Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

Eliza Rumowska • Opublikowane: 02-09-2015

Jestem na etapie zakupu działki budowlanej. Z załączonych map wynika, że przez działkę przechodzi instalacja wodociągowa oraz kanalizacyjna. W danych z KW nie widzę, by była wyznaczona służebność przesyłowa. Czy w tym przypadku moglibyśmy wnioskować o przestawienie przez instalacji bliżej granicy z drugą działką w zamian za podpisanie służebności na koszt przedsiębiorstwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zanim przejdę do meritum odpowiedzi i podania podstaw prawnych w zakresie zasad ustanowienia służebności przesyłu – pragnę nadmienić, iż wpisanie służebności czy tez infrastruktury do KW nie jest obligatoryjne. Brak wpisu tej infrastruktury przesyłowej do KW nie stanowi także o nielegalności.

Natomiast co do możliwości ustanowienia służebności przesyłu. W pierwszej kolejności proponuje ustalić, czy jest to odcinek magistrali, czy tylko przyłącze. Bowiem w przypadku przyłączy w grę zazwyczaj wchodzą zgody udzielane indywidualnie, aby sąsiad mógł mieć dostęp do sieci.

Ważne tez będzie ustalenie, od kiedy sieć istnieje i jak formalnie ją usytuowano, tj. czy jej dokumentacja potwierdza faktyczne posadowienie wodociągu i kanalizacji. Jeżeli sieć znajduje się dłużej niż lat 30 – istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwo przesyłowe będzie próbowało ustalić służebność przez zasiedzenie.

Co do zasady nie ma Pan roszczenia o przeniesienie tej sieci, chyba że nie minęło lat 30, a odcinek okazałby się samowola budowlą, tj. przebiegałby niezgodnie z dokumentacja lub dokumentacji wcale nie było (tak tez czasami bywa).

Generalnie od 2008 r. Kodeks cywilny stanowi:

„Rozdział III. Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Tak oto wygląda sytuacja faktyczno-prawna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podpisanie zgody na linię wysokiego napięcia

Jestem właścicielką dużej działki. Kilka lat temu zbudowano tam linię wysokiego napięcia, na co podpisałam zgodę i dostałam 600 zł (!)...

 

Czy gmina zapłaci za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Przed 17 laty na mój wniosek urząd zatwierdził podział działki budowlanej na 4 części. Powstały w ten sposób trzy 10-arowe działki budowlane...

 

Jakie ryzyko wiąże się z przyłączeniem sąsiada do wodociągu na mojej działce?

Jakie ryzyko wiąże się z przyłączeniem sąsiada do wodociągu na mojej działce?

Sąsiad, który zakupił niedawno działkę obok mojej, poprosił mnie o możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej poprzez sieć znajdującą się...

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

W 1994 r. zostały przeprowadzone 2 rury doprowadzające wodę do elektrowni wodnej prowadzonej przez prywatną spółkę. Rury przechodzą z przodu domu 2 m...

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Stary słup na działce - wezwanie do wymiany lub przesunięcia

Opiekuję się 86-letnią ciocią. Na jej działce stoi słup energetyczny, z którego ciągnięty jest prąd górą do niej i do sąsiednich dwóch...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »