawne. Jak rozpocząć działania?

Przyłącza mediów po zmianie właściciela

Przyłącza mediów po zmianie właściciela

Przed rokiem zakupiłem działkę z domem, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Mam jednak ustanowioną służebność na przejazd i przechód na jednej sąsiedniej działce, a na drugiej sąsiedniej – do przesyłu mediów. Problem dotyczy właśnie działki, gdzie znajdują się główne przyłącza wody (w budynku) i gazu (na budynku). Tam także są moje liczniki: wody wewnątrz i gazu na ścianie zewnętrznej. Ostatnio ta działka została sprzedana i nowy właściciel (deweloper) będzie chciał ten budynek wyburzyć, a to w nim i na nim znajdują się moje liczniki i przyłącza gazu oraz wody. Co będzie z moimi licznikami i mediami? Obawiam się, że odłączy media, choć z przyłącza korzystają dwie działki. Czy w świetle prawa może to zrobić? Czy dostanie pozwolenie z gazownictwa i od dostawcy wody na odłączenie, jeśli my musimy z tych przyłączy korzystać? Dodam, że służebności są ujawnione w księgach wieczystych [do wglądu ich numery], zostały ustanowione nieodpłatnie. Chciałbym zgodnie ustalić jakieś rozwiązanie problemu przyłączy z nowym właścicielem obciążonej nieruchomości, ale biorę pod uwagę utrudnienia. Jak dotąd nie wykonywałem żadnych ruchów w tej sprawie, byłem tylko w wodociągach, ale nic konkretnego mi nie powiedzieli. Proszę o radę!

Odwiedziny babci mającej służebność osobistą przez natrętnego wnuczka

Odwiedziny babci mającej służebność osobistą przez natrętnego wnuczka

Jestem właścicielem zabudowanej nieruchomości, ogrodzonej z 3 stron, tylko od strony sąsiada tego ogrodzenia nie ma. W budynku mieszkam wraz z moją 86-letnią mamą: ja na piętrze, ona na parterze. Mama ma zapisaną dożywotnią służebność. Dojście do podwórka zabezpieczone jest furtką z domofonem. Posesja od strony ulicy jest monitorowana. Jakiś czas temu mama, bez mojej wiedzy, dała klucze do furtki i do domu mojemu bratankowi, który administruje jej finansami na podstawie pełnomocnictwa (ma dostęp do konta bankowego, robi zakupy). Poprosiłem go o zwrot kluczy, ale odmówił. W związku z tym wymieniłem zamek w furtce i go o tym poinformowałem, prosząc, aby zgłaszał przez domofon chęć wejścia na posesję. Nie posłuchał – posiadam zapis z monitoringu, jak przeskakuje przez płot, niszcząc terem; następnie otwiera sobie drzwi (nie otwiera mu babcia) i wchodzi do mojego domu jak do siebie. Czuję się nachodzony i nękany przez bratanka, który wykorzystuje moją mamę do swoich celów. Co mogę zrobić? Czy mogę powołać się na Kodeks karny w związku z niszczeniem mienia, wejściem na posesję bez zgody właściciela, przeskakiwaniem płotu? Czy bratanek ma obowiązek oddać mi klucze? Jego argument – „odwiedzam babcię” – nie jest dla mnie przekonujący, bo mama mu drzwi nie otwiera. Czy wzywać policję, jeśli bratanek nadal będzie wchodził na posesję przez płot i pod moją nieobecność? Może są jakieś inne sposoby, aby zmusi go do przestrzegania i poszanowania prawa własności i odwiedzania babci w godzinach, kiedy jestem w domu?

Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę z powodu starej kanalizacji deszczowej

Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę z powodu starej kanalizacji deszczowej

Na działce budowlanej, którą kupiłam rok temu, aby się na niej wybudować, znajduje się stara kanalizacja deszczowa. Wystąpiłam o pozwolenie na budowę, ale mi odmówiono, ze względu na tę rurę. Działka jest mała, a rura przechodzi przez środek i nie da się postawić domu. Gmina w ogóle nie wiedziała, że w mojej miejscowość jest jakakolwiek kanalizacja deszczowa. Odesłano mnie do zarządu dróg powiatowych, później do województwa. Nikt się do tej kanalizacji nie przyznaje. Przepływ podobno był, gdy sprawdzano go 20 lat temu. Jednak, jak widać na mapach, deszczówkę przecina kanalizacja gminna, woda gminna, gaz i prąd. To niemożliwe, żeby ktoś, budując te nowsze instalacje, nie zauważył rury i tego nie zgłosił. Najprawdopodobniej inwestorem był urząd melioracji, który nie istnieje od 20 lat. Tak więc musiałam zawiesić postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Dodam, że jeżeli nawet ta rura jest drożna, to i tak nic nią nie płynie, bo wlot jest zarośnięty i cały w ziemi. Co powinnam zrobić? Nikt nie przyznaje się do rury i nie wiadomo, czy ma przepływ, a ja się nie mogę budować! [załączam mapy i nr KW]

Ustanowienie dożywocia dla partnera

Ustanowienie dożywocia dla partnera

Posiadam spółdzielcze prawo własności do mieszkania, w którym mieszkam z moim partnerem Niemcem. Mamy po 67 lat. Chciałabym go zabezpieczyć, żeby po mojej ewentualnej śmierci miał on prawo do zamieszkiwania dożywotniego w moim mieszkaniu. Czy jest to możliwe? Jak ustanowić prawnie dożywocie dla partnera?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »