Izabela Nowacka-Marzeion

Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.

 

 


Artykuły autora: Izabela Nowacka-Marzeion

Podział działki bez dostępu do drogi publicznej

Podział działki bez dostępu do drogi publicznej

W niniejszym artykule omówimy kwestie prawne dotyczące podziału działki. Przeanalizujemy przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wyjaśnimy również, czy można dokonać podziału działki bez dostępu do drogi publicznej . Jako przykład posłuży nam...

Linia telekomunikacyjna na działce, co zrobić?

Linia telekomunikacyjna na działce, co zrobić?

Wiele osób interesuje przepisy prawne dotyczące zasiedzenia służebności przesyłu oraz możliwości działania, jeśli nielegalnie posadowiono instalacje telekomunikacyjne. Przedstawimy również praktyczne wskazówki, jak właściciel nieruchomości może...

Jednorazowe wynagrodzenie za służebność przesyłu

Jednorazowe wynagrodzenie za służebność przesyłu

Wiele osób zastanawia się, jak prawo cywilne reguluje możliwość obciążania nieruchomości służebnością przesyłu, a także jakie konsekwencje ma to dla właścicieli nieruchomości. Ważnym w tym kontekście zagadnieniem jest sposób ustalania...

Brak dojazdu do działki, jak ustalić drogę dojazdową?

Brak dojazdu do działki, jak ustalić drogę dojazdową?

Ustanowienie służebności drogi koniecznej umożliwia właścicielom nieruchomości dotarcie do działek, które nie mają bezpośredniego połączenia z drogą publiczną. Niniejszy artykuł omawia wymogi prawne, procedury oraz praktyczne aspekty związane z ustanawianiem takiej...

Rura kanalizacyjna sąsiada na działce, co można zrobić?

Rura kanalizacyjna sąsiada na działce, co można zrobić?

Wielu właścicieli, nieraz po czasie, orientuje się, że przez ich nieruchomość biegnie np. rura kanalizacyjną. Nie zawsze to rozwiązanie jest wygodne i praktyczne. Warto więc nieraz zastanowić się, jak można zmienić daną sytuację prawną. Z podobnym...

Umowa dożywocia a emerytura dożywotnika

Umowa dożywocia a emerytura dożywotnika

W niniejszym artykule omawiamy kwestie prawne związane z utrzymywaniem dożywotników i dziedziczeniem emerytur po zmarłych. Tłumaczymy różnice między umową dożywocia a darowizną. Wyjaśniamy również, w jaki sposób emerytury wchodzą w skład masy spadkowej. Powyższe...

Dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania

Dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania

W artykule wyjaśniamy różnice między dwoma rodzajami służebności: służebnością osobistą i służebnością gruntową. Przybliżamy orzeczenie Sądu Najwyższego z 1980 roku, które wnikliwie charakteryzuje oba te pojęcia. Zagadnienia te omawiamy na przykładzie sprawy...

Czy służebnik może zameldować osobę?

Czy służebnik może zameldować osobę?

W artykule przyglądamy się zawiłościom prawnym dotyczącym służebności osobistej, jej wygaśnięcia i zniesienia. Rozważamy przepisy Kodeksu cywilnego regulujące te kwestie, analizując szczególne przypadki, takie jak np. możliwość przyjęcia do...

Działka zajęta pod słup wysokiego napięcia, jak uzyskać rekompensatę od PGE?

Działka zajęta pod słup wysokiego napięcia, jak uzyskać rekompensatę od PGE?

Trzy lata temu, na etapie projektowania przebudowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV okazało się, że PGE na mojej działce chce postawić słup z wpisem do aktu notarialnego o użytkowaniu wieczystym. Kwota, jaką mi wtedy zaproponowano w ramach...

Uciążliwe wizyty rodziny u matki mającej dożywocie, co zrobić?

Uciążliwe wizyty rodziny u matki mającej dożywocie, co zrobić?

Wraz z żoną jesteśmy właścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym prawo do korzystania z parteru (praktycznie odrębne mieszkanie) posiadali teściowie, a teraz tylko teściowa (teść zmarł dwa miesiące temu). W akcie notarialnym,...

Przebudowa trafostacji przez zakład energetyczny

Przebudowa trafostacji przez zakład energetyczny

Dwa lata temu kupiłem działkę budowlaną, na której znajduje się trafostacja napowietrzna. Nad działką przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Jestem w trakcie projektowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Chciałbym, aby zakład energetyczny (PGE) poniósł...

Nieodpowiednie zachowanie uprawnionego do służebności

Nieodpowiednie zachowanie uprawnionego do służebności

Przez część mojej działki (spadek po dziadkach) ustanowiona jest służebność jak w załączniku. Działka, dla której ustanowiono służebność, ma nowego właściciela, który bez porozumienia ze mną, wykorzystując moją nieobecność (nie mieszkam tam, a tylko korzystam...

Słup elektryczny od ponad 30 lat na działce, czy wystąpić o zapłatę?

Słup elektryczny od ponad 30 lat na działce, czy wystąpić o zapłatę?

Słup elektryczny na prywatnej działce to temat, który może budzić pytań, szczególnie gdy chodzi o ochronę prawa własności oraz możliwość uzyskania odszkodowania. W artykule przybliżamy zagadnienia prawne związane z obecnością infrastruktury energetycznej na prywatnym gruncie....

Działka z instalacją kanalizacyjną - jaka szerokość pasa ochronnego?

Działka z instalacją kanalizacyjną - jaka szerokość pasa ochronnego?

Problem dotyczy bezumownego korzystania z gruntu. Przedmiotem jest rura o średnicy ok. 80 cm umieszczona na głębokości około 5 m. Nie mogę w tym miejscu nic wybudować, ponieważ muszę zapewnić możliwość wykonania wykopu w razie awarii. Szerokość działki,...

Podziemne kable pod ogrodem bez śladów w dokumentach

Podziemne kable pod ogrodem bez śladów w dokumentach

Pod moim ogrodem biegną jakieś strategiczne kable telekomunikacji już od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku (w 1956 r. przez kilka dni pilnowali ich żołnierze radzieccy, którzy rozbili w tym celu w naszym ogrodzie namiot!). Nie odziedziczyłam po rodzicach żadnej...

Budowa domu, gdy służebność drogi koniecznej przebiega przez tereny leśne

Budowa domu, gdy służebność drogi koniecznej przebiega przez tereny leśne

Zakupiłem działkę, która w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako MR/MN (mieszkaniowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna). Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi gminnej, ale poprzez inne działki, przez które mam ustanowioną...

Garaż postawiony na sieci gazowej średniego ciśnienia, czy konieczna rozbiórka?

Garaż postawiony na sieci gazowej średniego ciśnienia, czy konieczna rozbiórka?

Dostaliśmy pismo z gazowni (do wglądu), że nasz budynek (wiata garażowa) jest postawiony częściowo na rurze gazowej średniego ciśnienia, od której biegną przyłącza do sąsiednich domów. Rura z lat 70-tych na nasze nieszczęście została poprowadzona przez środek...

Czy zasiedzenie służebności jest możliwe?

Czy zasiedzenie służebności jest możliwe?

Dnia 2 czerwca 1998 roku zgłoszono do użytkowania pawilon o dwóch segmentach, który został wybudowany przez jednego właściciela (małżeństwo). W kolejnych latach segmenty pawilonu zostały sprzedane dwóm różnym właścicielom (nastąpiło rozdzielenie segmentów). Jestem...

Czy właściciel gruntu powinien zapłacić za wykreślenie służebności drogowej?

Czy właściciel gruntu powinien zapłacić za wykreślenie służebności drogowej?

Zakupiłem działkę budowlaną ze służebnością dojazdu poprzez wydzielony fragment działki sąsiedniej. Jednak ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie tam utwardzonej drogi byłoby skomplikowane i kosztowne. Na moją prośbę właściciel wytyczył drugą drogę do mojej...

Czy nowa nawierzchnia z kostki brukowej to powód do ograniczenia przejazdu?

Czy nowa nawierzchnia z kostki brukowej to powód do ograniczenia przejazdu?

Mam na swojej działce wypożyczalnię skuterów, a po drugiej stronie mieszka sąsiad, z którym łączy mnie służebność drogi koniecznej. Mam prawo przejeżdżać i przechodzić przez jego działkę, która jemu również służy jako dojazd do posesji. Sąsiad przed swoim...

Jak wyliczyć kwotę za zajęcie przez inwestora części działki na ulokowanie instalacji?

Jak wyliczyć kwotę za zajęcie przez inwestora części działki na ulokowanie instalacji?

Jaką kwotę mogę wynegocjować od inwestora, który przeprowadził przez moją działkę instalację – światłowód? Działka jest przemysłowa. Blisko jej granic jest słup z przesyłem elektrycznym, na którym jest światłowód. Od tego słupa w ziemi jest przeprowadzony...

Nieprawidłowe wykonanie kanalizacji i brak zgody na służebność przesyłu

Nieprawidłowe wykonanie kanalizacji i brak zgody na służebność przesyłu

W lipcu tego roku kupiłam działkę z domem. Dzisiaj dowiedziałam się od właściciela sąsiedniej działki, że jego rura kanalizacyjna przebiega przez moją działkę. Prosi mnie o podpisanie służebności. Nie zamierzam jednak się zgodzić. Małżeństwo...

Czy można zakupić działkę bez drogi dojazdowej?

Czy można zakupić działkę bez drogi dojazdowej?

Chciałbym zakupić sąsiadującą z moją nieruchomością działkę, której właścicielem jest PKP. Złożyłem więc do nich zapytanie, czy istniej możliwość sprzedaży i poinformowałem, że jestem chętny. PKP odpowiedziało, że wymieniona nieruchomość nie posiada...

Zabezpieczenie ustanowienia służebności

Zabezpieczenie ustanowienia służebności

Planuję zakupić działkę będącą drogą dojazdową do mojej posesji. Zbywcy chcą, aby wraz ze sprzedażą ustanowić służebność na rzecz ich działki w związku z przebiegającą pod drogą linią energetyczną. Dodatkowo, aby umożliwić ewentualną naprawę tej linii...

Przeniesienie skrzynki telekomunikacyjnej na granicę działki, jak to załatwić?

Przeniesienie skrzynki telekomunikacyjnej na granicę działki, jak to załatwić?

Kupiłam działkę, na której stoi skrzynka telekomunikacyjna. Zgodę na postawienie tej skrzynki dał poprzedni właściciel, ale nie jest ustanowiona służebność. Czy istnieje możliwość usunięcia tej skrzynki lub przeniesienia jej na granicę działki? Jak to można załatwić?

Bezumowne korzystanie z gruntu a prawo do zasiedzenia

Bezumowne korzystanie z gruntu a prawo do zasiedzenia

Pewna firma, która na swojej działce ma duży maszt (telewizyjny/radiowy itp.), a na mojej działce znajdują się zakotwione w gruncie odciągi, które utrzymują ten maszt w pionie, zgłosiła się do mnie w celu uregulowania należności za korzystanie z gruntu,...

Sprzeciw właściciela nieruchomości w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

Sprzeciw właściciela nieruchomości w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

Jestem właścicielem nieruchomości, na której jest ustanowiona służebność gruntowa o szerokości 3 m do działki sąsiadującej z tyłu mojej posesji. Właściciel działki wystąpił o ustalenie warunków zabudowy. Z kilku powodów jest to dla mnie bardzo...

Spływanie wody z drogi na działkę - co zrobić?

Spływanie wody z drogi na działkę - co zrobić?

Wybudowałem się na terenie przy asfaltowej drodze gminnej. Dopiero po ułożeniu kostki brukowej oraz postawieniu ogrodzenia okazało się, że po deszczach z drogi gminnej napływa na moją działkę bardzo duża ilość wody opadowej. W związku z tym mam pytanie: czy to ja...

Zapis o służebności osobistej a prawo do dziedziczenia

Zapis o służebności osobistej a prawo do dziedziczenia

Moi rodzice mieli dwoje dzieci, posiadali dom i dodatkową działkę – to była ich własność. Parę lat po śmierci ojca z mamą zamieszkała córka mojej siostry, której mama ustanowiła „służebność osobistą”, zapisując swoja własność (treść umowy...

Przeniesienie służebności osobistej na inny lokal mieszkalny w celu sprzedaży mieszkania

Przeniesienie służebności osobistej na inny lokal mieszkalny w celu sprzedaży mieszkania

Posiadam 2 mieszkania: jedno zakupiłem za własne środki, drugie w formie darowizny przekazała mi mama. W akcie notarialnym i w księdze wieczystej tego mieszkania jest wpisana na rzecz mamy dożywotnia służebność. Czy mogę sprzedać mieszkanie ze służebnością...

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Ustanowiliśmy z trójką sąsiadów kilka lat temu drogę dojazdową do działek budowlanych (droga ma statut drogi służebnej, nie jest wpisana do ksiąg wieczystych). Chciałabym uzyskać wszelkie informacje, jakie będziemy mieć prawa i obowiązki, jeśli przekształcimy tę...

Służebność osobista a wyłączne korzystanie z pomieszczeń

Służebność osobista a wyłączne korzystanie z pomieszczeń

Żona dostała w darowiźnie działkę z domem, w którym mieszkamy, my na piętrze, natomiast teściowie na parterze. Teściowie wpisali sobie w akcie notarialnym nieodpłatną służebność osobistą do korzystania z parteru. Niedawno poróżniliśmy się...

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Chcę na mojej działce podłączyć kanalizację. Otrzymałam nawet warunki techniczne przyłączenia. Kanalizacja występuje w drodze. Należy jednak przeprowadzić rurę przez część drogi, która należy do kilku właścicieli (w tym mnie). Nie otrzymałam jednak zgody jednego...

Rozbiórka domu ze służebnością i budowa nowego a zapis o służebności

Rozbiórka domu ze służebnością i budowa nowego a zapis o służebności

W sprawie spadkowym nabyłam dom drewniany (jestem właściciele tego domu), w akcie notarialnym zapisane jest służebność domu mamie i bratu. Na dzień dzisiejszy ów dom jest do wyburzenia, a na miejscu tego domu chcę wybudować nowy. Jeśli chodzi o mamę, to będzie...

Sprzedaż nieruchomości ze służebnością

Sprzedaż nieruchomości ze służebnością

Rodzice darowali swojej córce nieruchomość z wpisem o dożywotnej służebności. Tata zmarł, a mama cierpi na chorobę Alzheimera. Córka chce sprzedać nieruchomości, dom i działki. Czy jest możliwość przeniesienia tej służebności na inną nieruchomość,...

Parkowanie samochodu na drodze służebnej

Parkowanie samochodu na drodze służebnej

Na mojej działce jest służebność przejazdu, sąsiad korzysta z tej służebności dwa razy w roku, kiedy dostarczają jemu opał na zimę. Ostatnio bardzo skonfliktowałam się z sąsiadem o to, czy mój samochód może stać w tym właśnie miejscu. Nadmieniam,...

Wykreślenie dożywocia z księgi wieczystej

Wykreślenie dożywocia z księgi wieczystej

Otrzymaliśmy od cioci mieszkanie w ramach umowy dożywocia. Ciocia przebywa w domu opieki i jej stan wskazuje, że już raczej nigdy z niego nie wyjdzie o własnych siłach. Nam ciąży utrzymywanie mieszkania i myślimy nad jego sprzedażą, ale w III...

Uzyskanie służebności lub odkupienie kawałka ziemi

Uzyskanie służebności lub odkupienie kawałka ziemi

Jestem właścicielem nieruchomości, na której prowadzę działalność gospodarczą, transport autobusowy. Dostęp do drogi publicznej miałem droga wewnętrzna, której jestem współwłaścicielem. Droga wewnętrzna przebiega przy działce do tej pory nieogrodzonej. W tym roku...

Umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej

Umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej

Czy umowa dożywocia wyklucza umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej?

Usunięcie drzew z drogi koniecznej bez zgody właściciela

Usunięcie drzew z drogi koniecznej bez zgody właściciela

Minęły 3 lata od czasu, gdy sąd w postanowieniu ustanowił służebność przechodu i przejazdu do działki, gdzie mieszkam. Są odpowiednie wpisy w księdze wieczystej, jednak droga nie została mi udostępniona, ponieważ rosną na niej drzewa. Działka leży na terenie...

Parkowanie aut na szlaku służebnym

Parkowanie aut na szlaku służebnym

Jestem właścicielem nieruchomości z domem jednorodzinnym. Wjazd na posesję jest z drogi wewnętrznej służącej za dojazd do kilku posesji położonych po obu jej stronach. Droga została zrealizowana w oparciu o służebność przejazdu i przechodu na 4-metrowych...

Słup energetyczny wysokiego napięcia na gruncie rolnym

Słup energetyczny wysokiego napięcia na gruncie rolnym

Na naszym gruncie rolnym posadowiny jest słup energetyczny wysokiego napięcia i przebiega linia elektryczna. Urządzenie zajmuje 10 arów gruntu + 13 arów terenu sąsiadującego, który z tego powodu samodzielnie nie może być przekształcony na działką budowlaną. Obie te...

Przejście kanalizacji sąsiada przez działkę a obciążenie opłatą

Przejście kanalizacji sąsiada przez działkę a obciążenie opłatą

Kilka lat temu dałam zgodę sąsiadowi na przejście jego kanalizacji przez moją działkę. Warunkiem była jego zgoda na podłączenie się do tej kanalizacji. Sąsiad wykonał kanalizację i teraz zażądał ode mnie pieniędzy za podłączenie się do niej. Nie godzę się na takie...

Zakaz wchodzenia na drogę z ustanowioną służebnością

Zakaz wchodzenia na drogę z ustanowioną służebnością

Pięciu moich sąsiadów posiada drogę dojazdową do swoich działek, żaden z nich nie jest jej właścicielem, ale droga obciążona jest na ich rzecz służebnością dojazdu. Jej właścicielem jest osoba trzecia (jeszcze inny sąsiad). Sąsiedzi zakazują mi wchodzenia na tę drogę...

Przeprowadzenie drogi koniecznej przez grunt rolny

Przeprowadzenie drogi koniecznej przez grunt rolny

Czy gmina może przeprowadzić drogę konieczną przez grunt rolny do drogi transportu rolnego (działka gminna) – tak jak osoby prywatne w postępowaniu z art. 145 K.c.? Chodzi o około 30 działek (30 rolników).

Doprowadzenie mediów przez działkę dla wszystkich mieszkańców

Doprowadzenie mediów przez działkę dla wszystkich mieszkańców

Dawniej nasza nieruchomość miała jednego właściciela. Przez działkę doprowadzono media dla wszystkich mieszkańców. Obecnie nieruchomość ma 3 właścicieli. Jedna z nowych działek nie ma instalacji. Jak uregulować tę kwestię? Co zrobić, skoro właściciel działki...

Czy mam prawo nie zgodzić się na postawienie słupa energetycznego na polu?

Czy mam prawo nie zgodzić się na postawienie słupa energetycznego na polu?

Jestem rolnikiem. Energetyka rozbudowuje linię energetyczną średniego napięcia. Planują postawić słup energetyczny na moim polu. Czy mam prawo się nie zgodzić? Czy energetyka może wejść bezprawnie na moje pole? Czy należy mi się jakieś odszkodowanie z tego tytułu?

Służebność drogi i problemy z sąsiadem

Służebność drogi i problemy z sąsiadem

Mam problem z sąsiadem i drogą służebną. Otóż, w akcie notarialnym mam zapisaną służebność drogi, dojazdu z jasno określoną szerokością drogi, jak i jej położenie. Ostatnio sąsiad ograniczył mi dojazd do mojej posesji, zwężając mi drogę. Chcę, aby droga dojazdowa była...

Bezdzietne małżeństwo, jak się zabezpieczyć na starość?

Bezdzietne małżeństwo, jak się zabezpieczyć na starość?

Mamy duży, zadbany dom. Mąż i ja przekroczyliśmy już siedemdziesiątkę. Ponieważ jesteśmy małżeństwem bezdzietnym, mamy obawy o naszą przyszłość – kto o nas zadba, kiedy będziemy tego potrzebować. Syn mojej siostry chce podjąć się tego zadania za...

Wymiana słupa energetycznego - czy żądać zapłaty za służebność?

Wymiana słupa energetycznego - czy żądać zapłaty za służebność?

Od 11 lat jestem właścicielką działki, na której postawiony jest słup trójramienny z linią średniego napięcia przebiegającą przez całą działkę. Obecnie zakład energetyczny zaproponował mi wymianę słupa na pojedynczy i przeciągnięcie linii w gruncie....

Przejazd osób trzecich drogą służebną

Przejazd osób trzecich drogą służebną

W akcie notarialnym mam zagwarantowaną służebność gruntową przejazdu i doprowadzenia mediów, droga ta jest też pasem technicznym, ponieważ przebiega nią trakcja elektryczna. Droga kończy się ślepo równo z końcem mojej działki. Naprzeciwko mojego domu jest działka...

Rura głównej magistrali wodociągowej na działce

Rura głównej magistrali wodociągowej na działce

Czy jest szansa, aby uzyskać wynagrodzenie od firmy wodociągowej za użytkowanie mojego gruntu na potrzeby przesyłu wody? Otóż w latach 80-tych wybudowano na mojej działce rurę fi 1000 głównej magistrali wodociągowej, ja właścicielem tej działki zostałem w 2009 r....

Jak rozwiązać problem zapisu służebności w testamencie?

Jak rozwiązać problem zapisu służebności w testamencie?

Mama posiadała tylko mieszkanie. W 2004 r. sporządziła notarialny testament, na mocy którego spadkobiercami po połowie zostaliśmy ja i siostra – jej jedyne dzieci. W tymże testamencie mama zobowiązała nas oboje do zapewnienia jej konkubentowi...

Uniemożliwianie korzystania ze służebności mieszkania

Przed zawarciem związku małżeńskiego, 10 lat temu, podpisaliśmy z mężem rozdzielność majątkową. Mąż obawiał się roszczeń swojej byłej pierwszej żony i dlatego wszystko kupowane było na mnie, dom również. Po naszym rozwodzie aktem notarialnym przepisałam mu cały...

Bezużyteczna działka z powodu rury gazociągu

Bezużyteczna działka z powodu rury gazociągu

Przez moją działkę o pow. 1 ha przebiega odcinek gazociągu o długości ok 100 mb, na podstawie decyzji naczelnika UG z 1970 r., będący własnością firmy gazowniczej od 1994 r. Rura jest usytuowana po skosie działki, co spowodowało jej bezużyteczność. Firma...

Uciążliwe korzystanie ze służebności

Uciążliwe korzystanie ze służebności

Jestem właścicielką działki wraz z domem obciążonej prawem przejazdu i przechodu do czasu otwarcia drogi. Służebność ta jest wykonywana rażąco uciążliwie przez właścicieli działki władnącej. Nie ma możliwości uregulowania stosunków z sąsiadami, którzy...

Zwiększenie szerokości drogi służebnej

Zwiększenie szerokości drogi służebnej

Przed 10 laty kupiłam siedlisko. Mam do niego szeroki na 3 m dojazd uregulowany w formie służebności wpisanej do księgi wieczystej. Na działce, na której mam służebność, deweloper wybudował kilka domów, wyznaczając 5-metrową drogę prowadzącą do mojej posesji. Ja...

Uregulowanie istnienia rury na działce i domaganie się odszkodowania

Uregulowanie istnienia rury na działce i domaganie się odszkodowania

Przez moją działkę przechodzi rura wodociągowa od około 25 lat, na długości 30 m. Czy możliwe jest uregulowanie istnienia tej rury na działce i domaganie się odszkodowania? Od czego zacząć?

Przeniesienie słupa elektrycznego na koszt nowego właściciela działki, dlaczego?

Przeniesienie słupa elektrycznego na koszt nowego właściciela działki, dlaczego?

Zakupiłam działkę, na której znajduje się słup elektryczny, wystąpiłam do zakładu energetycznego o jego przesunięcie, ponieważ jedna jego podpora stoi na przeszkodzie budowie przeze mnie domu. Zakład zgodził się na przesunięcie słupa, ale obciążył mnie wszystkimi...

Żądanie opłat za korzystanie z drogi dojazdowej

Żądanie opłat za korzystanie z drogi dojazdowej

Od kilku lat jestem właścicielem drogi dojazdowej do kilku firm. Drogę tę musiałem kupić wraz z inną działką potrzebną do inwestycji. Czy mogę żądać opłat za korzystanie z drogi dojazdowej, za jej konserwację i zwrot części poniesionych kosztów?

Uniemożliwienie dojazdu do posesji przez sąsiada

Uniemożliwienie dojazdu do posesji przez sąsiada

Sąsiad zagrodził mi jedyną drogę dojazdową do mojej posesji tym samym uniemożliwiając mi dojazd. Droga ta była użytkowana przez mieszkańców dziesiątki lat. Obecnie droga należy do Zarządu Dróg Publicznych. Sąsiad twierdzi, iż dojazd do mojej posesji przebiega w jego...

Podłączenie do wodociągu a zgoda na służebność

Podłączenie do wodociągu a zgoda na służebność

Około pół roku temu kupiłem działkę rekreacyjną. Właśnie dowiedziałem się, że wzdłuż tej działki przechodzi główna nitka wodociągowa. Nie przeszkadza mi ona, ale za to bardzo mi nie odpowiada koszt podłączenia zaproponowany przez wodociągi. Pytanie: czy jako nowy...

Wycena służebności na potrzeby sprawy o podział majątku

Wycena służebności na potrzeby sprawy o podział majątku

Przed 10 laty ojciec przekazał synowi i jego małżonce półtorahektarową nieruchomość. Na nieruchomości tej znajduje się dom mieszkalny i budynek gospodarczy. Syn z małżonką na rzecz ojca i jego partnerki życiowej ustanowili dożywotnio i nieodpłatnie...

Zasiedzenie służebności linii energetycznej

Zasiedzenie służebności linii energetycznej

Na działce rolnej mam linie średniego i niskiego napięcia. Chciałbym uzyskać od zakładu energetycznego odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystanie z gruntu od roku 2001 oraz ustalić dzierżawę gruntu z wynagrodzeniem na przyszłość. Ziemię nabyłem od Agencji...

Usunięcie światłowodu z działki

Mam na działce pociągnięty światłowód. W chwili obecnej podzieliłem teren na mniejsze działki i 2 z nich odpadają z sprzedaży ze względu na światłowód, który je przecina. W KW nie mam żadnej wzmianki o tym, że on tam jest, tylko na mapie. Bardzo...

Ustalenie służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie

Ustalenie służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie

Wspólnie z sąsiadami mieliśmy drogę przejazdową gruntową do drogi publicznej. Domy zostały pobudowane niestety w granicach działek. Nigdy nie było problemu z korzystaniem z drogi przejazdowej aż do niedawna. Czy możliwe jest ustalenie służebności drogi...

Służebność mieszkania a płacenie rachunków - kto płaci za media, właściciel czy służebnik?

Służebność mieszkania a płacenie rachunków - kto płaci za media, właściciel czy służebnik?

Sprawa dotyczy służebności mieszkania a płacenia rachunków media. Kto przy nieodpłatnej i dożywotniej służebności osobistej ma obowiązek opłacania mediów (gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie) - właściciel czy użytkownik mieszkania? Służebnik twierdzi, że...

Jak oszacować służebność przesyłu?

Jak oszacować służebność przesyłu?

Czy istnieją przepisy regulujące wyliczenie jednorazowej zapłaty od przedsiębiorstwa energetycznego za przesył energii nad naszą działką, na której stoi nasz dom? Dostałam 3 propozycje, każda następna niższa od poprzedniej. Najwyższa była 21 tys. zł, a ostatnia 11...

Brak drogi wewnętrznej – obowiązki gminy jako zarządcy

Brak drogi wewnętrznej – obowiązki gminy jako zarządcy

Na otrzymanej od rodziny działce, która była gruntem ornym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, wybudowałem swój dom. Połączenie tej działki z drogą publiczną przebiega przez służebność ustanowioną na moją rzecz na działce rodziny oraz przez działkę orną...

Doprowadzenie prądu do siedliska

Zaczynam budowę domu i chciałabym doprowadzić prąd do mojej działki. Jest to działka rolna, buduję się jako rolnik, czyli zakładam siedlisko. Moja działka sąsiaduje tylko z działkami rolnymi. Ostatni budynek podłączony do sieci jest ok. 250 m od mojej działki,...

Budowa kanalizacji przez czyjąś działkę

Budowa kanalizacji przez czyjąś działkę

Chcę przeprowadzić kanalizację do mojej działki przez działkę sąsiada. Sąsiad wyraził zgodę pisemną, na podstawie której uzyskałam projekt kanalizacji wydany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Nie mam ustanowionej służebności przesyłu. Czy...

Plan budowy garażu i problem z linią energetyczną

Plan budowy garażu i problem z linią energetyczną

Przed 24 laty kupiliśmy działkę budowlaną, na której znajduje się słup oraz linia energetyczna przebiegająca nad działką. Niedługo potem uzyskaliśmy pozwolenie na wybudowanie domu w zabudowie bliźniaczej. Inwestycja była zrealizowana częściowo. W 2008 roku...

Zakup mieszkania ze służebnością, czy to dobry pomysł?

Zakup mieszkania ze służebnością, czy to dobry pomysł?

Zastanawiam się nad kupnem mieszkania obciążonego służebnością osobistą na rzecz pewnej starszej osoby. Nie ukrywam, że osoba ta jest dość apodyktyczna, czego się obawiam. Chciałbym wiedzieć, czy jeśli nie dam rady z nią mieszkać, będzie można od niej wymagać, aby...

Konflikt z sąsiadem o drogę dojazdową

Mam dwa budynki: mieszkalny i gospodarczy. Aby dojechać do tego gospodarczego, korzystam z drogi służebnej (użyteczność wieczysta) wobec innych sąsiadów, której właścicielem jest mój najbliższy sąsiad. Sąsiad grozi, że zablokuje część dojazdu, umożliwiając...

Mieszkanie spółdzielcze a służebność osobista

Mieszkanie spółdzielcze a służebność osobista

Chcielibyśmy, aby spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przekazane było w formie darowizny. Aby zagwarantować jednemu z darczyńców prawo do zamieszkania w lokalu aż do śmierci, czy można zastosować służebność osobistą? Kto wycenia...

Przymusowy wykup gruntu będącego przedmiotem służebności

Przymusowy wykup gruntu będącego przedmiotem służebności

Jakie środki prowadzą do przymusowego wykupu gruntu będącego przedmiotem służebności przez właścicieli nieruchomości władnącej, tym bardziej, że grunt obciążony jest wydzielony jako osobne działki?

Zagrodzenie drogi przejazdowej przez sąsiada

Zagrodzenie drogi przejazdowej przez sąsiada

Kupiłem działkę, do której poprzedni właściciel miał dojazd drogą konieczną (służebność). Obecnie jednak właściciel gruntu z drogą zagrodził możliwość przejazdu – wysypał ziemię, powiesił bramę. Nie możemy się teraz dostać do działki. Co mamy prawo...

Ustalenie wartości służebności osobistej

Ustalenie wartości służebności osobistej

Chciałbym wstępnie ustalić wartość służebności osobistej. Proszę o objaśnienie, jak się oblicza wartość dożywotniej służebności lokalu mieszkalnego?

Odszkodowanie za linie wysokiego i średniego napięcia

Odszkodowanie za linie wysokiego i średniego napięcia

Jakie są szanse na otrzymanie odszkodowania za linie wysokiego i średniego napięcia, które przechodzą przez moją działkę? Chodzi o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mojej działki przez zakład energetyczny. Dwa słupy średniego i jeden słup wysokiego...

Odszkodowanie za zajęcie działek pod budowę drogi

Dwadzieścia lat temu dwie działki mojego ojca zajęto pod budowę drogi. Po śmierci taty przejąłem jego nieruchomości, w 2008 r. wypłacono mi odszkodowanie. Starałem się o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z działek, ustalono okres od 1998 do 1999 r., z czym...

Służebność drogi i jej utrzymanie

Służebność drogi i jej utrzymanie

Dwadzieścia pięć lat temu długą i wąską działkę podzielono tak, że wydzielono z niej pas o szerokości 4,5 m stanowiący drogę dojazdową, a pozostałą część podzielono na kilkanaście działek i sprzedano. Właścicielem drogi dojazdowej pozostał...

Brak zgody sąsiada na przyłączenie mediów

Brak zgody sąsiada na przyłączenie mediów

Rozpocząłem starania o uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Dom ma powstać na działce, do której ustanowiona jest wpisana do księgi wieczystej służebność przechodu i przejazdu. Zleciłem przygotowanie projektu przyłączy wszystkich mediów niezbędnych do zabezpieczenia...

Szerokość drogi służebnej

Szerokość drogi służebnej

Na mojej działce ustanowiona jest notarialnie służebność dla przejazdu, przechodu, przegonu pasem 4,5 m szerokości na rzecz sąsiada. Sąsiad złożył dokumenty o pozwolenie na budowę w których jest zaznaczony w ramach 4,5 m służebności pas drogi utwardzony...

Czy muszę się zgodzić na postawienie słupów elektrycznych na mojej działce?

Czy muszę się zgodzić na postawienie słupów elektrycznych na mojej działce?

Czy muszę się zgodzić na postawienie słupów elektrycznych na mojej działce? Mam już służebność przesyłu na innej nieruchomości i mi to nie odpowiada.

Służebność przejazdu a budowa drogi

Służebność przejazdu a budowa drogi

Kupiłem działkę budowlaną i w akcie notarialnym mam zapisaną nieodpłatną służebność przejazdu przez działki sąsiadów. Działki są niezagospodarowane, więc bez nakładów inwestycyjnych (wybudowanie drogi) nie jest możliwa realizacja prawa przejazdu. 1. Czy...

Konflikt między mającym służebność a właścicielem obciążonego lokalu

Konflikt między mającym służebność a właścicielem obciążonego lokalu

Proszę o pomoc w sprawie konfliktu między mającymi służebność a właścicielem obciążonego lokalu. Rodzice mają dożywotnią nieodpłatną służebność mieszkania (przekazali gospodarstwo na rzecz mojego męża). Zajmują parter domu. Mają tam sypialnię, duży salon, kuchnię i...

Ustanowienie służebności przejazdu - zmuszanie przez sąsiadów

Ustanowienie służebności przejazdu - zmuszanie przez sąsiadów

Sąsiedzi od kilkunastu lat przejeżdżali przez moją działkę do swojego pola, twierdząc, że mają do tego prawo. W końcu sprawdziłem księgi wieczyste i okazało się, że sąsiedzi są w błędzie. Chciałbym więc wreszcie ogrodzić moją posesję, ale sąsiedzi...

Pozbawienie służebności mieszkania

Pozbawienie służebności mieszkania

W 2007 r. ustanowiłem służebność osobistą na rzecz mojej koleżanki w niewielkim domku na mojej działce. Obecnie ta osoba ma już swój dom, a co więcej – jest zameldowana w domu swoich rodziców. Znajoma przyrzekła zrzeczenie się służebności, gdy tylko...

Droga konieczna na ogrodzonej działce

Droga konieczna na ogrodzonej działce

Jestem właścicielem działki rekreacyjnej na terenie składającym się z samych takich działek. Inny właściciel wystąpił o wyznaczenie drogi koniecznej. Po oględzinach zaproponowano trzy warianty pasa przejazdu: pas wzdłuż siatki ogrodzeniowej jednej z dwóch innych...

Wykreślenie nieaktualnych zapisów o służebności z ksiąg wieczystych

Wykreślenie nieaktualnych zapisów o służebności z ksiąg wieczystych

Proszę o podanie przepisów, na podstawie których mogę złożyć wniosek o  wykreślenie nieaktualnych (przedwojennych) zapisów o  służebności w dziale III mojej księgi wieczystej. Dokładniej chodzi o ograniczone prawo rzeczowe związane...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem
Szukamy prawnika »