Paulina Olejniczak-Suchodolska

Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.

 

 


Artykuły autora: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Wpisanie dożywotniego zamieszkania w akcie notarialnym

Wpisanie dożywotniego zamieszkania w akcie notarialnym

Wpisanie dożywotniego zamieszkania zapewnia danej osobie możliwość korzystania z lokalu mieszkalnego na ściśle określonych warunkach, nawet do końca życia, co stanowi istotne zabezpieczenie jej potrzeb mieszkaniowych. Pytanie związane z tym tematem...

Wystąpienie do właściciela o udostępnienie pasa gruntu w celu skomunikowania działki

Wystąpienie do właściciela o udostępnienie pasa gruntu w celu skomunikowania działki

Posiadam działkę budowlaną, muszę ją skomunikować z drogą publiczną. Jest do niej przejazd po cudzym pasie gruntu, używanym właśnie jako droga. Co zrobić, aby wystąpić do właściciela (który nie widzi problemu, aby ją udostępnić na drogę) o użyczenie drogi...

Czy do działki bez możliwości zabudowy przysługuje dojazd po gruntach sąsiada?

Czy do działki bez możliwości zabudowy przysługuje dojazd po gruntach sąsiada?

Posiadamy 18-arową działkę, która jest w drugiej linii zabudowy. Tuż przed nią jest dom sąsiada, obok – dom drugiego sąsiada, którego gospodarstwo ciągnie się też do drugiej linii zabudowy. Z kolei po prawej stronie są nieużytki, które mają kilku właścicieli....

Testament z nakazem utworzenia funduszu

Testament z nakazem utworzenia funduszu

Zamierzam w testamencie nakazać utworzenie specjalnego funduszu stypendialnego lub funduszu nagród (jeszcze nie istnieje), z którego wyznaczony spadkobierca, powinowaty (brak własnych dzieci) powinien za osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu zainteresowań testatora...

Obniżenie opłaty za służebność przesyłu wody

Obniżenie opłaty za służebność przesyłu wody

Dom stoi od 1990 r., wodę miałem z własnej studni, a ścieki odprowadzałem do szamba. W 2020 r. miasto wybudowało kanalizację i zmusiło mnie do podłączenia się do kanalizacji. W konsekwencji musiałem pokryć koszty przyłącza wody na terenie przeznaczonym...

Jak zwolnić nieruchomość z praw wynikających z umowy dożywocia?

Jak zwolnić nieruchomość z praw wynikających z umowy dożywocia?

Rodzice w ramach umowy dożywocia przekazali mi 7 działek rolnych oraz działkę rolną z domem. Po jakimś czasie okazało się, że dom, w którym mieszkamy, jest za mały. Wspólnie uznaliśmy, że wybudujemy dom na jednej z przekazanych działek i wraz...

Jak załatwić dojazd do budynku przez teren spółdzielni?

Jak załatwić dojazd do budynku przez teren spółdzielni?

W punkcie między narożnikami budynków, w którym mieszkam, i należącego do spółdzielni, jest 2,7 m. Jest na tyle wąsko, że śmieciarka odbierająca śmieci nie może dojechać na teren podwórka. Do budynku przynależna jest działka spółdzielni. Pozostały teren po prawej...

Przyłącze wodociągowe od sąsiada, strona formalna

Przyłącze wodociągowe od sąsiada, strona formalna

Zamierzam wybudować dom na małym osiedlu domków jednorodzinnych. Właściciel pierwszego domu, który tu powstał przed laty, wybudował wodociąg, który przebiega pod drogą osiedlową, a ta jest współwłasnością wszystkich właścicieli nieruchomości na tym osiedlu...

Obniżona wartość nieruchomości z powodu gazociągu, odszkodowanie od przedsiębiorstwa przesyłowego

Obniżona wartość nieruchomości z powodu gazociągu, odszkodowanie od przedsiębiorstwa przesyłowego

Przez teren działki, na której stoi mój dom, przechodzi gazociąg wzdłuż całej jej szerokości, cztery metry od granicy z drogą. Po paru latach od wybudowania domu chciałem wybudować nowe ogrodzenie i zaaranżować od nowa teren dookoła domu. Okazało się, że nie mogę...

Samowolna budowa drogi przez gminę na prywatnym terenie

Samowolna budowa drogi przez gminę na prywatnym terenie

Sprawa, którą przedstawię, jest złożona. Moja mama odziedziczyła dom po swoich rodzicach oraz pole, które należy do całości działki. Do tego domu prowadziła droga polna, którą użytkowali dziadkowie i dziadków sąsiedzi. Mój tata chodził na spotkania wiejskie...

Przepisanie domu na dzieci i dożywotnie mieszkanie dla męża

Przepisanie domu na dzieci i dożywotnie mieszkanie dla męża

Z pieniędzy własnych i spłaty z podziału majątku buduję dom. Obecnie jestem w związku z partnerem, za którego zamierzam wyjść za mąż. Przyszły mąż ma dwójkę dorosłych dzieci z poprzedniego małżeństwa. Nie ma majątku osobistego. Razem z żoną...

Odmowa wydania zgody na przeprowadzenie gazociągu przez działkę

Odmowa wydania zgody na przeprowadzenie gazociągu przez działkę

Otrzymałam pismo w sprawie wydania zgody na lokalizację sieci gazowej na mojej działce. Ja nie wyrażam na to zgody. Moja posesja jest ogrodzona, obsadzona tujami. Przygotowanie tego terenu(nawiezienie ziemi, ułożenie kostki brukowej itp.) wiązało się z dużymi kosztami. Po...

Darowizna za dożywocie a opłaty za mieszkanie

Darowizna za dożywocie a opłaty za mieszkanie

Przed 10 laty aktem notarialnym zawarłam umowę darowizny mieszkania z moją córką, na mocy której stała się jego wyłączną właścicielką. Akt notarialny zawierał zapis takiej treści: „Zgodnie z życzeniem darującej, obdarowana ustanawia na rzecz darującej...

Czy można postawić bramę na drodze służebnej?

Czy można postawić bramę na drodze służebnej?

Moi rodzice posiadali hektar pola, który przekształcili na działki budowlane. Jedną w środku tata po rozwodzie sprzedał ze służebnością dojazdu przez moja działkę tuż pod samym domem. W planach zagospodarowania przestrzennego są dwie drogi, których obecnie jeszcze nie...

Zajęcie działki pod rów przydrożny a uzyskanie odszkodowania

Zajęcie działki pod rów przydrożny a uzyskanie odszkodowania

Kupiłem pół roku temu działkę przylegającą z jednej strony do drogi powiatowej. Po ustaleniu granic przez geodetę okazało się, że większa cześć przydrożnego rowu znajduje się na mojej nabytej działce. Czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za teren zajęty...

Odmowa usunięcia słupów z działki i powołanie się na zasiedzenie

Odmowa usunięcia słupów z działki i powołanie się na zasiedzenie

Na mojej działce stoją dwa drewniane słupy należące do Orange. Prawdopodobnie światłowód i linia telefoniczna. Słupy bez betonowej podstawy, wkopane w luźną ziemię (piach). Wysłałem pismo wzywające do usunięcia tych słupów. W odpowiedzi od Orange dostałem...

Służebność korzystania z plaży i jeziora

Służebność korzystania z plaży i jeziora

Posiadam działkę 12 ha (w tym jezioro 7 ha) i grunty przyległe 30 ha. Są to grunty po byłej kopalni żwiru niepodlegające pod ustawę rolną, zrekultywowane (w wytycznych gminy w kierunku rekreacji). Cały teren do przekształcenia w MPZP na rekreację. Jest...

Dysponowanie przez właściciela nieruchomością ze służebnością

Dysponowanie przez właściciela nieruchomością ze służebnością

Moja babcia mieszka ze swoim niepełnosprawnym synem w mieszkaniu, który stanowi połowę domu. Kilkadziesiąt lat temu cały dom został przepisany w formie darowizny innemu synowi, który mieszka razem ze swoją żoną i dziećmi w drugiej połówce domu. Ta połówka domu, która babcia ze...

Umowa z sąsiadem o przyłączenie do wody

Umowa z sąsiadem o przyłączenie do wody

Co należy umieścić w umowie z sąsiadem, który zgodził się, abym przyłączyła się do wody na jego działce rolnej? Oczywiście umowa jest płatna.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem
Szukamy prawnika »