Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność drogi przejazdu - Porady prawne

Jedną ze służebności gruntowych jest służebność drogowa, która polega na prawie przejazdu lub przechodu przez grunt sąsiedni. Najczęstszym powodem ustanowienia służebności drogowej jest braku dostępu określonej nieruchomości do drogi publicznej. Wówczas zainteresowany właściciel ubiega się o ustanowienie na rzecz jego nieruchomości służebności drogowej, czyli służebność drogi koniecznej. Polega ona na tym, że strony zawierają umowę co do umożliwienia korzystania z części nieruchomości władnącej w celach drogowych. Jeśli zaś w tej sprawie nie mogą dojść do porozumienia, właścicielowi nieruchomości bez dojazdu przysługuje prawo zwrócenia się do sądu o ustanowienie takie służebności.

Strona: 1 2 3


Opublikowane: 2024-01-19

Co zrobić, gdy sprzedający nieruchomość wzywa do ustanowienia bezpłatnej służebności?

Co zrobić, gdy sprzedający nieruchomość wzywa do ustanowienia bezpłatnej służebności?

Kupiliśmy działkę z domem. Sprzedający w momencie podpisywania aktu notarialnego nie ustanowił służebności dla swojej drugiej działki, do której miał dojeżdżać przez naszą działkę (było to warunkiem podziału). Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo, w którym sprzedający wzywa...

Opublikowane: 2023-11-26

Zagradzanie wspólnej drogi przez współwłaścicieli

Zagradzanie wspólnej drogi przez współwłaścicieli

Jestem współwłaścicielką nieruchomości gruntowej, na której stoi budynek mieszkalny z trzema mieszkaniami. Moje mieszkanie jest ostatnie w wewnętrznej stronie działki. Jedyny wjazd/wyjazd do drogi publicznej biegnie przez całą długość budynku mieszkalnego, jest to pas gruntu o...

Opublikowane: 2023-11-21

Koszty urzędowe ustanowienia służebności drogi

Koszty urzędowe ustanowienia służebności drogi

Kiedy chcemy ustanowić służebność drogową, czyli prawo przejścia lub przejazdu przez czyjąś działkę, istotne jest poznanie związanych z tym kosztów urzędowych. Artykuł ten rzetelnie przybliża, z jakimi opłatami należy się liczyć podczas tego procesu – od notariusza,...

Opublikowane: 2023-11-21

Ustanowienie służebności drogi dla sąsiada

Ustanowienie służebności drogi dla sąsiada

Ustanowienie służebności gruntowej dla sąsiada, który nie ma dostępu do publicznej drogi z własnej nieruchomości, jest częstym wyzwaniem dla właścicieli gruntów. Jeśli sąsiad chce zyskać prawnie zabezpieczony dostęp do swojej działki poprzez naszą nieruchomość, pojawiają...

Opublikowane: 2023-11-12

Wystąpienie do właściciela o udostępnienie pasa gruntu w celu skomunikowania działki

Wystąpienie do właściciela o udostępnienie pasa gruntu w celu skomunikowania działki

Posiadam działkę budowlaną, muszę ją skomunikować z drogą publiczną. Jest do niej przejazd po cudzym pasie gruntu, używanym właśnie jako droga. Co zrobić, aby wystąpić do właściciela (który nie widzi problemu, aby ją udostępnić na drogę) o użyczenie drogi...

Opublikowane: 2023-09-22

Czy do działki bez możliwości zabudowy przysługuje dojazd po gruntach sąsiada?

Czy do działki bez możliwości zabudowy przysługuje dojazd po gruntach sąsiada?

Posiadamy 18-arową działkę, która jest w drugiej linii zabudowy. Tuż przed nią jest dom sąsiada, obok – dom drugiego sąsiada, którego gospodarstwo ciągnie się też do drugiej linii zabudowy. Z kolei po prawej stronie są nieużytki, które mają kilku właścicieli....

Opublikowane: 2023-07-28

Czy współwłaściciel jest uprawniony wystąpić o ustanowienie drogi koniecznej?

Czy współwłaściciel jest uprawniony wystąpić o ustanowienie drogi koniecznej?

Jestem współwłaścicielką gospodarstwa wraz z domem w udziale 1/4. Nie mam drogi dojazdowej. Sąsiedzi mają ustanowioną dla siebie drogę służebną przez 4 działki. Czy jako współwłaściciel, który obecnie mieszka w tym domu i na dodatek ma...

Opublikowane: 2023-07-21

Odziedziczona działka rolna bez dostępu do drogi publicznej

Odziedziczona działka rolna bez dostępu do drogi publicznej

Ojciec miał ziemię orną, na której uprawiał zboże. Po jego śmierci otrzymałem w spadku ok. 2 ha ziemi, tak jak moje rodzeństwo – siostra i brat, którym też przypadły działki rolne. Niestety, ziemia, która jest moją własnością, nie ma dostępu do drogi...

Opublikowane: 2023-07-14

Dojazd do posesji przez działkę sąsiada a służebność drogi koniecznej

Dojazd do posesji przez działkę sąsiada a służebność drogi koniecznej

Rodzice przepisali na mnie działkę znajdującą się za ich domem (zgodę na drogę do swojego domu dostali od sąsiadów, ale ci sami nie zgadzają się na dojazd do mojej działki). Aby dostać się do niej, muszę skorzystać z drogi rodziców, do której nie mam prawa własności....

Opublikowane: 2023-06-30

Budowa domu, gdy służebność drogi koniecznej przebiega przez tereny leśne

Budowa domu, gdy służebność drogi koniecznej przebiega przez tereny leśne

Zakupiłem działkę, która w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako MR/MN (mieszkaniowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna). Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi gminnej, ale poprzez inne działki, przez które mam ustanowioną...

Opublikowane: 2023-06-05

Czy właściciel gruntu powinien zapłacić za wykreślenie służebności drogowej?

Czy właściciel gruntu powinien zapłacić za wykreślenie służebności drogowej?

Zakupiłem działkę budowlaną ze służebnością dojazdu poprzez wydzielony fragment działki sąsiedniej. Jednak ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie tam utwardzonej drogi byłoby skomplikowane i kosztowne. Na moją prośbę właściciel wytyczył drugą drogę do mojej...

Opublikowane: 2023-05-26

Czy nowa nawierzchnia z kostki brukowej to powód do ograniczenia przejazdu?

Czy nowa nawierzchnia z kostki brukowej to powód do ograniczenia przejazdu?

Mam na swojej działce wypożyczalnię skuterów, a po drugiej stronie mieszka sąsiad, z którym łączy mnie służebność drogi koniecznej. Mam prawo przejeżdżać i przechodzić przez jego działkę, która jemu również służy jako dojazd do posesji. Sąsiad przed swoim...

Opublikowane: 2023-04-17

Czy można zakupić działkę bez drogi dojazdowej?

Czy można zakupić działkę bez drogi dojazdowej?

Chciałbym zakupić sąsiadującą z moją nieruchomością działkę, której właścicielem jest PKP. Złożyłem więc do nich zapytanie, czy istniej możliwość sprzedaży i poinformowałem, że jestem chętny. PKP odpowiedziało, że wymieniona nieruchomość nie posiada...

Opublikowane: 2023-04-03

Jak ustanowić drogę konieczną, jeśli nie wiadomo, kto jest jej właścicielem?

Jak ustanowić drogę konieczną, jeśli nie wiadomo, kto jest jej właścicielem?

Przed 20 laty kupiliśmy wspólnie z mężem działkę rolną. Działka ta znajduje się przy drodze prywatnej, w której nie posiadamy udziałów. Kupując ją nie mieliśmy wiedzy o tym, że leży przy drodze prywatnej i powinniśmy wykupić udział lub służebność...

Opublikowane: 2023-03-13

Zabezpieczenie ustanowienia służebności

Zabezpieczenie ustanowienia służebności

Planuję zakupić działkę będącą drogą dojazdową do mojej posesji. Zbywcy chcą, aby wraz ze sprzedażą ustanowić służebność na rzecz ich działki w związku z przebiegającą pod drogą linią energetyczną. Dodatkowo, aby umożliwić ewentualną naprawę tej linii...

Opublikowane: 2023-02-06

Zakup współwłasności w drodze - plusy i minusy

Zakup współwłasności w drodze - plusy i minusy

50 lat temu kupiliśmy działkę i korzystaliśmy do tej pory z prywatnej drogi dojazdowej do drogi publicznej. Również właściciele sąsiednich działek z niej korzystali. Teraz jej właścicielka chce, żeby wszyscy kupili udziały w tej drodze w wymiarze 1/144....

Opublikowane: 2022-10-31

Zrzeczenie się służebności drogowej przez uprawnionych

Zrzeczenie się służebności drogowej przez uprawnionych

Sprzedaję nieruchomość, na której widnieje służebność drogowa, co komplikuje sprzedaż. Osoby uprawnione do służebności są gotowe się jej zrzec. Jak sprawnie można zamknąć ten temat?

Opublikowane: 2022-09-16

Jak załatwić dojazd do budynku przez teren spółdzielni?

Jak załatwić dojazd do budynku przez teren spółdzielni?

W punkcie między narożnikami budynków, w którym mieszkam, i należącego do spółdzielni, jest 2,7 m. Jest na tyle wąsko, że śmieciarka odbierająca śmieci nie może dojechać na teren podwórka. Do budynku przynależna jest działka spółdzielni. Pozostały teren po prawej...

Opublikowane: 2022-05-23

Czy mam obowiązek nadać służebność drogi?

Czy mam obowiązek nadać służebność drogi?

Sąsiadka chce, żebym jej dała służebność drogi, która leży pomiędzy naszymi działkami i jest moją prywatną drogą. Ona ma po drugiej stronie działki drogę, ale ma 4 m, a ona chce na działce budować budynek. Czy ja mam obowiązek służebności i jak policzyć...

Opublikowane: 2022-04-22

Utrzymanie i ulepszanie drogi koniecznej

Utrzymanie i ulepszanie drogi koniecznej

Mam pytanie dotyczące utrzymania i ulepszania drogi koniecznej. Zamierzam kupić działkę, która powstała po wydzieleniu z innej, większej. Dojazd do tej większej działki jest ustanowiony jako służebność drogowa przejazdu i przechodu. Służebność wpisana...

Opublikowane: 2022-01-07

Cofnięcie służebności drogi dojazdowej

Cofnięcie służebności drogi dojazdowej

Posiadam działkę z domem, gdzie ustanowiona jest służebności drogi dojazdowej do działki sąsiada. Służebność jest moją własnością. Sąsiad ma dogodny dojazd do swojej działki z drugiej strony, co sprawia, że nie korzysta ze służebności. Jakie mam szanse cofnięcia...

Zawarcie umowy służebności przechodu i przejazdu

Zawarcie umowy służebności przechodu i przejazdu

Zawieram umowę służebności przechodu i przejazdu po drodze utwardzonej w 2008 roku, przebiegającej po dwu sąsiednich działkach (mojej i sąsiada A. ), obciążających mniej więcej równo (po około 150 m 2 ) każdą z działek. Dodam, że rozgraniczenie...

Brak dojazdu do działek - jak ustalić drogę dojazdową?

Brak dojazdu do działek - jak ustalić drogę dojazdową?

Nie mam drogi dojazdowej do dwóch moich działek. Pierwotnie według planów miała byś droga gminna. Gmina jednak nie chce tej drogi wybudować. Myślę o ustaleniu służebności przez działkę sąsiada, do drogi asfaltowej. Jak mam to formalnie zrobić, od czego zacząć? Jak...

Czy można postawić bramę na drodze służebnej?

Czy można postawić bramę na drodze służebnej?

Moi rodzice posiadali hektar pola, który przekształcili na działki budowlane. Jedną w środku tata po rozwodzie sprzedał ze służebnością dojazdu przez moja działkę tuż pod samym domem. W planach zagospodarowania przestrzennego są dwie drogi, których obecnie jeszcze nie...

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Sąsiaduję z działką, na której jest zapisana służebność przejazdu. Ta działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Ostatnio kupił ją inwestor wraz z inną działką, sąsiadującą z działką ze służebnością. Ta druga działka ma z kolei szeroki dostęp...

Ustanowienie przez sąsiada drogi dojazdowej do działki

Ustanowienie przez sąsiada drogi dojazdowej do działki

Rodzeństwo w spadku dostało ziemię po ojcu. Sąsiad tej nieruchomości ma wolę zakupu kawałka działki z przeznaczeniem na drogę dojazdową. Nikt z właścicieli nie zgadza się na sprzedaż. Sąsiad grozi sprawą w sądzie że ma prawo do ustanowienia drogi...

Służebność przejazdu a poruszanie się po działce służebnej

Służebność przejazdu a poruszanie się po działce służebnej

Działka rolna jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów bez podania, w którym dokładnie miejscu. Jest to działka wąska i długa, na całej długości utwardzona asfaltem. Właściciel nieruchomości obciążonej użytkuje ją jako...

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Ustanowiliśmy z trójką sąsiadów kilka lat temu drogę dojazdową do działek budowlanych (droga ma statut drogi służebnej, nie jest wpisana do ksiąg wieczystych). Chciałabym uzyskać wszelkie informacje, jakie będziemy mieć prawa i obowiązki, jeśli przekształcimy tę...

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Prawo przechodu i przegonu zwierząt a prawo przejazdu

Jestem właścicielem działki, na której wybudowałem dom, a przez którą ustanowiona jest prawo przechodu i przegonu zwierząt. Jest wydzielona droga. Chciałbym tą drogę utwardzić, położyć kostkę (dojazd do domu). Służebnik, właściciel pola znajdującego się dalej,...

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Określenie korzystania ze służebności przejazdu przez właściciela działki

Działka rolna jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów bez podania, w którym dokładnie miejscu. Jest to działka wąska i długa, na całej długości utwardzona asfaltem. Właściciel nieruchomości obciążonej użytkuje ją jako...

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

Zniesienie prawa przejścia i przejazdu po ustanowieniu nowej drogi

W akcie notarialnym jest określony przejazd i przejście dla każdoczesnego właściciela przez moją działkę. Dom jest dwurodzinny. Ma około 60 lat. W 2000 roku mama kupiła swoją część domu od nadleśnictwa. W 2003 roku sąsiad wykupił drugą część domu. Została...

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Mam problem z uzyskaniem warunków zabudowy na budowę domu. Problem stanowi droga wewnętrzna gminna i stanowisko urzędników w tej sprawie. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy ubiegając się o warunki zabudowy, musimy mieć służebność od burmistrza miasta na drogę...

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Mamy problem z korzystaniem z drogi służebnej i wyegzekwowaniem szerokości drogi dojazdowej w służebności. Sąsiad który jest właścicielem drogi służebnej ciągle utrudnia przejazd i stwarza problemy. Sąsiedzi mimo zapisu o 250 cm szerokości uważają...

Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Jestem właścicielem działki, przez którą nieodpłatnie ustanowiłem służebność przejazdu do działki mojego kuzyna. Na tej jego działce stoi budynek gospodarczy. Następnie służebność do działki kuzyna przebiega przez nieruchomość, której jesteśmy współwłaścicielami...

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Mój ojciec przed śmiercią ustnie ustalił służebność przejazdu i dojazdu dla wujka przez naszą nieruchomość. Podpisał też w tej sprawie krótki dokument. W międzyczasie wydzielono drogę bezpośrednio do działki wujka, ale jest to obecnie pole trawy....

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

W 1992 roku zakupiłem działkę budowlaną położoną przy wytyczonej drodze wewnętrznej prowadzącej do drogi publicznej (gminnej). Przez lata nie byłem zainteresowany zabudową tej działki. W międzyczasie bywałem tam kilkakrotnie i stwierdziłem, że w drodze...

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Zakupiliśmy działkę ze służebnością przejazdu inną działką, która jest drogą. Droga ma 3,2 m szerokości w najwęższym miejscu i łączy się z drogą publiczną. Starostwo twierdzi, że droga musi mieć 5 metrów szerokości. Czy jest to zgodne z rzeczywistością? Szukając...

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Na działce sąsiadującej z moją działką, wzdłuż ogrodzenia (pas szerokości 5 m) jest ustanowiona służebność – „prawo przejścia i przechodu”, tak zostało to zapisane w księdze wieczystej. W ubiegłym roku kupiłem tę sąsiednią działkę,...

Zmiana treści służebności drogi koniecznej

Zmiana treści służebności drogi koniecznej

Kupiłem działkę, przez którą prowadzi droga szutrowa do sąsiada – taka zwyczajowa, bez żadnych umów. Sąsiad, który z niej korzysta, złożył do sądu wniosek o zmianę treści służebności drogi koniecznej. On bowiem ma na swoją rzecz ustanowioną służebność...

Zagrożenie odcięcia działki od drogi publicznej, co robić?

Zagrożenie odcięcia działki od drogi publicznej, co robić?

Mieszkam w domu jednorodzinnym położonym na działce, która jest moją własnością (mapka w załączniku). Graniczę z dużym przedsiębiorcą, który wykupił już większość działek wokół mnie. Teraz wyszło na jaw, że droga dojazdowa do mojej działki ma szerokość jedynie 1,5...

Parkowanie samochodu na drodze służebnej

Parkowanie samochodu na drodze służebnej

Na mojej działce jest służebność przejazdu, sąsiad korzysta z tej służebności dwa razy w roku, kiedy dostarczają jemu opał na zimę. Ostatnio bardzo skonfliktowałam się z sąsiadem o to, czy mój samochód może stać w tym właśnie miejscu. Nadmieniam,...

Czy służebność drogi gminnej wewnętrznej może uchwalić rada gminy?

Czy służebność drogi gminnej wewnętrznej może uchwalić rada gminy?

Przed 3 laty, aby zapewnić sobie dojazd drogą wewnętrzną gminną, wystąpiliśmy do burmistrza z wnioskiem o ustanowienie służebności na tej drodze. Niestety zbył nas, twierdząc, że zastanowi się po zakończeniu inwestycji na sąsiadującym z nami terenie. Czekaliśmy...

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Działkę zakupiłam w 1995 roku z prawem dojazdu. Właściciel sprzedał następną działkę w 1997 roku łącznie z moją drogą dojazdową. Nowi właściciele udostępniali mi dojazd. Teraz chcą sprzedać swoją działkę, ale bez gwarancji dla mnie a, nie mam dojazdu....

Podział nieruchomości bez zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Podział nieruchomości bez zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Byłem właścicielem 1,5-hektarowej działki, która z jednej strony przylegała do drogi publicznej (powiatowej), a z drugiej była ograniczona drogą polną (własność Skarbu Państwa). Przed kilku laty dokonałem podziału tej nieruchomości na cztery działki. Trzy...

Usunięcie przeszkód z drogi koniecznej

Moja żona odziedziczyła niewielką działkę budowlaną. Działka nie ma żadnej drogi dojazdowej. Po 10 (!) i kilku sądach mam prawomocnie postanowienie o służebności drogi koniecznej. Na chwilę obecną mam służebność drogi koniecznej przez działki czterech sąsiadów....

Problemy z dojazdem do posesji

Problemy z dojazdem do posesji

Mam problem z sąsiadem, z którym posiadam drogę dojazdową we współwłasności. Kilka lat temu sąsiad bez mojej wiedzy i zgody posadził sporo roślin na tej drodze. Niedawno zamieszkałam w domu i zaczęły się kłopoty. Jego liczni goście parkują na drodze,...

Niszczenie drogi dojazdowej przez sąsiada

Niszczenie drogi dojazdowej przez sąsiada

Jestem współwłaścicielem działki, do której należy droga (polna) biegnąca wzdłuż mojej działki do działki sąsiedniej ze służebnością dla owej działki sąsiedniej z zapisem do księgi wieczystej. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się działka bez służebności,...

Uzyskanie służebności lub odkupienie kawałka ziemi

Uzyskanie służebności lub odkupienie kawałka ziemi

Jestem właścicielem nieruchomości, na której prowadzę działalność gospodarczą, transport autobusowy. Dostęp do drogi publicznej miałem droga wewnętrzna, której jestem współwłaścicielem. Droga wewnętrzna przebiega przy działce do tej pory nieogrodzonej. W tym roku...

Jak wyegzekwować utwardzenie drogi do działki?

Jak wyegzekwować utwardzenie drogi do działki?

Dwa lata temu zakupiliśmy działkę i rozpoczęliśmy budowę domu. Nasza działka została zakupiona wraz ze służebnością gruntową i z zobowiązaniem sprzedającego do utwardzenia drogi do działki. Niestety do tej pory właściciel nie wykonał drogi dojazdowej, jest ona...

Uciążliwe sąsiedztwo drogi gminnej na działce

Uciążliwe sąsiedztwo drogi gminnej na działce

Na działce, która stanowi moją i męża własność, znajduje się droga gminna (tak jest oznaczona na mapkach). Ta droga od bardzo dawna użytkowana jest przez wszystkich mieszkańców. Ma ona szerokość 2,30 m. Z drugiej strony domu także jest droga gminna, prowadząca...

Strona: 1 2 3

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »