Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność przesyłu - Porady prawne

Obok służebności osobistej i gruntowej w polskim prawie unormowana została trzecia szczególna forma służebności – służebność przesyłu. Reguluje ona sprawy związane z koniecznością przeprowadzenia przez cudze nieruchomości urządzeń przesyłowych gazu, energii elektrycznej, płynów, światłowodów itp., a następnie dostępu do nich w celu napraw czy konserwacji. Właścicielom nieruchomości, na których ustanowiona została służebność przesyłu, przysługuje wynagrodzenie.

Strona: 1 2 3


Opublikowane: 2024-07-21

Nieruchomość a urządzenia energetyczne, pułapki i korzyści służebności przesyłu

Nieruchomość a urządzenia energetyczne, pułapki i korzyści służebności przesyłu

Firma energetyczna wysłała mi oświadczenie woli o udostępnieniu nieruchomości pod projektowane urządzenia. Chciałabym prosić o ocenę bezpieczeństwa tej umowy dla mnie i mojej nieruchomości, a także – w przypadku ewentualnych uwag – proszę...

Opublikowane: 2024-07-18

Fotowoltaika a sąsiad, jak doprowadzić kabel przez jego działkę?

Fotowoltaika a sąsiad, jak doprowadzić kabel przez jego działkę?

Sąsiad nie wyraża zgody na przeprowadzenie kabla napowietrznego przez słupy energetyczne stojące na jego posesji do mojej. Kabel ten potrzebny mi jest do zainstalowania fotowoltaiki. Obsługuje nas Tauron. Czy mogę zmusić sąsiada do udzielenia mi zgody na przeprowadzenie kabla?

Opublikowane: 2024-07-16

Szafa telekomunikacyjna na działce, jak uzyskać wynagrodzenie?

Szafa telekomunikacyjna na działce, jak uzyskać wynagrodzenie?

Na mojej posesji znajduje się szafa telekomunikacyjna firmy Orange. Czy firma powinna wnosić opłatę za korzystanie z mojego terenu?

Opublikowane: 2024-06-30

Działka budowlana z linią energetyczną, jak uzyskać darmowe przeniesienie?

Działka budowlana z linią energetyczną, jak uzyskać darmowe przeniesienie?

Zakupiłem działkę budowlaną, przez którą przebiega linia energetyczna niskiego napięcia i na której nie ma służebności przesyłu. Wystąpiłem do zakładu energetycznego o warunki usunięcia kolizji, ponieważ chciałbym wybudować dom (linia biegnie na skos działki,...

Opublikowane: 2024-06-21

Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

Lokalny operator, ciągnąc kabel z napowietrzną linię światłowodową (internet, TV), skrócił sobie drogę i pociągnął linię nad moją działką, bez mego pozwolenia. Działka jest prostokątna i żeby zrobić to zgodnie z projektem, robotnicy musieliby postawić...

Opublikowane: 2024-06-16

Odszkodowanie za przeprowadzenie kabla w ziemi przez działkę

Odszkodowanie za przeprowadzenie kabla w ziemi przez działkę

Zgłosiła się do mnie firma, która ma przeprowadzić kabel ziemny przez moją działkę. Podczas negocjacji zaproponowali kilkanaście tysięcy złotych odszkodowania (płatne jednorazowo). Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za służebność za np. 10 lat? Czy są inne...

Opublikowane: 2024-06-16

Przyłącza wybudowane na wspólnej działce bez zgody współwłaściciela

Przyłącza wybudowane na wspólnej działce bez zgody współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej. Współwłaścicielka posiada prawo dzierżawy działki położonej za naszą wspólną działką. Jako dzierżawca tej działki uzyskała warunki zabudowy oraz uzyskała dla niej pozwolenie na budowę. Współwłaścicielka, działając...

Opublikowane: 2024-06-09

Brak zgody sąsiada na przyłączenie mediów

Brak zgody sąsiada na przyłączenie mediów

Rozpocząłem starania o uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Dom ma powstać na działce, do której ustanowiona jest wpisana do księgi wieczystej służebność przechodu i przejazdu. Zleciłem przygotowanie projektu przyłączy wszystkich mediów niezbędnych do zabezpieczenia...

Opublikowane: 2024-06-03

Linie średniego napięcia na posesji

Linie średniego napięcia na posesji

Mam dwie linie średniego napięcia na posesji, które zajmują sporą część działki. Czy istnieje możliwość wpuszczenia tego rodzaju linii w ziemię? Jeśli tak, to na czyj koszt?

Opublikowane: 2024-05-25

Przesunięcie słupa do granicy działki a pokrycie kosztów przez energetykę

Przesunięcie słupa do granicy działki a pokrycie kosztów przez energetykę

Od niedawna jestem właścicielem działki, przez którą biegnie linia niskiego napięcia. Obecnie jestem na etapie rozmów z energetyką na temat zmiany lokalizacji słupa, czyli przesunięcia go do granicy działki, gdyż teraz znajduje się on na środku. W odpowiedzi...

Opublikowane: 2024-05-13

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Linie wysokiego napięcia i inne urządzenia niekiedy umieszcza się na terenie prywatnych posesji. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czy właściciel nieruchomości może żądać odszkodowania lub wynagrodzenia od przedsiębiorstwa przesyłowego za usytuowanie infrastruktury...

Opublikowane: 2024-05-13

Wynagrodzenie za słup na działce i dojazdy do niego

W niniejszym artykule zajmiemy się analizą przepisów dotyczących nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie, z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 292 Kodeksu cywilnego. Wyjaśnimy, w jaki sposób długoletnie korzystanie z trwałego i widocznego...

Opublikowane: 2024-05-13

Wycofanie zgody na wykonanie sieci wodociągowej

Wycofanie zgody na wykonanie sieci wodociągowej

Wycofanie zgody na realizację inwestycji wodociągowej na własnej nieruchomości stanowi złożony proces prawny, który może mieć dalekosiężne konsekwencje dla właściciela. W takim temacie napisał do nas pan Bartosz, który pięć lat temu...

Opublikowane: 2024-05-13

Czy wodociągi mogą walczyć o zasiedzenie gruntu?

W przypadku spraw dotyczących zasiedzenia służebności przesyłu istotne jest nie tylko ustalenie momentu nabycia nieruchomości, ale przede wszystkim daty instalacji urządzeń przesyłowych na danym terenie. W Kodeksie cywilnym znajdują się szczegółowe przepisy, które...

Opublikowane: 2024-05-12

Jak oszacować wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu kabla energetycznego w ziemi?

Jak oszacować wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu kabla energetycznego w ziemi?

Służebność przesyłu dotyczący zarówno właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorstw przesyłowych. Na mocy przepisów Kodeksu cywilnego możliwe jest ustanowienie służebności na rzecz przedsiębiorcy, który potrzebuje korzystać z...

Opublikowane: 2024-05-12

Rura gazowa i obniżenie wartości działki

Rura gazowa i obniżenie wartości działki

Własność działki wiąże się z szerokim zakresem praw, ale również z obowiązkami i potencjalnymi trudnościami. W dobie rosnącej świadomości właścicieli nieruchomości oraz intensywnego rozwoju infrastruktury coraz częściej pojawiają się problemy...

Opublikowane: 2024-05-12

Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

Czy właściciel działki może złożyć wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej znajdującej się na jej terenie? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii. Omówimy również przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące ustanowienia...

Opublikowane: 2024-05-11

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

W tym artykule skupimy się na kluczowych aspektach prawnych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu, zarówno na drodze umownej, jak i sądowej. Omówimy obowiązki i prawa wynikające z posiadania kabli czy rur w obrębie własnego ogrodu. Jako przykład posłuży nam...

Opublikowane: 2024-03-20

Rura kanalizacyjna na działce budowlanej

Rura kanalizacyjna na działce budowlanej

Spór pomiędzy właścicielem nieruchomości a operatorem infrastruktury przesyłowej jest częstym problemem w dzisiejszych czasach. W kontekście prawnym kwestia posadowienia rury kanalizacyjnej na prywatnej nieruchomości, uniemożliwiającej przeprowadzenie prac budowlanych,...

Opublikowane: 2024-03-17

Wynagrodzenie za służebność przesyłu kanalizacji i wody

Wynagrodzenie za służebność przesyłu kanalizacji i wody

W artykule przybliżymy zagadnienie służebności przesyłu . Służebność przesyłu jest regulowana artykułami 305 1 –305 4

Opublikowane: 2024-03-16

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

Wprowadzenie zmian w Kodeksie cywilnym przez ustawę z 30 maja 2008 roku znacząco rozszerzyło ramy prawne dotyczące korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne. Dodanie nowego rozdziału „Służebność przesyłu” pozwala na ustanowienie...

Opublikowane: 2024-03-16

Jednorazowe wynagrodzenie za służebność przesyłu

Jednorazowe wynagrodzenie za służebność przesyłu

Wiele osób zastanawia się, jak prawo cywilne reguluje możliwość obciążania nieruchomości służebnością przesyłu, a także jakie konsekwencje ma to dla właścicieli nieruchomości. Ważnym w tym kontekście zagadnieniem jest sposób ustalania...

Opublikowane: 2024-03-13

Mieszkanie za opiekę nad rodzicem

Mieszkanie za opiekę nad rodzicem

Rozważając przeniesienie własności nieruchomości na dziecko w zamian za opiekę, należy dokładnie zrozumieć wszystkie prawne niuanse takiej decyzji. W tym artykule omówimy na przykładzie sprawy pani Grażyny aspekty prawne związane z przekazaniem spółdzielczego...

Opublikowane: 2024-02-09

Rekompensata za światłowód na działce

Rekompensata za światłowód na działce

Niekiedy infrastruktura telekomunikacyjna powstaje na terenie prywatnym. W niniejszym artykule omawiamy kwestie prawne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu. Wyjaśniamy również, jak wynegocjować sprawiedliwe wynagrodzenie za udostępnienie swojej nieruchomości pod...

Opublikowane: 2024-02-06

Ustanowienie służebności przesyłu gazociągu przez działkę

Ustanowienie służebności przesyłu gazociągu przez działkę

Warunki ustanowienia służebności przesyłu gazociągu są bardzo ważne dla właściwego zarządzania infrastrukturą i nieruchomościami. Ze sprawą z tego zakresu zwrócił się do nas pan Piotr. Dokładnie w granicy jego działki przebiega gazociąg na...

Opublikowane: 2023-11-21

Słup elektryczny od ponad 30 lat na działce, czy wystąpić o zapłatę?

Słup elektryczny od ponad 30 lat na działce, czy wystąpić o zapłatę?

Słup elektryczny na prywatnej działce to temat, który może budzić pytań, szczególnie gdy chodzi o ochronę prawa własności oraz możliwość uzyskania odszkodowania. W artykule przybliżamy zagadnienia prawne związane z obecnością infrastruktury energetycznej na prywatnym gruncie....

Opublikowane: 2023-09-15

Użyczanie wody dla drugiej nieruchomości

Użyczanie wody dla drugiej nieruchomości

W jednym budynku są dwie oddzielne nieruchomości z oddzielnymi księgami wieczystymi i różnymi właścicielami. Ja jestem jedną z właścicieli nieruchomości. Posiadam umowę na wodę z MWiK. Udostępniałam wodę drugiej nieruchomości, która nie ma dostępu do wody...

Opublikowane: 2023-09-11

Sprzeciw właściciela drogi wewnętrznej na umieszczenie kabli pod drogą, co robić?

Sprzeciw właściciela drogi wewnętrznej na umieszczenie kabli pod drogą, co robić?

Jestem właścicielem działki, na której stoi słup z przyłączem elektrycznym do sąsiada. Wzdłuż mojej działki biegnie droga wewnętrzna, do której mam służebność przejazdu i przechodu, a sąsiad, do którego jest poprowadzone przyłącze, mieszka za tą drogą....

Opublikowane: 2023-09-08

Kiedy następuje zasiedzenie służebności przesyłu?

Kiedy następuje zasiedzenie służebności przesyłu?

Jak sprawdzić, czy doszło do zasiedzenia służebności przesyłu na odziedziczonej działce? Chodzi o 2 słupy energetyczne i linie napowietrzne. Słupy postawiono prawdopodobnie w latach 70. lub 80. W księdze wieczystej nie ma wpisu o służebności.

Opublikowane: 2023-08-25

Podziemne kable pod ogrodem bez śladów w dokumentach

Podziemne kable pod ogrodem bez śladów w dokumentach

Pod moim ogrodem biegną jakieś strategiczne kable telekomunikacji już od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku (w 1956 r. przez kilka dni pilnowali ich żołnierze radzieccy, którzy rozbili w tym celu w naszym ogrodzie namiot!). Nie odziedziczyłam po rodzicach żadnej...

Opublikowane: 2023-07-10

Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu gazociągu

Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu gazociągu

Sprawa dotyczy służebności przesyłu. Przez moje pole przechodzi Gazociąg Jamalski. Wystąpiłem z pismem do firmy o ustanowienie służebności przesyłu na działce, na której zakopano gazociąg (łącznie pas o powierzchni około 6000 m 2 ). Przyznano mi jednorazową wypłatę...

Opublikowane: 2023-07-03

Odpłatne udostępnienie sieci wodociągowej

Odpłatne udostępnienie sieci wodociągowej

Na drodze wewnętrznej, której jestem właścicielką w 2/12 części, wybudowaliśmy na własny koszt sieć wodociągową. Właściciele pozostałych działek i współwłaściciele drogi wewnętrznej będą w przyszłości przyłączać swoje budynki do tej sieci. Jak należy...

Opublikowane: 2023-06-19

Linia energetyczna przecinająca nieruchomość pod zabudowę - roszczenia właściciela wobec przedsiębiorcy

Linia energetyczna przecinająca nieruchomość pod zabudowę - roszczenia właściciela wobec przedsiębiorcy

Przez moją działkę przebiega prywatna linia energetyczna do pobliskiej piaskowni, średnie napięcie to 20 KV. Linia została postawiona ok. 2000-2001 r. Nie ma żadnej służebności, po prostu kiedyś to było pole, a obecnie działki budowlane. Problem polega na tym, że linia...

Opublikowane: 2023-05-22

Jak wyliczyć kwotę za zajęcie przez inwestora części działki na ulokowanie instalacji?

Jak wyliczyć kwotę za zajęcie przez inwestora części działki na ulokowanie instalacji?

Jaką kwotę mogę wynegocjować od inwestora, który przeprowadził przez moją działkę instalację – światłowód? Działka jest przemysłowa. Blisko jej granic jest słup z przesyłem elektrycznym, na którym jest światłowód. Od tego słupa w ziemi jest przeprowadzony...

Opublikowane: 2023-05-19

Nieprawidłowe wykonanie kanalizacji i brak zgody na służebność przesyłu

Nieprawidłowe wykonanie kanalizacji i brak zgody na służebność przesyłu

W lipcu tego roku kupiłam działkę z domem. Dzisiaj dowiedziałam się od właściciela sąsiedniej działki, że jego rura kanalizacyjna przebiega przez moją działkę. Prosi mnie o podpisanie służebności. Nie zamierzam jednak się zgodzić. Małżeństwo...

Opublikowane: 2023-05-15

Obniżenie opłaty za służebność przesyłu wody

Obniżenie opłaty za służebność przesyłu wody

Dom stoi od 1990 r., wodę miałem z własnej studni, a ścieki odprowadzałem do szamba. W 2020 r. miasto wybudowało kanalizację i zmusiło mnie do podłączenia się do kanalizacji. W konsekwencji musiałem pokryć koszty przyłącza wody na terenie przeznaczonym...

Opublikowane: 2023-02-20

Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu

Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu

Nie należy do rzadkości sytuacja, gdy na naszych gruntach znajdują się urządzenia, które do nas nie należą, a są własnością różnych przedsiębiorstw. Chodzi o słupy energetyczne, instalacje gazowe, kanalizacyjne itp. Czasami urządzenia te mogą wprost uniemożliwiać...

Opublikowane: 2022-09-02

Obniżona wartość nieruchomości z powodu gazociągu, odszkodowanie od przedsiębiorstwa przesyłowego

Obniżona wartość nieruchomości z powodu gazociągu, odszkodowanie od przedsiębiorstwa przesyłowego

Przez teren działki, na której stoi mój dom, przechodzi gazociąg wzdłuż całej jej szerokości, cztery metry od granicy z drogą. Po paru latach od wybudowania domu chciałem wybudować nowe ogrodzenie i zaaranżować od nowa teren dookoła domu. Okazało się, że nie mogę...

Opublikowane: 2022-08-15

Co należy sprawdzić, zanim zażądamy zapłaty za słupy przesyłowe na naszej działce?

Co należy sprawdzić, zanim zażądamy zapłaty za słupy przesyłowe na naszej działce?

Odziedziczyłem po rodzicach działkę, na której stały 2 słupy: energetyczny i telekomunikacyjny. Gdy słup telekomunikacyjny uległ uszkodzeniu, nowy ustawiono już za moim płotem, ale z mapki nadal wynika, iż w dalszym ciągu jest na mojej działce. Słup energetyczny...

Opublikowane: 2022-07-18

Postawienie nowej linii energetycznej na miejscu starej - odszkodowanie lub wynagrodzenie

Postawienie nowej linii energetycznej na miejscu starej - odszkodowanie lub wynagrodzenie

W latach 60. nad naszą działką powstała linia wysokiego napięcia. Z tego, co mi wiadomo, dziadkowie nie podpisywali żadnej zgody na umiejscowienie tej linii i sytuacja prawna nie była raczej uregulowana. Pod koniec 2017 r. zgłosił się do nas pełnomocnik zakładu...

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu za słup na działce i linia energetyczną

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu za słup na działce i linia energetyczną

Od 9 lat jestem właścicielem nieruchomości o pow. 1500 m 2 zabudowanej domem jednorodzinnym. Na mojej działce, w odległości 25 m od domu stoi słup elektryczny, od którego odchodzi w ziemi kabel energetyczny zasilający mój dom. Również od tego słupa są...

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Na naszej działce stoi drewniany słup energetyczny niskiego napięcia. Kupiłam działkę w 1994 roku od prywatnego właściciela. Słup już tam stał, akceptowaliśmy ten fakt z nadzieją, że z czasem nastąpi wymiana i przeniesienie ich na zewnątrz działki przy...

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Posiadam na sprzedaż 3 działki budowlane, przy czym 2 są położone przy drodze wewnętrznej, a trzecia ma przejazd zarówno przez tę drogę wewnętrzną, jak i przez wydzieloną na drugiej działce służebność dojazdu. Rozumiem, że drogę wewnętrzną sprzedam każdemu po...

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Mój ojciec przy budowie domu w 1990 roku przypadkiem odkrył kabel wkopany na jego działce. Operator telekomunikacyjny naprawił kabel i zażądał ogromnego odszkodowania za uszkodzenie. Okazało się jednak, że w księgach wieczystych nie ma nic o tym kablu, więc...

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Problem dotyczy ustalenia przeszłej oraz przyszłej służebności z racji posadowienia na działce, na której mieszkamy, stacji transformatorowej. Z tą sprawą zwróciła się do nas energetyka. Działka oraz zabudowania są własnością mojej mamy i to ona kieruje...

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

28 lat temu sąsiad na działce zgodził się na przeprowadzenie przyłącza wody przez jego działkę na rzecz mojego ojca w odległości 60 cm od ogrodzenia i wyraził zgodę na to przyłącze pisemnie. Teraz chciałem zamienić tę zgodę na służebność notarialnie, ponieważ...

Odpływ wód opadowych przez działkę sąsiada

Odpływ wód opadowych przez działkę sąsiada

Przez działkę sąsiada przechodzi drenaż odprowadzający wody opadowe z mojej posesji. Ostatnio sąsiad poinformował, że robił oczyszczalnie ekologiczną i z racji wieku ten drenaż się prawdopodobnie załamał. No i tu powstaje problem, bo w razie opadów...

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Spółka X (nie jest to podmiot państwa) jest właścicielem kolektora deszczowego, który odprowadza wody opadowe do rzeki. Rura kolektora przechodzi przez moją działkę (działka 1). Jestem również właścicielem działki sąsiadującej z moją działką, przez którą przechodzi...

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Opiekuję się 86-letnią ciocią. Na jej działce stoi słup energetyczny, z którego ciągnięty jest prąd górą do niej i do sąsiednich dwóch bloków. Ciocia kupiła 1/2 bliźniaka w latach 70. Właścicielami drugiej części bliźniaka są dwie osoby. Słup jest...

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Właściciel kolejki liniowej podpisał wstępną umowę o służebność na kilku działkach – bez notariusza. Teraz chce się wycofać, bo nie był świadomy, że na działkach nie można nic budować, trzeba wycinać drzewa… Odszkodowanie za zerwanie umowy to 4 tys. zł....

Strona: 1 2 3

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »