Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Parkowanie przed bramą przy wykupionej służebności

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 19-06-2017

Kupiłem służebność drogi dojazdowej do mojej posesji. W akcie notarialnym jest zapis przechodu i przejazdu. Właściciel drogi zwrócił mi uwagę, że nie mogę parkować przed bramą wjazdową. Nie utrudnia to przejazdu innym użytkownikom drogi. Zaczął mnie jednak straszyć policją. Jakie mam prawa? Poza tym człowiek ten ma las nieoznaczony zakazami i nieogrodzony, z którego wygonił moich spacerujących tam znajomych – czy miał prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Ustanowienie służebności drogi koniecznej stanowi odstępstwo od tego prawa, określone w art. 145 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)”.

Celem służebności drogi koniecznej jest zatem zapewnienie nieruchomości władnącej odpowiedniego dostępu do drogi koniecznej. Treść służebności drogi koniecznej jest ściśle określona w księdze wieczystej i nie może być w tym zakresie ograniczana. Odnosząc się do Pana sytuacji należy zauważyć, że prawo przejazdu będzie zawierało w sobie bezsprzecznie prawo do chwilowego zatrzymania pojazdu przed bramą, np. w celu jej otwarcia. Tak też stwierdził Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. akt II Ca 556/13), w którym zawarł następującą tezę:

„Nie jest możliwy swobodny przejazd bez możliwości chwilowego choćby zatrzymania pojazdu, swoboda przejazdu oznacza także chwilowe jego unieruchomienie, więc sugerowane przez pozwanego ograniczenie korzystania ze służebności jest bezprawne”.

Jednakże, należy zauważyć, iż chodzi tu tylko o chwilowe zatrzymanie pojazdu i jeśli w uzgodnionej treści służebności nie znalazło się przyzwolenie na parkowanie pojazdu w obrębie służebności, to takie zachowanie narusza wyżej przywołany art. 140 Kodeksu Cywilnego. I w tym przypadku potwierdzają to wyroki sądów, choćby wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt III Ca 671/14):

„Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, czy akty parkowania były wykonywane w świetle szlaku służebnego ustanowionego na działce nr (…), czy też poza nim, bowiem w żadnym z tych przypadków pozwany nie był uprawniony do parkowania samochodu na tejże działce. Przysługująca mu służebność polega na prawie przechodu i przejazdu, a parkowanie, jako stan pozostawania pojazdu w bezruchu przez dłuższy czas nie mieści się w treści służebności przejazdu i przechodu ustanowionej aktem notarialnym”.

Przechodząc do drugiego zagadnienia, a mianowicie wyproszenia Pańskich gości z nieogrodzonej nieruchomości należącej do sąsiada, w tym przypadku również znajduje zastosowanie art. 140 Kodeksu cywilnego. Mianowicie właściciel ma prawo do dysponowania nieruchomością, a więc decydowania kto na niej przebywa. Właścicielowi w takiej sytuacji przysługiwało niestety prawo wyproszenia Pańskich znajomych z jego nieruchomości. Oczywiście, w przypadku jeśli nieruchomość ta nie jest ogrodzona, nie może być tu mowy o winie Pańskich znajomych, którzy bez pozwolenia jej właściciela znaleźli się na niej. W związku z tym nie znajduje zastosowania art. 193 Kodeksu karnego:

„Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Problem z parkującym na mojej działce sąsiadem

Jestem właścicielem działki obciążonej drogą konieczną na rzecz sąsiada na podstawie wyroku sądowego. Przez moją działkę sąsiad ma dojazd do drogi...

 

Odszkodowanie za zajęcie działki pod drogę

Od roku walczymy o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z naszej działki zajętej pod drogę. Do tej pory widnieje ona w księdze...

 

Jak pozbyć się służebności wpisanej do hipoteki działki?

Chciałbym sprzedać działkę, w której hipotece wpisane jest: „służebności gruntowe przejazdu i przechodu na rzecz zakładów energetycznych...

 

Negowanie prawa dojazdu do garażu

W 2013 roku nabyłem garaż znajdujący się na podwórzu kamienicy z dojazdem do drogi publicznej przez bramę. Droga jest zaznaczona w akcie notarialnym...

 

Przyłączenie sąsiada do wodociągu poprzez moje przyłącze na jego gruncie

Moi rodzice przed wielu laty założyli przyłącze wodociągowe, niestety, umiejscowione na działce sąsiada. Po ich śmierci zostałam właścicielką posesji....

 

Dojazd do działki przez wewnętrzną drogę sąsiada

Jestem właścicielem gruntów rolnych, na których stoi budynek mieszkalny. W zeszłym roku złożyłem zgłoszenie budowlane na ten budynek, które zostało...

 

Zadośćuczynienie za rurę kanalizacyjną na działce

Sprawa dotyczy zadośćuczynienia za rurę kanalizacyjną na działce. Przez moją działkę przebiega rura kanalizacyjna segmentu sąsiada o długości...

 

Zmiana właściciela działki i problem z podłączeniem kanalizacji

8 lat temu wybudowałem dom na swojej działce i zgodnie z pozwoleniem oraz projektami podłączyłem się z wodą oraz kanalizacją do miejskiej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »