Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z parkującym na mojej działce sąsiadem

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 26-08-2015

Jestem właścicielem działki obciążonej drogą konieczną na rzecz sąsiada na podstawie wyroku sądowego. Przez moją działkę sąsiad ma dojazd do drogi gminnej. Problem polega na tym, że sąsiad uważa, że – oprócz korzystania z prawa przechodu i przejazdu – ma również prawo do parkowania na tej służebności. W wyroku nie ma mowy o prawie do parkowania, jest zapisane standardowe prawo przechodu i przejazdu. Sąsiad uważa, że racja jest po jego stronie i że nawet jego goście mają prawo na tej służebności parkować. Po czyjej stronie jest racja? Jeśli po mojej, to co mogę zrobić, aby zmusić sąsiada do parkowania na własnej posesji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moim zdaniem Pana sąsiad nie ma prawa parkowania na pasie, na którym ustanowiona została służebność, a to dlatego, że jak Pan wspomniał – służebność jest ograniczona do przejazdu i przechodu, czyli określonych aktywności człowieka lub maszyny, nie zaś do pozostawiania w bezruchu pojazdów samochodowych.

Na ten temat nie ma szczególnie wiele wypowiedzi w nauce i orzecznictwie, ale bardzo dobrym orzeczeniem z punktu widzenia ochrony Pana interesów jest wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 14 stycznia tego roku, wydany w sprawie III Ca 671/14. W tym miejscu zacytuję Panu najistotniejszy jego fragment – najistotniejszy, bo dotyczący analogicznej jak Pana sytuacji, kiedy to ustanowiona została służebność przejazdu i przechodu, a uprawniony z tej służebności parkował tam pojazdy.

Sąd Okręgowy tak tę sytuację rozstrzygnął: „…bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, czy akty parkowania były wykonywane w świetle szlaku służebnego ustanowionego na działce nr (...), czy też poza nim, bowiem w żadnym z tych przypadków pozwany nie był uprawniony do parkowania samochodu na tejże działce. Przysługująca mu służebność polega na prawie przechodu i przejazdu, a parkowanie, jako stan pozostawania pojazdu w bezruchu przez dłuższy czas nie mieści się w treści służebności przejazdu i przechodu ustanowionej aktem notarialnym z dnia 2 czerwca 1998r. ( k. 16 akt I Ns 968/12). Skoro więc pozwany nie ma prawa do parkowania samochodu na działce nr (...), to tym samym żądanie zakazania mu wykonywania takich czynności znajduje uzasadnienie w treści art. 222 § 2 K.c.

Tak więc sąd ewidentnie uznał, że służebność taka nie uprawnia do parkowania pojazdów, a więc Pana sąsiad nie ma racji.

Co zatem w tej sytuacji można zrobić? Otóż jeśli po zapoznaniu sąsiada z cytowanym przeze mnie wyrokiem, nadal będzie parkował na drodze, może Pan wystąpić z powództwem opartym na treści art. 222 § 2 K.c.

W myśl tego przepisu przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. W opisanym przypadku może Pan zatem wystąpić z pozwem o zakazanie sąsiadowi parkowania na Pana działce. Proszę jednak pamiętać, że będzie Pan musiał udowodnić, że sąsiad tam parkuje, a więc proszę robić zdjęcia stojącym pojazdom, tudzież zadbać o świadków tego procederu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki