Zagwarantowanie dostępu do mediów po podziale i sprzedaży działki

• Autor: Kinga Karaś

Sprzedajemy połowę działki, która będzie przeznaczona na działalność usługową. Pozostawimy sobie drugą część z przeznaczeniem pod dom jednorodzinny. Na tej drugiej części, oprócz prądu, nie ma mediów (woda jest ze studni i szambo zamiast przyłącza kanalizacyjnego). W przyszłości chcielibyśmy „uzbroić” powstałą działkę i przekwalifikować na budowlaną. Jak na etapie sprzedaży zagwarantować sobie możliwość przyłączenia się do mediów, które podłączy do swojej inwestycji kupujący działkę? Czy jest to możliwe, jeśli kupujący na ten moment nie ma projektu doprowadzenia mediów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagwarantowanie dostępu do mediów po podziale i sprzedaży działki

Zapewnienie dostępu do mediów – ustanowienie służebności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwana dalej: „K.c.”).

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości i zapewnieniem sobie dostępu do mediów.

W takiej sytuacji podczas sprzedaży należałoby ustanowić na sprzedawanej nieruchomości służebność przesyłu. Służebność taka może być ustanowiona za wynagrodzeniem albo bezpłatnie. W treści umowy sprzedaży (w formie aktu notarialnego) należy szczegółowo opisać jej przebieg oraz załączyć dokument graficzny określający jej przebieg. Sam jej przebieg może być później zmieniony albo na drodze porozumienia albo sądownie. Należy jednak pamiętać, iż przedmiotowe przyłącza należałoby dokonać w terminie 10 lat od ustanowienia takiej służebności. Służebność, która jest niewykonywana przez 10 lat – wygasa. Zgodnie z art. 49 K.c.:

„§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.”

Zgodnie z art. 305(1) K.c.: „Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Służebność gruntowa

Na gruncie art. 305 (4) K.c.: „Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”. Stosowanie do art. 293 K.c.:

„§ 1. Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.

§ 2. Jeżeli treść służebności gruntowej polega na obowiązku nieczynienia, przepis powyższy stosuje się tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności.”

Proszę pamiętać, że służebność gruntowa (przesyłu) nie obciąża osoby, ale nieruchomość. Dlatego służebność powinna być w akcie notarialnym sprzedaży opisana szczegółowo. Jednak jeśli kupujący nie ma jeszcze projektu doprowadzenia mediów, służebność można określić na przykład jako pas gruntu o konkretnych wymiarach i z doprecyzowanym umiejscowieniem na nieruchomości, po której będzie biegła (np. wzdłuż granicy działek). Wówczas będą Państwo mieli prawo do doprowadzenia mediów do swojej nieruchomości (w okresie 10 lat od ustanowienia służebności) przez jego nieruchomość.

Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem w Pani sytuacji jest ustanowienie służebności przesyłu, która to zostanie ujawniona w księdze wieczystej sprzedanej nieruchomości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »