Eliza Rumowska

Eliza Rumowska

Administrator portalu ePorady24, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, obecnie udziela porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.

 

 


Artykuły autora: Eliza Rumowska

Wytyczenie drogi do działki rolnej

Wytyczenie drogi do działki rolnej

Nie mamy dostępu do działki rolnej z drogi publicznej, konieczny jest przejazd przez działkę sąsiada. Jakie może być wynagrodzenie z tytułu korzystania z nieruchomości sąsiada?

Przepuszczenie światłowodu przez działki osób prywatnych

Przepuszczenie światłowodu przez działki osób prywatnych

W dobie intensywnego rozwoju technologicznego i rosnącego zapotrzebowania na dostęp do szybkiego internetu, kwestia przeprowadzania infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym światłowodów, przez prywatne nieruchomości staje się coraz bardziej aktualna. Artykuł ten skupia się...

Służebność przejścia

Służebność przejścia

W artykule omówimy zagadnienia dotyczące ustanowienia służebności przejścia . Wyjaśnimy również, czy sposób jej ustanowienia – jako ograniczenie gruntowe wpisane do księgi wieczystej lub jako prawo przechodu dla określonych osób – ma istotne znaczenie...

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Linie wysokiego napięcia i inne urządzenia niekiedy umieszcza się na terenie prywatnych posesji. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czy właściciel nieruchomości może żądać odszkodowania lub wynagrodzenia od przedsiębiorstwa przesyłowego za usytuowanie infrastruktury...

Żądanie wydania kluczy do mieszkania przez służebnika

Służebność umożliwia danej osobie korzystanie z nieruchomości w określonym zakresie. W niniejszym artykule wyjaśnimy, co można zrobić, w przypadku gdy działania właściciela mieszkania wydają się przekraczać granice ustanowione przez służebność. Jako przykład...

Ustanowienie służebności na rzecz głównego udziałowca drogi

W polskim Kodeksie cywilnym znajdują się przepisy, które regulują kwestię służebności. W niniejszym artykule przyjrzymy się im bliżej. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Lucjana – współwłaściciela działki drogowej.

Czy wodociągi mogą walczyć o zasiedzenie gruntu?

W przypadku spraw dotyczących zasiedzenia służebności przesyłu istotne jest nie tylko ustalenie momentu nabycia nieruchomości, ale przede wszystkim daty instalacji urządzeń przesyłowych na danym terenie. W Kodeksie cywilnym znajdują się szczegółowe przepisy, które...

Brak możliwości przejazdu, do kogo wystąpić o drogę dojazdową?

Gdy dojazd do działki jest utrudniony, czasem niezbędne staje się ustanowienie drogi koniecznej . To specyficzna forma służebności, która pozwala właścicielom nieruchomości uzyskać prawnie gwarantowany dostęp do drogi publicznej przez tereny należące do...

Niekorzystanie z ustanowionej służebności

Czy niekorzystanie z ustanowionej służebności mieszkania może doprowadzić do jej wygaśnięcia? W niniejszym artykule wyjaśniamy tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Dagmary – właścicielki nieruchomości obciążonej służebnością.

Poszerzenie istniejącej drogi służebnej

Kodeks cywilny reguluje możliwość zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności. Określa również zasady jej zniesienia. Artykuł ten przybliża zarówno prawa, jak i obowiązki stron zaangażowanych w spór dotyczący służebności, podkreślając znaczenie mediacji i...

Kredyt hipoteczny a dożywotnia służebność

Kredyt hipoteczny a dożywotnia służebność

Zmiana służebności na współwłasność jest procesem prawnym, który może być realizowany w różnych okolicznościach, a jednym z nich jest konfuzja praw. W polskim prawie cywilnym zawarte są przepisy umożliwiające taką transformację. Artykuł ma na celu wyjaśnić na...

Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

Czy właściciel działki może złożyć wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej znajdującej się na jej terenie? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii. Omówimy również przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące ustanowienia...

Mieszkanie przepisane w zamian za opiekę i brak możliwości opiekowania się osobą

Starsze osoby czasem decydują się na przepisanie swojego mieszkania komuś bliskiemu w zamian za opiekę. To rozwiązanie, które przynosi korzyści obu stronom umowy. Co jednak w sytuacji, gdy zobowiązany nie może spełnić swojej powinności? W niniejszym artykule wyjaśnimy...

Zmiana przebiegu drogi koniecznej bez uzgodnienia

Służebność gruntowa umożliwia właścicielom różnych nieruchomości korzystanie z cudzego gruntu na określonych warunkach. Dzisiaj przyjrzymy się sytuacji, w której droga konieczna została ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości,...

Opieka nad chorą matką mającą służebność osobistą

Opieka nad chorą matką mającą służebność osobistą

Służebność osobista stanowi jedno z ciekawszych praw rzeczowych umożliwiające obciążenie nieruchomości na rzecz konkretnej osoby fizycznej. Omawiany artykuł zagłębia się w przepisy dotyczące służebności osobistej ...

Wykupienie udziału w drodze i wykreślenie służebności

Wykupienie udziału w drodze i wykreślenie służebności

Służebność gruntowa jest jednym z elementów, który może znacząco wpływać na korzystanie z nieruchomości. Możliwe jest jednak usunięcie takiej służebności z księgi wieczystej, w tym wygaśnięcie w wyniku niewykonywania przez określony czas, zniesienie za...

Korzystanie z drogi dojazdowej do garażu

Korzystanie z drogi dojazdowej do garażu

W 2013 roku nabyłem garaż znajdujący się na podwórzu kamienicy z dojazdem do drogi publicznej przez bramę. Droga jest zaznaczona w akcie notarialnym jako dojazd z drogi publicznej do zakupionej nieruchomości. Jako właściciel garażu jestem członkiem wspólnoty...

Rura kanalizacyjna na działce budowlanej

Rura kanalizacyjna na działce budowlanej

Spór pomiędzy właścicielem nieruchomości a operatorem infrastruktury przesyłowej jest częstym problemem w dzisiejszych czasach. W kontekście prawnym kwestia posadowienia rury kanalizacyjnej na prywatnej nieruchomości, uniemożliwiającej przeprowadzenie prac budowlanych,...

Zmiana nieodpłatnej służebności gruntowej na odpłatną

Zmiana nieodpłatnej służebności gruntowej na odpłatną

Kodeks cywilny oferuje możliwość dostosowania służebności gruntowych do nowych potrzeb danych osób. Z takim tematem zwróciła się do nas pani Monika, która ma od 14 lat ustanowioną notarialnie nieodpłatną służebność gruntową drogi. Pyta,...

Blokowanie drogi służebnej przez sąsiadów

Blokowanie drogi służebnej przez sąsiadów

Droga służebna to często optymalne rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości gruntowych. Kwestie związane z taką służebnością mogą jednak wywoływać niejasności i różnego typu problemy. Z takim kłopotem zwróciła się do nas pani Monika. Posiada...

Rekompensata za światłowód na działce

Rekompensata za światłowód na działce

Niekiedy infrastruktura telekomunikacyjna powstaje na terenie prywatnym. W niniejszym artykule omawiamy kwestie prawne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu. Wyjaśniamy również, jak wynegocjować sprawiedliwe wynagrodzenie za udostępnienie swojej nieruchomości pod...

Umowa dożywocia między małżonkami

Umowa dożywocia między małżonkami

W niniejszym artykule omówimy kwestie prawne związane z ustanowieniem służebności osobistej mieszkania na rzecz żony. Ta forma zabezpieczenia praw majątkowych może okazać się kluczowa w sytuacji, gdy dom jest wyłączną własnością męża. Szczegółowo przyjrzymy się...

Odmowa na przyłączenie wodociągu i energii dla sąsiednich działek

Odmowa na przyłączenie wodociągu i energii dla sąsiednich działek

Przez teren moich trzech działek biegnie wodociąg, oczywiście przez działki sąsiadujące z moją biegnie w pasie drogowym (ta sama strona ulicy). Obecnie po drugiej stronie ulicy właściciele działek budują domy i chcą, bym wyraziła zgodę na przyłącza do sieci...

Właściciel chce rozwiązać dożywotnią umowę użyczenia mieszkania, co robić?

Właściciel chce rozwiązać dożywotnią umowę użyczenia mieszkania, co robić?

Od 20 lat posiadam dożywotnią umowę użyczenia mieszkania, którą podpisał właściciel. Teraz chce się mnie pozbyć i wystawić mieszkanie na sprzedaż. Wszystkie opłaty za mieszanie to ja regulowałem i zawsze w terminie. Czy mam prawo nadal tam mieszkać? Czy...

Przekazanie mieszkania z zasobów komunalnych za opiekę

Moja mama jest od wielu lat najemcą mieszkania z zasobów komunalnych. W jaki sposób mogłaby „przekazać” swój przydział pełnoletniej wnuczce? Czy meldunek i opieka nad moją mamą wystarczy, żeby później (w razie jej śmierci) wnuczka mogła pozostać...

Wpis w akcie darowizny rocznej wartość służebności osobistej

Wpis w akcie darowizny rocznej wartość służebności osobistej

Przed 10 laty moja mama kupiła mieszkanie od urzędu miasta i jednocześnie dokonała aktu darowizny na rzecz mojej osoby. Kupno mieszkania i akt darowizny dokonany został tego samego dnia, gdyż ja wyłożyłam całą kwotę zakupu z zamiarem stania się jego właścicielką....

Groźba wyłączenia prądu przez sąsiada u którego znajduje się skrzynka przekazowa

Groźba wyłączenia prądu przez sąsiada u którego znajduje się skrzynka przekazowa

Kilka lat temu kupiłam działkę rekreacyjną z domkiem. Teraz zjawił się u mnie sąsiad z goźbą, że wyłączy nam prąd, bo skrzynka przekazowa znajduje się na jego posesji, chyba że zapłacę mu 7 tys. zł rekompensaty. Czy ma do tego prawo? Co robić?

Niespełnienie warunków zapewnienia dożywocia

Niespełnienie warunków zapewnienia dożywocia

Po śmierci taty (5 lat temu) moja mama darowała siostrze mieszkanie, które pomogłem rodzicom wykupić, w zamian za dożywocie. Mama poinformowała mnie o tym. Stan faktyczny jest jednak taki, że siostra nigdy nie zamieszkała z mamą, a mama do śmierci utrzymywała...

Zniesienie służebności ojca-alkoholika

Zniesienie służebności ojca-alkoholika

Kilka lat temu rodzice darowali mi mieszkanie z zastrzeżeniem dożywotniej służebności nieodpłatnej całego mieszkania. Mój ojciec od dawna nadużywa alkoholu, co przybrało na sile. Od około 2 lat mama z ojcem nie pozostaje w pożyciu (choć nie ma formalnie...

Sprzedaż nieruchomości z ustanowionym dożywociem

Sprzedaż nieruchomości z ustanowionym dożywociem

Posiadam nieruchomość, na której ustanowione jest prawo dożywocia dla mojej babci. Babcia ciężko choruje, opiekuje się nią moja mama w swoim domu. Chcę tę nieruchomość sprzedać w celu zapewnienia środków na opiekę dla babci – specjalistyczny dom opieki. Sam...

Niewykonywanie służebności przez 10 lat

Niewykonywanie służebności przez 10 lat

Czytałem, że służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania służebności przez 10 lat. W akcie notarialnym mamy wpisane niewykonywanie przez 10 lat, stwierdzone przez właściciela sąsiedniej działki. Czy musimy coś jeszcze zrobić, żeby służebność wygasła, czy...

Niepłacenie opłat za mieszkanie przez służebnika

Na mieszkaniu, które odziedziczyłam po rodzicach, jest bezpłatna służebność osobista mieszkania w całym lokalu mieszkalnym na rzecz babci. Mama i tata zakupili to mieszkanie ze środków własnych, w tym pożyczka. Płacili za nie przez ostatnie 20 lat. W tej chwili...

Służebność osobista w zamian za spłatę

Służebność osobista w zamian za spłatę

Jestem współwłaścicielką mieszkania z moim byłym mężem. Chcę ustanowić służebność osobistą dla byłych teściów. Czy mogę ograniczyć służebność do możliwości spłaty przez teściów mojej części mieszkania w ciągu 5 lat za cenę przyrzeczoną?

Współwłasność a ustalenie służebności

Współwłasność a ustalenie służebności

Mieszkam obecnie za granicą. Jakiś czas temu kupiłam mieszkanie, w którym zamieszkała moja siostra. Miała dostać kredyt i oddać mi cenę mieszkania, ale jej zdolność kredytowa pozwoliła tylko na połowę kwoty. Chcemy teraz wpisać ją do KW, tzn. chcę jej...

Darowizna ze służebnością a podział majątku

Darowizna ze służebnością a podział majątku

Po moim ślubie mój tata w drodze darowizny przepisał na mnie nieruchomość. Jest to darowizna z dożywotnią służebnością na jego rzecz z obowiązkiem sprawowania opieki nad darczyńcą. Jeśli dopiszę męża do własności tej nieruchomości, a dojdzie do rozwodu,...

Opieka nad babcią mającą służebność osobistą

Opieka nad babcią mającą służebność osobistą

Problem dotyczy opieki nad babcią mającą służebność osobistą. W 1987 r. rodzice przekazali gospodarstwo rolne bratu i jego żonie, dostali renty od państwa. W akcie notarialnym jest zapis o służebności osobistej mieszkania. Ojciec zmarł, brat i żona też....

Jak wyegzekwować realizację umowy dożywocia?

Jak wyegzekwować realizację umowy dożywocia?

Moi rodzice przekazali ok. 10 lat temu gospodarstwo rolne mojemu bratu. Moja mama otrzymała dzięki temu rentę strukturalną (obecnie mama jest już na emeryturze rolniczej). Mój ojciec jest na zwykłej emeryturze (pracował w „€žnormalnym”€ zakładzie pracy). Rodzice...

Dopisanie kolejnej osoby do służebności

Czy można dopisać brata w akcie notarialnym do służebności, żeby miał służebność dożywotnią? Jestem właścicielem działki budowlanej z nieruchomościami, a rodzice mają służebność dożywotnią tej działki. Chciałbym, by żadne z brata dzieci ani jego...

Czy mogę odrzucić zaproponowaną służebność drogi?

W 2012 r. kupiłem notarialnie ok. 10 ha gruntów ornych. Teraz otrzymałem z sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez moją działkę. Zaproponowana droga konieczna jest na skraju mojej działki. Jakie może być najkorzystniejsze rozwiązanie tego problemu...

Czy dostawca gazu będzie musiał zlikwidować rurę?

Czy dostawca gazu będzie musiał zlikwidować rurę?

Zakupiłem działkę budowlaną, na której znajduje się rura gazowa biegnąca na teren posesji sąsiada. Nie ma ustanowionej służebności przesyłu. Jest możliwość podłączenia domu sąsiada do instalacji gazowej bezpośrednio od ulicy (w chwili budowania istniejącej instalacji...

Czy mogę odwołać zgodę na przejazd?

Czy mogę odwołać zgodę na przejazd?

Przez moją działkę była służebność przejścia i przegonu bydła do działki sąsiedniej. Przez dziesiątki lat nie była używana. W związku z chęcią sprzedaży działki sąsiad uzyskał sądownie zmianę służebności na przejazd, ale nie jest określone, na jaką...

Umowa dożywocia z matką która ma egzekucję komorniczą

Umowa dożywocia z matką która ma egzekucję komorniczą

Chciałabym zawrzeć umowę o dożywocie z moją matką. Dowiedziałam się jednak, że matka wzięła mojemu bratu pożyczkę, której nie spłacał, i w tej chwili matka ma egzekucje komorniczą na swojej emeryturze. Czy w takim przypadku mogę zawrzeć...

Czy droga służebna musi mieć osobny numer działki?

Czy droga służebna musi mieć osobny numer działki?

Kupiłem gospodarstwo rolne. Droga dojazdowa do niego prowadzi przez inną działkę (której jestem częściowym współwłaścicielem). Otrzymałem mapę od geodety z wyznaczoną drogą służebną (dojazdową) – jednak nie ma ona osobnego numeru działki. Czy to zgodne...

Czy właściciel może odmówić ustanowienia służebności przesyłu?

Czy właściciel może odmówić ustanowienia służebności przesyłu?

Jestem właścicielem działki. Zakład energetyczny ma przy niej umiejscowioną stację transformatorową i usilnie chce uzyskać służebność na kabel energetyczny przez moją działkę. Ja się na to nie zgadzam. Owszem, wyraziłem zgodę na położenie tego kabla, ale bez...

Przejęcie gospodarstwa rolnego obciążonego służebnością

Przejęcie gospodarstwa rolnego obciążonego służebnością

W akcie notarialnym z 1994 r. jest zapis „w wykonaniu darczyńców ustanawia nieodpłatnie na nabytej nieruchomości na rzecz  dożywotnią służebność osobistą mieszkania polegającą na prawie korzystania przez nich z dwóch pokoi i kuchni (…) oraz...

Zmiana strefy bezpieczeństwa przy gazociągu

Zmiana strefy bezpieczeństwa przy gazociągu

Od kilku lat mieszkamy w domu na działce, pod którą płynie gazociąg. Strefa bezpieczeństwa została określona na 10 m i zgodnie z tym wybudowaliśmy dom. Obecnie została ta strefa powiększona do 20 m. Mam zamiar przedstawić właścicielowi gazociągu roszczenie...

Przeniesienie rury na własny koszt

Przeniesienie rury na własny koszt

Kupiłem działkę budowlaną. Przez środek mojej działki przebiega rura kanalizacyjna, która uniemożliwia mi wybudowanie budynku. Poprzednia właścicielka ziemi pisała list do firmy wodociągowej o przesunięcie bądź usunięcie tej rury. Odpowiedź oczywiście jest negatywna, oni...

Notariusz i zniesienie służebności

Notariusz i zniesienie służebności

Jak znieść służebność z części gruntu i czy może to zrobić notariusz?

Samowolna naprawa drogi i pretensje innych użytkowników

Samowolna naprawa drogi i pretensje innych użytkowników

Do mojego domu prowadzi droga, która jest we władaniu gminy. Z tej samej drogi korzysta dużo domów. Napisałam pismo o utwardzenie i zapewnienie przejezdności drogi do burmistrza. Dwóch sąsiadów na własną rękę zakupiło kamień mają pretensje, że z niej...

Czy muszę spłacić służebnika, który chce się wyprowadzić?

W 2000 r. w wyniku darowizny zostałem właścicielem domu. W akcie notarialnym wpisana jest służebność osobista dla mojej matki. Aktualnie moja matka chce się wyprowadzić z domu i żąda spłacenia jej służebności. Czego mogę się spodziewać? Czy będę musiał...

Brak wpisu w KW odnośnie służebności

Planuję zakup działki z domem. Przez działkę sąsiada biegnie sieć wodno-kanalizacyjna i gazowa. Dostęp do niej mam posiadać z mojej działki. Niestety nie ma umowy o służebności. Ponoć drugi właściciel nie zgodzi się na wpis do KW (którego teraz nie ma). Jak...

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Posiadam działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, niestety w jej centralnej części znajduje się słup średniego napięcia i przebiega linia napowietrzna. Zwracałem się do zakładu energetycznego w tej sprawie, dosyłając żądane przez nich dokumenty...

Wycofanie zgody wcześniej wyrażonej przez sąsiada

Wycofanie zgody wcześniej wyrażonej przez sąsiada

Jestem posiadaczem działki, na której buduje dom jednorodzinny – mam wszystkie pozwolenia. Kanalizacja musi przebiegać częściowo przez działkę sąsiada – jest to jedyna możliwość jej podłączenia. Sąsiad wyraził na to pisemną zgodę, ale potem ją wycofał....

Realizacja wpisu o służebności

Realizacja wpisu o służebności

Mam wydzieloną działkę z działki teściów, w akcie notarialnym nie mam wpisanej służebności drogi, przez którą dojeżdżam do domu na mojej działce. Czy jest możliwość dopisania do aktu tej służebności i czy tylko moi teściowie muszą wyrazić zgodę, mimo że...

Koszty utworzenia drogi służebnej

Koszty utworzenia drogi służebnej

Kto ponosi koszty utworzenia drogi, jeżeli ma narzucone przez sąd stworzenie drogi w celu dojazdu sąsiada do swojej działki przez ustanowienie służebności? Drogę trzeba wytyczyć geodezyjnie i utwardzić ją.

Czy umieszczenie w domu opieki było zgodne z prawem?

Czy umieszczenie w domu opieki było zgodne z prawem?

Czy zapis o dożywociu zawartym w cesji mieszkania na rzecz córki może zostać zamieniony na dom opieki (prywatny)? Czy winna była, przed podjęciem tej decyzji, zawiadomić drugą córkę? Jak mogę przejąć opiekę nad mamą? Jak żądać i w jakiej wysokości...

Czy gmina zapłaci za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Przed 17 laty na mój wniosek urząd zatwierdził podział działki budowlanej na 4 części. Powstały w ten sposób trzy 10-arowe działki budowlane i reszta (niespełna 1 ar) stanowiąca wąski pasek wzdłuż tych trzech działek, który poszerzał lokalną drogę. Wszystkie trzy...

Wykorzystują mój wjazd na posesję, co robić?

Wykorzystują mój wjazd na posesję, co robić?

Mam swój wjazd na posesję, korzysta z niego grzecznościowo siostra, bo jej wjazd, choć wytyczony, nie jest jeszcze zrobiony. Z jej działką graniczy sąsiad, który ma służebność do wjazdu siostry, ale twierdzi, że gmina może mi kazać przepuszczać moim wjazdem...

Wydzielony pas wjazdu na działki

Wydzielony pas wjazdu na działki

Moja babcia x lat temu sprzedała sąsiadowi swoją część działki. W umowie zapisano, że kupujący i sprzedający wydzielają pas z własnych działek, tworząc w ten sposób wspólny wjazd na posesje. Sąsiad niedawno przekłuł w ścianie domu otwór drzwiowy od...

Kto płaci za wybudowanie nowej drogi?

Kupiłam kilka lat temu działkę budowlaną wraz z ustanowioną służebnością dojazdu do niej. Podobnie zrobiło kilka innych osób i powstało małe osiedle domków. Rok temu grunt po drugiej stronie ulicy kupił deweloper. W związku z prowadzoną budową bloków...

Zakup mieszkania z ograniczonym prawem rzeczowym

Zakup mieszkania z ograniczonym prawem rzeczowym

Chcę nabyć mieszkanie z licytacji komorniczej. Dłużnik ustanowił w nieruchomości ograniczone praw rzeczowe – jego matka może do śmierci korzystać bezpłatnie z całego lokalu. Czy ta lokatorka będzie zobowiązana pokrywać opłaty za czynsz i media?

Wymeldowanie podczas przerwy w wykonywaniu służebności

Wymeldowanie podczas przerwy w wykonywaniu służebności

W akcie notarialnym mam zapisaną służebność mieszkania. Od pewnego czasu jednak nie mieszkałam w domu należącym do siostry, ale teraz chciałabym tam wrócić. Siostra mi to utrudnia i grozi wymeldowaniem z powodu przerwy w wykonywaniu służebności. Czy ma do tego...

Prawa i przywileje właściciela otrzymanej nieruchomości

Prawa i przywileje właściciela otrzymanej nieruchomości

Otrzymałem w darowiźnie dom od rodziców, z ustanowieniem dożywotniej służebności mieszkania dla nich. Od lat pomagałem rodzicom w domu i ogrodzie, niedawno wyremontowałem wszystkie pokoje i kuchnię. Niestety od mamy wciąż słyszę komentarze, że nie mogę...

Odcięcie od CO pomieszczeń zajmowanych przez służebnika

Czy właściciel domu obciążonego na rzecz innej osoby służebnością osobistą mieszkania może odciąć mieszkanie służebnika od centralnego ogrzewania, które istnieje w domu od zawsze? Czy jeśli dojdzie do odcięcia CO, to koszt przystosowania do nowego ogrzewania mieszkania...

Czy muszę udostępnić przejazd do pól?

Jestem właścicielem drogi dojazdowej do posesji oraz gruntów rolnych. Ta droga jest na odcinku około 100 m asfaltowa (zrobiona na własny koszt), a dalej – na odcinku około 350 m jest to droga polna, przez którą grzecznościowo pozwalam przejeżdżać do pól uprawnych innym...

Dożywotnia służebność a wspólne mieszkanie z partnerem

Siedem lat temu przekazałam synowi dom w zamian za dożywotnią służebność (mam mieszkanie na parterze). Jestem wdową i rok temu poznałam mężczyznę, z którym chcę się związać. Tymczasem mój syn, mimo że mieszka w innym mieście, napastuje mojego partnera,...

Rurociąg na prywatnej nieruchomości

Rurociąg na prywatnej nieruchomości

Ja i mąż jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości, przez którą przebiega rurociąg oczyszczalni ścieków. Inwestycja poczyniona była na działce, jeszcze zanim zostaliśmy jej właścicielami. Rurociąg istnieje na pewno co najmniej 25 lat. Czy możemy wystąpić do...

Opłata za podziemny ciepłociąg

Przez nabytą przeze mnie w drodze darowizny przed kilkoma laty nieruchomość przechodzi podziemny ciepłociąg wraz z komorą. Wybudowano go 34 lata temu. Oczywiście znacznie to utrudnia zagospodarowanie bądź sprzedaż działki. Czy mam prawo od właściciela ciepłociągu...

Zobowiązanie do zapewnienia opieki i dożywotniego zamieszkania

Zobowiązanie do zapewnienia opieki i dożywotniego zamieszkania

Moja mama i jej brat otrzymali w spadku nieruchomość po tacie. Później jej jedyną właścicielką stała się mama. Przy zakupie drugiej części uczyniła na rzecz babci (swojej matki) zapis dożywocia – zobowiązanie do zapewnienia opieki i dożywotniego...

Nieodpłatna służebność a koszty utrzymania domu i remonty

Nieodpłatna służebność a koszty utrzymania domu i remonty

Posiadam dożywotnią, nieodpłatną i niepodzielną służebność w domu, którego właścicielką jest moja pasierbica. Czy pasierbica ma prawo żądać, abym pokrywała koszty remontów w 50%? Aktualnie do wykonania jest remont tarasu. Dodam, że pasierbica mieszka...

Ponowne małżeństwo służebnika osobistego

Ponowne małżeństwo służebnika osobistego

Otrzymałam w darowiźnie mieszkanie od dziadków z zastrzeżeniem służebności. Babcia zmarła, obecnie mieszkanie zajmuje dziadek. Od niedawna ma nową partnerkę. Czy tej pani przysługuje jakieś prawo do tego mieszkania? Czy coś się zmieni, gdyby zawarli związek...

Droga dojazdowa do lokalu użytkowego

Droga dojazdowa do lokalu użytkowego

Mam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego na parterze w budynku spółdzielni. Lokal wynajmuję. Ma on dwa wejścia – jedno od frontu dla klientów i drugie (dostawcze) od zaplecza. Obecnie dojazd na tyły budynku zablokowała spółdzielnia, montując nową...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem
Szukamy prawnika »