Służebność mieszkania ustanowiona przy darowiźnie a wysokość zachowku

• Data: 2024-06-19 • Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Chciałam zapytać o wartość służebności osobistej w darowiźnie dokonanej przed 25 laty branej pod uwagę przy wyliczeniu zachowku. Jeśli w akcie darowizny została wyliczona wartość służebności i wynosiła ona 750 zł, czy taka wartość obciąża darowiznę? Czy może, jeśli wartość nieruchomości do zachowku będzie liczona według cen rynkowych, to wartość służebności też będzie liczona na nowo? Nie ukrywam, że chodzi o obniżenie roszczenia o zachowek.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność mieszkania ustanowiona przy darowiźnie a wysokość zachowku

Obniżona wartość darowizny obciążonej służebnością

Zgodnie z art. 995 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) – wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. Ustalając wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot darowizny, obniża się jej wartość z uwagi na obciążanie służebnością (ograniczonym prawem rzeczowym), bez względu na to, czy służebność ta została ustanowiona przez spadkodawcę w umowie darowizny, czy już przez obdarowanego po dokonaniu darowizny nieruchomości przez spadkodawcę, zgodnie z jego jednoznaczną wolą (wyrok SN z dnia 7 lutego 2013 r., II CSK 403/12, LEX nr 1314389; por. też wyrok SN z dnia 13 czerwca 2013 r., V CSK 385/12 LEX nr 1375506). Przepis art. 995 § 1 Kodeksu cywilnego ma na względzie ochronę interesów osób uprawnionych do zachowku przed negatywnymi konsekwencjami zmniejszenia się wartości darowizny od momentu jej dokonania do chwili ustalenia zachowku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wartość wyznaczona w oparciu o kryteria rynkowe

W tym miejscu zasadne jest przywołanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2018 r. I ACA 916/17, zgodnie z którym: „Ustalenie wartości poszczególnych składników wchodzących w skład spadku, w tym także ustalenie wartości nieruchomości dla określenia wymiaru zachowku, powinno być oparte na kryteriach rynkowych. Określenie wartości rynkowej nieruchomości powinno więc nastąpić zgodnie z regułami i metodami wynikającymi z przepisów u.g.n. (ustawy o gospodarce nieruchomościami) i przepisów wykonawczych oraz standardów zawodowych rzeczoznawców.”.

Nadto warto też przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt. I ACa 972/13, zgodnie z którym: „Normę art. 995 k.c. wykładać należy z uwzględnieniem jej celu, jakim jest podzielenie się z uprawnionym do zachowku przez osobę obdarowaną wzbogaceniem, wzbogacenie to zaś rozumiane być musi jako różnica między wartością rzeczy w stanie wolnym od obciążeń a wartością ustanowionych jednocześnie z darowizną obciążeń. Ustanowienie użytkowania na rzeczy darowanej nie jest wprawdzie świadczeniem wzajemnym ze strony osoby obdarowanej (darowizna wszak, choć jest umową dwustronną, to jest umową tylko jednostronnie zobowiązującą), nie ulega jednak wątpliwości merytoryczny związek między tymi obiema czynnościami i wynikająca z tego związku ich współzależność. Z tej przyczyny przyjmuje się, że wartość ustanowionych na rzeczy darowanej obciążeń rzeczowych na rzecz darczyńcy lub osób mu bliskich zmniejsza wartość nie tylko samej rzeczy w późniejszym obrocie, ale i przedmiotu darowizny rozumianej jako nieodpłatne przysporzenie majątkowe netto na rzecz obdarowanego.”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wycena biegłego rzeczoznawcy

Zatem dokładnie kwota służebności oraz wartość darowizny powinna być ustalona w toku postępowania przez biegłego rzeczoznawcę. Zatem wartość zarówno nieruchomości, jak i służebności obciążającej tą nieruchomość będzie liczona „na nowo” według cen rynkowych z chwili wystąpienia z roszczeniem o zachowek, natomiast według stanu (czyli co faktycznie było przedmiotem darowizny i służebności) na dzień ustanowienia darowizny.

Przykłady

 
Spadek po rodzicach

Jan otrzymał 25 lat temu od swoich rodziców darowiznę w postaci mieszkania, z zastrzeżeniem służebności osobistej na rzecz rodziców, wycenionej wówczas na 750 zł. Po śmierci rodziców, jego brat Piotr upomniał się o zachowek. Piotr stwierdził, że wartość mieszkania powinna być ustalona według obecnych cen rynkowych. Jednak sąd uznał, że wartość darowizny należy pomniejszyć o wartość służebności, obliczoną także na nowo według dzisiejszych cen rynkowych. Dzięki temu wartość mieszkania do wyliczenia zachowku była niższa, co zmniejszyło roszczenie Piotra.

 
Służebność a wysokość zachowku

Anna otrzymała od swoich dziadków dom w darowiźnie 20 lat temu, z zastrzeżeniem służebności osobistej na rzecz dziadków, wycenionej wtedy na 1000 zł. Po śmierci dziadków, kuzyn Anny zażądał zachowku. W sądzie wykazano, że wartość służebności powinna być ponownie wyceniona według aktualnych stawek rynkowych, co znacząco zmniejszyło wartość darowizny branej pod uwagę przy wyliczaniu zachowku. Dzięki temu roszczenie kuzyna zostało obniżone.

 
Obciążenie darowizny służebnością

Katarzyna otrzymała od swojej ciotki mieszkanie jako darowiznę 30 lat temu, z obciążeniem służebnością mieszkania na rzecz ciotki. Wartość służebności w akcie darowizny wynosiła wtedy 500 zł. Po śmierci ciotki, syn ciotki wystąpił o zachowek. Sąd zdecydował, że zarówno wartość mieszkania, jak i wartość służebności muszą być wycenione na nowo według dzisiejszych cen rynkowych. W wyniku tego, wysokość zachowku do zapłaty przez Katarzynę była niższa, ponieważ uwzględniono aktualną wartość służebności, co zmniejszyło wartość darowizny.

Podsumowanie

 

Przy obliczaniu zachowku, wartość darowizny obciążonej służebnością osobistą jest ustalana według stanu z chwili jej dokonania, ale według cen rynkowych z chwili ustalania zachowku. Wartość służebności również jest ponownie wyceniana według aktualnych stawek rynkowych, co może obniżyć roszczenie o zachowek. To podejście chroni interesy spadkobierców przed negatywnymi konsekwencjami zmian wartości darowizny na przestrzeni lat.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz sporządzanie pism dotyczących darowizn, służebności i zachowku, aby pomóc Ci w pełni zrozumieć i zabezpieczyć swoje prawa. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rzetelną i szybką pomoc prawną dostosowaną do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2013 r., II CSK 403/12
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r., V CSK 385/12
4. Wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2018 r. I ACA 916/17
5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt. I ACa 972/13

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »