Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

• Autor: Katarzyna Bereda

Zakupiliśmy działkę ze służebnością przejazdu inną działką, która jest drogą. Droga ma 3,2 m szerokości w najwęższym miejscu i łączy się z drogą publiczną. Starostwo twierdzi, że droga musi mieć 5 metrów szerokości. Czy jest to zgodne z rzeczywistością? Szukając odpowiedzi, natykam się na minimalną szerokość drogi dojazdowej 3 metrów. Powiedziano nam, że mamy skontaktować się z osobami, które mają działki przed nami, i poprosić ich o ustalenie służebności na brakujące 1,8 m. Co mogę zrobić w tej sprawie? Zależy nam na szybkim rozpoczęciu budowy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Szerokość minimalna drogi koniecznej

Droga konieczna zasadniczo powinna spełniać warunki przewidziane w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie bowiem z § 14 powyższego rozporządzenia:

„1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.

2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

4. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku”.

Zobacz też: Czy gmina musi zapewnić dojazd do działki budowlanej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dojazd do działek budowlanych – szerokość 5 metrów

Przepis ten wymaga, jak Pani widzi powyżej, iż jeżeli droga ma służyć jako ciąg pieszo-jezdny i dojazd do działek budowlanych, to powinna ona mieć minimum 5 m.

Niestety nie wskazała Pani w niniejszym stanie faktycznym, o jakim budownictwie jest tu mowa, ale zakładam, iż sprawa dotyczy działek budowlanych. Do niniejszego nie ma zastosowanie droga dojazdowa min. 3 m.

Z uwagi na powyższe starostwo co do zasady ma racje i konieczna jest zmiana niniejszej służebności – czy to na drodze sądowej, czy umownej.

Przeczytaj też: Podział działki droga dojazdowa

Zmiana szerokości drogi – zmiana zakresu służebności

Nie znam sytuacji przestrzennej, więc aby zwiększyć zakres służebności, powinni Państwo dognać zmiany dotychczasowej służebności lub dokonać nową. Zgodnie bowiem z art. 291 Kodeksu cywilnego jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej.

Zmiana treści służebności obejmuje zasadnicze uprawnienia wynikające z danego rodzaju służebności, tym sam zakres tych uprawnień, na przykład ograniczenie służebności przechodu, przejazdu i przepędu zwierząt do samej służebności przechodu; zmiana sposobu wykonywania służebności może polegać na przykład na zmianie usytuowania szlaku drogowego.

Z uwagi na powyższe, proszę porozumieć się z sąsiadami w celu zmiany treści służebności lub ustanowienia nowych.

Zobacz również: Ile kosztuje wytyczenie drogi dojazdowej

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Komentarze (3):


Adam

Przerabiałem temat szerokości drogi dojazdowej do działki i pozwolenia na budowę i droga konieczna musiała mieć 5 metrów szerokości. Nie dało się tego przeskoczyć.


Leszek

Czytam treść ustawy i guzik prawda. Jeżeli droga ma służyć TYLKO jako dojazd, nie może być mniejsza niż 3m. Jezeli na te drodze mają stać też auta, wtedy 5m. Rozdział 2, artykuł 14, punkt 1 i 2 . Być może pracownicy w urzędach nie do końca umieją przeanalizować zapis i go zrozumieć. W takich przypadkach ja bym się do takiego pracownika odwołał i pokazał mu jak ustawa jest zapisana i jak to rozumieć.


dociekliwy

mowa tylko o szerokości drogi 5m do tego skrajnia, chodnik i to będzie z 8m...Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »