Działka z instalacją kanalizacyjną - jaka szerokość pasa ochronnego?

• Data: 2023-08-28 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Problem dotyczy bezumownego korzystania z gruntu. Przedmiotem jest rura o średnicy ok. 80 cm umieszczona na głębokości około 5 m. Nie mogę w tym miejscu nic wybudować, ponieważ muszę zapewnić możliwość wykonania wykopu w razie awarii. Szerokość działki, przez którą przebiega kolektor, wynosi 21 m. Nie wiem, ile powinien mieć szerokości pas ochronny w przypadku konieczności wykopu na 5 m głębokości. Instalacja kanalizacyjna została wybudowana w latach osiemdziesiątych. Był to wtedy teren państwowy. Od 2004 jestem właścicielem tej działki, a przedsiębiorstwo, które zarządza tą instalacją, powstało 1 stycznia 2001 r. jako spółka z o.o. Nie udzielałem służebności na tej działce. W księdze wieczystej wpisów brak. Jakie mam możliwości działania w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działka z instalacją kanalizacyjną - jaka szerokość pasa ochronnego?

Zasiedzenie służebności

Obawiam się, że ze względu na okres usytuowania kolektora na działce możemy mieć do czynienia z zasiedzeniem służebności, nawet jeśli nie została wpisana do księgi wieczystej (KW).

Według art. 305 4 Kodeksu cywilnego (K.c.) – do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych, a więc m.in. art. 292 K.c. Zatem zasiedzenie służebności gruntowej regulują przepisy art. 172 K.c. i art. 292 K.c.

Zgodnie z treścią art. 172 § 1 K.c. – posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze, wówczas własność nabywa dopiero po upływnie 30 lat (art. 172 § 2 K.c.), przy czym przed dniem wejście w życie przepisu w powyższym brzmieniu, tj. dniem 1 października 1990 r., obowiązywały odpowiednio 10- i 20-letnie okresy zasiedzenia.

Poza tym należy mieć na względzie, że z dniem 1 lutego 1989 r., w wyniku nowelizacji art. 128 K.c., dokonanej ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r., doszło do uchylenia konstrukcji jednolitej własności państwowej, dzięki czemu państwowe osoby prawne uzyskały zdolność prawną do nabywania prawa własności.

Komunalizacja mienia państwowego w 1990 r.

Ustawa ta nie przekształciła jednak ex lege stosunków własnościowych osób prawnych w stosunku do składników majątkowych, które w dniu 1 lutego 1989 r. były w zarządzie tych osób. Przekształcenie prawa zarządu następowało na podstawie poszczególnych ustaw. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – z dniem 27 maja 1990 r. nastąpiła komunalizacja mienia państwowego i poszczególnymi decyzjami o charakterze deklaratoryjnym wojewodowie stwierdzali nabycie własności przez poszczególne gminy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Minimalne odległości – sieć kanalizacyjna

Od kanałów należy zachować minimalne odległości w przypadku zabudowy i innych przewodów infrastruktury technicznej. Wymagane minimalne odległości to:

Obiekt budowlany

Odległość skrajni przewodu sieci kanalizacyjnej o średnicy

Lp.

Rodzaj

miejsce odniesienia do określenia odległości

Ø ≤ 500 [mm]

Ø > 500 [mm]

1

Budynki, linia zabudowy

linia rzutu ławy fundamentowej, linia zabudowy na podkładzie geodezyjnym

3,0 [m]

5,0 [m]

2

Ogrodzenia, linie rozgraniczające

linia ogrodzenia, linia określona na podkładzie geodezyjnym

1,5 [m]

2,0 [m]

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »