Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Słup na działce uniemożliwiający rozbudowę domu - jak zmusić dostawcę prądu do przesunięcia słupa?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 16-11-2020

Na moim terenie stoi słup energetyczny, który zasila mój dom oraz dom sąsiada – bez zgody starego właściciela. Planuję rozbudowę domu, co uniemożliwia mi słup. Na prośbę o usunięcie lub przesunięcie linii słyszę śmiech. Dostawca prądu nie reaguje. Co mogę zrobić aby wymusić na dostawcy prądu przesunięcie słupa i umożliwienie rozbudowy domu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Słup na działce uniemożliwiający rozbudowę domu - jak zmusić dostawcę prądu do przesunięcia słupa?

Powództwo o usunięcie słupa

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, że teoretycznie jeżeli słup został posadowiony przez zakład energetyczny bez Pana zgody, to przysługuje Panu powództwo o jego usunięcie. Podstawę tego powództwa stanowi art. 222 Kodeksu cywilnego. Aczkolwiek muszę lojalnie uprzedzić, że w bardzo dużej ilości spraw sądowych takie powództwa są oddalane na podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego, który to przepis odwołuje się do zasad współżycia społecznego, a przez to np. do potrzeby zapewnienia energii elektrycznej gospodarstwom domowym. Zwykle PGE wnioskuje wówczas o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność istnienia technicznych możliwości przebudowy lub przeniesienia urządzeń, bez szkody dla zapewnienia ciągłości i pewności dostarczenia energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z przedmiotowych urządzeń ewentualnych kosztów związanych z przebudową lub przeniesieniem urządzeń. Takie opinie są prowadzone nawet, jeżeli słup zapewnia energię do tylko jednego budynku.

Niestety najczęściej te koszty są bardzo duże a techniczne możliwości bywają ograniczone. Tu nie ocenię Panu technicznych możliwości przeniesienia tego słupa to musi zrobić specjalista z zakresu energetyki.

Wyroki, w których sąd nakazuje usunięcie słupa, zapadają rzadziej (to raczej jednostkowe przypadki) niż te oddalające powództwo, to na pewno, ale każda sytuacja jest oceniana indywidualnie i opiera się na opinii biegłego z zakresu energetyki. Na pewno PGE będzie się w ten sposób bronić, to jestem w stanie stwierdzić.

Okres istnienia słupa na działce

Poza tym ważne jest, jak długo słup stoi na działce, jeżeli 30 lat, a często przy tzw. dobrej wierze 20 lat, to PGE podniesie zarzut zasiedzenia służebności, a służebność pozwala na bezpłatne posadowienie tego słupa i wjazd na działkę celem usunięcia awarii, konserwacji itp.

Zasiedzenie służebności korzystania ze słupa

Zasiedzenie jest instytucją prowadzącą do nabycia prawa na skutek upływu czasu. Skutek zasiedzenia następuje z mocy samego prawa, orzeczenie sądu ma tylko charakter deklaratoryjny i wskutek tego dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo, a nabywca uzyskuje je niezależnie od niego.

Bardzo duża liczba spraw kończy się właśnie stwierdzeniem przez sąd, że doszło do zasiedzenia służebności korzystania z takiego słupa.

Tak więc na początek musi Pan ustalić, jak długo ten słup stoi na działce, przy ustaleniu, że stoi lat 20, jest spore ryzyko, że jednak poprzedni zakład energetyczny mógł być posiadaczem w dobrej wierze. Przy 30 latach istnienia słupa niestety, ale pogodziłabym się z istnieniem służebności i zrezygnowałabym na Pana miejscu z generowania sobie kosztów sądowych.

Wynagrodzenie za służebność słupa

Jest jeszcze kolejna dla Pana niekorzystna regulacja, że w międzyczasie – jeżeli Pan wytoczy powództwo, a PGE uzna, że nie udowodni zasiedzenia, na pewno wystąpi z wnioskiem o ustanowienie służebności. Jeżeli sąd ją ustanowi, wówczas Pana powództwo zostanie oddalone, zyska Pan natomiast wynagrodzenie za ustanowioną służebność. Zgodnie bowiem z treścią art. 3051 Kodeksu cywilnego „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)”.

Tak więc niestety, ale będę szczera, że szanse Pana są małe, a batalia sądowa potrwa na pewno parę lat – tyle te sprawy trwają w praktyce. Najczęściej jeżeli nie kończą się oddaleniem powództwa o usunięcie słupa, to kończą się ustanowieniem służebności przesyłu przez sąd.

Niestety wyroki nakazujące PGE usunięcia słupa to pojedyncze przypadki w skali kraju, o czym zobowiązana jestem poinformować.

Natomiast sąsiad Pana nie jest właściwym adresatem Pana roszczeń, bo właścicielem słupa jest PGE, a nie sąsiad, i to do przedsiębiorstwa przesyłowego można kierować jakiekolwiek roszczenia w tej sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »