Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność drogi przejazdu - Porady prawne

Jedną ze służebności gruntowych jest służebność drogowa, która polega na prawie przejazdu lub przechodu przez grunt sąsiedni. Najczęstszym powodem ustanowienia służebności drogowej jest braku dostępu określonej nieruchomości do drogi publicznej. Wówczas zainteresowany właściciel ubiega się o ustanowienie na rzecz jego nieruchomości służebności drogowej, czyli służebność drogi koniecznej. Polega ona na tym, że strony zawierają umowę co do umożliwienia korzystania z części nieruchomości władnącej w celach drogowych. Jeśli zaś w tej sprawie nie mogą dojść do porozumienia, właścicielowi nieruchomości bez dojazdu przysługuje prawo zwrócenia się do sądu o ustanowienie takie służebności.

Strona: 1 2 3


Opublikowane: 2024-06-21

Wytyczenie drogi do działki rolnej

Wytyczenie drogi do działki rolnej

Nie mamy dostępu do działki rolnej z drogi publicznej, konieczny jest przejazd przez działkę sąsiada. Jakie może być wynagrodzenie z tytułu korzystania z nieruchomości sąsiada?

Opublikowane: 2024-06-13

Służebność drogi i problemy z sąsiadem

Służebność drogi i problemy z sąsiadem

Mam problem z sąsiadem i drogą służebną. Otóż, w akcie notarialnym mam zapisaną służebność drogi, dojazdu z jasno określoną szerokością drogi, jak i jej położenie. Ostatnio sąsiad ograniczył mi dojazd do mojej posesji, zwężając mi drogę. Chcę, aby droga dojazdowa była...

Opublikowane: 2024-05-25

Zmuszenie gminy do przygotowania drogi dojazdowej do działki budowlanej

Zmuszenie gminy do przygotowania drogi dojazdowej do działki budowlanej

Jestem właścicielem działki budowlanej (mam pozwolenie na budowę) i drugiej działki przeznaczonej na poszerzenie drogi. Do mojej działki budowlanej prowadzi droga (tzn. według map) składająca się z mojej działeczki, działki gminnej i działki o nieustalonej...

Opublikowane: 2024-05-13

Ustanowienie służebności na rzecz głównego udziałowca drogi

W polskim Kodeksie cywilnym znajdują się przepisy, które regulują kwestię służebności. W niniejszym artykule przyjrzymy się im bliżej. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Lucjana – współwłaściciela działki drogowej.

Opublikowane: 2024-05-12

Brak możliwości przejazdu, do kogo wystąpić o drogę dojazdową?

Gdy dojazd do działki jest utrudniony, czasem niezbędne staje się ustanowienie drogi koniecznej . To specyficzna forma służebności, która pozwala właścicielom nieruchomości uzyskać prawnie gwarantowany dostęp do drogi publicznej przez tereny należące do...

Opublikowane: 2024-05-12

Jak pozbyć się uciążliwej służebności?

Jak pozbyć się uciążliwej służebności?

W dzisiejszych czasach prawo własności oraz kwestie związane z użytkowaniem nieruchomości często prowadzą do sporów i potrzeby poszukiwania kompromisów. Artykuł ten zagłębia się w tematykę służebności gruntowych, analizując możliwości zniesienia takiego...

Opublikowane: 2024-05-12

Poszerzenie istniejącej drogi służebnej

Kodeks cywilny reguluje możliwość zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności. Określa również zasady jej zniesienia. Artykuł ten przybliża zarówno prawa, jak i obowiązki stron zaangażowanych w spór dotyczący służebności, podkreślając znaczenie mediacji i...

Opublikowane: 2024-05-11

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Służebność gruntowa może zostać zniesiona, jeśli utraci swoje znaczenie dla nieruchomości władnącej. Art. 295 Kodeksu cywilnego otwiera drogę właścicielom nieruchomości obciążonych do żądania zniesienia służebności bez...

Opublikowane: 2024-05-11

Utwardzenie drogi służebnej

Utwardzenie drogi służebnej

Jakie prawa i obowiązki wynikają z ustanowienia służebności gruntowej? W niniejszym artykule omawiamy tę kwestię. Analizujemy przepisy prawa cywilnego, które dotyczą utwardzenia drogi służebnej . Wyjaśniamy, jakie są ograniczenia w zakresie modyfikacji drogi....

Opublikowane: 2024-05-11

Zmiana przebiegu drogi koniecznej bez uzgodnienia

Służebność gruntowa umożliwia właścicielom różnych nieruchomości korzystanie z cudzego gruntu na określonych warunkach. Dzisiaj przyjrzymy się sytuacji, w której droga konieczna została ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości,...

Opublikowane: 2024-05-11

Droga konieczna na ogrodzonej działce

Droga konieczna na ogrodzonej działce

Służebność drogi koniecznej ustanawia się w przypadku, gdy dana nieruchomość z różnych przyczyn nie ma bezpośredniego połączenia z drogą publiczną. Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują warunki, jakie trzeba spełnić, aby ustanowienie służebności drogi koniecznej...

Opublikowane: 2024-05-11

Wykupienie udziału w drodze i wykreślenie służebności

Wykupienie udziału w drodze i wykreślenie służebności

Służebność gruntowa jest jednym z elementów, który może znacząco wpływać na korzystanie z nieruchomości. Możliwe jest jednak usunięcie takiej służebności z księgi wieczystej, w tym wygaśnięcie w wyniku niewykonywania przez określony czas, zniesienie za...

Opublikowane: 2024-04-03

Podział działki bez dostępu do drogi publicznej

Podział działki bez dostępu do drogi publicznej

W niniejszym artykule omówimy kwestie prawne dotyczące podziału działki. Przeanalizujemy przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wyjaśnimy również, czy można dokonać podziału działki bez dostępu do drogi publicznej . Jako przykład posłuży nam...

Opublikowane: 2024-03-21

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Regulacje dotyczące szerokości minimalnej dróg koniecznych są ważnym elementem zapewniającym odpowiedni dostęp do nieruchomości oraz bezpieczeństwo użytkowników. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku precyzuje wymogi, jakie...

Opublikowane: 2024-03-20

Służebność przejazdu i przechodu - prawa i obowiązki

Służebność przejazdu i przechodu - prawa i obowiązki

Artykuł porusza kluczowe aspekty prawne związane z ustanowieniem służebności drogowej , która jest ograniczonym prawem rzeczowym i wymaga dopełnienia formalności notarialnych. Omawia również kwestie dotyczące szerokości drogi koniecznej. Zagadnienia...

Opublikowane: 2024-03-19

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Dostęp do drogi publicznej jest niezbędny dla właściwego funkcjonowania nieruchomości. Artykuł ten omawia proces ustanowienia służebności drogi koniecznej , który pozwala właścicielom nieruchomości, nieposiadającym odpowiedniego...

Opublikowane: 2024-03-12

Brak dojazdu do działki, jak ustalić drogę dojazdową?

Brak dojazdu do działki, jak ustalić drogę dojazdową?

Ustanowienie służebności drogi koniecznej umożliwia właścicielom nieruchomości dotarcie do działek, które nie mają bezpośredniego połączenia z drogą publiczną. Niniejszy artykuł omawia wymogi prawne, procedury oraz praktyczne aspekty związane z ustanawianiem takiej...

Opublikowane: 2024-03-05

Blokowanie drogi służebnej przez sąsiadów

Blokowanie drogi służebnej przez sąsiadów

Droga służebna to często optymalne rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości gruntowych. Kwestie związane z taką służebnością mogą jednak wywoływać niejasności i różnego typu problemy. Z takim kłopotem zwróciła się do nas pani Monika. Posiada...

Opublikowane: 2024-02-25

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

W sytuacji trudności z dostępem do własnej posesji spowodowanych zniszczeniem drogi istnieje możliwość złożenia wniosku o ustanowienie drogi koniecznej . Artykuł wyjaśnia, jak na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego właściciel...

Opublikowane: 2024-01-19

Co zrobić, gdy sprzedający nieruchomość wzywa do ustanowienia bezpłatnej służebności?

Co zrobić, gdy sprzedający nieruchomość wzywa do ustanowienia bezpłatnej służebności?

Kupiliśmy działkę z domem. Sprzedający w momencie podpisywania aktu notarialnego nie ustanowił służebności dla swojej drugiej działki, do której miał dojeżdżać przez naszą działkę (było to warunkiem podziału). Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo, w którym sprzedający wzywa...

Opublikowane: 2023-11-26

Zagradzanie wspólnej drogi przez współwłaścicieli

Zagradzanie wspólnej drogi przez współwłaścicieli

Jestem współwłaścicielką nieruchomości gruntowej, na której stoi budynek mieszkalny z trzema mieszkaniami. Moje mieszkanie jest ostatnie w wewnętrznej stronie działki. Jedyny wjazd/wyjazd do drogi publicznej biegnie przez całą długość budynku mieszkalnego, jest to pas gruntu o...

Opublikowane: 2023-11-21

Koszty urzędowe ustanowienia służebności drogi

Koszty urzędowe ustanowienia służebności drogi

Kiedy chcemy ustanowić służebność drogową, czyli prawo przejścia lub przejazdu przez czyjąś działkę, istotne jest poznanie związanych z tym kosztów urzędowych. Artykuł ten rzetelnie przybliża, z jakimi opłatami należy się liczyć podczas tego procesu – od notariusza,...

Opublikowane: 2023-11-21

Ustanowienie służebności drogi dla sąsiada

Ustanowienie służebności drogi dla sąsiada

Ustanowienie służebności gruntowej dla sąsiada, który nie ma dostępu do publicznej drogi z własnej nieruchomości, jest częstym wyzwaniem dla właścicieli gruntów. Jeśli sąsiad chce zyskać prawnie zabezpieczony dostęp do swojej działki poprzez naszą nieruchomość, pojawiają...

Opublikowane: 2023-11-12

Wystąpienie do właściciela o udostępnienie pasa gruntu w celu skomunikowania działki

Wystąpienie do właściciela o udostępnienie pasa gruntu w celu skomunikowania działki

Posiadam działkę budowlaną, muszę ją skomunikować z drogą publiczną. Jest do niej przejazd po cudzym pasie gruntu, używanym właśnie jako droga. Co zrobić, aby wystąpić do właściciela (który nie widzi problemu, aby ją udostępnić na drogę) o użyczenie drogi...

Opublikowane: 2023-09-22

Czy do działki bez możliwości zabudowy przysługuje dojazd po gruntach sąsiada?

Czy do działki bez możliwości zabudowy przysługuje dojazd po gruntach sąsiada?

Posiadamy 18-arową działkę, która jest w drugiej linii zabudowy. Tuż przed nią jest dom sąsiada, obok – dom drugiego sąsiada, którego gospodarstwo ciągnie się też do drugiej linii zabudowy. Z kolei po prawej stronie są nieużytki, które mają kilku właścicieli....

Opublikowane: 2023-07-28

Czy współwłaściciel jest uprawniony wystąpić o ustanowienie drogi koniecznej?

Czy współwłaściciel jest uprawniony wystąpić o ustanowienie drogi koniecznej?

Jestem współwłaścicielką gospodarstwa wraz z domem w udziale 1/4. Nie mam drogi dojazdowej. Sąsiedzi mają ustanowioną dla siebie drogę służebną przez 4 działki. Czy jako współwłaściciel, który obecnie mieszka w tym domu i na dodatek ma...

Opublikowane: 2023-07-21

Odziedziczona działka rolna bez dostępu do drogi publicznej

Odziedziczona działka rolna bez dostępu do drogi publicznej

Ojciec miał ziemię orną, na której uprawiał zboże. Po jego śmierci otrzymałem w spadku ok. 2 ha ziemi, tak jak moje rodzeństwo – siostra i brat, którym też przypadły działki rolne. Niestety, ziemia, która jest moją własnością, nie ma dostępu do drogi...

Opublikowane: 2023-07-14

Dojazd do posesji przez działkę sąsiada a służebność drogi koniecznej

Dojazd do posesji przez działkę sąsiada a służebność drogi koniecznej

Rodzice przepisali na mnie działkę znajdującą się za ich domem (zgodę na drogę do swojego domu dostali od sąsiadów, ale ci sami nie zgadzają się na dojazd do mojej działki). Aby dostać się do niej, muszę skorzystać z drogi rodziców, do której nie mam prawa własności....

Opublikowane: 2023-06-30

Budowa domu, gdy służebność drogi koniecznej przebiega przez tereny leśne

Budowa domu, gdy służebność drogi koniecznej przebiega przez tereny leśne

Zakupiłem działkę, która w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako MR/MN (mieszkaniowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna). Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi gminnej, ale poprzez inne działki, przez które mam ustanowioną...

Opublikowane: 2023-06-05

Czy właściciel gruntu powinien zapłacić za wykreślenie służebności drogowej?

Czy właściciel gruntu powinien zapłacić za wykreślenie służebności drogowej?

Zakupiłem działkę budowlaną ze służebnością dojazdu poprzez wydzielony fragment działki sąsiedniej. Jednak ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie tam utwardzonej drogi byłoby skomplikowane i kosztowne. Na moją prośbę właściciel wytyczył drugą drogę do mojej...

Opublikowane: 2023-05-26

Czy nowa nawierzchnia z kostki brukowej to powód do ograniczenia przejazdu?

Czy nowa nawierzchnia z kostki brukowej to powód do ograniczenia przejazdu?

Mam na swojej działce wypożyczalnię skuterów, a po drugiej stronie mieszka sąsiad, z którym łączy mnie służebność drogi koniecznej. Mam prawo przejeżdżać i przechodzić przez jego działkę, która jemu również służy jako dojazd do posesji. Sąsiad przed swoim...

Opublikowane: 2023-04-17

Czy można zakupić działkę bez drogi dojazdowej?

Czy można zakupić działkę bez drogi dojazdowej?

Chciałbym zakupić sąsiadującą z moją nieruchomością działkę, której właścicielem jest PKP. Złożyłem więc do nich zapytanie, czy istniej możliwość sprzedaży i poinformowałem, że jestem chętny. PKP odpowiedziało, że wymieniona nieruchomość nie posiada...

Opublikowane: 2023-04-03

Jak ustanowić drogę konieczną, jeśli nie wiadomo, kto jest jej właścicielem?

Jak ustanowić drogę konieczną, jeśli nie wiadomo, kto jest jej właścicielem?

Przed 20 laty kupiliśmy wspólnie z mężem działkę rolną. Działka ta znajduje się przy drodze prywatnej, w której nie posiadamy udziałów. Kupując ją nie mieliśmy wiedzy o tym, że leży przy drodze prywatnej i powinniśmy wykupić udział lub służebność...

Opublikowane: 2023-03-13

Zabezpieczenie ustanowienia służebności

Zabezpieczenie ustanowienia służebności

Planuję zakupić działkę będącą drogą dojazdową do mojej posesji. Zbywcy chcą, aby wraz ze sprzedażą ustanowić służebność na rzecz ich działki w związku z przebiegającą pod drogą linią energetyczną. Dodatkowo, aby umożliwić ewentualną naprawę tej linii...

Opublikowane: 2023-02-06

Zakup współwłasności w drodze - plusy i minusy

Zakup współwłasności w drodze - plusy i minusy

50 lat temu kupiliśmy działkę i korzystaliśmy do tej pory z prywatnej drogi dojazdowej do drogi publicznej. Również właściciele sąsiednich działek z niej korzystali. Teraz jej właścicielka chce, żeby wszyscy kupili udziały w tej drodze w wymiarze 1/144....

Opublikowane: 2022-10-31

Zrzeczenie się służebności drogowej przez uprawnionych

Zrzeczenie się służebności drogowej przez uprawnionych

Sprzedaję nieruchomość, na której widnieje służebność drogowa, co komplikuje sprzedaż. Osoby uprawnione do służebności są gotowe się jej zrzec. Jak sprawnie można zamknąć ten temat?

Opublikowane: 2022-09-16

Jak załatwić dojazd do budynku przez teren spółdzielni?

Jak załatwić dojazd do budynku przez teren spółdzielni?

W punkcie między narożnikami budynków, w którym mieszkam, i należącego do spółdzielni, jest 2,7 m. Jest na tyle wąsko, że śmieciarka odbierająca śmieci nie może dojechać na teren podwórka. Do budynku przynależna jest działka spółdzielni. Pozostały teren po prawej...

Opublikowane: 2022-05-23

Czy mam obowiązek nadać służebność drogi?

Czy mam obowiązek nadać służebność drogi?

Sąsiadka chce, żebym jej dała służebność drogi, która leży pomiędzy naszymi działkami i jest moją prywatną drogą. Ona ma po drugiej stronie działki drogę, ale ma 4 m, a ona chce na działce budować budynek. Czy ja mam obowiązek służebności i jak policzyć...

Opublikowane: 2022-04-22

Utrzymanie i ulepszanie drogi koniecznej

Utrzymanie i ulepszanie drogi koniecznej

Mam pytanie dotyczące utrzymania i ulepszania drogi koniecznej. Zamierzam kupić działkę, która powstała po wydzieleniu z innej, większej. Dojazd do tej większej działki jest ustanowiony jako służebność drogowa przejazdu i przechodu. Służebność wpisana...

Opublikowane: 2022-01-07

Cofnięcie służebności drogi dojazdowej

Cofnięcie służebności drogi dojazdowej

Posiadam działkę z domem, gdzie ustanowiona jest służebności drogi dojazdowej do działki sąsiada. Służebność jest moją własnością. Sąsiad ma dogodny dojazd do swojej działki z drugiej strony, co sprawia, że nie korzysta ze służebności. Jakie mam szanse cofnięcia...

Czy można postawić bramę na drodze służebnej?

Czy można postawić bramę na drodze służebnej?

Moi rodzice posiadali hektar pola, który przekształcili na działki budowlane. Jedną w środku tata po rozwodzie sprzedał ze służebnością dojazdu przez moja działkę tuż pod samym domem. W planach zagospodarowania przestrzennego są dwie drogi, których obecnie jeszcze nie...

Ustanowienie przez sąsiada drogi dojazdowej do działki

Ustanowienie przez sąsiada drogi dojazdowej do działki

Rodzeństwo w spadku dostało ziemię po ojcu. Sąsiad tej nieruchomości ma wolę zakupu kawałka działki z przeznaczeniem na drogę dojazdową. Nikt z właścicieli nie zgadza się na sprzedaż. Sąsiad grozi sprawą w sądzie że ma prawo do ustanowienia drogi...

Służebność przejazdu a poruszanie się po działce służebnej

Służebność przejazdu a poruszanie się po działce służebnej

Działka rolna jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów bez podania, w którym dokładnie miejscu. Jest to działka wąska i długa, na całej długości utwardzona asfaltem. Właściciel nieruchomości obciążonej użytkuje ją jako...

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Ustanowiliśmy z trójką sąsiadów kilka lat temu drogę dojazdową do działek budowlanych (droga ma statut drogi służebnej, nie jest wpisana do ksiąg wieczystych). Chciałabym uzyskać wszelkie informacje, jakie będziemy mieć prawa i obowiązki, jeśli przekształcimy tę...

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Jestem właścicielem działki, na której wybudowałem dom, a przez którą ustanowiona jest prawo przechodu i przegonu zwierząt. Jest wydzielona droga. Chciałbym tą drogę utwardzić, położyć kostkę (dojazd do domu). Służebnik, właściciel pola znajdującego się dalej,...

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Działka rolna jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów bez podania, w którym dokładnie miejscu. Jest to działka wąska i długa, na całej długości utwardzona asfaltem. Właściciel nieruchomości obciążonej użytkuje ją jako...

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

W akcie notarialnym jest określony przejazd i przejście dla każdoczesnego właściciela przez moją działkę. Dom jest dwurodzinny. Ma około 60 lat. W 2000 roku mama kupiła swoją część domu od nadleśnictwa. W 2003 roku sąsiad wykupił drugą część domu. Została...

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Mam problem z uzyskaniem warunków zabudowy na budowę domu. Problem stanowi droga wewnętrzna gminna i stanowisko urzędników w tej sprawie. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy ubiegając się o warunki zabudowy, musimy mieć służebność od burmistrza miasta na drogę...

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Mamy problem z korzystaniem z drogi służebnej i wyegzekwowaniem szerokości drogi dojazdowej w służebności. Sąsiad który jest właścicielem drogi służebnej ciągle utrudnia przejazd i stwarza problemy. Sąsiedzi mimo zapisu o 250 cm szerokości uważają...

Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Jestem właścicielem działki, przez którą nieodpłatnie ustanowiłem służebność przejazdu do działki mojego kuzyna. Na tej jego działce stoi budynek gospodarczy. Następnie służebność do działki kuzyna przebiega przez nieruchomość, której jesteśmy współwłaścicielami...

Strona: 1 2 3

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »