Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 24-04-2020 • Aktualizacja: 2021-02-25

Zakupiliśmy działkę ze służebnością przejazdu inną działką, która jest drogą. Droga ma 3,2 m szerokości w najwęższym miejscu i łączy się z drogą publiczną. Starostwo twierdzi, że droga musi mieć 5 metrów. Czy jest to zgodne z rzeczywistością? Szukając odpowiedzi, natykam się na minimalną szerokość 3 metrów. Powiedziano nam, że mamy skontaktować z osobami, które mają działki przed nami, i poprosić ich o ustalenie służebności na brakujące 1,8 m. Co mogę zrobić w tej sprawie? Zależy nam na szybkim rozpoczęciu budowy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Szerokość minimalna drogi koniecznej

Droga konieczna zasadniczo powinna spełniać warunki przewidziane w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie bowiem z § 14 powyższego rozporządzenia:

„1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.

2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

4. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku”.

Dojazd do działek budowlanych – szerokość 5 metrów

Przepis ten wymaga, jak Pani widzi powyżej, iż jeżeli droga ma służyć jako ciąg pieszo-jezdny i dojazd do działek budowlanych, to powinna ona mieć minimum 5 m.

Niestety nie wskazała Pani w niniejszym stanie faktycznym, o jakim budownictwie jest tu mowa, ale zakładam, iż sprawa dotyczy działek budowlanych. Do niniejszego nie ma zastosowanie droga dojazdowa min. 3 m.

Z uwagi na powyższe starostwo co do zasady ma racje i konieczna jest zmiana niniejszej służebności – czy to na drodze sądowej, czy umownej.

Zmiana szerokości drogi – zmiana zakresu służebności

Nie znam sytuacji przestrzennej, więc aby zwiększyć zakres służebności, powinni Państwo dognać zmiany dotychczasowej służebności lub dokonać nową. Zgodnie bowiem z art. 291 Kodeksu cywilnego jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej.

Zmiana treści służebności obejmuje zasadnicze uprawnienia wynikające z danego rodzaju służebności, tym sam zakres tych uprawnień, na przykład ograniczenie służebności przechodu, przejazdu i przepędu zwierząt do samej służebności przechodu; zmiana sposobu wykonywania służebności może polegać na przykład na zmianie usytuowania szlaku drogowego.

Z uwagi na powyższe, proszę porozumieć się z sąsiadami w celu zmiany treści służebności lub ustanowienia nowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »