Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę udostępnić przejazd do pól?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 09-12-2014

Jestem właścicielem drogi dojazdowej do posesji oraz gruntów rolnych. Ta droga jest na odcinku około 100 m asfaltowa (zrobiona na własny koszt), a dalej – na odcinku około 350 m jest to droga polna, przez którą grzecznościowo pozwalam przejeżdżać do pól uprawnych innym właścicielom. Dwie sąsiednie posesje mają wpisaną służebność do tej drogi; w rejestrze gruntów występuje ona pod symbolem dr/Ps/V, oprócz tych dwóch posesji nie ma na niej żadnych obciążeń i służebności.

Trzech właściciel gruntów rolnych uzurpuje sobie prawo przejazdu przez moją własność i twierdzi, że „nie mam nic do gadania”. Nie godzę się na to, tym bardziej że oni mają możliwość innego dojazdu. Proszę o wyjaśnienie, czy rzeczywiście muszę udostępnić przejazd do pól? Co ewentualnie mogę w tej sprawie zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że na Pana drodze jest realizowana służebność przejazdu i przechodu. Przy czym dwóch właścicieli siedlisk (posesji) uzyskało uregulowanie tejże służebności poprzez prawne jej uregulowanie jako drogi koniecznej. Wprawdzie nie podaje Pan tego – ale domyślam się, że jest to po prostu jedyny nieuciążliwy dojazd do ich siedlisk (posesji).

Pozostali wspomniani trzej właściciele pól uprawnych (na użytek sprawy nazwę ich rolnikami) – korzystają z przejazdu, tym samym mogąc powoływać się na posiadanie służebności przejazdu i przechodu. Jest to stan faktyczny, który nie jest prawnie uregulowany, ale korzysta z odpowiedniej ochrony prawnej, dając możliwość bądź ubiegania się o uregulowanie prawne służebności, bądź też jej nabycia przez zasiedzenie.

Rozumiem, że konflikt z tymi trzema rolnikami, zwłaszcza tak roszczeniowo nastawionymi, jest dla Pana nieprzyjemny. Zatem należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak teraz postąpić, by wyjść z konfliktowej sytuacji, mając klarowny stan faktyczno-prawny?

Po pierwsze powinien Pan wezwać rolników – tych roszczeniowych – do zaprzestania korzystania z przejazdu. powołując się na uciążliwość, niszczenie itp. Można również wspomnieć – o ile to Pana satysfakcjonuje – że istnieje możliwość umownego, odpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.

Po drugie:  Jeśli osoby ten zlekceważą pisma wzywające – pozostaje jedynie ograniczenie przejazdu w taki jednak sposób i w porozumieniu z podmiotami, które mają służebność (właścicielami siedlisk), aby oni mogli korzystać z drogi koniecznej. W praktyce jest to rozwiązywane metodą prywatnego „szlabanu” z kluczem udostępnionym także podmiotom z pkt 1. Wtedy jednak problematyczne mogłoby stać się korzystanie z przejazdu przez np.: gości.

Po trzecie: jeszcze inną opcją jest wystąpienie do właściwej miejscowo gminy o wykupienie działki pod drogę publiczną z uwagi na zaistniały stan faktycznego jej powszechnego użytkowania – jednak nie wiem, czy taka opcja Pana satysfakcjonuje i od woli gminy zależy jej realizacja.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Naprawa nawierzchni drogi służebnej

Jestem właścicielką działki na której wybudowałam dom. Do działki mam zapisaną służebność przejazdu przez działkę sąsiada. Drogę sama sfinansowałam...

 

Czy możliwe jest unieważnienie zasiedzenia dojazdu?

Postanowieniem sądu z 2000 r. określono nabycie przez nas służebności przejazdu i przechodu na drodze należącej do sąsiadów (wyrok...

 

Czy można zmusić kogoś do umożliwienia przejazdu?

Jestem właścicielem działki z wyjazdem na drogę główną. Sąsiednia działka (A) nie ma takiego wyjazdu. Działka B jest położona z tyłu działki...

 

Jakie są środki do przymusowego wykupu gruntu?

Jakie środki prowadzą do przymusowego wykupu gruntu będącego przedmiotem służebności przez właścicieli nieruchomości władnącej, tym bardziej, że grunt...

 

Czyją własnością będzie grunt udostępniony pod służebność?

Jestem właścicielem działki, sąsiad chce, żeby udostępnić mu możliwość przejazdu przez moją działkę do swojej posesji, ustanawiając...

 

Rozwiązanie sprawy bezumownego korzystania z gruntu

Na mojej działce posadowiony jest słup firmy Tauron. Zakład bezumownie korzysta z mojego gruntu, obniżając użyteczność działki i jej wartość....

 

Nowy właściciel działki a prawo przejazdu i przechodu

Nowy właściciel działki a prawo przejazdu i przechodu

Czy osoba, która posiada prawo przejazdu i przechodu może odsprzedać lub udzielić służebności innej osobie? Chodzi o to, że zakupiłem od kolegi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »