Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

• Data: 2024-05-12 • Autor: Eliza Rumowska

Czy właściciel działki może złożyć wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej znajdującej się na jej terenie? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii. Omówimy również przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące ustanowienia służebności przesyłu. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Tomasza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

Pan Tomasz chce kupić działkę budowlaną. Poinformował nas, że z załączonych map wynika, że przez działkę przechodzi instalacja wodociągowa oraz kanalizacyjna. W danych z KW nie ma informacji o wyznaczonej służebności przesyłowej. Pan Tomasz zapytał nas, czy w tym przypadku mógłby wnioskować o przestawienie instalacji bliżej granicy z drugą działką w zamian za podpisanie służebności na koszt przedsiębiorstwa.

Zakup nieruchomości przez którą przebiega instalacja wodociągowa bez ujawnionej służebności w KW

Zanim przejdę do meritum odpowiedzi i podania podstaw prawnych w zakresie zasad ustanowienia służebności przesyłu – pragnę nadmienić, iż wpisanie służebności czy też infrastruktury do KW nie jest obligatoryjne. Brak wpisu tej infrastruktury przesyłowej do KW nie stanowi także o nielegalności.

Natomiast co do możliwości ustanowienia służebności przesyłu. W pierwszej kolejności proponuje ustalić, czy jest to odcinek magistrali, czy tylko przyłącze. Bowiem w przypadku przyłączy w grę zazwyczaj wchodzą zgody udzielane indywidualnie, aby sąsiad mógł mieć dostęp do sieci.

Ważne też będzie ustalenie, od kiedy sieć istnieje i jak formalnie ją usytuowano, tj. czy jej dokumentacja potwierdza faktyczne posadowienie wodociągu i kanalizacji. Jeżeli sieć znajduje się dłużej niż lat 30 – istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwo przesyłowe będzie próbowało ustalić służebność przez zasiedzenie.

Zobacz też: Przesunięcie wodociągu na działce

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Roszczenie o przeniesienie sieci wodociągowej

Co do zasady pan Tomasz nie ma roszczenia o przeniesienie tej sieci, chyba że nie minęło lat 30, a odcinek okazałby się samowolą budowlaną, tj. przebiegałby niezgodnie z dokumentacją lub dokumentacji wcale nie było (tak też czasami bywa).

Generalnie od 2008 r. Kodeks cywilny stanowi:

„Rozdział III. Służebność przesyłu

Art. 3051 [Służebność przesyłu]

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052 [Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu]

§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053 [Przejście na nabywcę; wygaśnięcie]

§ 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054 [Odpowiednie stosowa-nie]

Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Tak oto wygląda sytuacja faktyczno-prawna.

Tak oto wygląda sytuacja faktyczno-prawna.

Przykłady

 

Przypadek pana Jana

Pan Jan kupił działkę budowlaną, ale nie wiedział, że przez jej środek przebiega nieujawniona w księdze wieczystej linia wodociągowa. Kiedy zdecydował się na budowę domu, okazało się, że projekt budowlany koliduje z istniejącą infrastrukturą. Sytuacja ta wymusiła na nim renegocjację warunków z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowym w celu przesunięcia rurociągu, co wiązało się z dodatkowymi kosztami i opóźnieniami w realizacji inwestycji.

 

Doświadczenie pani Aleksandry

Pani Aleksandra posiadała działkę rekreacyjną. Niedawno dowiedziała się, że przez jej teren ma przechodzić nowa część sieci wodociągowej. Zaskoczyło ją to, gdyż w dokumentacji nieruchomości nie było informacji o ustanowionej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego. Postanowiła więc podjąć odpowiednie kroki prawne. W efekcie, dzięki skutecznej negocjacji, uzyskała od przedsiębiorstwa przesyłowego odszkodowanie za obciążenie jej gruntu służebnością przesyłu.

 

Historia firmy deweloperskiej „Bud-Invest”

Firma „Bud-Invest” zakupiła teren pod nowe osiedle mieszkaniowe. Nie wiedziała wcześniej, że znajduje się na nim stara, nieaktywna już linia kanalizacyjna (nie ujawniono jej w księdze wieczystej). W trakcie prac ziemnych natrafiono na nieoczekiwane przeszkody, co wymagało szybkiej reakcji i dodatkowych inwestycji w celu usunięcia starych instalacji. Ta sytuacja podkreśliła znaczenie dokładnej analizy stanu prawnego nieruchomości przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego.

Podsumowanie

 

Podsumowując, zakup nieruchomości z nieujawnioną służebnością przesyłu w księdze wieczystej może prowadzić do skomplikowanych sytuacji prawnych i finansowych. Kluczowe jest dokładne zbadanie stanu prawnego nieruchomości przed zakupem, aby uniknąć niespodziewanych przeszkód i dodatkowych kosztów. W artykule przedstawiliśmy zarówno podstawy prawne dotyczące służebności przesyłu, jak i praktyczne przykłady, które podkreślają znaczenie tej kwestii w procesie transakcji nieruchomościami.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie służebności przesyłu lub innych zagadnień związanych z nieruchomościami? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy kompleksowe doradztwo, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »