Odpływ wód opadowych przez działkę sąsiada

Odpływ wód opadowych przez działkę sąsiada

Przez działkę sąsiada przechodzi drenaż odprowadzający wody opadowe z mojej posesji. Ostatnio sąsiad poinformował, że robił oczyszczalnie ekologiczną i z racji wieku ten drenaż się prawdopodobnie załamał. No i tu powstaje problem, bo w razie opadów deszczu i niedrożnego odpływu moją posesję i budynki zaleje woda. Próba rozmowy z sąsiadem i poproszenie o udrożnienie – odbudowę nawet na mój koszt – nie przynosi rezultatu. Zasłania się prawem własności. Ponadto na mapach ze starostwa widnieje, że przez działkę sąsiada przebiega rów. Rów ten został zasypany wiele lat temu, kiedy to żyli nasi dziadkowie i się dogadali, że aby była drożność odpływu, to zostaną wstawione rury. Co mogę w tej kwestii zrobić, aby odpływ wód opadowych był drożny i by nie zalewało mojej posesji?

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Zamierzam kupić działkę budowlaną w drugiej linii zabudowy. Sprzedający ma do sprzedania w sumie 3 działki. Bezpośredni dostęp do drogi gminnej ma tylko pierwsza działka (budowlana), natomiast druga działka (budowlana) i trzecia działka (rolna) mają dostęp do drogi gminnej poprzez służebność w gruncie. Sprzedający ma już umowę przedwstępną na pierwszą działkę, ja natomiast jestem zainteresowany zakupem działki drugiej (budowlanej) i trzeciej (rolnej). Dojazd do „mojej” działki miałby odbywać się poprzez służebność w działce. W mapie z projektem podziału nieruchomości działki jest zapis o propozycji szerokości służebności gruntowej 4 m. Czy w przyszłości nie będę miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę czy sprzedaży działki rolnej ze względu na zbyt małą szerokość drogi? Czy wystąpić do sprzedającego z prośbą o zwiększenie szerokości drogi w służebności do 5 m? Dodatkowo gdzie powinien pojawić się zapis o służebności (księgi wieczyste, akt notarialny? W „moich” księgach czy „sąsiada” również?) i co powinno zostać tam wpisane odnośnie służebności, abym nie miał w przyszłości problemu z dojazdem, prowadzenie mediów czy uzyskaniem zgody na wykonanie zjazdu?

Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

Lokalny operator, ciągnąc kabel z napowietrzną linię światłowodową (internet, TV), skrócił sobie drogę i pociągnął linię nad moją działką, bez mego pozwolenia. Działka jest prostokątna i żeby zrobić to zgodnie z projektem, robotnicy musieliby postawić 1 słup na rogu. Poszli na łatwiznę i ścieli cały róg, przeciągając kabel nad moją działką. Kabel mógłby zostać pod warunkiem, że w zamian dostarczaliby mi internet i TV. Zasugerowałem coś takiego, ale zaproponowali mi z tego tytułu zniżkę o śmieszne kilka złotych. Potrzebowałbym konkretnych przepisów prawa, aby ich nakłonić do współpracy, a jeśli nie zechcą, jak zmusić do zabrania linii? Czy ja mógłbym bezkarnie przeciąć ten kabel?

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Spółka X (nie jest to podmiot państwa) jest właścicielem kolektora deszczowego, który odprowadza wody opadowe do rzeki. Rura kolektora przechodzi przez moją działkę (działka 1). Jestem również właścicielem działki sąsiadującej z moją działką, przez którą przechodzi kolektor (działka 2). Na działce numer 2 chcę poczynić inwestycję, przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagają odprowadzanie wód deszczowych z działki 2 przez sieć kolektorów. Chcę się wpiąć do tego kolektora, ale spółka X nie wyraża zgody na wpięcie. Czy w sprawie właściwe jest ustanowienie służebności przesyłu czy służebności gruntowej, jaka powinna być treść takiej służebności?

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Opiekuję się 86-letnią ciocią. Na jej działce stoi słup energetyczny, z którego ciągnięty jest prąd górą do niej i do sąsiednich dwóch bloków. Ciocia kupiła 1/2 bliźniaka w latach 70. Właścicielami drugiej części bliźniaka są dwie osoby. Słup jest w marnym stanie, dodam, że stoi ok. 2,5–3 m od domu (od zawsze tak stał). Wezwałam zakład energetyczny, żeby ocenił stan słupa. Kazali napisać wniosek o wymianę słupa. Jeszcze tego wniosku nie napisałam, a dziś sami z siebie przyjechali i powiedzieli cioci, że mogą go wymienić już w za miesiąc. Zastanowiło mnie to, że sami koło tego chodzą. Ponieważ ciocia z uwagi na wiek zupełnie tego nie kontrolowała, sprawdziłam KW. Jest tam wpis, że „każdoczesnemu właścicielowi objętej niniejszą księgą wieczystą przysługuje służebność gruntowa obciążająca działkę uregulowana w KW”. Czy byłaby możliwość dotarcia do wpisanej w KW służebności gruntowej? Jakie konsekwencje, jeśli jest wpisana służebność przesyłowa, będą to dla cioci? Czy może wnosić o przesunięcie słupa w inne miejsce? Jakie ma w ogóle prawa? Dodam również, że na jej posesji stoją również dwie duże lampy oświetlające ulicę.

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Chcę na mojej działce podłączyć kanalizację. Otrzymałam nawet warunki techniczne przyłączenia. Kanalizacja występuje w drodze. Należy jednak przeprowadzić rurę przez część drogi, która należy do kilku właścicieli (w tym mnie). Nie otrzymałam jednak zgody jednego z właścicieli na doprowadzenie do mojej działki kanalizacji. Sprzeciw jest podyktowany jedynie złośliwością. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Rezygnacja ze służebności warunkiem wykupienia terenu przez gminę

Rezygnacja ze służebności warunkiem wykupienia terenu przez gminę

Kilka lat temu sprzedawałam działkę i przy jej podziale decyzją wójta wydzielono obszar na poszerzenie drogi. Zostałam zobowiązana do ustanowienia nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez tę wydzieloną działkę na rzecz kupujących. Gmina zobowiązała się do wykupienia wydzielonej części na poszerzenie drogi, jednak dopiero w 2019 r. otrzymałam informację, że należność za ten teren otrzymam, kiedy uzyskam od nabywców działki głównej potwierdzone notarialnie oświadczenie, że rezygnują ze służebności gruntowej. Mimo usilnych starań nie udało mi się znaleźć jakiegokolwiek kontaktu z nabywcami działki głównej. Chciałabym wiedzieć, co mam zrobić w takiej sytuacji? Nie ukrywam, że pieniądze, być może dla kogoś małe, dla mnie są bardzo znaczącym dodatkiem do emerytury.

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Mamy problem z korzystaniem z drogi służebnej i wyegzekwowaniem szerokości drogi dojazdowej w służebności. Sąsiad który jest właścicielem drogi służebnej ciągle utrudnia przejazd i stwarza problemy. Sąsiedzi mimo zapisu o 250 cm szerokości uważają tylko, że tyle, ile jest zrobione płyty na drodze, czyli 200 cm rozstaw, się nam należy i do siatki jest jeszcze 50 cm, ale tam układają kamienie i pniaki, bo mają jakieś kwiatki i kawałek dziko rosnącej trawy. Z drugiej strony rosną krzewy i drzewa owocowe, które narastają nad drogę i auto o nie rysuje, nie ma możliwości przecięcia, a podwinąć się im nie chce. Od samej bramy leżą worki z śmieciami i składowisko drewna na opał około 10 metrów, które leży 10 cm od drogi i straszy, że się za moment zawali lub porysuje samochód. Do tego dochodzą jeszcze zaparkowane dwa samochody przed wjazdem, między które trzeba celować, aby wjechać w bramę. Służebność została ustalona trzy lata temu przed kupnem domu. Czy jakoś można rozwiązać te problemy z sąsiadami i czy jest możliwość np. wywłaszczenia im tej drogi przez gminę? Dodam, że mój dom jest tak umieszczony, że nie ma innej drogi, bo jest otoczony innymi domami, a w dokumentach w gminie jest zapis, że droga dojazdowa powinna być od drugiej strony z innej ulicy. Tam jest dom innego sąsiada i on podobno się nie zgodził na te drogę, bo by przebiegała tuż przed jego domem i bardzo stromo pod górę, bo mieszkam na wzniesieniu.

Dysponowanie przez właściciela nieruchomością ze służebnością

Dysponowanie przez właściciela nieruchomością ze służebnością

Moja babcia mieszka ze swoim niepełnosprawnym synem w mieszkaniu, który stanowi połowę domu. Kilkadziesiąt lat temu cały dom został przepisany w formie darowizny innemu synowi, który mieszka razem ze swoją żoną i dziećmi w drugiej połówce domu. Ta połówka domu, która babcia ze swoim synem uzyskują, obecnie jest zapisana na babcię i dziadka (który już nie żyje) w formie służebności osobistej, czyli aż do śmierci. Czy w tej sytuacji syn, jako właściciel domu, ma prawo dysponować tą drugą częścią domu, m.in. dysponować kluczami do tych drzwi? Również, czy może decydować o przyjeździe innych dzieci do swojej matki i brata, zabraniając im wstępu na teren podwórka przydomowego?

Umowa z sąsiadem o przyłączenie do wody

Umowa z sąsiadem o przyłączenie do wody

Co należy umieścić w umowie z sąsiadem, który zgodził się, abym przyłączyła się do wody na jego działce rolnej? Oczywiście umowa jest płatna.

Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Jestem właścicielem działki, przez którą nieodpłatnie ustanowiłem służebność przejazdu do działki mojego kuzyna. Na tej jego działce stoi budynek gospodarczy. Następnie służebność do działki kuzyna przebiega przez nieruchomość, której jesteśmy współwłaścicielami razem z moim bratem i na której stoi nasz dom. Zamierzam teraz przesunąć i utwardzić drogę konieczną na mojej działce zgodnie z ustanowioną na mapie ze służebnością, bo do tej pory przejazd do działki kuzyna biegł przez środek mojej działki. Kuzyn mieszka na stałe w Niemczech i nie korzysta ze swojej działki, sezonowo korzysta z niej jego ojciec. Przypuszczam, że kuzyn nie będzie zainteresowany współfinansowaniem utwardzenia drogi koniecznej. Jakie mam możliwości prawne wymuszenia na nim, aby razem ze mną i moim bratem finansował utwardzane drogi? Służebność przejazdu otrzymał przed 11 laty, kiedy planował na swojej działce wybudować dom. Do tej budowy nie doszło, zostały wylane tylko fundamenty. Kuzyn ma 60 lat i nie zamierza wracać do Polski.

Uciążliwa znajoma służebnika

Uciążliwa znajoma służebnika

Otrzymałem w darowiźnie dom od rodziców, z dożywotną i bezpłatną służebnością mieszkania polegającą na prawie korzystania przez uprawnionych ze wszystkich pomieszczeń dotychczas zajmowanych, znajdujących się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego. Budynek ma dwa piętra. Ojciec jest służebnikiem i przyprowadził sobie znajomą, która tak naprawdę nocuje razem z ojcem. Problem polega na tym, że ta osoba biega po wszystkich pomieszczeniach i nie dopuszcza do siebie myśli, że przysługuje jej prawo przebywania z ojcem tylko na wyznaczonym piętrze. Owa pani jest uciążliwa i nie stosuje się do powszechnie panujących zwyczajów w moim domu. Doprowadza nas do ogromnych nerwów. Zaznaczę, że moja narzeczona jest w ciąży i mamy 7-letnią córkę. W jaki sposób skutecznie wyegzekwować swoje prawa i pozbyć się z domu uciążliwego gościa mojego ojca?

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Mój ojciec przed śmiercią ustnie ustalił służebność przejazdu i dojazdu dla wujka przez naszą nieruchomość. Podpisał też w tej sprawie krótki dokument. W międzyczasie wydzielono drogę bezpośrednio do działki wujka, ale jest to obecnie pole trawy. W księgach wieczystych nie ma żadnego wpisu o służebności. Przejazd sąsiadów jest bardzo obciążający, nigdy o niego nie dbali, nieraz stoi tam pełno błota. Rok temu na wniosek mamy wójt obiecał utwardzić tę drogę. Rozumiem, że nie dojdzie do ustanowienia służebności? Czy ustne ustalenie służebności przejazdu i oświadczenie ma jakąś moc prawną?

Sądowe zrzeknięcie się dożywocia

Sądowe zrzeknięcie się dożywocia

Mama w ramach umowy dożywocia podarowała mi działkę. Planujemy wybudować na niej dom jednorodzinny, dlatego notarialnie mama podpisała oświadczenie o zrzeknięciu się prawa dożywocia. Wraz z mamą jesteśmy na etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny i tu pojawia się kłopot – notarialne zrzeknięcie nie wystarcza dla banku, który żąda sądowego zrzeknięcia. Gdzie powinnyśmy złożyć dokumenty? Jaka powinna być ich treść? Czy w ogóle jest to możliwe, skoro notarialnie mama już się tego zrzekła? 

Udostępnienie działki w celu podpięcia się do kanalizacji

Udostępnienie działki w celu podpięcia się do kanalizacji

Otrzymałem zapytanie o udostępnienie mojej działki w celu przyłączenia kolejnych nowo pobudowanych budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych) do kanalizacji. Czy powinienem udzielić tej zgody bezpłatnie, czy należą mi się z tego tytułu jakieś finansowe korzyści? Dołączam mapkę terenu.

Rozbiórka domu ze służebnością i budowa nowego a zapis o służebności

Rozbiórka domu ze służebnością i budowa nowego a zapis o służebności

W sprawie spadkowym nabyłam dom drewniany (jestem właściciele tego domu), w akcie notarialnym zapisane jest służebność domu mamie i bratu. Na dzień dzisiejszy ów dom jest do wyburzenia, a na miejscu tego domu chcę wybudować nowy. Jeśli chodzi o mamę, to będzie mieszkała w nowo wybudowanym domu, ale brat od 17 lat ma własny dom, a po za tym nie mieszka w Polsce. Czy w tej sytuacji na nowo powstałym domu nadal będzie obowiązywał zapis służebności domu wobec brata?

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

W 1992 roku zakupiłem działkę budowlaną położoną przy wytyczonej drodze wewnętrznej prowadzącej do drogi publicznej (gminnej). Przez lata nie byłem zainteresowany zabudową tej działki. W międzyczasie bywałem tam kilkakrotnie i stwierdziłem, że w drodze wewnętrznej zostały ułożone instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne z możliwością podłączenia tych mediów do mojej działki. W urzędzie gminy potwierdzono, że te sieci zostały przez nich wykonane w celu umożliwienie podłączania działek budowlanych do mediów. Niedawno otrzymałem ofertę zakupu działki. I tu ujawnił się problem. Okazało się, że właścicielką drogi wewnętrznej jest nadal osoba, która sprzedała mi działkę – zmarła w 2004 r. Ponieważ ja nie mam ustanowionej służebności ani w zakresie przejazdu i przejścia, ani w zakresie wykonania przyłączy, nie mogę tej dziki sprzedać, jak również uzyskać warunków zabudowy, ponieważ formalnie moja działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Dotarłem do jednego ze spadkobierców właścicielki drogi wewnętrznej i pytałem, czy był składany wniosek o nabycie spadku. Otrzymałem informację, że spadkobierców jest czworo, ale oni nie mają zamiaru występować z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku – nie są tym zainteresowani. Generalnie nie mają zamiaru nic z tym robić. W związku z opisaną powyżej sytuacją: właścicielka drogi wewnętrznej nie żyje, a jej spadkobiercy nie kwapią się do przejęcia spadku, zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy jest możliwość sądownego ustanowienia na moją rzecz służebności w zakresie przejazdu i przejścia oraz podłączenia działki do istniejących w drodze sieci?

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Czy przedmiotem umowy o dożywocie może być przekazanie pieniędzy przez zainteresowanego? Opiekę chce oferować córka spłacająca kredyt za dom, w którym zamieszkuje. Czy ojciec ze swej strony może oferować pomoc w postaci pieniędzy w gospodarstwie, dopóki będzie mógł pracować?

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

W 1994 r. zostały przeprowadzone 2 rury doprowadzające wodę do elektrowni wodnej prowadzonej przez prywatną spółkę. Rury przechodzą z przodu domu 2 m od ściany. Próby załatwienia i unormowania prawnego na drodze ugodowej nie powiodły się, gdyż właściciele nie chcieli z nami rozmawiać. W tej chwili uległ awarii kabel energetyczny w kilku miejscach na naszej posesji; kabel przebiega po tych rurach. Jeden ze współwłaścicieli poinformował nas, że jeśli się nie zgodzimy, oni i tak wejdą, żeby usunąć awarię. Awarię ma usunąć Tauron, który twierdzi, że kabel jest ich. W miejscu, gdzie jest awaria, znajduje się obecnie ogród ozdobny. Czy bez mojej zgody mogą pracownicy firmy wejść na posesję, aby usunąć awarię? Jeśli tak, to mogę żądać odszkodowania i aby prace wykonali przez ręczne kopanie, bo użycie koparki spowoduje zbyt duże straty w ogrodzie? I jak najlepiej będzie rozwiązać problem z rurami? Żadnej umowy nie ma.

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Zakupiliśmy działkę ze służebnością przejazdu inną działką, która jest drogą. Droga ma 3,2 m szerokości w najwęższym miejscu i łączy się z drogą publiczną. Starostwo twierdzi, że droga musi mieć 5 metrów. Czy jest to zgodne z rzeczywistością? Szukając odpowiedzi, natykam się na minimalną szerokość 3 metrów. Powiedziano nam, że mamy skontaktować z osobami, które mają działki przed nami, i poprosić ich o ustalenie służebności na brakujące 1,8 m. Co mogę zrobić w tej sprawie? Zależy nam na szybkim rozpoczęciu budowy.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »