Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność gruntowa i jej anulowanie

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 25-04-2016

Czy służebność gruntowa przechodzi automatycznie na kolejnego właściciela działki, z ojca na syna po darowiźnie działki? Czy istnieje możliwość anulowania służebności w momencie powstania dojazdu do działki z innej strony, np. drogi publicznej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność gruntowa i jej anulowanie

Służebność gruntowa przypisana do nieruchomości

Rzeczywiście służebność gruntowa jest przypisana do nieruchomości, a nie do jej właściciela. Zgodnie z art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć  (nieruchomość. a nie jej właściciela) na rzecz właściciela (każdego) innej nieruchomości prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władającej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.

Zmiany własnościowe a służebność gruntowa

Służebności gruntowe obciążają oznaczoną nieruchomość bez względu na późniejsze zmiany własnościowe. Są skuteczne wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej. Niezależnie, czy zmiana właściciela następuje na podstawie sprzedaży nieruchomości, jej darowizny czy dziedziczenia.Ten stan prawny jest stały.

 

Zmiana treści służebności lub jej zniesienie za wynagrodzeniem

Istnieje ograniczona możliwość zmiany treści służebności lub jej zniesienia za wynagrodzeniem. Służebność może też wygasnąć, jeśli nie jest wykorzystywana przez 10 lat, przy czym okoliczność ta musi zostać stwierdzona przez sąd.

Pan pyta o sytuację, gdy służebność przestała mieć znaczenie dla nieruchomości władającej. W tej kwestii kodeks cywilny wypowiada się także. Zgodnie z art. 295 Kodeksu cywilnego jeżeli służebność gruntowa utraciła znaczenie dla nieruchomości władającej wszelkie znaczenie właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. W przypadku służebności drogi koniecznej z pewnością okolicznością do uznania, że straciła ona znaczenie dla nieruchomości władającej jest uzyskanie przez tą nieruchomość dostępu do drogi publicznej.

Pozew o zniesienie służebności gruntowej

Zniesienie służebności następuje na mocy orzeczenia sądu. Stąd należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości pozew o zniesienie służebności. Pożądany będzie aktualny właściciel nieruchomości władającej. W pozwie należy wykazać, że nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej, która spełnia swoją funkcję. Chodzi oczywiście o dołączenie stosownych map, zdjęć. Pozew podlega opłacie w wysokości 30 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kiedy można domagać się zniesienia służebności?

Kiedy można domagać się zniesienia służebności? Sytuacja wygląda następująco. Kilkanaście lat temu nabyłam działkę w wieczystym użytkowaniu z wpisem o...

 

Problem z parkującym na mojej działce sąsiadem

Jestem właścicielem działki obciążonej drogą konieczną na rzecz sąsiada na podstawie wyroku sądowego. Przez moją działkę sąsiad ma dojazd do drogi...

 

Uczestnictwo w sprawie o zasiedzenie w kontekście zawarcia umowy o służebność gruntową

Jestem właścicielem działki wraz z nieruchomością. Graniczę z działką zarządzaną przez spółdzielnię mieszkaniową. Konkretnie ściana mojego...

 

Notariusz i zniesienie służebności

Jak znieść służebność z części gruntu i czy może to zrobić notariusz?

 

Korzystanie z dawnej służebności drogi użyczonej przez sąsiada?

Przy zakupie działki w akcie notarialnym zapisano użyczenie drogi do przejścia i przejazdu przez działkę sprzedawcy. Po kilku latach inny sąsiad...

 

Działka bez dojścia i dojazdu

Jestem właścicielką domku letniskowego. W planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, iż ciągi piesze są wspólne. Po zmianie właścicieli stało...

 

Negowanie prawa dojazdu do garażu

W 2013 roku nabyłem garaż znajdujący się na podwórzu kamienicy z dojazdem do drogi publicznej przez bramę. Droga jest zaznaczona w akcie notarialnym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »