Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czyją własnością będzie grunt udostępniony pod służebność?

• Autor: Monika Cieszyńska

Jestem właścicielem działki, sąsiad chce, żeby udostępnić mu możliwość przejazdu przez moją działkę do swojej posesji, ustanawiając służebność. Czyją własnością będzie grunt udostępniony pod służebność? Jaką formę służebności najlepiej ustalić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obciążenie nieruchomości służebnością nie powoduje wygaśnięcia prawa własności. Tym samym, nawet jeśli Pana nieruchomość (czy jej część) zostanie obciążona służebnością, to nadal pozostanie Pan jej właścicielem. Zarówno służebność przejazdu, jak i służebność drogi koniecznej należą do służebności gruntowych. Służebność drogi koniecznej ustanawia się w sytuacji, jeśli nieruchomość sąsiednia nie ma należytego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich (tj. w ogóle nie ma dostępu bądź wprawdzie dostęp jest, ale nie jest on odpowiedni).

Co więcej, w przypadku braku należytego dostępu do drogi publicznej czy budynków gospodarskich Pana sąsiad miałby do Pana roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej, które mógłby dochodzić na drodze postępowania sądowego. Jeśli zatem w niniejszej sprawie nie chodzi o brak dostępu do drogi publicznej czy budynków gospodarskich, to w grę wejdzie służebność przejazdu.

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym (tj. daje prawo do korzystania z nieruchomości w ograniczonym zakresie). Wyróżnia się służebności gruntowe i osobiste. Służebność gruntowa jest prawem, które obciąża jedną nieruchomość (nazywaną nieruchomością obciążoną) na rzecz innej (nazywanej nieruchomością władnącą), niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Tym samym, jeśli Pana nieruchomość zostanie obciążona służebnością, to będzie ona obciążała każdego następnego właściciela (każdy Pana następca prawny będzie musiał ją znosić), i odwrotnie – każdy następca prawny Pana sąsiada będzie mógł z niej korzystać.

Służebność gruntowa może zostać ustanowiona na mocy umowy, orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej czy przez zasiedzenie. Służebność może być odpłatna i bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie może być jednorazowe albo okresowe – wszystko zależy od wzajemnego porozumienia stron bądź orzeczenia sądu. Z punktu widzenia otrzymywania wynagrodzenia należy dążyć do tego, by służebność została ustanowiona w drodze umowy na zasadzie wspólnego porozumienia.

Umowa powinna być zawarta pomiędzy właścicielami nieruchomości obciążonej i władnącej. Dla jej ważności konieczne jest, by Pana oświadczenie jako właściciela nieruchomości obciążonej złożone było w formie aktu notarialnego. Oświadczenie drugiej strony może być natomiast złożone w dowolnej formie, jednak w praktyce następuje ono w tym samym akcie notarialnym. Dla powstania służebności nie jest wymagany wpis w księdze wieczystej, jednak w braku wpisu nawet prawidłowo ustanowiona służebność może wygasnąć, jeśli nieruchomość obciążona zostanie nabyta przez osobę trzecią w okolicznościach pozwalających na działanie zasady wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Monika Cieszyńska

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl