Dojazd do posesji przez działkę sąsiada a służebność drogi koniecznej

• Data: 2023-07-14 • Autor: Katarzyna Bereda

Rodzice przepisali na mnie działkę znajdującą się za ich domem (zgodę na drogę do swojego domu dostali od sąsiadów, ale ci sami nie zgadzają się na dojazd do mojej działki). Aby dostać się do niej, muszę skorzystać z drogi rodziców, do której nie mam prawa własności. Chciałabym w przyszłości wybudować na tej działce dom. Co mogę zrobić, aby zapewnić sobie prawo korzystania z tej drogi na stałe (zwłaszcza po odejściu rodziców)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dojazd do posesji przez działkę sąsiada a służebność drogi koniecznej

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jedyną możliwością jest wystąpienie z powództwem – jeżeli nie ma możliwości polubownego porozumienia – o ustanowienie drogi koniecznej i formalnie wskazanie drogi w księgi wieczystej. Zgodnie z treścią art. 145 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.):

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Przepis art. 145 K.c. kreuje roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Roszczenie to może być dochodzone na drodze sądowej. Nie ma jednak przeszkód, aby właściciel nieruchomości potencjalnie obciążonej uczynił mu zadość, dobrowolnie zawierając umowę o ustanowienie tej służebności (tak Z. Gołba, Służebności gruntowe, s. 99; W. Kocon, Droga konieczna, s. 52–53; W. Katner, Ustanowienie służebności, s. 130; inaczej S. Breyer, Droga konieczna, s. 738; E. Gniewek w: System Prawa Prywatnego, t. 3, 2013, s. 423; S. Rudnicki w: Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga druga, 2011, s. 88). Możliwe jest także zawarcie ugody sądowej w toku postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej (tak m.in. B. Bladowski, A. Gola, Służebności gruntowe, s. 22; A. Wąsiewicz w: System Prawa Cywilnego, t. 2, 1977, s. 691), przy czym w takim wypadku nie ma wymogu, aby właściciel nieruchomości obciążonej złożył swoje oświadczenie w formie aktu notarialnego (zob. orzeczenie SN z 13.10.1955 r., sygn. akt III CR 599/55). Służebność drogi koniecznej może powstać ponadto przez zasiedzenie (W. Kocon, Droga konieczna, s. 54).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

Z uwagi na powyższe, jeżeli nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, to może Pani wystąpić o ustanowienie takiej drogi koniecznej, a więc dojazdu do Pani nieruchomości. Służebność drogi koniecznej polega na prawie korzystania z nieruchomości sąsiedniej poprzez wykonywanie na niej przejazdu, przechodu lub – w warunkach wiejskich – także przegonu. Jak jednak słusznie uznał SN w postanowieniu z 20.11.1981 r. (sygn. akt III CRN 232/81): „ustanowienie służebności drogi koniecznej nie zawsze polega na urządzeniu drogi w ścisłym tego słowa znaczeniu, w szczególności może się wyrażać w zezwoleniu na przejeżdżanie przez grunty obciążone, a w wypadku konieczności przejazdów przez pojazdy o szerszym nadwoziu aniżeli istniejąca droga – w obowiązku tolerowania przez właścicieli gruntów przylegających do tej drogi takiego stanu, że w czasie przejeżdżania nadwozia tych pojazdów będą się znajdować w przestrzeni powietrznej nad tymi przylegającymi gruntami, z czym musi się łączyć zakaz wznoszenia w bezpośrednim sąsiedztwie drogi budynków i innych urządzeń (płotów)”.

Z uwagi na powyższe, w przypadku braku porozumienia z sąsiadem, Pani roszczenie na drodze sądowej będzie jak najbardziej zasadne. Proszę jeszcze raz porozmawiać z sąsiadem i wskazać, iż w przypadku braku dobrowolnego porozumienia skieruje Pani sprawę na drogę sądową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »