Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność przesyłu - Porady prawne

Obok służebności osobistej i gruntowej w polskim prawie unormowana została trzecia szczególna forma służebności – służebność przesyłu. Reguluje ona sprawy związane z koniecznością przeprowadzenia przez cudze nieruchomości urządzeń przesyłowych gazu, energii elektrycznej, płynów, światłowodów itp., a następnie dostępu do nich w celu napraw czy konserwacji. Właścicielom nieruchomości, na których ustanowiona została służebność przesyłu, przysługuje wynagrodzenie.

Strona: 1 2 3


Opublikowane: 2024-03-20

Rura kanalizacyjna na działce budowlanej

Rura kanalizacyjna na działce budowlanej

Spór pomiędzy właścicielem nieruchomości a operatorem infrastruktury przesyłowej jest częstym problemem w dzisiejszych czasach. W kontekście prawnym kwestia posadowienia rury kanalizacyjnej na prywatnej nieruchomości, uniemożliwiającej przeprowadzenie prac budowlanych,...

Opublikowane: 2024-03-17

Wynagrodzenie za służebność przesyłu kanalizacji i wody

Wynagrodzenie za służebność przesyłu kanalizacji i wody

W artykule przybliżymy zagadnienie służebności przesyłu . Służebność przesyłu jest regulowana artykułami 305 1 –305 4

Opublikowane: 2024-03-16

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

Wprowadzenie zmian w Kodeksie cywilnym przez ustawę z 30 maja 2008 roku znacząco rozszerzyło ramy prawne dotyczące korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne. Dodanie nowego rozdziału „Służebność przesyłu” pozwala na ustanowienie...

Opublikowane: 2024-03-16

Jednorazowe wynagrodzenie za służebność przesyłu

Jednorazowe wynagrodzenie za służebność przesyłu

Wiele osób zastanawia się, jak prawo cywilne reguluje możliwość obciążania nieruchomości służebnością przesyłu, a także jakie konsekwencje ma to dla właścicieli nieruchomości. Ważnym w tym kontekście zagadnieniem jest sposób ustalania...

Opublikowane: 2024-03-13

Mieszkanie za opiekę nad rodzicem

Mieszkanie za opiekę nad rodzicem

Rozważając przeniesienie własności nieruchomości na dziecko w zamian za opiekę, należy dokładnie zrozumieć wszystkie prawne niuanse takiej decyzji. W tym artykule omówimy na przykładzie sprawy pani Grażyny aspekty prawne związane z przekazaniem spółdzielczego...

Opublikowane: 2024-02-09

Rekompensata za światłowód na działce

Rekompensata za światłowód na działce

Niekiedy infrastruktura telekomunikacyjna powstaje na terenie prywatnym. W niniejszym artykule omawiamy kwestie prawne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu. Wyjaśniamy również, jak wynegocjować sprawiedliwe wynagrodzenie za udostępnienie swojej nieruchomości pod...

Opublikowane: 2024-02-06

Ustanowienie służebności przesyłu gazociągu przez działkę

Ustanowienie służebności przesyłu gazociągu przez działkę

Warunki ustanowienia służebności przesyłu gazociągu są bardzo ważne dla właściwego zarządzania infrastrukturą i nieruchomościami. Ze sprawą z tego zakresu zwrócił się do nas pan Piotr. Dokładnie w granicy jego działki przebiega gazociąg na...

Opublikowane: 2023-11-21

Słup elektryczny od ponad 30 lat na działce, czy wystąpić o zapłatę?

Słup elektryczny od ponad 30 lat na działce, czy wystąpić o zapłatę?

Słup elektryczny na prywatnej działce to temat, który może budzić pytań, szczególnie gdy chodzi o ochronę prawa własności oraz możliwość uzyskania odszkodowania. W artykule przybliżamy zagadnienia prawne związane z obecnością infrastruktury energetycznej na prywatnym gruncie....

Opublikowane: 2023-09-15

Użyczanie wody dla drugiej nieruchomości

Użyczanie wody dla drugiej nieruchomości

W jednym budynku są dwie oddzielne nieruchomości z oddzielnymi księgami wieczystymi i różnymi właścicielami. Ja jestem jedną z właścicieli nieruchomości. Posiadam umowę na wodę z MWiK. Udostępniałam wodę drugiej nieruchomości, która nie ma dostępu do wody...

Opublikowane: 2023-09-11

Sprzeciw właściciela drogi wewnętrznej na umieszczenie kabli pod drogą, co robić?

Sprzeciw właściciela drogi wewnętrznej na umieszczenie kabli pod drogą, co robić?

Jestem właścicielem działki, na której stoi słup z przyłączem elektrycznym do sąsiada. Wzdłuż mojej działki biegnie droga wewnętrzna, do której mam służebność przejazdu i przechodu, a sąsiad, do którego jest poprowadzone przyłącze, mieszka za tą drogą....

Opublikowane: 2023-09-08

Kiedy następuje zasiedzenie służebności przesyłu?

Kiedy następuje zasiedzenie służebności przesyłu?

Jak sprawdzić, czy doszło do zasiedzenia służebności przesyłu na odziedziczonej działce? Chodzi o 2 słupy energetyczne i linie napowietrzne. Słupy postawiono prawdopodobnie w latach 70. lub 80. W księdze wieczystej nie ma wpisu o służebności.

Opublikowane: 2023-08-25

Podziemne kable pod ogrodem bez śladów w dokumentach

Podziemne kable pod ogrodem bez śladów w dokumentach

Pod moim ogrodem biegną jakieś strategiczne kable telekomunikacji już od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku (w 1956 r. przez kilka dni pilnowali ich żołnierze radzieccy, którzy rozbili w tym celu w naszym ogrodzie namiot!). Nie odziedziczyłam po rodzicach żadnej...

Opublikowane: 2023-07-10

Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu gazociągu

Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu gazociągu

Sprawa dotyczy służebności przesyłu. Przez moje pole przechodzi Gazociąg Jamalski. Wystąpiłem z pismem do firmy o ustanowienie służebności przesyłu na działce, na której zakopano gazociąg (łącznie pas o powierzchni około 6000 m 2 ). Przyznano mi jednorazową wypłatę...

Opublikowane: 2023-07-03

Odpłatne udostępnienie sieci wodociągowej

Odpłatne udostępnienie sieci wodociągowej

Na drodze wewnętrznej, której jestem właścicielką w 2/12 części, wybudowaliśmy na własny koszt sieć wodociągową. Właściciele pozostałych działek i współwłaściciele drogi wewnętrznej będą w przyszłości przyłączać swoje budynki do tej sieci. Jak należy...

Opublikowane: 2023-06-19

Linia energetyczna przecinająca nieruchomość pod zabudowę - roszczenia właściciela wobec przedsiębiorcy

Linia energetyczna przecinająca nieruchomość pod zabudowę - roszczenia właściciela wobec przedsiębiorcy

Przez moją działkę przebiega prywatna linia energetyczna do pobliskiej piaskowni, średnie napięcie to 20 KV. Linia została postawiona ok. 2000-2001 r. Nie ma żadnej służebności, po prostu kiedyś to było pole, a obecnie działki budowlane. Problem polega na tym, że linia...

Opublikowane: 2023-05-22

Jak wyliczyć kwotę za zajęcie przez inwestora części działki na ulokowanie instalacji?

Jak wyliczyć kwotę za zajęcie przez inwestora części działki na ulokowanie instalacji?

Jaką kwotę mogę wynegocjować od inwestora, który przeprowadził przez moją działkę instalację – światłowód? Działka jest przemysłowa. Blisko jej granic jest słup z przesyłem elektrycznym, na którym jest światłowód. Od tego słupa w ziemi jest przeprowadzony...

Opublikowane: 2023-05-19

Nieprawidłowe wykonanie kanalizacji i brak zgody na służebność przesyłu

Nieprawidłowe wykonanie kanalizacji i brak zgody na służebność przesyłu

W lipcu tego roku kupiłam działkę z domem. Dzisiaj dowiedziałam się od właściciela sąsiedniej działki, że jego rura kanalizacyjna przebiega przez moją działkę. Prosi mnie o podpisanie służebności. Nie zamierzam jednak się zgodzić. Małżeństwo...

Opublikowane: 2023-05-15

Obniżenie opłaty za służebność przesyłu wody

Obniżenie opłaty za służebność przesyłu wody

Dom stoi od 1990 r., wodę miałem z własnej studni, a ścieki odprowadzałem do szamba. W 2020 r. miasto wybudowało kanalizację i zmusiło mnie do podłączenia się do kanalizacji. W konsekwencji musiałem pokryć koszty przyłącza wody na terenie przeznaczonym...

Opublikowane: 2023-02-20

Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu

Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu

Nie należy do rzadkości sytuacja, gdy na naszych gruntach znajdują się urządzenia, które do nas nie należą, a są własnością różnych przedsiębiorstw. Chodzi o słupy energetyczne, instalacje gazowe, kanalizacyjne itp. Czasami urządzenia te mogą wprost uniemożliwiać...

Opublikowane: 2022-09-02

Obniżona wartość nieruchomości z powodu gazociągu, odszkodowanie od przedsiębiorstwa przesyłowego

Obniżona wartość nieruchomości z powodu gazociągu, odszkodowanie od przedsiębiorstwa przesyłowego

Przez teren działki, na której stoi mój dom, przechodzi gazociąg wzdłuż całej jej szerokości, cztery metry od granicy z drogą. Po paru latach od wybudowania domu chciałem wybudować nowe ogrodzenie i zaaranżować od nowa teren dookoła domu. Okazało się, że nie mogę...

Opublikowane: 2022-08-15

Co należy sprawdzić, zanim zażądamy zapłaty za słupy przesyłowe na naszej działce?

Co należy sprawdzić, zanim zażądamy zapłaty za słupy przesyłowe na naszej działce?

Odziedziczyłem po rodzicach działkę, na której stały 2 słupy: energetyczny i telekomunikacyjny. Gdy słup telekomunikacyjny uległ uszkodzeniu, nowy ustawiono już za moim płotem, ale z mapki nadal wynika, iż w dalszym ciągu jest na mojej działce. Słup energetyczny...

Opublikowane: 2022-07-18

Postawienie nowej linii energetycznej na miejscu starej - odszkodowanie lub wynagrodzenie

Postawienie nowej linii energetycznej na miejscu starej - odszkodowanie lub wynagrodzenie

W latach 60. nad naszą działką powstała linia wysokiego napięcia. Z tego, co mi wiadomo, dziadkowie nie podpisywali żadnej zgody na umiejscowienie tej linii i sytuacja prawna nie była raczej uregulowana. Pod koniec 2017 r. zgłosił się do nas pełnomocnik zakładu...

Opublikowane: 2022-02-18

Rura gazowa i obniżenie wartości działki

Rura gazowa i obniżenie wartości działki

Mam działkę, przez którą przechodzi w połowie rura gazowa . Działkę nabyłem 17 lat temu, nie wiedząc o tym problemie. Teraz zamierzam działkę sprzedać, ale okazuje się, że przepisy nakazujące oddalenie się budynkiem o 17,5 m od rury znacznie ograniczają...

Jak oszacować wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu kabla energetycznego w ziemi?

Jak oszacować wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu kabla energetycznego w ziemi?

PGE chce poprzez moją działkę (grunty orne) przeprowadzić ziemny kabel energetyczny linii 20 KW wraz ze studzienka światłowodową. Obecnie spółka działająca w imieniu PGE chce podpisać ze mną wstępne porozumienie odnośnie odszkodowania za ustanowienie służebności...

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu za słup na działce i linia energetyczną

Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu za słup na działce i linia energetyczną

Od 9 lat jestem właścicielem nieruchomości o pow. 1500 m 2 zabudowanej domem jednorodzinnym. Na mojej działce, w odległości 25 m od domu stoi słup elektryczny, od którego odchodzi w ziemi kabel energetyczny zasilający mój dom. Również od tego słupa są...

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Wymiana słupa na nowy bez możliwości przeniesienia w inne miejsce

Na naszej działce stoi drewniany słup energetyczny niskiego napięcia. Kupiłam działkę w 1994 roku od prywatnego właściciela. Słup już tam stał, akceptowaliśmy ten fakt z nadzieją, że z czasem nastąpi wymiana i przeniesienie ich na zewnątrz działki przy...

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu dla sprzedawanych działek

Posiadam na sprzedaż 3 działki budowlane, przy czym 2 są położone przy drodze wewnętrznej, a trzecia ma przejazd zarówno przez tę drogę wewnętrzną, jak i przez wydzieloną na drugiej działce służebność dojazdu. Rozumiem, że drogę wewnętrzną sprzedam każdemu po...

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Mój ojciec przy budowie domu w 1990 roku przypadkiem odkrył kabel wkopany na jego działce. Operator telekomunikacyjny naprawił kabel i zażądał ogromnego odszkodowania za uszkodzenie. Okazało się jednak, że w księgach wieczystych nie ma nic o tym kablu, więc...

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Problem dotyczy ustalenia przeszłej oraz przyszłej służebności z racji posadowienia na działce, na której mieszkamy, stacji transformatorowej. Z tą sprawą zwróciła się do nas energetyka. Działka oraz zabudowania są własnością mojej mamy i to ona kieruje...

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

28 lat temu sąsiad na działce zgodził się na przeprowadzenie przyłącza wody przez jego działkę na rzecz mojego ojca w odległości 60 cm od ogrodzenia i wyraził zgodę na to przyłącze pisemnie. Teraz chciałem zamienić tę zgodę na służebność notarialnie, ponieważ...

Odpływ wód opadowych przez działkę sąsiada

Odpływ wód opadowych przez działkę sąsiada

Przez działkę sąsiada przechodzi drenaż odprowadzający wody opadowe z mojej posesji. Ostatnio sąsiad poinformował, że robił oczyszczalnie ekologiczną i z racji wieku ten drenaż się prawdopodobnie załamał. No i tu powstaje problem, bo w razie opadów...

Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

Lokalny operator, ciągnąc kabel z napowietrzną linię światłowodową (internet, TV), skrócił sobie drogę i pociągnął linię nad moją działką, bez mego pozwolenia. Działka jest prostokątna i żeby zrobić to zgodnie z projektem, robotnicy musieliby postawić...

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Spółka X (nie jest to podmiot państwa) jest właścicielem kolektora deszczowego, który odprowadza wody opadowe do rzeki. Rura kolektora przechodzi przez moją działkę (działka 1). Jestem również właścicielem działki sąsiadującej z moją działką, przez którą przechodzi...

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Opiekuję się 86-letnią ciocią. Na jej działce stoi słup energetyczny, z którego ciągnięty jest prąd górą do niej i do sąsiednich dwóch bloków. Ciocia kupiła 1/2 bliźniaka w latach 70. Właścicielami drugiej części bliźniaka są dwie osoby. Słup jest...

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

W 1994 r. zostały przeprowadzone 2 rury doprowadzające wodę do elektrowni wodnej prowadzonej przez prywatną spółkę. Rury przechodzą z przodu domu 2 m od ściany. Próby załatwienia i unormowania prawnego na drodze ugodowej nie powiodły się, gdyż właściciele nie chcieli...

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Właściciel kolejki liniowej podpisał wstępną umowę o służebność na kilku działkach – bez notariusza. Teraz chce się wycofać, bo nie był świadomy, że na działkach nie można nic budować, trzeba wycinać drzewa… Odszkodowanie za zerwanie umowy to 4 tys. zł....

Zakup działki i problem ze słupem energetycznym

Zakup działki i problem ze słupem energetycznym

W ostatnich miesiącach kupiłem działkę budowlaną przez agencję nieruchomości, która zaręczała o weryfikacji tematu prawnego oraz ewentualnych obciążeniach. Po sprawdzeniu różnych informacji (gmina, energetyka, gazownia itp.) wydawało się, że jest czysta, więc...

Brak zapłaty za korzystanie z gruntu na którym jest gazociąg

Brak zapłaty za korzystanie z gruntu na którym jest gazociąg

Przez moją działkę budowlaną przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia położony przed 33 laty bez zgody ówczesnych właścicieli. Dwukrotnie występowałam do PGNiG z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z pasa gruntu w strefie kontrolowanej. Pierwszym...

Transformator i linia powietrzna na działce bez mojej zgody

Transformator i linia powietrzna na działce bez mojej zgody

Na mojej działce budowlanej stoi na środku transformator 15 kW i linia przechodząca nad działką po przekątnej. 10 lat temu zwróciłam się do operatora, żeby usunięto lub przestawiono. Odpisali, że jak będzie remontowana linia, to wtedy przestawią. W sierpniu 2018 r....

Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę z powodu starej kanalizacji deszczowej

Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę z powodu starej kanalizacji deszczowej

Na działce budowlanej, którą kupiłam rok temu, aby się na niej wybudować, znajduje się stara kanalizacja deszczowa. Wystąpiłam o pozwolenie na budowę, ale mi odmówiono, ze względu na tę rurę. Działka jest mała, a rura przechodzi przez środek i nie da się...

Usunięcie rur CO z mieszkania

Usunięcie rur CO z mieszkania

Mam problem z rurami centralnego ogrzewania sąsiadów, które biegną przez jeden z pokoi. Jest to były budynek PKP. Teraz już mama jest właścicielką mieszkania, lecz kilkanaście lat temu mama zgodziła się, aby ojciec sąsiadki przeprowadził rury przez to pomieszczenie. Nie...

Żądanie przesunięcia rur na działce

Żądanie przesunięcia rur na działce

Zakupiłem działkę wraz z warunkami zabudowy dla tego terenu. Okazało się, że pod przyszłym budynkiem jest rura wodociągowa, do której dodatkowo nie mogę się podpiąć. Zażądałem przesunięcia rury wzdłuż granicy, ale dostałem odpowiedź, że mam zrobic to na własny...

Umieszczenie kabla na działce przez firmę energetyczną

Umieszczenie kabla na działce przez firmę energetyczną

Na jakie odszkodowanie mógłbym liczyć od firmy elektrycznej za puszczenie kabla wysokiego napięcia wzdłuż mojej działki na długości ok. 100 mb? Kabel będzie instalowany metodą bezkropkową na głębokości około 2 m.

Wodociąg na działce bez ustanowionej służebności - gmina chce zrobić przyłącze do innej działki

Wodociąg na działce bez ustanowionej służebności - gmina chce zrobić przyłącze do innej działki

Przez moją działkę przebiega główna sieć wodociągowa, jej operatorem jest urząd gminy. Wójt chce u mnie zrobić przyłącze wody dla innej działki, gdzie ma stanąć supermarket. Problem w tym, że urzędnicy nie wiedzą, w którym miejscu są położone rury...

Słup energetyczny przeszkodą w zabudowie działek budowlanych

Słup energetyczny przeszkodą w zabudowie działek budowlanych

Około 10 lat temu kupiłem hektar ziemi budowlanej, przez który przechodzi linia średniego napięcia. Niedawno podzieliłem tę działkę na mniejsze i wówczas okazało się, że słup właściwie uniemożliwia budowę domu na trzech z nich. Czy możecie mi pomóc...

Rura kanalizacyjna przebiegająca przez działkę

Rura kanalizacyjna przebiegająca przez działkę

Posiadam działkę budowlaną. W 1999 r. gmina bez mojej zgody poprowadziła przez działkę rurę kanalizacyjną. Czy warto walczyć o odszkodowanie? O jaką sumę?

Przyłącza wybudowane na wspólnej działce bez zgody współwłaściciela

Przyłącza wybudowane na wspólnej działce bez zgody współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej. Współwłaścicielka posiada prawo dzierżawy działki położonej za naszą wspólną działką. Jako dzierżawca tej działki uzyskała warunki zabudowy oraz uzyskała dla niej pozwolenie na budowę. Współwłaścicielka, działając...

Jednorazowe wynagrodzenie za służebność

Jednorazowe wynagrodzenie za służebność

Ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu w formie aktu notarialnego pomiędzy operatorem a ustanawiającym (czyli mną) oraz kopalnią dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych: linia elektroenergetyczna kablowa ziemna...

Trudności z doprowadzeniem gazu przez drogę

Trudności z doprowadzeniem gazu przez drogę

Jestem deweloperem i kończę budowę mojej inwestycji – 2 budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej, mam na nie klientów (podpisane umowy deweloperskie, czyli posiadam rachunek powierniczy). Dojazd do nieruchomości przebiega przez drogi, w których udział ma 5 osób,...

Częste awarie wodociągu na prywatnej posesji

Częste awarie wodociągu na prywatnej posesji

Od kilku lat jestem właścicielem 40-arowej posesji na wsi wraz z zabudowaniami. Na odcinku 100 m mojej działki przebiega główny wodociąg, ale w księdze wieczystej nie ma o nim wzmianki. Jestem w posiadaniu jedynie deklaracji przystąpienia do budowy wodociągu przez...

Strona: 1 2 3

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »