Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność gruntowa - Porady prawne

W polskim prawie najstarszym uregulowanym rodzajem służebność jest służebność gruntowa. Polega ona na obciążeniu jednej nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (np. prawo przejazdu i przegonu). Są też inne warianty, które ograniczają właściciela nieruchomości obciążonej co do możności dokonywania na swojej nieruchomości pewnych działań lub realizowania określonych uprawnień. W każdym przypadku prawa i obowiązki stron są określane w umowie lub w postanowieniu sądu.

Strona: 1 2


Opublikowane: 2024-06-16

Uniemożliwienie dojazdu do posesji przez sąsiada

Uniemożliwienie dojazdu do posesji przez sąsiada

Sąsiad zagrodził mi jedyną drogę dojazdową do mojej posesji tym samym uniemożliwiając mi dojazd. Droga ta była użytkowana przez mieszkańców dziesiątki lat. Obecnie droga należy do Zarządu Dróg Publicznych. Sąsiad twierdzi, iż dojazd do mojej posesji przebiega w jego...

Opublikowane: 2024-06-11

Bezumowne korzystanie z gruntu a prawo do zasiedzenia

Bezumowne korzystanie z gruntu a prawo do zasiedzenia

Pewna firma, która na swojej działce ma duży maszt (telewizyjny/radiowy itp.), a na mojej działce znajdują się zakotwione w gruncie odciągi, które utrzymują ten maszt w pionie, zgłosiła się do mnie w celu uregulowania należności za korzystanie z gruntu,...

Opublikowane: 2024-06-08

Samowolna budowa drogi przez gminę na prywatnym terenie

Samowolna budowa drogi przez gminę na prywatnym terenie

Sprawa, którą przedstawię, jest złożona. Moja mama odziedziczyła dom po swoich rodzicach oraz pole, które należy do całości działki. Do tego domu prowadziła droga polna, którą użytkowali dziadkowie i dziadków sąsiedzi. Mój tata chodził na spotkania wiejskie...

Opublikowane: 2024-06-03

Udostępnienie działki w celu podpięcia się do kanalizacji

Udostępnienie działki w celu podpięcia się do kanalizacji

Otrzymałem zapytanie o udostępnienie mojej działki w celu przyłączenia kolejnych nowo pobudowanych budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych) do kanalizacji. Czy powinienem udzielić tej zgody bezpłatnie, czy należą mi się z tego tytułu jakieś finansowe...

Opublikowane: 2024-05-13

Przepuszczenie światłowodu przez działki osób prywatnych

Przepuszczenie światłowodu przez działki osób prywatnych

W dobie intensywnego rozwoju technologicznego i rosnącego zapotrzebowania na dostęp do szybkiego internetu, kwestia przeprowadzania infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym światłowodów, przez prywatne nieruchomości staje się coraz bardziej aktualna. Artykuł ten skupia się...

Opublikowane: 2024-05-13

Służebność przejścia

Służebność przejścia

W artykule omówimy zagadnienia dotyczące ustanowienia służebności przejścia . Wyjaśnimy również, czy sposób jej ustanowienia – jako ograniczenie gruntowe wpisane do księgi wieczystej lub jako prawo przechodu dla określonych osób – ma istotne znaczenie...

Opublikowane: 2024-05-11

Dojazd do działki przez wewnętrzną drogę sąsiada

Dojazd do działki przez wewnętrzną drogę sąsiada

Korzystanie z cudzej drogi, mimo sprzeciwu właściciela, stanowi skomplikowaną kwestię prawną, dotyczącą zarówno praw właściciela drogi, jak i osób potrzebujących dostępu do swojej nieruchomości. Artykuł omawia przypadek korzystania z cudzej drogi prywatnej mimo braku...

Opublikowane: 2024-04-26

Pozwolenie na przeprowadzenie wodociągu przez działkę

Pozwolenie na przeprowadzenie wodociągu przez działkę

Przed podjęciem decyzji o udostępnieniu nieruchomości gminie pod budowę sieci wodociągowej warto dokładnie przeanalizować warunki współpracy i zabezpieczyć własne interesy. Jakie możliwości ma w takiej sytuacji właściciel działki? W niniejszym artykule przyjrzymy...

Opublikowane: 2024-03-24

Żądanie usunięcia urządzenia i kabla Orange z działki

Żądanie usunięcia urządzenia i kabla Orange z działki

Kwestia samowolnego umieszczania urządzeń przesyłowych przez firmy telekomunikacyjne na prywatnych terenach jest zagadnieniem pełnym prawniczych niuansów i złożoności. Często zdarza się, że urządzenia takie jak szafy przesyłowe pojawiają się na prywatnych działkach...

Opublikowane: 2024-03-21

Korzystanie z drogi dojazdowej do garażu

Korzystanie z drogi dojazdowej do garażu

W 2013 roku nabyłem garaż znajdujący się na podwórzu kamienicy z dojazdem do drogi publicznej przez bramę. Droga jest zaznaczona w akcie notarialnym jako dojazd z drogi publicznej do zakupionej nieruchomości. Jako właściciel garażu jestem członkiem wspólnoty...

Opublikowane: 2024-03-16

Linia telekomunikacyjna na działce, co zrobić?

Linia telekomunikacyjna na działce, co zrobić?

Wiele osób interesuje przepisy prawne dotyczące zasiedzenia służebności przesyłu oraz możliwości działania, jeśli nielegalnie posadowiono instalacje telekomunikacyjne. Przedstawimy również praktyczne wskazówki, jak właściciel nieruchomości może...

Opublikowane: 2024-03-10

Rura kanalizacyjna sąsiada na działce, co można zrobić?

Rura kanalizacyjna sąsiada na działce, co można zrobić?

Wielu właścicieli, nieraz po czasie, orientuje się, że przez ich nieruchomość biegnie np. rura kanalizacyjną. Nie zawsze to rozwiązanie jest wygodne i praktyczne. Warto więc nieraz zastanowić się, jak można zmienić daną sytuację prawną. Z podobnym...

Opublikowane: 2023-12-15

Co zrobić, aby nie doszło do zasiedzenia drogi służebnej po 30 latach?

Co zrobić, aby nie doszło do zasiedzenia drogi służebnej po 30 latach?

Przez moje 3 działki, położone jedna obok drugiej, została ustanowiona służebność przejazdu i przechodu dla 3 innych działek, które znajdują się za moimi w tej samej linii. Ta służebność drogowa miała funkcjonować tylko do czasu wykupienia i wykonania przez...

Opublikowane: 2023-09-18

Służebność gruntowa, która wygasa po upływie ustalonego terminu

Służebność gruntowa, która wygasa po upływie ustalonego terminu

Jestem właścicielem dwóch działek oraz drogi dojazdowej do nich. Przy tej drodze jest również działka, którą chcę kupić po bardzo okazyjnej cenie (została już sporządzona i podpisana umowa zadatku z właścicielem). Na działkę chcę wziąć kredyt hipoteczny...

Opublikowane: 2023-08-28

Działka z instalacją kanalizacyjną - jaka szerokość pasa ochronnego?

Działka z instalacją kanalizacyjną - jaka szerokość pasa ochronnego?

Problem dotyczy bezumownego korzystania z gruntu. Przedmiotem jest rura o średnicy ok. 80 cm umieszczona na głębokości około 5 m. Nie mogę w tym miejscu nic wybudować, ponieważ muszę zapewnić możliwość wykonania wykopu w razie awarii. Szerokość działki,...

Opublikowane: 2023-07-17

Działka pod zabudowę zablokowana przez wodociąg

Działka pod zabudowę zablokowana przez wodociąg

Właściciel nieruchomości dokonał podziału gruntu rolnego celem sprzedaży działek pod zabudowę. Przez środek jednej z wydzielonych działek przebiega główna linia wodociągowa, która nie jest zinwentaryzowana (niewidoczna na mapie, sieć wybudowana w latach 1985-86),...

Opublikowane: 2023-06-23

Czy zasiedzenie służebności jest możliwe?

Czy zasiedzenie służebności jest możliwe?

Dnia 2 czerwca 1998 roku zgłoszono do użytkowania pawilon o dwóch segmentach, który został wybudowany przez jednego właściciela (małżeństwo). W kolejnych latach segmenty pawilonu zostały sprzedane dwóm różnym właścicielom (nastąpiło rozdzielenie segmentów). Jestem...

Opublikowane: 2023-05-04

Stare i uszkodzone słupy energetyczne na działce, jak się ich pozbyć?

Stare i uszkodzone słupy energetyczne na działce, jak się ich pozbyć?

Dostałem działkę od rodziców. Na działce stoją trzy słupy energetyczne: jeden przy granicy, a dwa na działce w pobliżu domu. Nie ma służebności przesyłu. Czy jest możliwość usunięcia tych słupów lub przebudowania linii? Słupy są betonowe, mocno stare...

Opublikowane: 2023-02-27

Skrzynka prądowa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na działce, co można zrobić?

Skrzynka prądowa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na działce, co można zrobić?

Kupiłem dom z działką, na której znajduje się skrzynka z licznikiem prądu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – linia elektryczna jest naziemna, a skrzynka znajduje się przy ścianie budynku. Elektryczność z tej skrzynki dostarczana jest do rozdzielni...

Opublikowane: 2023-02-13

Przeniesienie skrzynki telekomunikacyjnej na granicę działki, jak to załatwić?

Przeniesienie skrzynki telekomunikacyjnej na granicę działki, jak to załatwić?

Kupiłam działkę, na której stoi skrzynka telekomunikacyjna. Zgodę na postawienie tej skrzynki dał poprzedni właściciel, ale nie jest ustanowiona służebność. Czy istnieje możliwość usunięcia tej skrzynki lub przeniesienia jej na granicę działki? Jak to można załatwić?

Opublikowane: 2022-10-03

Wieloletnie korzystanie ze studni bez umowy - czy można odciąć dostęp do wody?

Wieloletnie korzystanie ze studni bez umowy - czy można odciąć dostęp do wody?

Jestem właścicielem rozległej działki rolnej położonej na terenie górskim, którą podarowali mi rodzice. Na działce jest studnia, która ma wodę, a w okolicy brak jest wodociągów. Rodzice nabyli ten grunt ok. 30 lat temu od zakładów państwowych, które od dawna nie...

Opublikowane: 2022-02-25

Uregulowanie sytuacji prawnej przepompowni ścieków na działce

Uregulowanie sytuacji prawnej przepompowni ścieków na działce

Jestem (od 1998 roku) właścicielką działki, na której znajduje się przepompownia ścieków, postawiona już po zakupie działki. Mąż (niestety nie żyje) wyraził na to zgodę, lecz nic nie było zawarte na piśmie. W przeciągu tych wszystkich lat gmina nie płaciła żadnej...

Opublikowane: 2022-01-14

Odmowa wydania zgody na przeprowadzenie gazociągu przez działkę

Odmowa wydania zgody na przeprowadzenie gazociągu przez działkę

Otrzymałam pismo w sprawie wydania zgody na lokalizację sieci gazowej na mojej działce. Ja nie wyrażam na to zgody. Moja posesja jest ogrodzona, obsadzona tujami. Przygotowanie tego terenu(nawiezienie ziemi, ułożenie kostki brukowej itp.) wiązało się z dużymi kosztami. Po...

Zagwarantowanie dostępu do mediów po podziale i sprzedaży działki

Zagwarantowanie dostępu do mediów po podziale i sprzedaży działki

Sprzedajemy połowę działki, która będzie przeznaczona na działalność usługową. Pozostawimy sobie drugą część z przeznaczeniem pod dom jednorodzinny. Na tej drugiej części, oprócz prądu, nie ma mediów (woda jest ze studni i szambo zamiast przyłącza...

Zakup działki ze służebnością przechodu

Zakup działki ze służebnością przechodu

Kupuję działkę. Dział księgi jest czysty - nie ma żadnych służebności. Jednakże ktoś inny ma w swojej księdze wieczystej zapis, że istnieje służebność przechodu przez tę działkę. Jak to wygląda zgodnie z prawem?

Odmowa usunięcia słupów z działki i powołanie się na zasiedzenie

Odmowa usunięcia słupów z działki i powołanie się na zasiedzenie

Na mojej działce stoją dwa drewniane słupy należące do Orange. Prawdopodobnie światłowód i linia telefoniczna. Słupy bez betonowej podstawy, wkopane w luźną ziemię (piach). Wysłałem pismo wzywające do usunięcia tych słupów. W odpowiedzi od Orange dostałem...

Służebność korzystania z plaży i jeziora

Służebność korzystania z plaży i jeziora

Posiadam działkę 12 ha (w tym jezioro 7 ha) i grunty przyległe 30 ha. Są to grunty po byłej kopalni żwiru niepodlegające pod ustawę rolną, zrekultywowane (w wytycznych gminy w kierunku rekreacji). Cały teren do przekształcenia w MPZP na rekreację. Jest...

Budowa wodociągu bez wiedzy i zgody właściciela gruntu

Budowa wodociągu bez wiedzy i zgody właściciela gruntu

Na działce, którą nabyłem w przetargu od urzędu gminy przed 9 laty, pobudowano linię wodociągową. Według wójta plany budowy powstały wcześnie – 2 lata przed zakupem. Samą inwestycję przeprowadzono zaś w 2019 (bez mojej zgody i bez żadnej informacji...

Doprowadzenie mediów przez działkę której właściciel nie żyje

Doprowadzenie mediów przez działkę której właściciel nie żyje

Kupiłam połowę domu jednorodzinnego, obok którego jest działka obciążona prawem przechodu i przejazdu dla każdego z właścicieli domu. To było ustanowione i jest zapis w akcie notarialnym. Osoba, do której należy działka, na której ustanowiona jest...

Posiadanie służebności przejazdu a przeprowadzenie kabla

Posiadanie służebności przejazdu a przeprowadzenie kabla

Mam zapis w księdze wieczystej dotyczący „nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez całą działkę oraz prawie położenia, przeprowadzenia i konserwacji urządzeń dostarczających...

Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest służebność dojścia do budynku?

Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest służebność dojścia do budynku?

Od roku 1978 jestem właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym, a więc członkiem wspólnoty mieszkaniwej. Jednym z jej członków jest również spadkobierca byłych właścicieli nieruchomości oraz gruntu wokół budynku. Obie działki – pod budynkiem oraz wokół...

Problem z podłączeniem gazu

Problem z podłączeniem gazu

Mam działkę, do której mam dojazd przez pas służebności. W akcie notarialnym jest napisane, że służebność dotyczy dojazdu i doprowadzenia mediów do działki. Zakład gazowniczy nie chce podłączyć gazu, tylko żąda dodatkowo notarialnej zgody właściciela działki,...

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Jest wyrok sądu o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu. Otrzymałam w 2011 r. zapłatę za 10 lat wstecz. W 2002 r. działka z rolnej została przekształcona na budowlano-usługową, więc jej wartość wzrosła. Od 2014 r. nie dostaję wynagrodzenia za...

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Razem z sąsiadem kupiliśmy dwie sąsiadujące działki od tego samego sprzedającego. W obu aktach notarialnych zostały zamieszczone zapisy dotyczące służebności polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu. Problem w tym, że wszystkie służebności są...

Słup na działce uniemożliwiający rozbudowę domu - jak zmusić dostawcę prądu do przesunięcia słupa?

Słup na działce uniemożliwiający rozbudowę domu - jak zmusić dostawcę prądu do przesunięcia słupa?

Na moim terenie stoi słup energetyczny, który zasila mój dom oraz dom sąsiada – bez zgody starego właściciela. Planuję rozbudowę domu, co uniemożliwia mi słup. Na prośbę o usunięcie lub przesunięcie linii słyszę śmiech. Dostawca prądu nie reaguje. Co mogę zrobić...

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Zamierzam kupić działkę budowlaną w drugiej linii zabudowy. Sprzedający ma do sprzedania w sumie 3 działki. Bezpośredni dostęp do drogi gminnej ma tylko pierwsza działka (budowlana), natomiast druga działka (budowlana) i trzecia działka (rolna) mają dostęp do drogi...

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Chcę na mojej działce podłączyć kanalizację. Otrzymałam nawet warunki techniczne przyłączenia. Kanalizacja występuje w drodze. Należy jednak przeprowadzić rurę przez część drogi, która należy do kilku właścicieli (w tym mnie). Nie otrzymałam jednak zgody jednego...

Rezygnacja ze służebności warunkiem wykupienia terenu przez gminę

Rezygnacja ze służebności warunkiem wykupienia terenu przez gminę

Kilka lat temu sprzedawałam działkę i przy jej podziale decyzją wójta wydzielono obszar na poszerzenie drogi. Zostałam zobowiązana do ustanowienia nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez tę...

Umowa z sąsiadem o przyłączenie do wody

Umowa z sąsiadem o przyłączenie do wody

Co należy umieścić w umowie z sąsiadem, który zgodził się, abym przyłączyła się do wody na jego działce rolnej? Oczywiście umowa jest płatna.

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jestem współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się wodomierz sąsiadów wraz z ujściem wody. Co do tego urządzenia w 1994 r. została ustanowiona przez mojego dziadka służebność, stało się to przed podziałem nieruchomości w 2006 r. Służebności nie...

Wyrażenie zgody na przyłącze światłowodowe

Wyrażenie zgody na przyłącze światłowodowe

Jestem właścicielem działki budowlanej niezabudowanej. W dniu dzisiejszym otrzymałem prośbę na wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowę przyłącza światłowodowego internetowego, natomiast inwestor informuje mnie, że po wyrażeniu zgody zawrze...

Pozbycie się rur kanalizacyjnych z działki

Pozbycie się rur kanalizacyjnych z działki

Posiadam działki przemysłowe, przez które przebiegają stare rury kanalizacyjne. Nie ma służebności na ich przebieg, są wykonane niezgodnie z obecnymi przepisami. Woda odprowadzana jest z sąsiednich działek, są w niej też odpady chemiczne. Dokupiłem teraz działkę,...

Przyłącza mediów po zmianie właściciela

Przyłącza mediów po zmianie właściciela

Przed rokiem zakupiłem działkę z domem, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Mam jednak ustanowioną służebność na przejazd i przechód na jednej sąsiedniej działce, a na drugiej sąsiedniej – do przesyłu mediów. Problem dotyczy właśnie...

Wycofanie zgody na przyłącze kanalizacyjne

Wycofanie zgody na przyłącze kanalizacyjne

20 lat temu sąsiad wyraził zgodę na przeprowadzenie przez jego działkę przyłącza kanalizacyjnego, w chwili obecnej wysłał do mnie pismo o odłączenie się od kanalizacji miejskiej w terminie jednego miesiąca (nie prowadzi żadnej inwestycji, jedynie chce mi...

Podział geodezyjny działki obciążonej służebnością

Podział geodezyjny działki obciążonej służebnością

Właścicielka działki (nieruchomości) jako osoba prywatna nosi się z zamiarem podziału geodezyjnego swojej nieruchomości, na której od 60 lat ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu dla mieszkańców sześciu innych gospodarstw. Czy ma prawo dokonać takiego...

Droga dzielona z sąsiadami - budowa instalacji

Droga dzielona z sąsiadami - budowa instalacji

Na wspólnej drodze prowadzącej do 4 działek ja i sąsiad chcemy wybudować sieć wodociągową i kanalizacyjną. Udziały w drodze zakupiliśmy wraz z działkami od właściciela wszystkich czterech nieruchomości. Pozostałe 2 działki są na sprzedaż, a ich...

Problem z doprowadzeniem instalacji drogą prywatną, zakres służebności

Problem z doprowadzeniem instalacji drogą prywatną, zakres służebności

Kupiłem działkę budowlaną ze służebnością przechodu i przejazdu. Człowiek, który mi ją sprzedał, kupił ją w takim samym stanie od właściciela kilku okolicznych działek. Do działki prowadzi droga prywatna wspomnianego pierwotnego właściciela, jednak on teraz nie...

Jak pozbyć się światłowodu z działki?

Jak pozbyć się światłowodu z działki?

W 2000 r. tato przekazał mi aktem notarialnym gospodarstwo rolne. W 2011 r. na mój wniosek został zatwierdzony podział nieruchomości na mniejsze działki. Jedną z nich sprzedałam i wtedy dowiedziałam się, że przez teren działki przebiega światłowód. Nic o nim...

Usunięcie drzew z drogi koniecznej bez zgody właściciela

Usunięcie drzew z drogi koniecznej bez zgody właściciela

Minęły 3 lata od czasu, gdy sąd w postanowieniu ustanowił służebność przechodu i przejazdu do działki, gdzie mieszkam. Są odpowiednie wpisy w księdze wieczystej, jednak droga nie została mi udostępniona, ponieważ rosną na niej drzewa. Działka leży na terenie...

Parkowanie aut na szlaku służebnym

Parkowanie aut na szlaku służebnym

Jestem właścicielem nieruchomości z domem jednorodzinnym. Wjazd na posesję jest z drogi wewnętrznej służącej za dojazd do kilku posesji położonych po obu jej stronach. Droga została zrealizowana w oparciu o służebność przejazdu i przechodu na 4-metrowych...

Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »