Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czyją własnością będzie grunt udostępniony pod służebność?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 11-02-2015

Jestem właścicielem działki, sąsiad chce, żeby udostępnić mu możliwość przejazdu przez moją działkę do swojej posesji, ustanawiając służebność. Czyją własnością będzie grunt udostępniony pod służebność? Jaką formę służebności najlepiej ustalić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obciążenie nieruchomości służebnością nie powoduje wygaśnięcia prawa własności. Tym samym, nawet jeśli Pana nieruchomość (czy jej część) zostanie obciążona służebnością, to nadal pozostanie Pan jej właścicielem. Zarówno służebność przejazdu, jak i służebność drogi koniecznej należą do służebności gruntowych. Służebność drogi koniecznej ustanawia się w sytuacji, jeśli nieruchomość sąsiednia nie ma należytego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich (tj. w ogóle nie ma dostępu bądź wprawdzie dostęp jest, ale nie jest on odpowiedni).

Co więcej, w przypadku braku należytego dostępu do drogi publicznej czy budynków gospodarskich Pana sąsiad miałby do Pana roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej, które mógłby dochodzić na drodze postępowania sądowego. Jeśli zatem w niniejszej sprawie nie chodzi o brak dostępu do drogi publicznej czy budynków gospodarskich, to w grę wejdzie służebność przejazdu.

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym (tj. daje prawo do korzystania z nieruchomości w ograniczonym zakresie). Wyróżnia się służebności gruntowe i osobiste. Służebność gruntowa jest prawem, które obciąża jedną nieruchomość (nazywaną nieruchomością obciążoną) na rzecz innej (nazywanej nieruchomością władnącą), niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Tym samym, jeśli Pana nieruchomość zostanie obciążona służebnością, to będzie ona obciążała każdego następnego właściciela (każdy Pana następca prawny będzie musiał ją znosić), i odwrotnie – każdy następca prawny Pana sąsiada będzie mógł z niej korzystać.

Służebność gruntowa może zostać ustanowiona na mocy umowy, orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej czy przez zasiedzenie. Służebność może być odpłatna i bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie może być jednorazowe albo okresowe – wszystko zależy od wzajemnego porozumienia stron bądź orzeczenia sądu. Z punktu widzenia otrzymywania wynagrodzenia należy dążyć do tego, by służebność została ustanowiona w drodze umowy na zasadzie wspólnego porozumienia.

Umowa powinna być zawarta pomiędzy właścicielami nieruchomości obciążonej i władnącej. Dla jej ważności konieczne jest, by Pana oświadczenie jako właściciela nieruchomości obciążonej złożone było w formie aktu notarialnego. Oświadczenie drugiej strony może być natomiast złożone w dowolnej formie, jednak w praktyce następuje ono w tym samym akcie notarialnym. Dla powstania służebności nie jest wymagany wpis w księdze wieczystej, jednak w braku wpisu nawet prawidłowo ustanowiona służebność może wygasnąć, jeśli nieruchomość obciążona zostanie nabyta przez osobę trzecią w okolicznościach pozwalających na działanie zasady wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Jak dochodzić wykonywania służebności gruntowej zasądzonej przez sąd?

Sąd prawomocnym postanowieniem ustanowił na moją rzecz służebność gruntową polegającą na prawie przejścia, przejazdu i przeprowadzenia mediów,...

 

Odszkodowanie za zajęcie działek pod budowę drogi

Dwadzieścia lat temu dwie działki mojego ojca zajęto pod budowę drogi. Po śmierci taty przejąłem jego nieruchomości, w 2008 r. wypłacono mi...

 

Czy muszę udostępnić przejazd do pól?

Jestem właścicielem drogi dojazdowej do posesji oraz gruntów rolnych. Ta droga jest na odcinku około 100 m asfaltowa (zrobiona na własny koszt), a dalej...

 

Jakie są środki do przymusowego wykupu gruntu?

Jakie środki prowadzą do przymusowego wykupu gruntu będącego przedmiotem służebności przez właścicieli nieruchomości władnącej, tym bardziej, że grunt...

 

Rozwiązanie sprawy bezumownego korzystania z gruntu

Na mojej działce posadowiony jest słup firmy Tauron. Zakład bezumownie korzysta z mojego gruntu, obniżając użyteczność działki i jej wartość....

 

Zamknięte koło pertraktacji z gminą

Zamierzam podzielić działkę, której jestem współwłaścicielem, na dwie części. Muszę jednak ustanowić w tym celu służebność przejazdu...

 

Problem z parkującym na mojej działce sąsiadem

Jestem właścicielem działki obciążonej drogą konieczną na rzecz sąsiada na podstawie wyroku sądowego. Przez moją działkę sąsiad ma dojazd do drogi...

 

Parkowanie aut na szlaku służebnym

Jestem właścicielem nieruchomości z domem jednorodzinnym. Wjazd na posesję jest z drogi wewnętrznej służącej za dojazd do kilku posesji...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »