Służebność przejścia

• Data: 2024-05-13 • Autor: Eliza Rumowska

W artykule omówimy zagadnienia dotyczące ustanowienia służebności przejścia. Wyjaśnimy również, czy sposób jej ustanowienia – jako ograniczenie gruntowe wpisane do księgi wieczystej lub jako prawo przechodu dla określonych osób – ma istotne znaczenie dla przyszłości nieruchomości. Powyższe kwestie przedstawimy na przykładzie sprawy pana Kacpra.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność przejścia

Pan Kacper jest właścicielem działki letniskowej. Poinformował nas, że nie ma dojścia do pobliskiego jeziora. Aby tam dotrzeć, musi przejść przez działkę bratowej i potem kawałek przez prywatny las. W związku z tym zapytał nas, czy bratowa może ustanowić służebność przejścia na jego korzyść bez zgody właściciela lasu. Chciał również wiedzieć, czy ewentualny kolejny właściciel jej terenu musiałby honorować tę służebność.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 

Ustanowienie służebności przejścia

Bratowa może ustanowić służebność przejścia na korzyść pana Kacpra, ponieważ służebność ustanawia się w granicach nieruchomości i istotne pozostaje do jej ustanowienia od strony formalnoprawnej istnienie prawa własności, a nie stanowiska właściciela kolejnej działki. Na każdej z działek służebność bowiem byłaby ustanawiana odrębnie z uwagi na prawo własności przysługujące innej osobie. Bratowa pana Kacpra – jeżeli wykazuje wolę ustanowienia służebności – nie musi tego konsultować z właścicielem kolejnej działki. Może to zostać uregulowane umową zawartą między panem Kacprem a właścicielką działki (jego bratową).

Odpowiedź na pytanie o dalsze losy służebności zależy od sposobu i zakresu ustanowienia służebności. Jeżeli służebność ta zostanie określana jako służebność gruntowa w umowie notarialnej i zostanie wykazana w KW, to każdy potencjalny jej nabywca wchodzi w prawa właściciela z pełną świadomością, że wiąże go ograniczenie wynikające ze służebności. Natomiast gdyby służebność przejścia określono jedynie jako prawo przechodu dla wskazanych z imienia i z nazwiska osób – wówczas miałaby ona charakter służebności osobistej i wraz ze śmiercią uprawnionych przestałaby istnieć.

Przykłady

 

Przykład z sąsiedztwa

Pan Jan miał działkę, która graniczyła z nieruchomością jego bratowej, Anny. Chciał ustanowić służebność przejścia, aby uzyskać dostęp do głównej drogi. Anna, jako właścicielka działki, wyraziła zgodę na ustanowienie takiej służebności. Wskutek tego służebność została zapisana w akcie notarialnym i wpisana do księgi wieczystej, co zapewniło Janowi stały dostęp do drogi, niezależny od przyszłych zmian właścicielskich na działce Anny.

 

Sytuacja w firmie

Firma X posiadała teren przyległy do działki, która była niezbędna do zapewnienia ciągłości ich operacji logistycznych. Działka ta należała do siostry właściciela firmy, która zgodziła się na ustanowienie służebności gruntowej. Umowa została zawarta w formie notarialnej, co umożliwiło firmie X stałe korzystanie z tej drogi.

 

Historia z rodzeństwem

Ewa i jej brat Tomasz dorastali w rodzinnym gospodarstwie, które po latach podzielono między nich. Ewa mieszkała na działce, która nie miała bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Konieczne okazało się ustanowienie służebności drogowej. Tomasz zgodził się na takie rozwiązanie. Umowa służebności, choć początkowo ustalona ustnie, została później zabezpieczona aktem notarialnym, by uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości i zapewnić Ewie niezakłócony dostęp do jej domu. 

Podsumowanie

 

Podsumowując, artykuł omawia kwestie dotyczące ustanowienia służebności przejścia. Przytoczone przykłady pokazują praktyczne zastosowanie służebności w różnych kontekstach, podkreślając jej znaczenie w zapewnieniu dostępu do nieruchomości i zabezpieczeniu interesów właścicieli. 

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w ustanowieniu służebności lub masz pytania dotyczące prawa własności? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, aby zabezpieczyć swoje interesy. Już dziś napisz do nas – formularz kontaktowy znajdziesz pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »