Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa usunięcia słupów z działki i powołanie się na zasiedzenie

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Na mojej działce stoją dwa drewniane słupy należące do Orange. Prawdopodobnie światłowód i linia telefoniczna. Słupy bez betonowej podstawy, wkopane w luźną ziemię (piach). Wysłałem pismo wzywające do usunięcia tych słupów. W odpowiedzi od Orange dostałem informację, iż słupy są z lat 80. i Orange nabyło zasiedzenie gruntu, tym samym odmawiają usunięcia słupów. Słupy te znacznie ograniczają komfort użytkowania działki oraz stanowią przez swój wiek i konstrukcje zagrożenie dla użytkowników. Co mogę z tym zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa usunięcia słupów z działki i powołanie się na zasiedzenie

Zasiedzenie służebności gruntu po 30 latach

Stanowisko wyrażone przez Orange jest prawidłowe.

W myśl bowiem Kodeksu cywilnego w przypadku nabycia posiadania w złej wierze zasiedzenie następuje z upływem 30 lat. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt II CSK 346/08, wskazuje, że zajęcie cudzej nieruchomości i umieszczenie na niej urządzeń energetycznych bez uzyskania tytułu prawnego jest równoznaczne ze złą wiarą. A zatem jeśli od dnia posadowienia owego słupa na Pana działce minęło 30 lat, to przedsiębiorca zasiedział służebność, tak jak to Panu wskazuje w owym piśmie. Z uwagi na zasiedzenie nie może Pan żądać ustanowienia odpłatnej służebności ani domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Jest bowiem w orzecznictwie już od lat utrwalony pogląd wyrażony także przez Sąd Najwyższy, zgodnie z którym osobie, która utraciła własność rzeczy wskutek jej zasiedzenia przez posiadacza, nie przysługuje wobec posiadacza roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy bez tytułu prawnego w okresie poprzedzającym dzień zasiedzenia (tak np. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II CSK 639/15).

Zobacz też: Usunięcie kabla telefonicznego Orange

Posiadanie gruntu przez 30 lat

Podsumowując, jeśli minęło 30 lat, a posiadacz słupów był cały czas ten sam, to nie ma Pan prawa domagać się ani odszkodowania, ani ustanowienia odpłatnej służebności, bowiem doszło do zasiedzenia służebności. Jeśli okaże się, że minęło 30 lat, ale w czasie tego okresu właścicielem słupów był przez jakiś czas Skarb Państwa, a dopiero potem przedsiębiorstwo przesyłowe, to zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2009 r., sygn. akt IV CSK 291/2009: „Okres do 1989 r. nie może być wliczany do okresu zasiedzenia przez przedsiębiorstwo państwowe, jakim był zakład energetyczny. Do tego czasu wszystko było własnością Skarbu Państwa, a zatem i posiadanie było wykonywane na jego rzecz. Zakład sprawował tylko zarząd, a więc nie był właścicielem urządzeń”.

Wymiana słupów

Jeśli w Pana przypadku w tych latach to Skarb Państwa był właścicielem, to być może okres, w którym to przedsiębiorstwo przesyłowe było właścicielem, nie wynosi jeszcze 30 lat, i możliwe jest domaganie się odszkodowania i odpłatnej służebności. Jeśli zaś właścicielem słupów przez nieprzerwane 30 lat było Orange, to utracił Pan wszelkie roszczenia. Ma Pan jednak prawo zmienić sposób wykonywania owej służebności. Samo Orange wskazało Panu adres, na jaki ma Pan prawo o to wnioskować. Przy czym zmiana położenia słupów na Pana wniosek nastąpi, ale na Pana koszt. Jest to zgodne z art. 291 Kodeksu cywilnego, stosowanym odpowiednio. Potwierdził to także Sąd Najwyższy w uchwale z 2 czerwca 2010 roku (sygn. akt III CZP 36/10).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl