Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność osobista - Porady prawne

Służebność osobista jest ograniczonym prawem rzeczowym, które ustanawia się na rzecz konkretnej osoby. Uprawniony ze służebności ma prawo do korzystania w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej (mieszkania, domu). Tak więc właściciel nieruchomości obciążonej godzi się na ograniczenia co do dysponowania swoją nieruchomością, np. rezygnuje z użytkowania części pomieszczeń. Co ważne, służebności nie można w żaden sposób zbyć, nie podlega ona dziedziczeniu i wygasa ze śmiercią uprawnionego.

 

Strona: 1 2 3 4


Opublikowane: 2024-03-17

Jak zwolnić nieruchomość z dożywocia?

Jak zwolnić nieruchomość z dożywocia?

Umowa dożywocia stanowi szczególny rodzaj umowy, na mocy której jedna ze stron zobowiązuje się do świadczenia na rzecz drugiej strony dożywotnich świadczeń, najczęściej w formie utrzymania, opieki lub renty. Artykuł dotyczy możliwości...

Opublikowane: 2024-03-16

Zmiana nieodpłatnej służebności gruntowej na odpłatną

Zmiana nieodpłatnej służebności gruntowej na odpłatną

Kodeks cywilny oferuje możliwość dostosowania służebności gruntowych do nowych potrzeb danych osób. Z takim tematem zwróciła się do nas pani Monika, która ma od 14 lat ustanowioną notarialnie nieodpłatną służebność gruntową drogi. Pyta,...

Opublikowane: 2024-03-12

Czy w umowie dożywocia trzeba przekazać cały majątek?

Czy w umowie dożywocia trzeba przekazać cały majątek?

Umowa dożywocia umożliwia przekazanie własności nieruchomości w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Kodeks cywilny szczegółowo reguluje zasady i obowiązki wynikające z tego rodzaju umów, podkreślając zarówno prawo do swobodnego kształtowania treści umowy...

Opublikowane: 2024-03-01

Sprzedaż mieszkania z dożywotnim zamieszkaniem

Sprzedaż mieszkania z dożywotnim zamieszkaniem

W niniejszym artykule omawiamy niecodzienną sytuację prawną, jaką jest ustanowienie dożywotniego i bezpłatnego prawa użytkowania w lokalu mieszkalny. Pan Janusz został właścicielem mieszkania. Jego matka zapisała mu mieszkanie w akcie...

Opublikowane: 2024-02-20

Cofnięcie darowizny ze służebnością

Cofnięcie darowizny ze służebnością

Czy możliwe jest odwołanie darowizny po śmierci darczyńcy? Ta kwestia budzi wiele wątpliwości, szczególnie w sytuacji, gdy pojawiają się konflikty rodzinne i zmieniają się relacje między stronami. Przypadki odwołania darowizny ze służebnością reguluje Kodeks...

Opublikowane: 2024-02-19

Wpisanie dożywotniego zamieszkania w akcie notarialnym

Wpisanie dożywotniego zamieszkania w akcie notarialnym

Wpisanie dożywotniego zamieszkania zapewnia danej osobie możliwość korzystania z lokalu mieszkalnego na ściśle określonych warunkach, nawet do końca życia, co stanowi istotne zabezpieczenie jej potrzeb mieszkaniowych. Pytanie związane z tym tematem...

Opublikowane: 2024-02-15

Umowa dożywocia a emerytura dożywotnika

Umowa dożywocia a emerytura dożywotnika

W niniejszym artykule omawiamy kwestie prawne związane z utrzymywaniem dożywotników i dziedziczeniem emerytur po zmarłych. Tłumaczymy różnice między umową dożywocia a darowizną. Wyjaśniamy również, w jaki sposób emerytury wchodzą w skład masy spadkowej. Powyższe...

Opublikowane: 2024-02-09

Dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania

Dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania

W artykule wyjaśniamy różnice między dwoma rodzajami służebności: służebnością osobistą i służebnością gruntową. Przybliżamy orzeczenie Sądu Najwyższego z 1980 roku, które wnikliwie charakteryzuje oba te pojęcia. Zagadnienia te omawiamy na przykładzie sprawy...

Opublikowane: 2024-02-08

Wykreślenie służebności osobistej z księgi wieczystej

Wykreślenie służebności osobistej z księgi wieczystej

W obliczu zmieniających się okoliczności życiowych wiele osób zastanawia się, jak dostosować prawnie ustanowione relacje do nowej rzeczywistości. Artykuł ten koncentruje się na zniesieniu służebności osobistej przez wykreślenie służebności z ksiąg...

Opublikowane: 2024-02-07

Upadłość konsumencka właściciela mieszkania obciążonego służebnością osobistą

Upadłość konsumencka właściciela mieszkania obciążonego służebnością osobistą

Upadłość konsumencka właściciela mieszkania obciążonego służebnością osobistą stawia przed nami szereg skomplikowanych kwestii prawnych, zwłaszcza w kontekście praw osób trzecich korzystających z nieruchomości. Chcemy dzisiaj wyjaśnić, jak proces...

Opublikowane: 2024-02-04

Dożywotnia służebność mieszkania a zachowek

Dożywotnia służebność mieszkania a zachowek

Zachowek to bardzo istotna instytucja związana z polskim prawem spadkowym. Na jego wysokość jednak mają wpływ różne elementy i stany prawne. W tym kontekście pytanie zadał nam pan Robert. Napisał, że przed laty owdowiał. Na wychowaniu miał...

Opublikowane: 2024-02-02

Czy służebnik może zameldować osobę?

Czy służebnik może zameldować osobę?

W artykule przyglądamy się zawiłościom prawnym dotyczącym służebności osobistej, jej wygaśnięcia i zniesienia. Rozważamy przepisy Kodeksu cywilnego regulujące te kwestie, analizując szczególne przypadki, takie jak np. możliwość przyjęcia do...

Opublikowane: 2024-01-31

Umowa dożywocia między małżonkami

Umowa dożywocia między małżonkami

W niniejszym artykule omówimy kwestie prawne związane z ustanowieniem służebności osobistej mieszkania na rzecz żony. Ta forma zabezpieczenia praw majątkowych może okazać się kluczowa w sytuacji, gdy dom jest wyłączną własnością męża. Szczegółowo przyjrzymy się...

Opublikowane: 2024-01-23

Na czym polega służebność mieszkania i jak ją ustanowić?

Na czym polega służebność mieszkania i jak ją ustanowić?

Służebność mieszkania sprawdza się w sytuacjach, kiedy właściciel domu lub mieszkania chce przepisać swoją nieruchomość innej osobie i wciąż w niej mieszkać. Tego typu umowa może zapewnić bezpieczeństwo obu stronom. Jakie prawa i obowiązki wiążą się z ustanowieniem...

Opublikowane: 2024-01-04

Uciążliwe wizyty rodziny u matki mającej dożywocie, co zrobić?

Uciążliwe wizyty rodziny u matki mającej dożywocie, co zrobić?

Wraz z żoną jesteśmy właścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym prawo do korzystania z parteru (praktycznie odrębne mieszkanie) posiadali teściowie, a teraz tylko teściowa (teść zmarł dwa miesiące temu). W akcie notarialnym,...

Opublikowane: 2023-10-16

Problem zamieszkiwania z teściem, który żąda dostępu do wszystkich pomieszczeń w domu

Problem zamieszkiwania z teściem, który żąda dostępu do wszystkich pomieszczeń w domu

Mam pytanie odnośnie służebności, która dotyczy mojego teścia. Teść kilka lat temu zapisał dom jako darowiznę swojemu synowi, czyli mojemu mężowi. W akcie notarialnym był zapis o służebności z dostępem do całości nieruchomości. Teściowie przeprowadzili się na...

Opublikowane: 2023-10-05

Czy muszę opłacać pobyt męża matki w DPS-ie?

Czy muszę opłacać pobyt męża matki w DPS-ie?

Moja mama miała rozdzielność majątkową ze swoim mężem. Trzy lata temu zmarła i zostawiła testament, w którym zapisała mi swoje mieszkanie. Umieściła też w nim zapis dożywotniej, bezpłatnej służebności mieszkania dla swojego męża. Obecnie jej mąż musi...

Opublikowane: 2023-09-29

Służebność mieszkania ustanowiona przy darowiźnie a wysokość zachowku

Służebność mieszkania ustanowiona przy darowiźnie a wysokość zachowku

Chciałam zapytać o wartość służebności osobistej w darowiźnie dokonanej przed 25 laty branej pod uwagę przy wyliczeniu zachowku. Jeśli w akcie darowizny została wyliczona wartość służebności i wynosiła ona 750 zł, czy taka wartość obciąża darowiznę?...

Opublikowane: 2023-09-04

Ustanowienie dożywotniej służebności mieszkania dla partnerki życiowej, jaka forma obowiązuje?

Ustanowienie dożywotniej służebności mieszkania dla partnerki życiowej, jaka forma obowiązuje?

Żyjemy z partnerem w konkubinacie od kilku lat. Razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe w domu stanowiącym jego wyłączną własność. Czy sporządzenie przez partnera odręcznej umowy odnośnie mojego prawa do dożywotniego zamieszkania po jego...

Opublikowane: 2023-09-01

Opłata za wykreślenie dożywocia

Opłata za wykreślenie dożywocia

Nie mieszkam w domu, który został zlicytowany za długi, ale z wpisem do księgi wieczystej o dożywociu. Wyprowadziłem się i mieszkam w wynajmowanym pokoju za duże pieniądze. Jestem schorowanym człowiekiem, na leki wydaję około 700 zł miesięcznie, na...

Opublikowane: 2023-08-14

Konieczność sprzedaży mieszkania, do którego rodzicowi przysługuje dożywotnia służebność

Konieczność sprzedaży mieszkania, do którego rodzicowi przysługuje dożywotnia służebność

Wspólnie z rodzicami, 10 lat temu zakupiłam duże mieszkanie w nadmorskiej miejscowości. Zapłaciliśmy po połowie ja i oni. W akcie notarialnym ustanowiliśmy zapis, że ja jestem właścicielką nieruchomości, a rodzice mają dożywotnią, nieodpłatną...

Opublikowane: 2023-08-11

Sądowe rozwiązanie umowy dożywocia

Sądowe rozwiązanie umowy dożywocia

Pięć lat temu ja i konkubina zakupiliśmy dom dwurodzinny. Zamieszkaliśmy w nim na parterze. Dwa pozostałe piętra zostały zajęte przez córkę konkubiny z mężem. Dwa lata temu mój udział w wysokości 24% własności domu przepisałem umową dożywocia na córkę...

Opublikowane: 2023-08-04

Zakup nieruchomości rolnej i ustanowienie służebności dla sprzedającego

Zakup nieruchomości rolnej i ustanowienie służebności dla sprzedającego

Kupuję grunty rolne z zabudowaniami. Czy mogę zostawić sprzedającemu służebność dożywotnią cały dom, w którym mieszka? Co mnie może czekać w razie jego choroby, remontu czy pójścia do DPS-u? Jak można uniknąć odpowiedzialności dzięki zapisom w akcie notarialnym?

Opublikowane: 2023-07-31

Naruszenie postanowień dotyczących służebności osobistej mieszkania

Naruszenie postanowień dotyczących służebności osobistej mieszkania

Kilkanaście lat temu dostałam od mamy mieszkanie. W akcie notarialnym oświadczyłam, że oddaję cały lokal w bezpłatne, dożywotnie użytkowanie mojej mamie. Od dwóch lat, ze względu na wiek i stan zdrowia, mama mieszka ze mną w moim domu. Czy to jest naruszenie...

Opublikowane: 2023-07-24

Czy dożywocie będzie odpowiednią umową?

Czy dożywocie będzie odpowiednią umową?

Moje pytanie dotyczy tematu umowy dożywocia. Sytuacja wygląda następująco. Rodzice mojego męża podarowali nam działkę (umowa jak do tej pory ustna). Wraz z mężem (oraz w porozumieniu z moimi teściami) rozpoczęliśmy budowę domu na działce należącej do teściów...

Opublikowane: 2023-06-16

Zamiana dożywotniej służebności mieszkania na środki finansowe

Zamiana dożywotniej służebności mieszkania na środki finansowe

Jestem w dość trudnej sytuacji. Nie mam możliwości wzięcia kredytu, aby kupić mieszkanie i się wyprowadzić. Właściciel nieruchomości (moja babcia) każe mi opuścić lokal, mimo że mam „służebność osobistą polegającą na prawie dożywotniego...

Opublikowane: 2023-06-02

Konsekwencje ustanowienia służebności mieszkaniowej na rzecz żony

Konsekwencje ustanowienia służebności mieszkaniowej na rzecz żony

Wziąłem kredyt hipoteczny o wartości 400 tys. zł na dom, aby mieszkać tam z rodziną (konkubina i 2 dzieci). Wkład własny 20% + wykończenie z moich środków. Tylko ja spłacam raty. Mojej partnerce zależało na ślubie, mnie niespecjalnie. Przed podpisaniem aktu...

Opublikowane: 2023-05-29

Mieszkanie za dożywocie, czy po śmierci rodziców rodzeństwo może wystąpić o zachowek?

Mieszkanie za dożywocie, czy po śmierci rodziców rodzeństwo może wystąpić o zachowek?

Moi rodzice przepisali mnie i żonie mieszkanie. Jest to umowa o dożywocie. Chciałbym się dowiedzieć, czy po śmierci rodziców moje rodzeństwo będzie miało prawo do jakiegokolwiek zachowku. 

Opublikowane: 2023-04-24

Jak anulować służebność mieszkania, która od lat nie jest wykonywana?

Jak anulować służebność mieszkania, która od lat nie jest wykonywana?

Otrzymałem mieszkanie od mojej matki w formie darowizny z prawem dożywotniej służebności mieszkania. Minęło 12 lat, od kiedy matka w tym mieszkaniu nie mieszka, sama się wymeldowała, bo wyszła drugi raz za mąż i zamieszkała u męża. Po jego śmierci...

Opublikowane: 2023-03-27

Zmiana źródła ogrzewania a koszty eksploatacji

Zmiana źródła ogrzewania a koszty eksploatacji

Posiadam prawo służebności mieszkania w domu jednorodzinnym (akt notarialny). Pokrywam wszystkie koszty związane z eksploatacją mieszkania. Na ogrzewanie i ciepłą wodę dawałam właścicielowi równowartość 2,5 tony ekogroszku (kocioł CO z podajnikiem). Taki...

Opublikowane: 2022-11-25

Żądanie ustanowienia służebności mieszkania po wcześniejszym zrzeknięciu się służebności

Żądanie ustanowienia służebności mieszkania po wcześniejszym zrzeknięciu się służebności

Przy sprzedaży mieszkania mój konkubent zrzekł się służebności mieszkania – w akcie notarialnym jest zapis. Teraz po dwóch latach ubiega się o ponowne ustanowienie służebności mieszkania którego się zrzekł. Czy ma do tego prawo?

Opublikowane: 2022-06-06

Prawo użytkowania udziału darowanej nieruchomości

Prawo użytkowania udziału darowanej nieruchomości

W 2017 r. babcia aktem notarialnym darowała moim córkom 4/6 nieruchomości, której była właścicielką. Został ustanowiony zapis o nieodpłatnym na rzecz swej babci na czas nieoznaczony dożywotnio i nieodpłatnie prawo użytkowania udziału w tej nieruchomości. Co...

Opublikowane: 2022-05-09

Jak usunąć osobę z umowy dożywocia z którą nie ma kontaktu?

Jak usunąć osobę z umowy dożywocia z którą nie ma kontaktu?

Babcia sporządziła z wnuczką (moją siostrą) umowę dożywocia. Notariusz przekonała babcię, że trzeba dopisać też męża wnuczki. Teraz wnuczka się rozwodzi i nie ma kontaktu z jej mężem. Czy możliwe jest usunięcie osoby (męża wnuczki) z dożywocia? Jak...

Opublikowane: 2022-04-29

Darowizna ze służebnością mieszkania a zapewnienie utrzymanie i opieki

Darowizna ze służebnością mieszkania a zapewnienie utrzymanie i opieki

Zawarłam umowę darowizny w zamian za bezpłatną służebność mieszkania z moim bratem. Mamy na to akt notarialny i wpisy w KW. Czy odpowiadam za utrzymywania brata oraz zapewnienie mu opieki medycznej? Co z kosztami za utrzymanie lokalu oraz za jego remont?...

Opublikowane: 2022-04-08

Przepisanie domu na dzieci i dożywotnie mieszkanie dla męża

Przepisanie domu na dzieci i dożywotnie mieszkanie dla męża

Z pieniędzy własnych i spłaty z podziału majątku buduję dom. Obecnie jestem w związku z partnerem, za którego zamierzam wyjść za mąż. Przyszły mąż ma dwójkę dorosłych dzieci z poprzedniego małżeństwa. Nie ma majątku osobistego. Razem z żoną...

Opublikowane: 2022-04-01

Właściciel i uprawniony do korzystania ze służebności osobistej mieszkania – zakres obowiązków

Właściciel i uprawniony do korzystania ze służebności osobistej mieszkania – zakres obowiązków

Mieszkam w domu jednorodzinnym, który był własnością moich rodziców. Kilka lat temu ja i mama zrzekłyśmy się swoich udziałów na rzecz brata (tata nie żyje od 25 lat). W akcie notarialnym jest zapis o służebności mieszkania dla mnie. Brat przekazał...

Opublikowane: 2022-03-18

Rozwiązanie umowy dożywocia przez dożywotnika

Rozwiązanie umowy dożywocia przez dożywotnika

Rok temu została zawarta umowa o dożywocie. Przez rok stosunki miedzy stronami były wręcz idealne – dożywotnik był zadbany pod każdym względem i bardzo zadowolony. Obecnie, bez podania przyczyny i niespodziewanie dożywotnik oświadczył, że nie chce już żadnych...

Opublikowane: 2022-02-11

Ryzyko zakupu mieszkania ze służebnością

Ryzyko zakupu mieszkania ze służebnością

Chcę kupić mieszkanie, ale jest z nim pewien problem. Właściciel ustanowił służebność na brata, który wyprowadzi się ponoć do USA i już nie wróci. Właściciel załatwia zniesienie służebności, ale to może potrwać. Pracownik biura nieruchomości zapewnia, że nie...

Opublikowane: 2022-01-28

Jak zdjąć służebność mieszkania, gdy z uprawnionym nie ma kontaktu?

Jak zdjąć służebność mieszkania, gdy z uprawnionym nie ma kontaktu?

W 2012 r. nabyłem nieruchomość z służebnością mieszkania. Służebność była wpisana na osobę sprzedającą, która pozyskała nieruchomość w formie darowizny. Osoba, na którą wpisana jest służebność, nie jest mi znana, nigdy jej nie widziałem. Nie znam jej adresu...

Opublikowane: 2022-01-21

Przekazanie gospodarstwa przez rodziców a żądanie spłaty przez siostrę

Przekazanie gospodarstwa przez rodziców a żądanie spłaty przez siostrę

Rodzice przekazali mi dom. Mieszkam w nim teraz ja i moja siostra, bo rodzice już nie żyją. Siostra ma dożywotnią służebność mieszkania (2 pokoje i korzystanie z łazienki i korytarza). Ten stan trwa już ponad 30 lat. Od pewnego czasu siostra domaga się ode...

Darowizna za dożywocie a opłaty za mieszkanie

Darowizna za dożywocie a opłaty za mieszkanie

Przed 10 laty aktem notarialnym zawarłam umowę darowizny mieszkania z moją córką, na mocy której stała się jego wyłączną właścicielką. Akt notarialny zawierał zapis takiej treści: „Zgodnie z życzeniem darującej, obdarowana ustanawia na rzecz darującej...

Prawo do pomieszczeń z ustanowioną służebnością po śmierci jednego ze służebników

Prawo do pomieszczeń z ustanowioną służebnością po śmierci jednego ze służebników

Ustanowiłam na rzecz swoich rodziców służebność osobistą polegającą na prawie bezpłatnego i dożywotniego zamieszkania w połowie domu, co w sumie dawało im cztery pokoje oraz możliwość korzystania z kuchni i łazienki. Obecnie nie żyje ojciec, na kogo...

Przekazanie nieruchomości w zamian za dożywocie - zabezpieczenie interesów

Przekazanie nieruchomości w zamian za dożywocie - zabezpieczenie interesów

Posiadamy wraz z żoną nieruchomość, działkę wraz z małym domkiem, chcemy tę nieruchomość przepisać na wnuczkę. Wnuczka jest pełnoletnia. Jakie są możliwości prawnego zabezpieczenia naszych interesów, tj. mieszkania dla nas do naszej śmierci, dożywocia, braku...

Odwołanie darowizny z dożywotnią służebnością i zwrot nakładów

Odwołanie darowizny z dożywotnią służebnością i zwrot nakładów

Dostałam od matki pismo o odwołaniu darowizny z dożywotnią służebnością (żąda zwrotu). Czy przepisując własność, mogę domagać się od matki zwrotu nakładów poczynionych na mieszkanie, kosztów remontu całego mieszkania wraz z umeblowaniem? Czy ja mogę to...

Podważenie umowy przekazania gospodarstwa w zamian za dochowanie

Podważenie umowy przekazania gospodarstwa w zamian za dochowanie

W 1990 r. babcia przekazała gospodarstwo rolne jednemu ze swoich synów w zamian za dochowanie. Po śmierci syna gospodarstwo odziedziczyły jego córki. W umowie przekazania gospodarstwa przez babcię zawarto zapis, że babcia zrzeka się dożywotnio świadczeń przysługujących...

Zapis o służebności osobistej a prawo do dziedziczenia

Zapis o służebności osobistej a prawo do dziedziczenia

Moi rodzice mieli dwoje dzieci, posiadali dom i dodatkową działkę – to była ich własność. Parę lat po śmierci ojca z mamą zamieszkała córka mojej siostry, której mama ustanowiła „służebność osobistą”, zapisując swoja własność (treść umowy...

Przeniesienie służebności osobistej na inny lokal mieszkalny w celu sprzedaży mieszkania

Przeniesienie służebności osobistej na inny lokal mieszkalny w celu sprzedaży mieszkania

Posiadam 2 mieszkania: jedno zakupiłem za własne środki, drugie w formie darowizny przekazała mi mama. W akcie notarialnym i w księdze wieczystej tego mieszkania jest wpisana na rzecz mamy dożywotnia służebność. Czy mogę sprzedać mieszkanie ze służebnością...

Otrzymanie domu w darowiźnie - jakie obowiązki wobec mieszkańców?

Otrzymanie domu w darowiźnie - jakie obowiązki wobec mieszkańców?

Moi dziadkowie chcą przepisać swój dom z działką na mnie i na swojego syna, czyli mojego wujka – po połowie. Ja jestem synem ich zmarłej córki, więc obaj jesteśmy jedynymi spadkobiercami dziadków. Wujek z nimi mieszka w tym domu, niestety jest alkoholikiem...

Dom za dożywocie i opiekę a prawa obdarowanego

Dom za dożywocie i opiekę a prawa obdarowanego

Mama przepisała mi dom w umowie dożywocia, w zamian za opiekę. Wywiązuję się z umowy, płacę rachunki itd. Wyremontowałem mamie na dole całe mieszkanie – nowa kuchnia, dwa pokoje i łazienka (wszystko zupełnie nowe, także meble). Mama jednak nie chce nadal...

Jak znieść służebność osobistą mieszkania?

Jak znieść służebność osobistą mieszkania?

Chcę sprzedać mieszkanie, którego jestem właścicielką od 30 lat. Otrzymałam je w darowiźnie od babci, która w akcje darowizny ma spisaną służebność osobistą. Służebność nie jest zapisana w KW. Babcia od 20 lat mieszka u mojej mamy i tam jest...

Strona: 1 2 3 4

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »